Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо вирішення невідкладних питань агропромислового виробництва в 1993 році


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 24 червня 1993 р. N 477
                Київ
       Про заходи щодо вирішення невідкладних
        питань агропромислового виробництва
              в 1993 році
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити запропоновані Надзвичайною комісією з питань
агропромислового  комплексу  України  заходи  щодо  вирішення
невідкладних питань агропромислового виробництва в 1993 році
(додаються).
   2. Контроль за здійсненням заходів покласти на Дем'янова В.В.
і Пинзеника В.М.
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 22
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 24 червня 1993 р. N 477
               ЗАХОДИ
    щодо вирішення невідкладних питань агропромислового
           виробництва в 1993 році
 
   1.  Вирішити  питання  фінансово-кредитного  забезпечення
аграрного комплексу, для чого відкрити спеціальні кредитні лінії.
Відпрацювати механізм надання цільових кредитів.
                 В.М. Пинзеник, Г.О. П'ятаченко,
                 Ю.М. Карасик, М.Ф. Кулініч
                 разом з В.А. Ющенком.
                 До 25 червня 1993 року.
   2. Забезпечити надходження  пально-мастильних  матеріалів
сільськогосподарським товаровиробникам в обсягах, необхідних для
своєчасного проведення збиральних робіт згідно з  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  15  травня 1993 р. N 355
( 355-93-п ).
                 В.В. Дем'янов, М.П. Ковалко,
                 В.Ф. Бортник.
                 Щоденно.
   3. Подати проект Закону про внесення змін до законодавчих
актів України щодо оподаткування підприємств  і  організацій
агропромислового комплексу.
                 В.М. Пинзеник, В.В. Дем'янов,
                 Г.О. П'ятаченко, Ю.М. Карасик.
                 25 червня 1993 року.
   4. Розробити  механізм  формування,  ціноутворення  і
економічного   стимулювання   державного   замовлення   на
сільськогосподарську продукцію та сировину з врожаю 1993 року.
Запровадити попередню оплату заготівельним організаціям всіх видів
продукції, що поставляється до державних ресурсів, згідно з
договорами контрактації. Внести пропозиції  про  реформування
системи  заготівлі,  зберігання,  переробки  і  використання
сільськогосподарської сировини з врожаю 1994 року.
                 Ю.М. Карасик, В.П. Попов,
                 Г.О. П'ятаченко, М.І. Борисенко,
                 М.Ф. Кулініч, С.Г. Бабенко разом
                 з обласними державними
                 адміністраціями.
                 1 липня і 1 вересня 1993 року.
   5. Підготувати пропозиції щодо збереження до кінця 1993 року
доплати   за   продані   державі   сільськогосподарськими
товаровиробниками молоко і молокопродукти, м'ясо і м'ясопродукти
на рівні червня 1993 року.
                 В.В. Дем'янов, Г.О. П'ятаченко,
                 В.П. Попов, Ю.М. Карасик,
                 С.Г. Бабенко
                 До 25 червня 1993 року.
   6. Визначити  джерела  валютних  коштів  для  погашення
заборгованості сільськогосподарським товаровиробникам за продане
понад державне замовлення зерно, насіння соняшнику, сої та ріпаку
в 1991 році.
                 В.І. Євтухов, Г.О. П'ятаченко,
                 С.О. Яременко разом з
                 О.М. Коваленком
                 Липень 1993 року.
   7. Завершити роботи з бонітування грунтів для визначення
вартісної оцінки земель та диференційованого земельного податку.
                 В.В. Дем'янов, Б.М. Чепков,
                 О.О. Созінов, Ю.М. Карасик
                 До 1 серпня 1993 року.
   8. Вирішити організаційні питання видачі державних актів на
право власності і користування землею.
                 В.В. Дем'янов, Б.М. Чепков,
                 О.О. Созінов, Ю.М. Карасик,
                 Г.О. П'ятаченко
                 До 15 липня 1993 року
   9. Підготувати пропозиції щодо створення в агропромисловому
комплексі на регіональному рівні  комплексної  інфраструктури
ринкового типу (акціонерні товариства, спільні  підприємства,
торгові доми, страхові компанії, селянські та земельні банки,
агрофірми, комбінати, системи тощо) з урахуванням Декрету Кабінету
Міністрів України  "Про  особливості  приватизації  майна  в
агропромисловому комплексі" ( 51-93 ).
                 В.М. Пинзеник, В.В. Дем'янов,
                 Ю.М. Карасик, Г.О. П'ятаченко,
                 В.П. Попов, В.В. Прядко разом з
                 В.А. Ющенком, О.М. Коваленком та
                 обласними державними
                 адміністраціями.
                 Друге півріччя 1993 року.
   10. Внести  пропозиції  щодо  відшкодування  колективним
сільськогосподарським  підприємствам  (включаючи  риболовецькі
колгоспи),  міжгосподарським  та  іншим  сільськогосподарським
підприємствам їх витрат в 1993 році на будівництво в сільській
місцевості загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів,
шляхів, об'єктів охорони здоров'я, зв'язку, газо-, водо-  і
електропостачання, житла в трудонедостатніх сільських населених
пунктах.
                 В.В. Дем'янов, В.П. Попов,
                 Г.О. П'ятаченко, Ю.М. Карасик.
                 За підсумками 1993 року.
   11. Розглянути питання щодо  обгрунтованості  об'єднання
державних і міжгосподарських будівельних організацій, проведеного
відповідно до пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 року N 429.
                 В.В. Онопенко, Ю.М. Карасик,
                 Ю.С. Сербін, А.Ф. Лаврик разом з
                 О.Г. Боровиком.
                 Липень 1993 року.
   12. Провести організаційну роботу, пов'язану з визначенням
власності  колгоспів-пайовиків   і   трудових   колективів
міжгосподарських будівельних організацій у майні та створенням
спільних і акціонерних підприємств (товариств) відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі".
                 Ю.М. Карасик, А.Ф. Лаврик разом з
                 О.Г. Боровиком і місцевими
                 державними адміністраціями.
                 До 1 вересня 1993 року.
   13. Внести пропозиції щодо включення до державного замовлення
виготовлення робочого одягу, взуття, зрідженого газу,  інших
ресурсів для більш  повного  задоволення  потреб  сільського
населення.
                 В.П. Попов, А.К. Мінченко разом з
                 С.Г. Бабенком.
                 До 1 липня 1993 року.
   14. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект
концепції розвитку агропромислового виробництва України.
                 Ю.М. Карасик, Б.Є. Патон,
                 О.О. Созінов, В.П. Попов.
                 До 15 липня 1993 року.
   15. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції про
нормоване забезпечення вразливих верств населення  продуктами
харчування за пільговими цінами.
                 В.П. Попов, Ю.М. Карасик,
                 Г.О. П'ятаченко, М.Ф. Кулініч.
                 До 15 липня 1993 року.
   16. Внести проект законодавчого акта про продовження терміну
дії Декрету Кабінету Міністрів від 19 лютого 1993 р. N 18-93 "Про
забезпечення сільського господарства імпортною продукцією для
проведення весняних польових робіт" на період проведення збирання,
переробки врожаю та комплексу осінніх польових робіт.
                 В.М. Пинзеник, В.В. Дем'янов,
                 С.А. Терьохін, Ю.М. Карасик,
                 І.І. Герц.
                 До 1 липня 1993 року.
   17. Подати допомогу жителям міст, які мають земельні ділянки,
у перевезенні та зберіганні врожаю, вирощеного на цих ділянках.
                 Обласні державні адміністрації.
                 Постійно.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка