Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про склад Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 5 червня 1993 р. N 420
                Київ
       Про склад Комітету по Державних преміях
       України в галузі науки і техніки при
          Кабінеті Міністрів України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити склад Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України (додається).
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 31
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 червня 1993 р. N 420
               СКЛАД
     Комітету по Державних преміях України в галузі
     науки і техніки при Кабінеті Міністрів України
               Президія
 
 Голова Комітету         - президент  Академії  наук,
 ПАТОН Борис Євгенович       академік (електрозварювання)
 
 
 Заступник голови Комітету    - голова Державного комітету з
 РЯБЧЕНКО Сергій Михайлович     питань  науки і технологій,
                  член-кореспондент   Академії
                  наук (фізика магнітних явищ)
 
 Учений секретар Комітету     - кандидат  технічних   наук
 ПІЧКО Андрій Федорович       (технологія машинобудування)
             Члени президії
 
 БАР'ЯХТАР Віктор Григорович    - віце-президент Академії наук,
                   академік  (фізика  твердого
                   тіла)
 
 ВОЗІАНОВ Олександр Федорович   - президент Академії медичних
                   наук,  академік  (хірургія,
                   урологія)
 
 КОСТЮК Платон Григорович     - віце-президент Академії наук,
                   академік (фізіологія людини і
                   тварин)
 
 МИХАЛЄВИЧ Володимир Сергійович  - академік-секретар Відділення
                   інформатики,  обчислювальної
                   техніки  і  автоматизації
                   Академії  наук,  академік
                   (економічна кібернетика)
 
 СЕРБІН Юрій Сергійович      - Міністр у справах будівництва
                   і архітектури (промислове і
                   цивільне будівництво)
 
 СОЗІНОВ Олексій Олексійович    - президент     Української
                   академії  аграрних  наук,
                   академік (генетика)
 
 ТОЛОЧКО Петро Петрович      - віце-президент Академії наук,
                   академік (археологія)
 
 ЧЕРНЕНКО Дмитро Олексійович    - Міністр   машинобудування,
                   військово-промислового
                   комплексу   і   конверсії
                   (машинобудування)
             Члени Комітету
 
 АНДРОНАТІ Сергій Андрійович    - голова Південного наукового
                   центру   Академії   наук,
                   академік (біоорганічна хімія)
 
 БАЖЕНОВ Віктор Андрійович     - директор  Науково-дослідного
                   інституту     будівельної
                   механіки  при  Київському
                   інженерно-будівельному
                   інституті, доктор технічних
                   наук (промислове і цивільне
                   будівництво)
 
 БЕРЕЗНЕНКО Микола Петрович    - проректор     Київського
                   технологічного   інституту
                   легкої промисловості, доктор
                   технічних  наук (технологія
                   швейного виробництва)
 
 БЄЛЯЄВ Валерій Іванович      - голова Кримського наукового
                   центру   Академії   наук,
                   академік (геофізика)
 
 БЄЛЯЄВ Володимир Васильович    - начальник     управління
                   науково-технічного  прогресу
                   та екології   Міністерства
                   енергетики і електрифікації
                   (енергетика)
 
 БИЧКОВ Сергій Андрійович     - заступник головного інженера
                   Авіаційного
                   науково-технічного комплексу
                   імені О.К. Антонова, доктор
                   технічних наук  (технологія
                   виробництва     літальних
                   апаратів)
 
 БІДНИЙ Валерій Григорович     - головний  лікар  Київської
                   клінічної  лікарні  N  14,
                   кандидат  медичних   наук
                   (організація     охорони
                   здоров'я)
 
 БОЯР Віктор Леонтійович      - генеральний     директор
                   виробничого    об'єднання
                   "Дніпровський машинобудівний
                   завод" (приладобудування)
 
 БРЕЖНЄВ Валерій Михайлович    - перший  заступник  Міністра
                   лісового     господарства
                   (лісоводство)
 
 БРОДИН Михайло Семенович     - директор  Інституту  фізики
                   Академії  наук,  академік
                   (фізика твердого тіла)
 
 ГЛЕБА Юрій Юрійович        - директор Інституту клітинної
                   біології  та   генетичної
                   інженерії  Академії  наук,
                   академік (клітинна інженерія
                   рослин)
 
 ГОЛОВНЯК Юрій Дмитрович      - заступник      директора
                   Українського
                   науково-дослідного інституту
                   цукрової    промисловості,
                   кандидат  технічних  наук
                   (технологія цукру)
 
 ГОРБУЛІН Володимир Павлович    - генеральний     директор
                   Національного   космічного
                   агентства, доктор технічних
                   наук (механіка)
 
 ГУЛИЙ Іван Степанович       - ректор       Київського
                   технологічного   інституту
                   харчової    промисловості,
                   академік Української академії
                   аграрних  наук  (загальна
                   теплотехніка)
 
 ЄФРЕМОВ Ернест Іванович      - директор      Інституту
                   геотехнічної     механіки
                   Академії        наук,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук (механіка, геодинаміка
                   вибуху)
 
 ЗАБІГАЙЛО Володимир Юхимович   - директор Інституту геології і
                   геохімії  горючих  копалин
                   Академії  наук,  академік
                   (геологія)
 
 ЗАЛЮБОВСЬКИЙ Ілля Іванович    - проректор    Харківського
                   державного університету імені
                   О.М. Горького,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук (експериментальна ядерна
                   фізика)
 
 ЗАРИЦЬКИЙ Олександр Ілліч     - перший  заступник  голови
                   Державного  комітету   по
                   геології і використанню надр,
                   кандидат
                   геолого-мінералогічних  наук
                   (геологія)
 
 ЗБОРЩИК Михайло Павлович     - проректор     Донецького
                   політехнічного   інституту,
                   доктор   технічних   наук
                   (розробка  родовищ корисних
                   копалин)
 
 ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович   - ректор       Київського
                   політехнічного   інституту,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук (системний аналіз)
 
 ІСАЄВИЧ Ярослав Дмитрович     - академік-секретар Відділення
                   історії, філософії та права
                   Академії  наук,  академік
                   (культурологія)
 
 КАБЛУКОВ Віктор Агапійович    - ректор   Дніпропетровського
                   інституту      інженерів
                   залізничного   транспорту,
                   професор     (залізничний
                   транспорт)
 
 КНИШОВ Геннадій Васильович    - директор      Київського
                   науково-дослідного інституту
                   серцевосудинної   хірургії,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук     (серцево-судинна
                   хірургія)
 
 КОБЯКО Ігор Петрович       - заступник голови корпорації
                   "Укрбудматеріали",  кандидат
                   технічних  наук (технологія
                   будівельних матеріалів)
 
 КОВАЛЬОВ Валерій Антонович    - завідуючий сектором відділу з
                   питань   науки   Кабінету
                   Міністрів України, кандидат
                   хімічних  наук  (органічна
                   хімія)
 
 КОЗОРІЗ Василь Васильович     - заступник Міністра  освіти,
                   доктор  фізико-математичних
                   наук      (автоматизація
                   управління)
 
 КОКОЙКО Іван Михайлович      - голова        комітету
                   науково-дослідних      і
                   дослідно-конструкторських
                   робіт Міністерства оборони,
                   кандидат  технічних  наук
                   (хімія і хімічна технологія)
 
 КУЗЯРА Володимир Йосипович    - генеральний     директор
                   виробничого    об'єднання
                   "Макіїввугілля"   (розробка
                   корисних копалин)
 
 КУХАР Валерій Павлович      - директор      Інституту
                   біоорганічної   хімії   і
                   нафтохімії  Академії  наук,
                   академік (органічна хімія)
 
 ЛИТВИНЕНКО Леонід Миколайович   - директор Радіоастрономічного
                   інституту  Академії  наук,
                   академік  (астрономія   і
                   радіоастрономія)
 
 ЛІСОВИЙ Михайло Павлович     - директор  Інституту захисту
                   рослин Української академії
                   аграрних  наук,  академік
                   Української академії аграрних
                   наук (захист рослин)
 
 ЛУКІНОВ Іван Іларіонович     - академік-секретар Відділення
                   економіки  Академії  наук,
                   академік      (економіка
                   сільського господарства)
 
 МЕЛЬНИЧУК Дмитро Олексійович   - ректор      Українського
                   Державного     аграрного
                   університету,    академік
                   Української академії аграрних
                   наук (біохімія)
 
 МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Юрій Олексійович  - радник  Президії  Академії
                   наук, академік (математична
                   фізика)
 
 МОВЧАН Борис Олексійович     - завідуючий відділом Інституту
                   електрозварювання    імені
                   Є.О. Патона Академії  наук,
                   академік (матеріалознавство,
                   міцність матеріалів)
 
 МОРГУН Володимир Васильович    - директор Інституту фізіології
                   рослин і генетики Академії
                   наук, академік (генетика і
                   селекція)
 
 НАХОДКІН Микола Григорович    - завідуючий      кафедрою
                   Київського університету імені
                   Тараса  Шевченка,  академік
                   (радіофізика)
 
 НІКІФОРОВ Леонард Львович     - генеральний     директор
                   науково-виробничого
                   об'єднання   імені
                   С.П. Корольова
                   (радіоприладобудування)
 
 НОВИКОВ Микола Васильович     - директор Інституту надтвердих
                   матеріалів  Академії  наук,
                   академік (матеріалознавство,
                   технологія металів)
 
 НОВИЧЕНКО Леонід Миколайович   - академік-секретар Відділення
                   літератури,   мови   та
                   мистецтвознавства,  академік
                   (літературознавство)
 
 ОМЕЛЬЯНЕНКО Андрій Аксентійович  - директор      Інституту
                   тваринництва   Української
                   академії  аграрних  наук,
                   академік Української академії
                   аграрних наук (тваринництво)
 
 ПАНФІЛОВ Іван Павлович      - ректор       Одеського
                   електротехнічного  інституту
                   зв'язків імені О.С. Попова,
                   доктор   технічних   наук
                   (зв'язок)
 
 ПАХОМОВ Юрій Миколайович     - директор Інституту світової
                   економіки  та  міжнародних
                   відносин  Академії  наук,
                   академік (політична економія)
 
 ПИЛИПЕНКО Віктор Васильович    - академік-секретар Відділення
                   механіки  Академії  наук,
                   академік (динаміка рушійних
                   установок)
 
 ПІЛЮШЕНКО Віталій Лаврентійович  - директор  Інституту  чорної
                   металургії, доктор технічних
                   наук (металургія чавуну)
 
 ПОГОРІЛИЙ Леонід Володимирович  - директор     Українського
                   державного   центру   по
                   випробуванню та прогнозуванню
                   техніки  і технологій для
                   сільськогосподарського
                   виробництва,     академік
                   Української академії аграрних
                   наук (механізація сільського
                   господарства)
 
 ПОНОМАРЬОВ Василь Олександрович  - генеральний     директор
                   Київського
                   науково-виробничого
                   об'єднання реле і автоматики
                   (приладобудування)
 
 ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович  - завідуючий відділом Інституту
                   філософії  Академії  наук,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук (філософія)
 
 ПОХОДЕНКО Віталій Дмитрович    - академік-секретар Відділення
                   хімії і хімічної технології
                   Академії  наук,  академік
                   (фізична хімія)
 
 ПОХОДНЯ Ігор Костянтинович    - академік-секретар Відділення
                   фізико-технічних   проблем
                   матеріалознавства  Академії
                   наук, академік (металургія,
                   технологія металів)
 
 ПРІСНЯКОВ Володимир Федорович   - ректор   Дніпропетровського
                   державного   університету,
                   академік (механіка)
 
 ПУДАК Валентин Васильович     - технічний      директор
                   виробничого    об'єднання
                   "Донецьквугілля",  кандидат
                   технічних  наук  (розробка
                   родовищ корисних копалин)
 
 РУБАН Юрій Григорович       - перший  заступник  Міністра
                   охорони     навколишнього
                   природного    середовища,
                   кандидат  технічних  наук
                   (автоматизовані    системи
                   обробки інформації)
 
 РЕВА Віталій Михайлович      - перший     віце-президент
                   корпорації   "Укравтотранс"
                   (автомобільний транспорт)
 
 РОДІН Петро Родіонович      - професор      Київського
                   політехнічного   інституту,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук (обробка металів)
 
 РОМАНЕНКО Віктор Дмитрович    - директор      Інституту
                   гідробіології Академії наук,
                   академік    (гідробіологія
                   прісних вод)
 
 РУСАНІВСЬКИЙ Віталій Макарович  - директор      Інституту
                   мовознавства  імені
                   О.О. Потебні Академії наук,
                   академік (мовознавство)
 
 СВЄЧНІКОВ Сергій Васильович    - директор  Інституту  фізики
                   напівпровідників   Академії
                   наук,        академік
                   (оптоелектронне
                   матеріалознавство)
 
 СЕВЕРІНОВ Юрій Дмитрович     - голова Державного комітету по
                   стандартизації, метрології та
                   сертифікації
                   (машинобудування)
 
 СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович  - директор      Інституту
                   монокристалів Академії наук,
                   академік (матеріалознавство,
                   надпровідні матеріали)
 
 СКОПЕНКО Віктор Васильович    - ректор       Київського
                   університету  імені  Тараса
                   Шевченка,      академік
                   (неорганічна хімія)
 
 СКУРІХІН Володимир Ілліч     - заступник директора Інституту
                   кібернетики  імені
                   В.М. Глушкова Академії наук,
                   академік   (системотехніка,
                   теорія систем)
 
 СМИРНОВ Валерій Веніамінович   - директор      Інституту
                   мікробіології і вірусології
                   імені   Д.К.  Заболотного
                   Академії  наук,  академік
                   (вірусологія і мікробіологія)
 
 СОБОЛЄВ Юрій Володимирович    - ректор Харківського інституту
                   інженерів    залізничного
                   транспорту, доктор технічних
                   наук (залізничний транспорт)
 
 СТАРОСТЕНКО Віталій Іванович   - академік-секретар Відділення
                   наук про Землю Академії наук,
                   академік (геофізика)
 
 СТОГНІЙ Борис Сергійович     - завідуючий відділом Інституту
                   електродинаміки   Академії
                   наук, академік (енергетика)
 
 ТАРАН-ЖОВНІР Юрій Миколайович   - ректор   Дніпропетровського
                   металургійного   інституту,
                   академік   (металознавство,
                   технологія металів)
 
 ТАЦІЙ Василь Якович        - ректор      Харківського
                   юридичного інституту, доктор
                   юридичних        наук
                   (правознавство)
 
 ТОНКАЛЬ Володимир Юхимович    - директор Інституту  проблем
                   енергозбереження   Академії
                   наук,    член-кореспондент
                   Академії   наук   (силові
                   напівпровідникові
                   перетворювачі)
 
 ТРОЩЕНКО Валерій Трохимович    - директор  Інституту проблем
                   міцності  Академії  наук,
                   академік     (будівельна
                   механіка)
 
 ТУГАЙ Анатолій Михайлович     - ректор       Київського
                   інженерно-будівельного
                   інституту,      професор
                   (водопостачання       і
                   каналізація)
 
 ХАБЕР Микола Васильович      - головний інженер калуського
                   виробничого    об'єднання
                   "Хлорвініл",     кандидат
                   хімічних наук (нафтохімія)
 
 ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович    - голова Донецького наукового
                   центру   Академії   наук,
                   академік (економіка)
 
 ШЕСТОПАЛОВ Вячеслав Михайлович  - заступник директора Інституту
                   геологічних  наук  Академії
                   наук,    член-кореспондент
                   Академії наук  (регіональна
                   гідрогеологія)
 
 ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович  - академік-секретар Відділення
                   фізико-технічних   проблем
                   енергетики  Академії  наук,
                   академік
                   (енергомашинобудування)
 
 ШПАК Анатолій Петрович      - виконуючий     обов'язки
                   головного вченого секретаря
                   Президії  Академії  наук,
                   член-кореспондент  Академії
                   наук (аморфні матеріали)
 
 ЩЕРБАК Микола Петрович      - директор Інституту геохімії і
                   фізики  мінералів  Академії
                   наук, академік (геохімія)
 
 ЯРМАЧЕНКО Микола Дмитрович    - президент      Академії
                   педагогічних наук, академік
                   Академії  педагогічних наук
                   (педагогіка)
 
 ЯЦКІВ Ярослав Степанович     - директор       Головної
                   астрономічної  обсерваторії
                   Академії наук, (астрономія)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка