Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про першочергові заходи щодо поліпшення екологічного стану Полісся


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1993 р. N 798
                Київ
       Про першочергові заходи щодо поліпшення
          екологічного стану Полісся
 
   З метою усунення причин, що призвели до негативних змін у
структурі  та якості грунтів, водному балансі, якості води,
продуктивності лісів і видовому складі рослинного і тваринного
світу на території Полісся і на виконання Плану дій Уряду по
реалізації та розвитку "Основ національної економічної політики"
на 1993 рік Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
із залученням заінтересованих центральних  органів  державної
виконавчої влади, Академії наук, Української академії аграрних
наук і відповідних обласних державних адміністрацій забезпечити
розроблення першочергових заходів щодо поліпшення екологічного
стану Полісся за основними напрямами згідно з додатком і подати
пропозиції у тримісячний термін на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   Міністерству охорони навколишнього  природного  середовища
подати у місячний термін Волинській, Житомирській, Київській,
Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій і
Чернігівській  обласним  державним  адміністраціям, Державному
комітетові по водному господарству,  Міністерству  сільського
господарства і продовольства пропозиції щодо проведення технічної
реконструкції осушувальних систем та комплексу агротехнічних і
агрохімічних заходів  захисту  торф'яних  грунтів  Полісся на
1994 рік.
   2. Заборонити проведення осушувальної меліорації боліт, лісів
і земель у витоках річок на території Полісся в межах Волинської,
Житомирської,  Київської,  Львівської,  Рівненської, Сумської,
Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей.
   Державному комітетові по водному господарству, відповідним
обласним державним адміністраціям забезпечити збільшення обсягу
робіт, пов'язаних з технічною реконструкцією осушувальних систем
для підвищення ефективності їх використання в  сільському  і
лісовому господарствах з обов'язковим дотриманням екологічних
вимог.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 19
 
                    Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 23 вересня 1993 р. N 798
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
       розроблення першочергових заходів щодо
       поліпшення екологічного стану Полісся
 
------------------------------------------------------------------
     Зміст           |  Готують матеріали
------------------------------------------------------------------
Визначення комплексу агротехнічних  Мінсільгосппрод
заходів на осушених землях з метою  Держводгосп
забезпечення відтворення родючості  Українська академія
грунтів та зменшення забруднення  аграрних наук
поверхневих  і  підземних  вод
мінеральними    добривами   і
пестицидами
 
Визначення земель, які  в  першу  Держкомзем
чергу  необхідно  виділяти  для  Держводгосп
заліснення з урахуванням їх значної  Мінсільгосппрод
деградованості  або  радіаційного  Мінчорнобиль
забруднення
 
Визначення земель,  які   мають  Мінлісгосп
передаватися до лісового фонду з  Мінсільгосппрод
метою відтворення лісових ресурсів,  Держкомзем
створення плантаційних і захисних
насаджень реконструкції  існуючих
непродуктивних лісопосадок, а також
формування  мережі   заповідних
територій
 
Складання         переліку  Мінсільгосппрод
гідромеліоративних   осушувальних  Держводгосп
систем,    які    підлягають
першочерговій реконструкції з метою
дотримання  екологічних вимог та
забезпечення   їх   ефективного
використання
 
Визначення заходів  щодо зниження  Мінчорнобиль, Українська
впливу  радіаційного  забруднення  академія аграрних наук,
земель  на  якість рослинної та  Академія наук, Держводгосп,
тваринницької продукції, створення  Мінсільгосппрод, Мінлісгосп,
безпечних умов проживання населення  Волинська, Житомирська,
                   Київська, Львівська,
                   Рівненська, Сумська,
                   Тернопільська, Хмельницька,
                   Чернігівська обласні
                   державні адміністрації
 
Створення системи   регіонального  Мінприроди
моніторингу      навколишнього  Держкомгідромет
природного середовища         Держводгосп
                   Держкомгеології
                   Мінлісгосп
                   Держкомзем
                   Академія наук
                   Українська академія аграрних
                   наук
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка