Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки соціально-економічного розвитку України за перше півріччя та хід виконання Плану дій Уряду України по реалізації та розвитку "Основ національної економічної політики" на 1993 рік


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 вересня 1993 р. N 740
                Київ
      Про підсумки соціально-економічного розвитку
      України за перше півріччя та хід виконання
    Плану дій Уряду України по реалізації та розвитку
   "Основ національної економічної політики" на 1993 рік
 
   Кабінет Міністрів України відмічає, що відповідно до Плану
дій Уряду по реалізації "Основ національної економічної політики"
на 1993 рік у першому півріччі ц. р. вживалися заходи до
реформування економіки, зупинення спаду виробництва і падіння
життєвого рівня народу.
   За перше півріччя ц. р. валовий внутрішній продукт порівняно
з аналогічним періодом минулого року зменшився на 7 відсотків
проти 15 відсотків у січні - червні 1992  р.,  вироблений
національний доход - відповідно на 9 і 15, обсяг промислового
виробництва - на 5,1 та 12,3 відсотка. У машинобудуванні та
металообробці,  лісовій, деревообробній та целюлозно-паперовій
промисловості отримано приріст виробництва продукції відповідно на
9,5 і 7,8 відсотка. Припинилося падіння і зросло виробництво
промислової продукції в шести областях та м. Києві.
   Своєчасно проведено весняні польові роботи  і  обробіток
просапних  культур,  здійснено  заходи  щодо  підготовки
матеріально-технічної бази до збирання врожаю.
   Проте  становище  в  економіці  залишається  надзвичайно
напруженим і продовжує погіршуватися. Триваючий спад промислового
виробництва, ускладнення фінансового стану підприємств, постійне
підвищення цін негативно впливає на забезпечення споживчого ринку
товарними ресурсами, призводить до збільшення їхнього дефіциту і,
як наслідок, до зниження життєвого рівня населення.
   Не досягнуто очікуваного ефекту від реалізації заходів у
сфері  грошово-кредитних,  валютних  і  фінансових  відносин,
соціального  захисту  населення,  здійснення  антимонопольної
політики, розвитку  підприємництва,  реформування   відносин
власності.
   За перше півріччя обсяги виробництва знизило кожне друге
підприємство. Із 146 найважливіших видів промислової продукції
випуск зменшився по 127.
   Державне  замовлення  з  продукції  виробничо-технічного
призначення та непродовольчих товарів виконано в середньому на
20 - 30 відсотків річного обсягу. Передусім  це  стосується
продукції  машинобудування  та  хімічної  промисловості. Таке
становище, крім об'єктивних причин, зумовлено ще й недоліками у
роботі Державного комітету з матеріальних ресурсів (Мінченко А.К.)
по контролю за виконанням прийнятих рішень.
   Незважаючи  на  попередження  Уряду  про  персональну
відповідальність керівників міністерств,  відомств,  державних
концернів, корпорацій за стабілізацію роботи відповідних галузей у
II кварталі цього року, більшість з них не вжила достатніх заходів
і допустила зниження обсягів виробництва.
   Підприємства Міністерства промисловості (Голубченко А.К.)
скоротили виробництво майже всіх  видів  продукції  хімічної
промисловості у 1,2 - 1,6 раза, металургійної - у 1,2 - 1,3 раза.
Міністерством проводиться недостатня робота щодо виведення з
експлуатації непродуктивних агрегатів.
   Міністерство   машинобудування,   військово-промислового
комплексу і конверсії (Черненко Д.О.) не вжило заходів до освоєння
та випуску конкурентноспроможної продукції. Значно  скорочено
виробництво парових котлів, дизелів, великих електромашин, силових
трансформаторів, металорізальних  верстатів  з  ЧПУ,  товарів
народного споживання.
   Критичним залишається стан справ у виробництві  товарів
народного споживання. За перше півріччя ц. р. їх вироблено на
14 відсотків менше, ніж у відповідному періоді минулого року, в
тому числі продовольства на 17 відсотків. Падіння виробництва
продовольчих товарів сталося в усіх  регіонах,  особливо  в
Донецькій,  Київській,  Миколаївській і Одеській областях. У
глибокій кризі опинилося виробництво медичних препаратів.
   Значні матеріальні збитки народному господарству завдали у
червні страйки (131 млрд. крб.). Споживачам недодано 3,4 млн. тонн
вугілля, що майже паралізувало роботу інших базових галузей
промисловості.
   Через відсутність матеріально-технічних ресурсів у другому
кварталі ц. р. зупинялося виробництво більш  як  на  тисячі
промислових підприємств. Втрати робочого часу досягли 7,2 млн.
людино-днів. Особливо значні втрати робочого часу мали місце на
підприємствах Міністерства машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії (2,4 млн. людино-днів), Державного комітету
з легкої і текстильної промисловості (2,6 млн. людино-днів).
   Погіршення становища в окремих галузях народного господарства
спричинено низьким рівнем організації праці,  виконавчої  та
технологічної дисципліни, відсутністю  належного  контролю  і
відповідальності за зриви в роботі та рядом об'єктивних факторів,
зокрема різким зростанням цін на енергоносії  та  сировину,
ускладненням взаєморозрахунків між підприємствами України та інших
країн, неплатоспроможністю споживачів, високим ступенем зносу
основних фондів, розривом господарських зв'язків.
   Триває  зменшення  обсягів  виробництва  і  закупівель
сільськогосподарської продукції. За перше півріччя ц. р. усіма
категоріями господарств продано в державні ресурси менше порівняно
з відповідним  періодом  минулого  року  худоби  і птиці на
17 відсотків, молока - на 18, яєць - на 11, вовни -  на
20 відсотків. Зменшується поголів'я та продуктивність худоби.
   Складним  залишалося   фінансово-економічне   становище
господарств. Однією з основних причин цього є несвоєчасність
розрахунків  з  товаровиробниками  за  продану  продукцію.
Заборгованість м'ясо  -  і  молокопереробних  підприємств  і
торговельних організацій сільськогосподарським товаровиробникам за
продану в державні ресурси продукцію становила за станом на
1 липня 1993 р. по м'ясній промисловості 133 млрд. крб., молочній
- 154 млрд. карбованців.
   З метою підтримки сільського господарства та пов'язаних з ним
галузей переробної промисловості додатково виділено 983 млрд. крб.
пільгових кредитних ресурсів. Крім того, агропромбанком "Україна"
надано кредит на суму більше 100 млрд. крб. кредитних ресурсів за
30-відсотковою ставкою.
   Реалізація програми капітального будівництва здійснювалася з
труднощами, зумовленими  скороченням  інвестицій,  відсутністю
достатніх коштів у замовників, невпинним зростанням цін  на
будівельні матеріали, сировину, енергоресурси  й  транспортні
послуги. Це призвело до того, що у більшості замовників вже
освоєно річні обсяги виділених бюджетних коштів. При  цьому
збільшення темпів освоєння коштів не супроводжується відповідним
зростанням фізичних обсягів будівництва. Невпинно збільшуються
обсяги незавершеного будівництва. В основному через відсутність
коштів вже законсервовано і зупинено спорудження 787  будов
державної власності.
   Повільно залучаються в економіку України іноземні інвестиції.
При їх кількісному зростанні число великих інвестицій залишається
незначним.
   Житомирською (Малиновський   А.С.)   та   Рівненською
(Василишин Р.Д.)  обласними  державними  адміністраціями вкрай
незадовільно організовано весь комплекс робіт, пов'язаний  з
переселенням громадян з територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. За перше півріччя
1993 р. залишилося незаселеним близько 50 відсотків спеціально
побудованого житла для переселення зазначених громадян.
   Мають місце порушення та зловживання у використанні коштів
Фонду  для  здійснення  заходів  щодо  ліквідації  наслідків
Чорнобильської катастрофи у Рівненській та  інших  областях.
Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС  (Готовчиць  Г.О.)  недостатньо  контролює
використання коштів цього Фонду.
   Міністерство транспорту (Климпуш О.Д.) не забезпечило чіткої
взаємодії всіх видів транспорту,  передусім  залізничного  і
морського, ритмічного просування експортних і транзитних вантажів.
Знижуються обсяги перевезень, втрачаються можливі доходи, в тому
числі у вільно конвертованій валюті. Тільки на Чорноморському
морському пароплавстві валютні надходження у першому півріччі
ц. р. зменшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на
17 млн. доларів США.
   Зволікається також виконання рішень Уряду з питань звільнення
морських портів від наднормативних залишків вантажів. Не сталося
відчутних змін у забезпеченні повноти збору провізних платежів на
міських і приміських пасажирських маршрутах.
   Із значним напруженням йде виконання  бюджетів.  Доходи
консолідованого бюджету України за січень - червень  ц.  р.
становили 6079 млрд., видатки - 7678 млрд., перевищення видатків
над доходами - 1599 млрд. крб.; державного бюджету - відповідно
3026 млрд., 5319 млрд. та 2293 млрд. карбованців. Поряд з іншими
факторами, це пов'язано з тим, що з послабленням дисципліни і
вимогливості  багато  суб'єктів  підприємницької  діяльності
ухиляються від сплати податків державі (в межах 20 відсотків від
суми їх надходження).
   За січень - червень ц. р. обсяг експорту продукції до країн
дальнього зарубіжжя становив 1,5 млрд. доларів США при річному
обсязі 4,9 млрд., імпорт - відповідно 1,1 і 5,7 млрд. доларів США.
   Допускаються значні відхилення від світових цін у клірингових
взаєморозрахунках, що призводить до значних втрат України у
товарообміні з Росією.
   Повільно розвивається недержавний сектор економіки. В Україні
зареєстровано понад 100 тис. малих підприємств, майже 25 тис.
селянських (фермерських)  господарств,  70  бірж.  Кількість
підприємницьких структур в основному зростає за рахунок тих, що
займаються  комерційно-посередницькою  та  фінансово-страховою
діяльністю. Стримується приватизація державного майна значною
мірою через  відсутність  Державної  програми приватизації на
1993 рік та опір з боку окремих міністерств, відомств, органів
регіонального та місцевого самоврядування.
   Незважаючи на деяке зменшення викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря (на 7,5 відсотка), пов'язане головним чином зі
скороченням обсягів виробництва і споживання пального, істотних
змін на краще в екологічній обстановці не сталося,  а  на
підприємствах Міністерства  енергетики  і  електрифікації  та
Державного комітету по вугільній промисловості викиди в атмосферу
навіть збільшилися. Спорудження ряду природоохоронних об'єктів, що
включені до державного контракту на 1993 рік, не ведеться або
здійснюється зі значним відставанням, особливо на підприємствах
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Державного комітету по нафті і газу,  Державного
комітету по водному господарству.
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Звернути увагу керівників  міністерств  і  відомств,
передусім Голубченка  А.К.,  Черненка  Д.О.,  Климпуша  О.Д.,
Готовчиця Г.О., Мінченка А.К., глав обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій на значні
недоліки в роботі, пов'язаній з виконанням постанови Кабінету
Міністрів України від 29 травня 1993 р. N 387 ( 387-93-п ) "Про
підсумки соціально-економічного розвитку і виконання Державного
бюджету України за 1 квартал 1993 року".
   2. Міністерствам, відомствам, Раді Міністрів Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям:
   посилити контроль за виконавською дисципліною, забезпечити
створення умов для поступової демонополізації виробництва та
розвитку ринкової інфраструктури;
   організувати  на  державних  підприємствах  проведення
систематичного аналізу витрат на виробництво і здійснити заходи
щодо суттєвого зменшення енергоємності  і  матеріаломісткості
продукції, зниження її собівартості, скорочення непродуктивних
витрат;
   посилити роботу щодо впровадження прогресивних технологій,
досягнень науково-технічного прогресу у виробництві;
   з метою формування обігових коштів на державних підприємствах
завершити до 12 жовтня ц. р. розроблення і затвердження нормативів
запасів товарно-матеріальних цінностей;
   детально проаналізувати причини накопичення продукції на
складах державних підприємств і організацій, вжити заходів до її
реалізації та про наслідки повідомити Міністерство економіки у
жовтні ц. р.
   3. Міністерству  економіки  разом  з  міністерствами  і
відомствами розробити і внести до Кабінету Міністрів України з
проектом плану економічного і соціального розвитку на 1994 рік
пропозиції щодо проведення структурної перебудови в  галузях
промисловості з метою підвищення ефективності виробництва  і
скорочення споживання енергетичних ресурсів, а також про заходи
стабілізації цін на енергоносії та сільськогосподарську продукцію.
   4. Просити Національний банк вжити невідкладних заходів до
прискорення фінансових розрахунків, а також створити необхідні
передумови для запровадження системи електронних платежів.
   5. Фонду  державного  майна  та  місцевим  державним
адміністраціям забезпечити прискорення приватизації  малих  і
середніх підприємств.
   6. Фонду державного майна, Міністерству у справах будівництва
і архітектури, Міністерству економіки при  вирішенні  питань
приватизації організацій та підприємств будівельного комплексу
звернути увагу на недоцільність виділення з їх складу структурних
підрозділів,  якщо  це  може  призвести  до  порушення
виробничо-технологічних процесів і погіршує структуру управління в
будівництві.
   7. Фонду державного майна забезпечити:
   своєчасне розроблення та подання  на  розгляд  Кабінету
Міністрів України проекту Державної програми приватизації  на
1994 рік;
   разом  з  Укртелерадіокомпанією  та  Укрінформом  широке
інформування громадян України про можливості їхньої участі у
приватизаційних процесах.
   8. Міністерству  фінансів  і  Міністерству  економіки
щоквартально індексувати обсяг бюджетних коштів, спрямованих на
фінансування капітальних вкладень.
   9. Міністерству  сільського господарства і продовольства,
Державному комітетові по харчовій промисловості, Міністерству
економіки, Державному комітетові по нафті і газу, Раді Міністрів
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
   вжити додаткових  заходів  до  стабілізації  виробництва
продукції агропромислового комплексу;
   забезпечити виконання державного замовлення на поставку до
державних ресурсів сільськогосподарської продукції та сировини у
поточному  році,  встановити  контроль  за  їх  раціональним
використанням;
   підготувати до 20 вересня ц. р. пропозиції щодо стабілізації
роботи  державних  птахофабрик,  свинокомплексів,  тепличних
комбінатів у зв'язку із значним підвищенням цін на енергоносії та
комбікорми;
   організовано і в оптимальні терміни провести сівбу озимих,
збирання пізніх культур, заготівлю кормів.
   10. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Укоопспілці при розподілі кредитних ресурсів у межах відкритих
ліній врахувати необхідність фінансування витрат, пов'язаних із
закладанням на зимове зберігання картоплі, овочів і фруктів для
забезпечення шкіл, лікувальних і дитячих дошкільних закладів,
спецспоживачів та задоволення інших найважливіших місцевих потреб.
   11. Міністерству транспорту забезпечити злагоджену роботу
залізничного і морського транспорту, передусім при перевезенні
зовнішньоторговельних  і  транзитних  вантажів,  ліквідацію
наднормативних залишків вантажів у морських торговельних портах і
на припортових залізничних станціях.
   12. Міністерству транспорту,  Міністерству  енергетики  і
електрифікації  розробити  Державну  програму  електрифікації
залізниць на період до 2004 року і подати її проект Кабінету
Міністрів України до 1 грудня 1993 року.
   13. Міністерству   економіки,   Міністерству  зовнішніх
економічних зв'язків, Міністерству фінансів, Державному митному
комітетові внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
зменшення дефіциту торговельного балансу шляхом  стимулювання
експорту товарів (робіт, послуг) за рахунок впорядкування його
нетарифного регулювання, а також обмеження імпорту (крім критично
необхідного).
   14. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків:
   разом з Державним комітетом з матеріальних ресурсів та
Міністерством економіки під час складання проектів угод про
торговельно-економічне співробітництво  з  іншими  країнами на
1994 рік урахувати необхідність оптимального  переорієнтування
експорту високоліквідних товарів для продажу їх на світовому ринку
лише за вільно конвертовану валюту;
   подавати Міністерству економіки не пізніше 15 числа місяця,
що настає за звітним кварталом, інформацію про видані ліцензії (з
виділенням даних про ті з них, що в межах квот для державних
потреб).
   15.  Державному  комітетові  з  матеріальних  ресурсів,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному
комітетові   по   харчовій   промисловості,   Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерству промисловості вжити термінових заходів для виконання
поставок  до  країн  СНД  сировини,  товарів,  продукції
виробничо-технічного призначення згідно з укладеними міжурядовими
угодами.
   16. Державному комітетові з матеріальних ресурсів разом з
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків  для  підвищення
ефективності товарообмінних  операцій,  розрахунки  за  якими
здійснюються на кліринговій основі, забезпечити застосування цін,
максимально наближених до рівня світових (з урахуванням якості
продукції, що постачається).
   17. Міністерству фінансів, Державному експортно-імпортному
банку разом з Національним банком розробити і подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення системи управління
зовнішнім боргом та надання державних гарантій з  іноземних
кредитів.
   18.  Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів,
Міністерству  зовнішніх  економічних  зв'язків,  Державному
експортно-імпортному банку підготувати і одночасно з матеріалами
проекту плану економічного і соціального розвитку на 1994 рік
подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування
централізованих фондів і визначення пріоритетних напрямів їх
використання.
   19. З метою забезпечення відповідності розмірів заробітної
плати до затрат і  результатів  праці  Міністерству  праці,
Міністерству економіки разом з галузевими міністерствами розробити
і у грудні ц. р. подати Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо поліпшення нормування праці у народному господарстві.
   20. Державному   комітетові   по   житлово-комунальному
господарству  разом  з  Міністерством  юстиції,   іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами розробити і подати
до кінця ц. р. Кабінетові Міністрів України Концепцію державної
житлової політики.
   21. Звернути увагу Міністерства у справах захисту населення
від наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС,  Житомирської,
Рівненської обласних державних адміністрацій на  незадовільну
організацію переселення громадян  з  територій,  що  зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, і
вжити невідкладних заходів до виправлення становища.
   Зобов'язати Міністра у справах  захисту  населення  від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Готовчиця Г.О. встановити
дієвий контроль за цільовим використанням коштів Фонду  для
здійснення заходів  по  ліквідації  наслідків  Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення.
   22. Міністерству охорони навколишнього природного середовища,
Міністерству фінансів,  Міністерству  економіки,  Міністерству
лісового господарства, Міністерству сільського господарства і
продовольства, Державному комітетові по геології і використанню
надр, Державному комітетові по водному господарству з метою
залучення до бюджетів усіх рівнів додаткових коштів  і  їх
наступного використання для здійснення природоохоронних заходів
розробити і внести у двомісячний термін на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо введення плати за спеціальне
використання водних ресурсів та корисних копалин.
   23. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
інноваційному фонду, Державному комітетові з питань науки і
технологій до 4 жовтня ц. р. внести до Кабінету Міністрів України
пропозиції  про  встановлення  обов'язкових  відрахувань  до
інноваційних фондів галузей і Державного інноваційного фонду та
збільшення норми цих відрахувань.
 
   Прем'єр-міністр України           Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 18
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка