Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присвоєння почесних звань України активним учасникам краєзнавчого руху


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про присвоєння почесних звань України
        активним учасникам краєзнавчого руху
 
   За значний особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху,
збереження національної історико-культурної спадщини присвоїти
почесні звання:
      "ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
   ЛОБУРЦЮ        - проректорові Полтавського державного
Василю Єгоровичу       педагогічного   інституту   імені
               В.Г. Короленка, доктору  історичних
               наук, професору, голові  обласного
               товариства краєзнавців
       "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
   БАЧИНСЬКОМУ      - доцентові   Одеського  державного
Анатолію Демидовичу     університету, голові обласної спілки
               краєзнавців
   БУЛАЄВСЬКІЙ      - заступникові   голови   Київської
Наталії Іванівні       обласної  організації  Українського
               товариства охорони пам'яток історії
               та культури
   ВИСОЦЬКОМУ      - директорові Луганського краєзнавчого
Віктору Івановичу      музею,  члену  колегії  обласної
               організації Українського товариства
               охорони пам'яток історії та культури
   ВИХРОВІЙ       - відповідальному      секретареві
Зої Андріївні        Бориспільської     міськрайонної
               організації Українського товариства
               охорони пам'яток історії та культури,
               Київська область
   ГОРБИКУ        - завідуючому   відділом  Інституту
В'ячеславу Олександровичу  історії України АН України, докторові
               історичних  наук, професору, члену
               правління  Всеукраїнської  спілки
               краєзнавців, м. Київ
   ДАНИЛЮКУ       - провідному науковому співробітникові
Юрію Зіновійовичу      Інституту історії України АН України,
               заступнику   голови   правління
               Всеукраїнської спілки  краєзнавців,
               м. Київ
   ЖУРАВЕЛЬ       - завідуючій  відділом  Полтавського
Галині Григорівні      краєзнавчого  музею,  заступникові
               голови   обласної   організації
               Українського  товариства  охорони
               пам'яток історії та культури
   ІЩЕНКУ        - лікареві Канівської районної лікарні,
Михайлу Єфремовичу      члену правління Всеукраїнської спілки
               краєзнавців, Черкаська область
   КИРИЧЕНКУ       - головному  спеціалістові  відділу
Степану Маркевичу      Запорізької  обласної   державної
               адміністрації
   КОСЯН         - начальникові  відділу  Українського
Галині Сергіївні       фонду культури, заступнику  голови
               правління  Всеукраїнської  спілки
               краєзнавців, м. Київ
   КУДИНУ        - заступникові  голови   Львівської
Ігорю Андрійовичу      обласної  організації  Українського
               товариства охорони пам'яток історії
               та культури (посмертно)
   ЛАВРЕНЮКУ       - директорові      Тернопільського
Венедикту Антоновичу     краєзнавчого музею, голові обласної
               організації  Всеукраїнської  спілки
               краєзнавців
   МОРОЗУ        - старшому  дільничному  інспекторові
Володимиру Степановичу    Жовтневого   районного   відділу
               внутрішніх справ м. Дніпропетровська,
               заступнику голови секції краєзнавства
               обласної  організації  Українського
               товариства охорони пам'яток історії
               та культури
   ОГНЕВІЙ        - завідуючій  відділом  Волинського
Олені Дмитрівні       краєзнавчого  музею,  членові ради
               обласної організації Всеукраїнської
               спілки краєзнавців
   ПАНЬКІВУ       - директорові    Івано-Франківського
Михайлу Іллічу        краєзнавчого музею, заступнику голови
               обласного товариства краєзнавців
   СИЛИНУ        - членові  правління  Всеукраїнської
Олександру Панасовичу    спілки краєзнавців, м. Київ
   СКЛЯРЕНКУ       - провідному науковому співробітникові
Євгену Михайловичу      Інституту історії України АН України,
               доктору історичних наук, професору,
               голові    ревізійної    комісії
               Всеукраїнської спілки краєзнавців
   ТИШКЕВИЧ       - завідуючій        Сарненським
Раїсі Костянтинівні     історико-етнографічним    музеєм,
               Рівненська область
   ТІМІЧЕВУ       - старшому  консультантові  правління
Леоніду Олександровичу    Всеукраїнської  спілки краєзнавців,
               м. Київ
   ТОПЧІЮ        - пенсіонерові,    голові    ради
Петру Семеновичу       історико-краєзнавчого  музею  села
               Жуківці Обухівського району, Київська
               область
   ХОДАКІВСЬКОМУ     - директорові    Музею   народної
Миколі Степановичу      архітектури  та  побуту  України,
               м. Київ, члену  президії правління
               Всеукраїнської спілки краєзнавців
          "ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
   БУЙВОЛЕНКО      - заступникові        директора
Марії Василівні       Петрокорбівської  середньої  школи
               Новгородківського       району,
               Кіровоградська область
   БУЛЬБУКУ       - учителеві     Стрілецько-Кутської
Івану Іллічу         середньої школи Кіцманського району,
               Чернівецька область
   ВІННІЧЕНКУ      - учителеві  Свірневської  середньої
Всеволоду Павловичу     школи   Голованівського   району,
               Кіровоградська область
   КОВАЛЮ        - учителеві Хустянської середньої школи
Віталію Івановичу      Буринського району, Сумська область
   КРИЖАНІВСЬКОМУ    - директорові  Слідянської  неповної
Миколі Миколайовичу     середньої школи Могилів-Подільського
               району, Вінницька область
   СОВ'ЯКУ        - учителеві Снятинської основної школи
Петру Володимировичу     Дрогобицького  району,  Львівська
               область
   ФЕДІРКУ        - учителеві     Новгород-Сіверської
Анатолію Михайловичу     неповної  середньої  школи,  члену
               правління          обласного
               історико-краєзнавчого   товариства,
               Чернігівська область
   ЧЕПІ         - директорові Закарпатської  обласної
Володимиру Івановичу     станції юних туристів
     "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
   БОНДАРЕНКУ      - проректорові  Луцького  державного
Геннадію Васильовичу     педагогічного інституту імені Лесі
               Українки, голові обласного товариства
               краєзнавців
   ВОЙНАЛОВИЧУ      - доцентові  Полтавського  державного
Віктору Анатолійовичу    педагогічного   інституту   імені
               В.Г. Короленка, заступнику  голови
               обласного товариства краєзнавців
   КІЧИЮ         - завідуючому   кафедрою   Луцького
Івану Васильовичу      державного педагогічного  інституту
               імені  Лесі Українки, професорові,
               члену президії обласного товариства
               краєзнавців
   КОВАЛЕНКУ       - деканові  Чернігівського державного
Олександру Борисовичу    педагогічного   інституту   імені
               Т.Г. Шевченка,  голові  обласного
               історико-краєзнавчого товариства
   КОПИЛОВУ       - ректорові   Кам'янець-Подільського
Анатолію Олексійовичу    державного педагогічного інституту,
               професору, Хмельницька область
   ЛЯХУ         - завідуючому  кафедрою  Донецького
Роману Даниловичу      державного  університету, докторові
               історичних наук, професору, голові
               правління обласної спілки краєзнавців
   НЕСТУЛІ        - доцентові  Полтавського  державного
Олексію Олексійовичу     педагогічного   інституту   імені
               В.Г. Короленка,  заступнику  голови
               обласного товариства краєзнавців
   ОХРІМЕНКУ       - учителеві Майдан-Липненської неповної
Григорію Васильовичу     середньої школи Маневицького району,
               члену правління обласної організації
               Українського  товариства  охорони
               пам'яток  історії  та  культури,
               Волинська область
   ПЕРЕШИВАЙЛО      - директорові  Херсонської  обласної
Лілії Петрівні        станції юних туристів
   ПРОКОПЧУКУ      - завідуючому відділом народної освіти
Віктору Степановичу     Дунаєвецької  районної  державної
               адміністрації,  голові   районної
               організації  Всеукраїнської  спілки
               краєзнавців, Хмельницька область
   РЕДІНІЙ        - директорові  Харківської  обласної
Валентині Андріївні     станції юних туристів
   ТРИГУБУ        - завідуючому кафедрою Миколаївського
Петру Микитовичу       державного педагогічного інституту,
               докторові історичних наук, професору,
               голові правління обласного відділення
               Всеукраїнської спілки краєзнавців
         "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"
   МОКРИЦЬКОМУ      - кореспондентові газети "Житомирський
Георгію Павловичу      вісник", заступнику голови обласного
               науково-краєзнавчого    товариства
               дослідників Волині
   ПАРІЙСЬКОМУ      - завідуючому  редакцією  Укрінформу,
Євгену Клавдійовичу     члену правління Всеукраїнської спілки
               краєзнавців, м. Київ
   СЄРИКОВУ       - головному   редакторові   журналу
Анатолію Никифоровичу    "Пам'ятки України", члену президії
               правління  Всеукраїнської  спілки
               краєзнавців, м. Київ
   СИТНИКУ        - виконуючому обов'язки відповідального
Анатолію Андрійовичу     секретаря  Всеукраїнської  спілки
               краєзнавців,     відповідальному
               секретареві журналу "Краєзнавство",
               м. Київ
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 15 липня 1993 року
     N 262/93
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка