Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Державної програми стабілізації та розвитку продуктивних сил України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 18 вересня 1993 р. N 760
                Київ
      Про проект Державної програми стабілізації
        та розвитку продуктивних сил України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Схвалити розроблений Міністерством економіки та Українським
інженерним  центром  "Труд" і погоджений із заінтересованими
міністерствами і відомствами проект заходів щодо забезпечення
впровадження й дослідно-виробничої апробації проекту Державної
програми стабілізації та розвитку продуктивних сил  України,
схваленого Указом Президента України від 6 липня 1993 р. N 245/93
(додаються), і подати проекти вказаної Програми та заходів на
розгляд Верховної Ради України.
 
   Прем'єр-міністр України           Л.КУЧМА
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 22
 
                           Проект
 
               ЗАХОДИ
    щодо забезпечення впровадження й дослідно-виробничої
    апробації проекту Державної програми стабілізації
        та розвитку продуктивних сил України
 
------------------------------------------------------------------
 NN |   Найменування    |    Виконавці   |  Строк
 пп |     заходів     |            | виконання
----+-------------------------+-----------------------+-----------
 1 |      2       |      3      |   4
------------------------------------------------------------------
1.  Створення
   житлово-виробничих
   комплексів - поселень
   нового типу
 
1.1. Підібрати    земельні Український інженерний  1993 рік
   ділянки  для створення центр "Труд"
   житлово-виробничих     Держкомзем
   комплексів         Мінсільгосппрод
                Закарпатська, Київська
                Луганська, Миколаївська,
                Черкаська, Одеська
                облдержадміністрації
 
1.2. Розробити         Український інженерний  1993 -
   проектно-кошторисну    центр "Труд"       1994 рр.
   документацію на      Мінбудархітектури
   будівництво        Мінсільгосппрод
   житлово-виробничих     Українська академія
   комплексів         аграрних наук
                Академія наук
 
1.3. Здійснити   будівництво
   житлово-виробничих
   комплексів:
   I етап - Миколаївська,   Український інженерний  1994 -
       Київська,     центр "Труд"       1995 рр.
       Закарпатська   державні адміністрації
       області      відповідних областей
                Держкомресурсів
                Мінсільгосппрод
                корпорація "Укрбуд"
                корпорація
                "Украгропромбуд",
                Держводгосп
   II етап - Луганська,    Український інженерний  1994 -
        Одеська,     центр "Труд"       1996 рр.
        Черкаська    державні адміністрації
        області     відповідних областей
                Держкомресурсів
                Мінсільгосппрод
                корпорація "Укрбуд"
                корпорація
                "Украгропромбуд",
                Держводгосп
 
2.  Виконання         Академія наук       1994 -
   науково-дослідних робіт й Українська академія    1996 рр.
   впровадження   новітніх аграрних наук
   технологій       у Український інженерний
   сільськогосподарське  та центр "Труд"
   промислове виробництво   Мінсільгосппрод
                Мінмашпром
                ДКНТ
 
3.  Розробка та виготовлення Український інженерний  1994 -
   блочно-комплектних     центр "Труд"       1996 рр.
   модулів-цехів,       Академія наук
   енергетичного     та Українська академія
   технологічного обладнання аграрних наук
                ДКНТ
                Мінмашпром
                Мінсільгосппрод
 
4.  Забезпечення        Мінсільгосппрод      1994 -
   житлово-виробничих     державні адміністрації  1996 рр.
   комплексів   необхідною Закарпатської, Київської,
   кількістю   племінного Луганської, Миколаївської,
   молодняка  худоби  та Одеської, Черкаської
   птиці,      насіння областей
   сільськогосподарських
   культур,     садівним
   матеріалом
 
II. Організаційно-економічні
   етапи
 
I.  Передбачати   виділення Мінекономіки       1994 -
   бюджетних асигнувань для Мінфін          1996 рр.
   здійснення   виробничої Мінсільгосппрод
   апробації і впровадження Мінбудархітектури
   проекту     Державної Мінмашпром
   програми  при складанні Міністерство у справах
   проектів річних  планів національностей та
   (прогнозів) економічного міграції, Держводгосп
   і соціального  розвитку Міноборони
   України,  виходячи  з Мінчорнобиль
   реальних    фінансових Міненерго
   можливостей,  маючи  на Закарпатська, Київська,
   увазі вирішення в першу Луганська, Миколаївська,
   чергу питань, пов'язаних Одеська та Черкаська
   з переселенням жителів з облдержадміністрації
   забруднених  територій,
   поверненням депортованих
   народів  та  розміщення
   військовослужбовців,
   звільнених у запас
 
2.  Покласти     функції Український інженерний  1994 -
   координатора з розробки центр "Труд"       1996 рр.
   регіональних програм та Закарпатська, Київська,
   виконання     робіт, Луганська, Миколаївська,
   пов'язаних       з Одеська та Черкаська
   дослідно-виробничою    облдержадміністрації
   апробацією    проекту Мінбудархітектури
   Державної  програми  на Мінмашпром
   Український  інженерний Міністерство у справах
   центр "Труд" (за згодою). національностей та міграції
   Фінансування  зазначених Міноборони
   робіт  здійснювати  за Мінчорнобиль
   рахунок     кредитних Міненерго
   ресурсів          Мінсільгосппрод
                Мінфін
 
3.  Розглянути питання  про Національний банк     1993 -
   виділення  Українському Мінфін          1995 рр.
   інженерному центру "Труд"
   пільгових    цільових
   кредитних  ресурсів для
   фінансування    робіт,
   пов'язаних       з
   дослідно-виробничою
   апробацією    проекту
   Державної програми
 
4.  Дати всебічну   оцінку Академія наук       IV квар-
   результатам        Українська академія     тал
   дослідно-виробничої    аграрних наук       1995 р.
   апробації     проекту Мінсільгосппрод
   Державної  програми  та Мінбудархітектури
   внести  пропозиції щодо Мінмашпром, ДКНТ
   подальшого   здійснення Міністерство у справах
   робіт для запровадження національностей та
   заходів,   передбачених міграції
   Програмою         Міноборони
                Мінчорнобиль
                Міненерго
                разом з Українським
                інженерним центром "Труд"
                (за згодою) та
                Закарпатською, Київською,
                Луганською, Миколаївською
                облдержадміністраціями
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка