Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання експортного кредиту в сумі, еквівалентній 50 млн. дол. США від 28 грудня 1995 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
           про позику між Україною
     (що діє через Міністерство фінансів України)
        та Експортно-імпортним Банком Японії
      щодо надання незв'язаного кредиту в сумі,
         еквівалентній 150 млн. дол. США
           від 28 грудня 1995 року
   ( Угоду ратифіковано Законом N 112/96-ВР від 26.03.96 )
 
   Угода про позику від 28 грудня 1995 року
   між Україною, що діє через  Міністерство  фінансів,  як
позичальником   (далі   іменованою   "Позичальник")   та
Експортно-імпортним  Банком  Японії,  як  позикодавцем  (далі
іменованим "Ексімбанк").
   Враховуючи, що:
   а) Позичальник звернувся за допомогою до Міжнародного Банку
Реконструкції та Розвитку (далі іменований "Світовий Банк") для
фінансування  невідкладних імпортних поставок, необхідних для
здійснення проекту, описаного в Угоді про позику Світового Банку
(визначеної далі по тексту), головною метою якої є допомога
Позичальнику в урегулюванні його платіжного балансу.
   b) Світовий Банк уклав з Позичальником угоду про позику номер
3831 UA від 22 грудня 1994 р. (до якої час від часу можуть
вноситись поправки та яка далі іменована "Угода про позику
Світового Банку"), згідно з якою Світовий Банк погодився надати
Позичальникові позику відповідно до умов та термінів, визначених
далі в цій Угоді, на суму в різних валютах, еквівалентну п'ятистам
мільйонам  (500000000)  доларів  США (далі іменовану "Позика
Світового Банку").
   с) Прем'єр-міністр Мураяма 23 березня 1995 року пообіцяв
Президенту України Л.Кучмі надати позику в йєнах на  суму,
еквівалентну двомстам мільйонам (200000000) доларів США, з метою
допомогти Позичальнику в урегулюванні його платіжного балансу та в
здійсненні Програми (визначеної далі по тексту).
   d) Еквівалент в йєнах на суму двісті мільйонів (200000000)
доларів США буде наданий в двох різних формах, які Ексімбанк
погодився виплатити Позичальникові в йєнах. Цей незв'язаний кредит
надається в йєнах на суму, еквівалентну ста п'ятидесяти мільйонам
(150000000) доларів США в формі спільного фінансування з Позикою
Світового Банку. Друга частина позики, призначена для фінансування
експорту, буде надана на суму в йєнах, що не перевищує еквівалент
п'ятидесяти мільйонів (50000000) доларів США. Обидві частини
позики надаються з метою допомоги успішному впровадженню та
здійсненню Програми.
   е) Угода про спільне фінансування Позики між Ексімбанком та
Світовим Банком була укладена того ж самого числа, що і ця Угода
для координації виконання цієї Угоди про Позику та Угоди про
Позику Світового Банку, а також для забезпечення того, щоб
Світовий Банк, відповідно до Угоди з Позичальником, вніс статтю
про порушення умов цієї Угоди про Позику в текст Угоди про Позику
Світового Банку.
   f) Ексімбанк  відповідно  погодився  надати  цю  позику
Позичальникові в формі спільного фінансування з Світовим Банком
згідно з викладеними нище термінами та умовами.
   З цією метою Сторони домовились про таке:
               Стаття I
              Тлумачення
   1) "Загальні терміни та умови, передбачені щодо Угод про
незв'язані  кредити  незалежним  державам  та  громадським
організаціям" Ексімбанку від березня 1994 року ("Загальні умови"),
складають невід'ємну частину цієї Угоди про Позику та викладені
для посилань у Додатку 1.
   2) До  положень Загальних Умов мають бути внесені таки
поправки:
   а) (Посилання на гарантії) всі посилання в Загальних Умовах
на "Гаранта" та "Гарантії" не приймаються до уваги.
   b) (Юрисдикція Нью-Йорку) Всі посилання в Загальних Умовах на
"суд штату Нью-Йорк та/або федеральний суд міста Нью-Йорк" та на
"агента в судових справах в Нью-Йорку", не приймаються до уваги.
   с) (Позика для республіки) Не приймаються до уваги такі
положення Загальних Умов:
   i) пункт (IV) Розділу 3.01;
   ii) Розділ 9.01 та Пункт (а) Розділу 9.07;
   iii) Пункт (b) Розділу 10.02 та Пункт (b) Розділу 10.03;
   iv) Розділи 11.03 та 11.04; та
   v) Пункти (d) та (h) Розділу 12.02.
   d) (Спільне фінансування з Світовим Банком)
   i) Розділ 5.02, Розділ 10.04, Розділ 10.05 та Розділ 10.07
Загальних Умов не беруться до уваги; і
   ii) Розділ 10.06 Загальних Умов має бути виключений та
замінений таким положенням:
   "Розділ 10.06 (Необхідність охорони навколишнього середовища)
   Позичальник має звертати належну увагу захисту та збереженню
навколишнього середовища в цілому, включаючи, але не обмежуючи,
звернення належної уваги на такі проблеми, як забруднення повітря,
води та переробка промислових відходів".
   е) (Ухвалення Парламенту) Розділи 9.05 та 9.06 Загальних Умов
мають бути виключені та замінені такими положеннями:
   "Розділ 9.05 (Реєстраційні вимоги)
   Крім ратифікації Парламентом країни-позичальника укладання
Позичальником Угоди Позики, необов'язково вносити до картотеки,
реєструвати або іншим чином зберігати Угоду Позичальника  про
будь-який її інструмент або Угоду, що вимагається цією Угодою, в
будь-якому суді, офіційній установі, або ще десь у  країні
Позичальника, або сплачувати будь-які штампи, реєстраційні  або
подібні податки на або у зв'язку з Угодою Позики, або будь-яким її
інструментом або з Угодою, що вимагається цією Угодою, для того,
щоб забезпечити її чинність, законність, ефективність, можливість
здійснення або прийнятність.
   Розділ 9.06 (Здійснення обов'язків)
   Крім ратифікації Парламентом країни-позичальника укладання
Позичальником Угоди Позики, Угода Позики була належним чином
укладена  уповноваженим представником Позичальника та містить
законні, чинні та  обов'язкові  для  виконання  зобов'язання
Позичальника, які він має виконувати у відповідальності до умов
цієї Угоди".
   3) В цій Угоді про Позику, в Доповненнях та Додатках до неї
подані нижче терміни та вирази, визначені в Загальних Умовах,
мають відповідне значення, наведене з додатками нижче:
   Термін "Країна Позичальника" означає Україну;
   Термін "Максимальна  сума" означає  сім  мільйонів  йєн
(Y 7.000 000);
   Термін "Дата закінчення строку дії" означає 31 березня 1996
року;
   Термін "Умови експортного кредиту" означає умови експортного
кредиту, наданого Позичальнику Ексімбанком, визначені в Угоді
Позики між Позичальником та Ексімбанком від тієї ж дати, що і ця
Угода;
   Термін "Умови" означає умови Позики визначені у Статті II (1)
(a);
   Термін "Дата виплати" означає кожне 15 січня та 15 липня;
   Термін "Проект" означає Програму; і
   Термін "Дата повернення позики" означає кожну дату виплати
протягом періоду від 15 липня до 2000 року до 15 січня 2010 р.,
або, якщо це вихідний день, наступний робочий день.
   4) Крім того, наступні слова та фрази матимуть таке значення:
   Термін "Центральний Банк" означає Національний Банк України;
   Термін "Обсяг доларового еквівалента" означає еквівалент в
доларах США кожної виплати, зробленої у відповідності до Порядку
Виплати;
   Термін "Максимальна сума в доларах" означає максимальний
сукупний обсяг всіх виплат в доларовому еквіваленті, як це
визначено у Статті II (1) (b), який може час від часу знижуватись
у відповідності до умов цієї Угоди;
   Термін "Відповідні витрати" означає витрати, зроблені (або,
якщо Ексімбанк погодиться, які будуть зроблені) на товари за
прийнятими  цінами, які будуть необхідні під час здійснення
Програми (але які завжди є предметом обмежень, наведених у Графіку
1 до Угоди про Позику Світового Банку) та які мають фінансуватись
з прибутків від Позики згідно з Положенням цієї Угоди про Позику.
   Термін "Фінансові інвестиції та програмна ставка позики"
означає річну процентну ставку,  яка  визначається  японським
урядовим Бюро трастових фондів згідно з ставкою його позик в межах
програми фінансових інвестицій та позик;
   Термін "Основна довгострокова ставка позики" означає ставку,
що  застосовується  банками  довгострокових  кредитів  Японії
відповідно  до  їх основної довгострокової ставки позики на
відповідну дату за їх позиками в ієнах, строк яких перевищує один
(1) рік, для їх основних клієнтів в Японії; за умови якщо не всі
банки довгострокових кредитів застосовують  однакову  ставку,
основна  довгострокова  ставка  позики буде означати ставку,
повідомлену Позичальнику Ексімбанком як ставка, що застосовується
банками довгострокових кредитів в Японії, відібрана Ексімбанком як
його основна довгострокова ставка позики на відповідну дату за
його позиками в ієнах, строк яких перевищує один (1) рік, для його
основних клієнтів в Японії;
   Термін "Програма" означає програму дій, цілей та політики,
спрямованих на досягнення економічної стабілізації та структурної
реформи економіки України, як це визначено у листі від 20
листопада 1994 р. від Позичальника  до  Міжнародного  Банку
реконструкції та розвитку та у листі від 3 березня 1995 року від
Позичальника до Міжнародного Валютного Фонду;
   Термін "Вимога  про  виплату"  означає  вимогу, зроблену
Позичальником Ексімбанку в формі, визначеній в Порядку Виплати;
   Термін "Угода  Стенд-бай"  означає  угоду  стенд-бай між
Міжнародним Валютним Фондом та Україною, затверджену 7 квітня 1995
року;
   Термін "Світовий  Банк"  застосовується  відповідно  до
визначення у доповненнях до цієї Угоди;
   Термін "Загальні Умови Світового Банку означає "Загальні
умови для угод про позику та гарантійних угод", від 1 січня 1985
року, підготовлені Світовим Банком;
   Термін "Позика Світового Банку" застосовується відповідно до
визначення у доповненнях до цієї Угоди;
   Термін "Угода про позику Світового Банку" застосовується
відповідно до визначення у доповненнях до цієї Угоди;
   Термін "Повідомлення Світового Банку" означає повідомлення,
зроблене Світовим Банком Ексімбанку у відповідності до Порядку
Виплати;
   Термін "Основні напрямки закупівель Світового Банку" означає
"Основні напрямки  закупівель  за позиками МБРР та кредитами
Міжнародної Асоціації розвитку" від травня 1992 року, підготовлені
Світовим Банком;
   Термін "Рахунок в йєнах"  застосовується  відповідно  до
визначення у Статті III (2); і
   Термін "Еквівалент  суми  в  йєнах"  означає  еквівалент
визначеної суми в йєнах в іншій валюті у відповідності до Порядку
Виплати.
   5) Додатки до цієї Угоди про Позику складають невід'ємну її
частину.
              Стаття II
          Сума та використання позики
   1) Зобов'язання
   a) Ексімбанк  погодився  надати  Позичальнику,  згідно з
термінами та умовами цієї Угоди про Позику, позику в йєнах на
суму, яка в цілому не перевищує вісімнадцять мільярдів йєн (Y
18000000000).
   b) Не  зважаючи  на положення пункту (a), Ексімбанк не
зобов'язаний здійснювати будь-які виплати, якщо в результаті
загальна  сума доларового еквівалента всіх виплат, зроблених
відповідно до цієї Угоди, буде перевищувати  сто  п'ятдесят
мільйонів доларів США (150000000).
   c) Якщо виплата позики повністю або частково припинена або
знижена, в такому випадку і виплата сум доларового еквівалента має
бути повністю або в еквіваленті пропорції (в  залежності  від
випадку) припинена або знижена та навпаки.
   d) Комісійні, передбачені  загальними   умовами,  мають
сплачуватись кожної Дати Виплати.
   2) Використання Позики.
   a) Всі  надходження  від  Позики мають використовуватись
Позичальником з єдиною метою фінансування відповідних витрат.
   b) Товари, що фінансуються з надходжень від Позики, мають не
використовуватись в військових цілях.
   c) Позичальник  не  повинен  використовувати,  вимагати
використання або дозволяти  використовувати  будь-яку  частку
надходжень від Позики для сплати будь-яких податків або покриття
частки будь-яких витрат, фінансування яких здійснюється або буде
здійснюватись з інших джерел, ніж з Ексімбанку, згідно з цією
Угодою про Позику.
   d) Жодна  частина  Позики не може бути використана для
фінансування витрат для покриття витрат, зроблених до 23 серпня
1994 р., або які вже затверджені для фінансування згідно з Умовами
Експортного Кредиту, а також не більше ніж шістдесят відсотків
(60%) Позики може використовуватись для фінансування витрат,
пов'язаних з закупівлею, використанням, продажем, збагаченням,
транспортуванням, переробкою або іншим використанням газу та/або
нафти.
   3) Скасування.
   У випадку повного або часткового скасування Позики Світового
Банку, Ексімбанк може, повідомивши про це Позичальника, скасувати,
з дати скасування Позики Світового Банку, таку частку доларового
еквівалента суми Позики, яка відноситься до суми Позики перед
скасуванням так, як скасована сума Позики Світового Банку перед
скасуванням. В такому випадку сума Позики зменшується відповідно
до скасованої еквівалентної суми в доларах.
              Стаття III
             Виплата позики
   1) Порядок виплати. Виплата позики має здійснюватись  у
відповідності до порядку, визначеного в Додатку 2, і мінімальна
сума виплати в ієнах має бути еквівалентною п'яти мільйонам
(5000000) доларів США.
   2) Рахунок Позичальника. Після укладення цієї Угоди про
Позику Позичальник має назвати нерезидентський рахунок у ієнах
("Рахунок у ієнах"), відкритий на ім'я Позичальника в "Банк оф
Токіо ЛТД", Токіо спеціально з єдиною метою здійснення цієї Угоди
про Позику, та яким буде розпоряджатись Ексімбанк України.
   3) Особливі Умови першої виплати. Під час здійснення першої
виплати для задоволення вимог Ексімбанку, в додаток до умов,
наведених у Параграфі III Загальних Умов, такі вимоги мають бути
виконані:
   a) Засвідчена копія угоди про внесення змін до Угоди про
Позику Світового Банку з метою внести домовленість про спільне
фінансування, що розглядається в цій Угоді, а також включити
статтю про порушення умов цієї Угоди про Позику; і
   b) документальні   докази   того,   що   Парламент
Країни-Позичальника ратифікував приєднання Позичальника до цієї
Угоди про Позику.
   4) Дата набуття чинності цієї Угоди. Якщо Ексімбанк та
Позичальник не домовляються про інше, Угода про Позику набуде
чинності з дати, коли Ексімбанк повідомить Позичальника про  своє
задоволення виконанням вимог, викладених у Статті III (3). Таке
повідомлення повинно відповідати формі, наведеній у Додатку 5.
   5) Адміністративні  збори. Крім зобов'язань  Позичальника
відповідно до Параграфа VIII Загальних Умов, Позичальник, перед
здійсненням  першої  (1-ї) виплати, має заплатити Ексімбанку
сімдесят п'ять тисяч доларів США як плату за виконання Світовим
Банком  відповідних адміністративних і контрольних функцій у
зв'язку з цією Угодою про Позику, включаючи, але не обмежуючи,
контроль за закупівлями, керування виплатами та контроль за
здійсненням проектів.
              Стаття IV
           Умови повернення позики
   1) Повернення Позики. Позичальник  кожної  Дати  Виплати
сплачує суму, яка довіряє одній двадцятій (1/20) від загального
обсягу кожної  несплаченої  виплати  останньої  суми  позики
(закруглюючи обсяг кожної виплати на кожну дату виплати (крім дати
останньої виплати) до найближчої тисячі ієн (Y  1.000)  та
відраховуючи одержану таким чином додаткову суму із суми виплати
повернення позики, яка має бути виплачена на дату останньої
виплати для повернення Позики).
   Одразу після дати останньої виплати Ексімбанк має підготувати
та надати Позичальнику Графік Амортизації, виконаний в формі
Додатка 3 та який містить обсяг кожної виплати, яка має бути
зроблена Позичальником на кожну дату виплати позики, підрахований
шляхом, визначеним у цій Статті IV (1). Такий Графік виплат та всі
поправки до нього є остаточними, якщо тільки відсутні явні
помилки.
   2) Проценти. Кожна виплата має містити проценти, нараховані
за річною ставкою, що якщо така ставка нижче, ніж ставка Програми
фінансових інвестицій та позик на цю дату.
   Ексімбанк має визначити процентну ставку для кожної виплати
позики на дату такої виплати і має також своєчасно повідомити
Позичальника  про  визначену  процентну  ставку.  Визначення
Ексімбанком  такої  процентної  ставки  буде  остаточним при
відсутності явних помилок.
   3) Попередні виплати.
   a) В будь-який час після дати останньої виплати, після
надання  Ексімбанку  письмового  невідзивного повідомлення не
пізніше, ніж за тридцять (30) днів, Позичальник може здійснити
попередню оплату на дату, прийняту для Ексімбанку:
   i) всієї суми, необхідної для погашення позики; або
   ii) всієї основної суми однієї або декількох виплат для
повернення позики разом з нарахованими процентами на дату, яка
безпосередньо передує даті такої попередньої виплати, а також
будь-якої іншої суми, яка має бути виплачена згідно з цією Угодою.
   Будь-які та всі попередні виплати, здійснені відповідно до
цієї Статті IV (3) (a), мають відноситись до внесення попередніх
виплат у зворотному порядку їх здійснення та повинні мати обсяг,
що дорівнює сумі попередніх виплат щодо яких такі виплати мають
бути зроблені.
   b) У випадку, якщо Позичальник повертає суму Позики Світового
Банку цілком або по частинам, відповідно до Розділу 3.04 (b)
Загальних Умов Світового Банку,  Позичальник  має  здійснити
попередню оплату, на або після дати попередньої виплати стосовно
Позики Світового Банку на вимогу Ексімбанку, таку частину суми для
повернення цієї позики, разом з усіма нарахованими відсотками на
дату, яка безпосередньо передує даті такої попередньої виплати для
повернення позики, яка відноситься до неповерненої основної суми
позики до дати попередньої виплати так, як сума попередньої
виплати до повернення Позики Світового відноситься до неповерненої
основної суми Позики Світового Банку до такої попередньої виплати
для повернення Позики Світового Банку.
   c) Будь-які та всі попередні виплати, зроблені згідно з цією
Угодою, повинні здійснюватись:
   i) у випадку, якщо такі попередні виплати відбуваються до
дати останньої виплати, щодо виплати для повернення кожної частини
Позики у зворотному порядку виплати Позики згідно з цією Угодою;
   ii) у випадку, якщо такі попередні виплати здійснюються на
або після дати останньої виплати, щодо виплат для повернення
Позики у зворотному порядку виплат, розподілених пропорційно між
виплатами, що здійснюються стосовно кожної виплати Позики.
   d) Позичальник має виплатити додаткову  суму  в  обсязі
піввідсотка (0,5%) від загальної суми виплати  і така додаткова
сума має бути сплачена одночасно з такою попередньою виплатою.
   e) Після того, як буде затверджена дата будь-якої попередньої
виплати, така дата буде розглядатись як відповідна дата виплати
для повернення основної суми позики (і відсотків на цю суму) і
якщо Позичальник не зможе виплатити цю основну суму або відсотки
до такої дати, Позичальник повинен сплатити відсотки на таку
прострочену основну суму або відсотки відповідно до Розділу 6.04.
   f) Суми, виплачені згідно з цими положеннями, не можуть бути
предметом нової позики.
   4) Рахунок Ексімбанку Для цілей Розділу 7.01 Загальних Умов,
цим положенням Ексімбанк визначає поточний рахунок N 0010707 в
головному офісі Банку Токіо, ЛТД.
               Стаття V
           Твердження і гарантії
   В доповнення до положень Статті IX, Позичальник для сприяння
Ексімбанку, затверджує і гарантує, що:
   1) Податки. У відповідності до законів Країни Позичальника,
ніякі податки не можуть бути накладені або сплачені (як шляхом
утримання, так і будь-якими іншими шляхами) на  або  через
впровадження або виконання цієї Угоди про Позику або будь-якого
інструменту або документа, що впроваджується або виконується
згідно  з  цією  Угодою,  або на виконання, впровадження і
затвердження будь-яких дій для цілей цієї Угоди, або на будь-яку
виплату, що вимагається у відповідності до цієї Угоди або до
вищезгаданих документів.
   2) Здійснення  заходів для впровадження цієї Угоди. При
здійсненні  будь-яких  заходів  в  Країні  Позичальника  для
впровадження цієї Угоди,
   i) буде визнаватись та застосовуватись вибір законодавства
Японії як головного законодавства для регулювання здійснення цієї
Угоди,
   іі) невідзивні  представлення  Позичальника до юрисдикції
Регіонального Суду Токіо та Верховного Суду Англії, та призначення
Позичальником Юридичного Агента в Токіо та Юридичного Агента в
Англії, є законними, чинними, обов'язковими та можливими для
виконання,
   iii) до тієї міри, що припускається відповідними  законами
країни  Позичальника  (включаючи  будь-які  двосторонні  або
багатосторонні міжнародні угоди, стороною яких є Позичальник),
будь-яке судове рішення, прийняте в Японії або в Англії, має бути
визначене та здійснене проти Позичальника та його активів (крім
активів
   (a) які є власністю дипломатичної або консульської місії
країни Позичальника або
   (b) військового характеру  та  таких,  що  контролюються
військовим  органом влади або оборонною установою) в Країні
Позичальника та
   (iv) якщо відповідний закон Країни Позичальника не приймає
будь-яке судове рішення, винесене в Японії або Англії, для
визнання та застосування проти Позичальника та його активів в
Країні Позичальника, необхідно розпочати судове засідання в суді
Країні Позичальника з метою впровадження цієї Угоди та (не
дивлячись на те, що таке судове рішення, винесене в Японії або в
Англії не визнається та не виконується в Країні Позичальника), для
будь-яких таких засідань будь-яке судове рішення винесене в Японії
або в Англії щодо будь-якого питання стосовно цієї Угоди, якщо
суди Країни Позичальника вважають ці судові рішення такими, що
мають відношення до таких засідань, буде приймати як доказ в судах
Країни Позичальника під час таких засідань.
   3) Імунітет.  Відмовлення  Позичальника  від імунітету є
законною, чинною, обов'язковою та такою, що може бути виконана і
ні Позичальник, ні його активи не мають ніякого права на імунітет
від судових процесів, виконання судових рішень, арешту майна для
виконання судового рішення або від будь-яких інших законних
процедур, що стосуються виконання його зобов'язань відносно цієї
Угоди про Позику, для юрисдикції будь-якої країни, включаючи, без
обмежень, Країну Позичальника, за умови, що вищезгадані активи не
включають в себе власність, яка
   (a) належить дипломатичній або консульській місії Країни
Позичальника або
   (b) має військовий характер або контролюється військовим
органом влади або оборонною установою.
              Стаття VI
        Впровадження Програми Домовленості
   Позичальник домовляється та погоджується, що з дати укладення
цієї Угоди до дати виплати останньої суми, що має бути сплачена
згідно з цією Угодою;
   1) Впровадження Програми.
   a) Внесення змін до Програми.
   Перед внесенням будь-яких суттєвих змін до самої Програми або
до її впровадження, Позичальник має повідомити Ексімбанк про обсяг
та природи таких змін.
   b) Обмін думками та перегляд положень.
   Ексімбанк та  Позичальник  мають тісно співпрацювати для
забезпечення виконання цілей цієї Угоди про Позику. З цією метою:
   i) час від часу, на вимогу будь-якої із сторін, Позичальник
та Ексімбанк мають обмінюватись думками щодо (х) досягнутого
прогресу у здійсненні Програми та (у) виконання Позичальником його
зобов'язань відносно цієї Угоди про Позику,  і  не  будуть
заперечувати участі представників Світового Банку в такому обміну
думками;
   ii) перед кожним таким обміном думками Позичальник має надати
Ексімбанку доповідь про перегляд результатів,  досягнутих  в
здійсненні Програми та про свої можливості виконувати зобов'язання
за цією Угодою про Позику, настільки детально, наскільки цього
обгрунтовано вимагає Ексімбанк;
   iii) Позичальник не буде заперечувати участі представників
Ексімбанку в будь-якому (х) обміну думками відповідно до Розділу
3.01 (a) Угоди про Позику Світового Банку щодо досягнутого
прогресу в виконанні Програми і (у) контролю з боку Світового
Банку за виконанням Програми;
   iv) час від часу, на вимогу Ексімбанку, Позичальник має
надавати або сприяти наданню Ексімбанку тієї ж інформації, яка
була надана Позичальнику Світового Банку стосовно Програми.
   2) Закупівля.
   Закупівля товарів, що фінансується за рахунок надходжень від
цієї Позики, має здійснюватись, управлятись та відбуватись  у
відповідальності до положень Розділу 5.01 Загальних Умов Світового
Банку та Графіка 3 Угоди про Позику Світового Банку.
   Позичальник підтверджує, що він отримав від Світового Банку
повну та останню копію Основних положень про закупівлю Світового
Банку і також підтверджує, що він погоджується на контроль з боку
Світового Банку за закупівлями Позичальником таких товарів та
погоджується, що він прийме всі необхідні заходи для того, щоб
такий контроль був ефективним.
   3) Фінансові звіти та рахунки.
   a) Позичальник має здійснювати або забезпечувати здійснення
фінансових звітів та рахунків, які відображають, відповідно до
загальноприйнятої практики бухгалтерського обліку, всі витрати,
фінансування яких здійснюється з надходжень від цієї Позики.
   b) Позичальник повинен:
   i) забезпечувати  аудит  фінансових  звітів та рахунків,
визначених в пункті (a) за кожний фінансовий рік, у відповідності
до загально прийнятої практики бухгалтерського обліку, залучаючи
для цього незалежних аудиторів за згодою Ексімбанку;
   ii) надавати Ексімбанку, якомога швидше, але в будь-якому
випадку не пізніше ніж протягом шести (6) місяців після закінчення
кожного  такого року, засвідчену копію звіту про аудит від
аудиторів, в такому обсязі та настільки детально, наскільки
Ексімбанк обгрунтовано цього вимагає; та
   iii) надавати Ексімбанку таку іншу  інформацію  стосовно
фінансових звітів, рахунків та їх аудиту, яку Ексімбанк може час
від часу обгрунтовано вимагати.
   e) Для всіх витрат, щодо яких були зроблені виплати сум за
позикою на підставі звітів про витрати, Позичальник повинен:
   i) здійснювати або забезпечувати здійснення, у відповідності
до пункту (a), фінансових звітів та рахунків, що відображають такі
витрати;
   ii) зберігати протягом, якнайменше одного (1) року після Дати
останньої виплати, всі фінансові документи (контракти, закази,
накладні, рахунки, розписки та інші фінансові документи), що
підтверджують такі витрати;
   iii) давати змогу представникам Ексімбанку розглядати такі
документи; і
   iv) забезпечувати, щоб таки фінансові документи були включені
до щорічних аудитів, визначених в пунктах (b).
              Стаття VII
          Припинення чинності Угоди
   1) Випадками припинення дії Угоди можуть бути такі додаткові
події та обставини:
   a) Світовий Банк, з будь-якої причини скасував або обмежив
право Позичальника на відстрочки згідно з Угодою про Позику
Світового Банку; або
   b) Міжнародний Валютний Фонд, з будь-яких причин, в будь-який
час після дати набуття чинності цієї Угоди, не дає дозволу на
будь-які подальші закупівлі згідно з Угодою стенд-бай.
   2) Випадками прискорення дії Угоди є такі додаткові події:
   Світовий Банк, з будь-якої причини, прийняв рішення про
обов'язкову виплату всього або частково загального обсягу Позики
Світового Банку раніше визначеної дати виплати.
   3) Незважаючи на будь-які інші положення цієї Угоди, у
випадку якщо трапиться подія, подібна до визначеної у пункті (a)
цієї Під-Статті VII (1), та буде відбуватись протягом сорока п'яти
(45) днів, Ексімбанк не буде вимагати негайної виплати Позики у
відповідності до Розділу 12.02 (а) Загальних Умов, якщо сума за
Позикою не була повністю виплачена, але  буде  мати  право
здійснювати всі свої інші права за цією Угодою про Позику,
передбачені для таких подій.
              Стаття VIII
             Інші положення
   1) Агент у судових справах.
   a) Цим  положенням  Позичальник  невідзивно призначає та
визначає:
   i) Комерційного Радника Країни Позичальника, який на цей час
розташований за адресою: Англія, Лондон W 112 PL, Кеніг-стоун Парк
Роуд, 78, як Агента у судових справах в Лондоні, і
   ii) Комерційного Радника Країни Позичальника, який на цей час
розташований за адресою: Японія, Токіо, 105, Мінато-ку, Шінібаші
5-31-7, як Агента у судових справах в Токіо.
   b) Позичальник визнає, що послуги, для надання яких, згідно з
цією Статтею VII (1), призначені Агенти у судових справах, не
можуть суперечити положенням Віденської Конвенції про дипломатичні
зносини ( 995_048 ) та/або Віденської Конвенції про консульські
зносини ( 995_047 ).
   2. Зв'язок. В додаток до положень Розділу 14.06 "Загальних
умов", повідомлення, запити, вимоги та інші звернення Позичальника
до Ексімбанку можуть також надаватися або бути зроблені з боку
української амбасади в Токіо через термінову реєстраційну пошту.
Такі  повідомлення,  запити,  вимоги  та інші звернення, що
надсилаються через термінову  реєстраційну  пошту  в  Токіо,
розглядаються як належним чином надані або зроблені через 5 днів
після їх передачі до поштової служби. Для цілей Розділу 14.06
"Загальних умов" визначені такі адреси:
   Для звернення до Ексімбанку:
   Експортно-імпортний банк Японії
   (до уваги Генерального директора II-го Департаменту Позик
(Европа, Ближній Схід та Африка)).
   Японія, Токіо, Чийода-ку, Охташачі-чон 4-1
   Телекс 222-3728
   Код: YUGINS
   Факс: TOKYO 3287-9541
   Для звернення до Позичальника:
   Міністерство фінансів України
   (до уваги Директора Департаменту зовнішнього боргу),
   Київ, Україна, вул. Грушевського, 12/2
   Телекс:
   Код:
   Факс: 380-044 293-21-78
   3. Скорочення. У спілкуванні між Ексімбанком та Позичальником
та у пов'язаних з цією Угодою документах, Угода про позику може
бути іменована "JEXIM/RL для України".
   4. Англомовні та Україномовні версії. Ця Угода про позику має
бути виконана в двох примірниках на англійській мовах за умовою,
що у випадку виникнення будь-якого непорозуміння або конфлікту між
цими примірниками, вирішальне значення буде мати англійський текст
цієї Угоди про позику.
   Для засвідчення  Вищевикладених  положень, Позичальник та
Ексімбанк, які діють через своїх належним чином уповноважених
представників, уклали цю Угоду про позику, належним чином виконану
англійською та українською мовами та поставили свої підписи на
визначені нижче дати та у визначених місцях. Дата підписання
Ексімбанком в Токіо має вважатися датою укладення цієї Угоди про
позику та офіс Ексімбанку в Токіо, Японія, має вважатися місцем
укладання цієї Угоди.
 
 Україна              Експортно-імпортний Банк Японії
 
 (підпис)                   (підпис)
 Дата                     Дата
 Місце                     Місце
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка