Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження і введення в дію нових форм первинного обліку злочинів та інструкції про порядок їх заповнення і подання


 
         ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 22/835 від 21.12.95
   м.Київ
 
 vd951221 vn22/835
 
      Про затвердження і введення в дію нових форм
      первинного обліку злочинів та інструкції про
         порядок їх заповнення і подання
 
   З метою приведення у відповідність з чинним законодавством
України системи обліку  злочинів,  осіб,  які  їх  вчинили,
кримінальних  справ,  а  також  удосконалення  інформаційного
забезпечення діяльності правоохоронних органів Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 1996 року:
   1.1. Форми документів первинного обліку (додаток N 1):
   - статистичну картку на виявлений злочин (форма N 1);
   - статистичну картку на розкритий злочин чи інші наслідки
розслідування (форма N 1.1.);
   - статистичну картку на особу. яка вчинила злочин (форма 2);
   - статистичний талон на злочин, за вчинення якого особі
пред'явлено обвинувачення (форма N 4).
   1.2. Інструкцію про порядок заповнення та подання документів
первинного обліку злочинів, осіб які їх вчинили, руху кримінальних
справ і протоколів про злочини (додаток N 2).
   2. Продовжити дію форми журналу обліку злочинів, кримінальних
справ (протоколів) і осіб, які вчинили злочини. У зв'язку з
введенням у дію статистичного талона форми 4 відображати у
вказаному журналі дані про злочини, за вчинення яких особам
пред'явлено обвинувачення.
   3. Інформаційному бюро МВС України та обліково-реєстраційним
підрозділами на місцях починаючи зі звіту за січень 1996 року
доповнити статистичний звіт форми N 1-А "Про зареєстровані і
нерозкриті  злочини"  до  перезатвердження цієї форми такими
показниками:
   - кількість злочинів, за вчинення яких особам пред'явлено
обвинувачення (з числа злочинів, кримінальні справи щодо яких
знаходились у провадженні у звітному періоді);
   - з них, за злочини, які зареєстровані у поточному році;
   - кількість злочинів, по яких протоколи разом з матеріалами
надіслано до суду з санкції прокурора в порядку ст. 426 КПК
( 1003-05 );
   - з показників: "Всього злочинів, по справах яких з моменту
порушення пройшло більше двох місяців, але  відомостей  про
зупинення слідства за нерозшуком обвинувачених чи невстановлення
осіб, вчинивших злочини, або продовження строків слідства, в ІБ не
представлено" виділити у звіті дані у тому числі:
   а) кількість злочинів, справи по яких були порушені після
першого листопада минулого року та в поточному році;
   б) кількість  злочинів,  по  яких  особам  пред'явлено
обвинувачення. Формувати показники статистичної звітності про
злочинність, у тому числі про розкриті та нерозкриті злочини з
додержанням вимог, викладених в Інструкції про єдиний облік
злочинів.
   4. Інформаційному бюро МВС України та обліково-реєстраційним
підрозділам на місцях починаючи зі звітного періоду за січень 1996
року  робити розроблення звітних показників про розкриті та
нерозкриті злочини відповідно до вимог Інструкції про єдиний облік
злочинів, включати ці дані у щомісячні збірники статистичної
інформації про злочинність.
   Для контролю за процесом розкриття злочинів та прийняття
відповідних заходів по цьому питанню включати у щомісячні збірники
дані  про  злочини,  за  вчинення  яких  особам пред'явлено
обвинувачення.
   5. Інформаційному бюро МВС України підготувати програмне
забезпечення для автоматизованого оброблення первинних облікових
документів  та  видачі  по  них  статистичної  звітності за
встановленими формами до 25 грудня 1995 року.
   6. Господарському  управлінню та Інформаційному бюро МВС
виготовити до 25 грудня 1995 року необхідну кількість бланків форм
первинного обліку і примірників Інструкції про порядок заповнення
та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх
вчинили, руху кримінальних справ і протоколів про злочини (додатки
1 і 2). а також довідників для заповнення статистичних карток.
   Забезпечити органи прокуратури і внутрішніх справ новими
бланками карток  форм  NN 1, 1.1, 2, 3, 4, Інструкцією та
довідниками для здійснення обліку і реєстрації злочинів починаючи
з 1 січня 1996 року.
   7. Органам  прокуратури  і внутрішніх справ усіх рівнів
здійснювати облік і реєстрацію злочинів за  новими  формами
документів первинного обліку починаючи з 1 січня 1996 року.
   8. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 1996 року
документи первинного обліку (статистичні картки) форм NN 1, 1.1,
2, 3 затверджені і введені в дію вказівкою Прокуратури Союзу РСР і
МВС СРСР від 20 листопада 1987 року N 11-273-87/67 та Інструкція
про порядок заповнення і подання документів первинного обліку
злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ  і
протоколів про злочини, затверджену МВС СРСР і Прокуратурою СРСР
від 8 грудня 1987 року N 71/11-273-87.
   9. Наказ надіслати органам прокуратури, органам внутрішніх
справ усіх рівнів за підлеглістю для виконання.
 
 Генеральний прокурор України             Г.Ворсінов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка