Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комісію з питань морської політики


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
       Про Комісію з питань морської політики
       
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 571/98 від 30.05.98
     N 1465/99 від 12.11.99 )
     
   ( Слова "державної виконавчої" замінено словом "виконавчої"
    згідно з Указом Президента N 571/98 від 30.05.98 )
    
 
   З метою вироблення єдиних підходів для вирішення питань у
сфері  морської  діяльності,  захисту  зовнішньополітичних та
зовнішньоекономічних  інтересів  України  як  морської держави
п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити  при  Президентові України Комісію з питань
морської політики (далі - Комісія).
   2. Призначити  ЩИПЦОВА  Олександра  Анатолійовича головою
Комісії.
   Затвердити персональний склад Комісії (додається).
   3. Установити, що основними завданнями Комісії є:
   підготовка пропозицій та рекомендацій Президентові України і
Кабінету Міністрів України з питань розробки  та  реалізації
морської політики України;
   аналіз діяльності у зазначеній сфері органів виконавчої
влади і  місцевого  самоврядування,  суб'єктів  господарської
діяльності всіх форм власності, а також узагальнення, обробка
інформації та підготовка відповідних рекомендацій;
   здійснення експертної оцінки проектів нормативних актів з
метою створення правової бази для ефективного проведення морської
політики України,  підготовка  проектів указів і розпоряджень
Президента України,  пропозицій  щодо  вдосконалення  чинного
законодавства;
   розробка заходів щодо діяльності органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування у питаннях проведення морської політики
держави та підготовка пропозицій щодо вдосконалення державного
управління   морегосподарською   діяльністю,   забезпечення
обороноздатності  України,  охорони  навколишнього  природного
середовища морів і приморських територій тощо;
   розробка програм наукового, матеріально-технічного, кадрового
та фінансового забезпечення розвитку морегосподарського комплексу.
   4. Надати Комісії право залучати до роботи, у тому числі на
договірних засадах, спеціалістів центральних органів виконавчої
влади, а також учених та одержувати необхідну для її діяльності
інформацію.
   5. О.Щипцову подати у місячний строк проект Положення про
Комісію з питань морської політики.
   ( Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента N
571/98 від 30.05.98 ) 6. Організаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності  Комісії  покласти  на  Адміністрацію
Президента України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 18 грудня 1995 року
     N 1152/95
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 18 грудня 1995 року N 1152/95
               СКЛАД
  Комісії з питань морської політики при Президентові України
 
   ЩИПЦОВ        - Голова  Державної   адміністрації
Олександр Анатолійович    морського  і  річкового транспорту
               України, голова Комісії
   ПЕТРОЧЕНКО      - Керівник  Управління  координації
Юрій Адамович        політики національної безпеки апарату
               Ради національної безпеки і оборони
               України, заступник голови Комісії
   ІЩЕНКО        - радник Голови Державної адміністрації
Олександр Васильович     морського і  річкового  транспорту
               України, секретар Комісії
   АНДРУЩЕНКО      - перший  заступник  Міністра освіти
Віктор Петрович       України
   БОНДАРЕНКО      - перший заступник Голови Державного
Володимир Іванович      комітету рибного господарства України
   ГРИНЕВЕЦЬКИЙ     - голова Одеської обласної державної
Сергій Рафаїлович      адміністрації
   ЄЖЕЛЬ         - заступник Міністра оборони України -
Михайло Броніславович    Командувач  Військово-Морських  Сил
               України
   КРУГЛОВ        - голова   Миколаївської   обласної
Микола Петрович       державної адміністрації
   КРУК         - народний депутат України (за згодою)
Юрій Борисович
   КУНІЦИН        - Голова Ради  міністрів  Автономної
Сергій Володимирович     Республіки Крим
   МАТВІЄНКО       - голова  правління  Промінвестбанку
Володимир Павлович      України (за згодою)
   СНІЖКО        - заступник  начальника  управління
Олексій Іванович       Служби безпеки України
   СТАРОСТЕНКО      - академік-секретар Відділення наук про
Віталій Іванович       Землю Національної  академії  наук
               України
   ЧАЛИЙ         - перший заступник Міністра закордонних
Олександр Олександрович   справ України.
 
( Склад Комісії в редакції Указів Президента N 571/98 від
30.05.98, N 1465/99 від 12.11.99 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка