Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Регламент спільних засідань Президії Верховної Ради України і Президії Кабінету Міністрів України


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
       І ПРЕЗИДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
       Про Регламент спільних засідань Президії
      Верховної Ради України і Президії Кабінету
            Міністрів України
 
   Президія Верховної Ради України і Президія Кабінету Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:
   Регламент спільних засідань Президії Верховної Ради України і
Президії Кабінету Міністрів України затвердити (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради           Прем'єр-міністр
    України                 України
       О.МОРОЗ                Є.МАРЧУК
 
 м.Київ, 20 листопада 1995 року
     N 729/95-ПВ
              РЕГЛАМЕНТ
    спільних засідань Президії Верховної Ради України
       та Президії Кабінету Міністрів України
 
   1. Спільні засідання Президії Верховної Ради України та
Президії Кабінету Міністрів України (далі - спільні засідання) є
формою взаємного обміну інформацією, координації дій з питань
соціально-економічного розвитку  України,  стану підготовки та
розгляду законопроектів, проведення законодавчих актів у життя.
   2. Спільні  засідання проводяться на підставі узгоджених
рішень Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України
не частіше одного разу на квартал.
   3. Посадова особа - ініціатор проведення спільного засідання
- надсилає посадовій особі, згода якої необхідна для скликання
засідання, пропозицію про його скликання.
   4. Дата, час та місце проведення спільного засідання, перелік
питань, які передбачається розглянути на ньому (порядок денний),
доповідачі та  перелік  осіб, які запрошуються для участі в
засіданні, погоджуються шляхом консультацій між Головою Верховної
Ради України та Прем'єр-міністром України.
   5. Члени Президії Верховної Ради України та члени Президії
Кабінету Міністрів України повідомляються про проведення спільного
засідання не пізніш як за 7 робочих днів до дня його проведення.
   6. Спільне засідання вважається правомочним, якщо в його
роботі беруть участь не менш як дві третини складу Президії
Верховної Ради України та Президії Кабінету Міністрів України.
Учасники спільного засідання користуються рівними правами.
   7. Спільне засідання проводиться під головуванням Голови
Верховної Ради  України  або  Прем'єр-міністра  України,  які
здійснюють функції головуючого почергово.
   У разі відсутності їх в день проведення спільного засідання
Голова Верховної Ради може доручити головування на ньому першому
заступникові або заступникові Голови Верховної Ради України, а
Прем'єр-міністр - першому віце-прем'єр-міністру України або одному
із віце-прем'єр-міністрів України.
   8. Обговорення питань порядку денного здійснюється шляхом
заслуховування доповідей, інформацій, виступів учасників засідання
та відповідей на запитання.
   Голова Верховної Ради України або Прем'єр-міністр України
можуть прийняти рішення про підготовку співдоповіді з питання,
доповідь чи інформацію по якому готує інший орган.
   Запропонований порядок  денний  спільного  засідання може
змінюватись або доповнюватись за взаємною згодою сторін перед
початком засідання.
   9. Головуючий, надаючи слово учасникам засідання для виступу,
дотримується принципу  паритету  у  виступах  членів Президії
Верховної Ради України і членів Президії Кабінету  Міністрів
України.
   10. Рішення на спільному  засіданні  приймаються  шляхом
голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано
більшість голосів присутніх на спільному засіданні членів Президії
Верховної Ради України та членів Президії Кабінету Міністрів
України.
   11. Хід  спільного  засідання  та  прийняті ним рішення
стенографуються і  оформляються  протоколом  засідання,  який
підписується головуючим.
   Рішення, прийняті на спільному засіданні, при  необхідності
оформляються окремим документом.
   12. Прийняті на спільному засіданні рішення з питань порядку
денного спільного  засідання  доводяться  до  відома народних
депутатів України та членів Кабінету Міністрів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка