Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Всеукраїнську нараду з питань агропромислової політики


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Про Всеукраїнську нараду з питань
           агропромислової політики
 
   З метою проведення аналізу роботи аграрного сектора економіки
за 1995 рік, вироблення пропозицій та рекомендацій щодо дальшого
розвитку агропромислового комплексу України:
   1. Провести  26-27  грудня  1995  року  в  місті Києві
Всеукраїнську нараду з питань агропромислової політики (далі -
Нарада).
   2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
Наради (далі - Організаційний комітет).
   Призначити ЛАЗАРЕНКА Павла Івановича Головою Організаційного
комітету.
   Затвердити персональний  склад  Організаційного  комітету
(додається).
   3. Організаційному комітету затвердити у тижневий строк план
підготовки та проведення Наради.
   4. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям подати до 15 грудня 1995 року в Організаційний
комітет пропозиції до проекту Національної програми  розвитку
сільськогосподарського виробництва на 1996-2005 роки, вироблені за
результатами аналізу стану розвитку агропромислового комплексу.
   5. Головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій взяти участь у Нараді, визначити в межах
норм участі в ній представників від областей (із числа голів
районних державних адміністрацій, керівників  та  спеціалістів
агропромислового комплексу  та  товаровиробників  усіх  форм
власності, представників    сільськогосподарської    науки,
машинобудівної та хімічної промисловості).
   6. Кабінету  Міністрів  України  вирішити  питання  щодо
фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і
проведення Наради.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 18 листопада 1995 року
     N 415/95-рп
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                 від 18  листопада  1995  року
                 N 415/95-рп
               СКЛАД
       Організаційного комітету з підготовки та
      проведення Всеукраїнської наради з питань
           агропромислової політики
 
   ЛАЗАРЕНКО       - Перший віце-Прем'єр-міністр України,
 Павло Іванович        голова Організаційного комітету
   САБЛУК         - віце-Прем'єр-міністр України,  зас-
 Петро Трохимович       тупник голови Організаційного комі-
               тету
   БОРОВИК        - Голова Всеукраїнської ради колектив-
 Олександр Григорович     них  сільськогосподарських підпри-
               ємств (за згодою)
   ГАЙДУЦЬКИЙ       - Міністр сільського господарства  і
 Павло Іванович        продовольства України
   ГАЛЬЧИНСЬКИЙ      - Радник Президента України з питань
 Анатолій Степанович     макроекономіки
   ДАНИЛЕНКО       - Голова Комісії Верховної Ради Украї-
 Анатолій Степанович     ни з питань агропромислового комп-
               лексу, земельних ресурсів та соці-
               ального розвитку села
   ЗАСУХА         - Голова Державного комітету України з
 Анатолій Андрійович     питань земельних ресурсів
   КАРАСИК        - Радник Президента України з питань
 Юрій Михайлович       агропромислової політики
   СЕЛІВОН        - перший заступник Міністра Кабінету
 Микола Федосович       Міністрів України
   СОЗІНОВ        - Президент Української аграрної ака-
 Олексій Олексійович     демії
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка