Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою, першим заступником голови та заступниками голови Київської міської державної адміністрації

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2275 від 24.10.2001
 
 
        Про тимчасовий розподіл обов'язків
       між Київським міським головою, першим
      заступником голови та заступниками голови
      Київської міської державної адміністрації
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
     N 2886 ( ra2886017-01 ) від 29.12.2001 }
 
   1. Затвердити тимчасовий розподіл обов'язків між Київським
міським головою, першим заступником та  заступниками  голови
Київської міської державної адміністрації згідно з додатком 1.
 
   2. Доручити заступникам голови Київської міської державної
адміністрації  до  15.11.2001  проаналізувати  склад  комісій
міськдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків і внести
пропозиції щодо зміни їх персонального складу та повноважень.
 
   3. Встановити, що доручення першого заступника та заступників
голови Київської міської державної адміністрації є обов'язковими
для виконання головними управліннями, управліннями, відділами,
службами міськдержадміністрації, райдержадміністраціями, а також
територіальними підрозділами міністерств та  відомств,  інших
центральних органів виконавчої влади.
 
   4. Покласти  на  першого  заступника, заступників голови
Київської міської державної адміністрації, керівників головних
управлінь   Київської   міської   державної  адміністрації
відповідальність за координацію діяльності районних у м. Києві
державних адміністрацій згідно з додатком 2.
 
   5. У разі відсутності одного із заступників голови Київської
міської державної адміністрації (відрядження, відпустка, хвороба)
його повноваження здійснюються згідно з додатком 3.
 
   6. Вважати  таким,  що  втратило  чинність розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 18.07.2001 N 1515
"Про тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським головою,
першим заступником голови та заступниками голови Київської міської
державної адміністрації".
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 24.10.2001 N 2275
 
            ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
      обов'язків між Київським міським головою,
      першим заступником та заступниками голови
      Київської міської державної адміністрації
 
            ОМЕЛЬЧЕНКО О.О. -
           Київський міський голова
 
   Очолює Київську  міську  державну адміністрацію, здійснює
керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за
здійснення   повноважень  та  виконання  покладених,  на
міськдержадміністрацію завдань згідно з  Конституцією  України
( 254к/96-ВР  ), законами  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), іншими законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету  Міністрів
України, завданнями, викладеними у Посланні Президента України до
Верховної Ради України та у Програмі діяльності Кабінету Міністрів
України,  рішеннями  Київської  міської  ради, за здійснення
повноважень Київської міської державної адміністрації з питань
забезпечення оборонної роботи, законності і правопорядку, а також
за реалізацію повноважень, делегованих Київрадою.
 
   Представляє міську державну адміністрацію у відносинах з
іншими органами, організаціями та громадянами як в Україні, так і
за її межами. Від імені міської державної адміністрації видає
розпорядження,  веде переговори і підписує відповідні угоди.
Визначає та розподіляє обов'язки між заступниками голови міської
державної адміністрації. Спрямовує та координує діяльність першого
заступника та заступників голови міськдержадміністрації, голів
районних у м. Києві державних адміністрацій, керівників головних
управлінь, управлінь, відділів та  служб  Київської  міської
державної  адміністрації,  а також територіальних підрозділів
міністерств та відомств, інших центральних органів виконавчої
влади, взаємодіє з обласними державними адміністраціями. Здійснює
інші повноваження, визначені законодавством.
 
   Київському міському голові безпосередньо підпорядковуються:
   - відділ  організаційного  та  аналітичного  забезпечення
діяльності голови;
   - секретаріат голови.
 
   За дорученнями  Київського  міського голови безпосередньо
працюють структурні підрозділи апарату міськдержадміністрації:
   - відділ з питань оборонно-мобілізаційної роботи;
   - режимно-секретний відділ;
   - відділ взаємодії з правоохоронними органами.
 
   Спрямовує, координує і контролює діяльність КП "Генеральна
дирекція по обслуговуванню іноземних представництв".
 
   Київський міський голова безпосередньо спрямовує, координує і
контролює  діяльність управлінь та територіальних підрозділів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:
   - Головного управління Міністерства внутрішніх справ України
в м. Києві;
   - Київського міського управління юстиції.
   - Міського військового комісаріату;
   - Військової комендатури.
 
   Київський міський голова здійснює керівництво комісіями:
   - з питань розробки пропозицій щодо державної (комунальної)
власності та визначення суб'єктів управління;
   - з питань організації та проведення робіт з грошової оцінки
земель;
   - Міжвідомчою радою з питань ведення рекламної діяльності та
розміщення малих архітектурних форм у м. Києві;
   - тимчасовою комісією з питань забезпечення своєчасності
сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджету
та ефективного використання бюджетних коштів;
   - науково-економічною   радою  з  питань  координації
науково-дослідних та проектних робіт;
   - радою   з   питань   молодіжної   політики   при
міськдержадміністрації;
   - координаційною радою з організації коригування Генерального
плану м. Києва та його приміської зони.
 
   Київський міський голова  здійснює  керівництво  Колегією
Київської міської державної адміністрації.
 
   У межах своїх повноважень Київський міський голова забезпечує
взаємодію з Управлінням СБУ по м.Києву і Київській області,
оборонними та правоохоронними органами.
 
             ФОМЕНКО І.А. -
           перший заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   I. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та у Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України, рішень Київської  міської  ради,
здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації у
галузі містобудування, будівництва  та  архітектури,  дизайну
міського   середовища,   техногенно-екологічної   безпеки,
паливно-енергетичного комплексу, реалізації державної політики
щодо  енергозбереження,  організації та контролю забезпечення
об'єктів  соціально-культурного  призначення   енергетичними
ресурсами,  у  сфері  розвитку  та  ефективного використання
комунального майна міста, реалізації державної та регіональної
політики  у  сфері управління майном, захисту майнових прав
територіальної громади м. Києва та міськдержадміністрації.
 
   Забезпечує здійснення повноважень Київської міської державної
адміністрації у сфері використання і охорони земель і розроблення
та реалізації Генерального плану м. Києва.
 
   Здійснює повноваження щодо управління майном  комунальної
власності територіальної громади м. Києва та державним майном, що
передане до сфери  управління  Київської  міської  державної
адміністрації.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань. Сприяє роботі відповідних
науково-технічних товариств та громадських організацій.
 
   Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм
згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань, організовує і контролює їх виконання.
 
   Контролює та аналізує стан розвитку відповідних  галузей
господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого
їх розвитку.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. У разі відсутності голови Київської міської державної
адміністрації виконує його обов'язки.
 
   Координує діяльність      заступників      голови
міськдержадміністрації, керівників головних управлінь, управлінь
та  служб  міськдержадміністрації,  а  також  територіальних
підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади.
 
   III. За  дорученнями першого заступника голови Київської
міської державної адміністрації безпосередньо працюють:
   - секретаріат першого заступника;
   - відділ  координації  роботи  проектних  і  будівельних
організацій міста, а також:
 
   1. Головні  управління  та  управління  безпосереднього
підпорядкування:
   - Головне управління з питань майна;
   - Головне управління містобудування та архітектури;
   - Головне управління палива, енергетики та енергозбереження;
   - Управління державного архітектурно-будівельного контролю.
 
   2. Підрозділи подвійного підпорядкування: Головне управління
з питань надзвичайних ситуацій.
 
   IV. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність
управлінь та територіальних  підрозділів  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади:
   - Київського міського управління земельних ресурсів;
   - Регіонального відділення Фонду державного майна України по
місту Києву.
 
   V. Спрямовує, координує і контролює діяльність державних
комунальних об'єднань та державних комунальних підприємств:
   - КП "Київдержекспертиза".
   - ДКП "Київміськпаливо";
   - Об'єднання "Київміськтеплоенергогаз".
 
   VI. Координує діяльність:
   - Акціонерного товариства "Київпроект";
   - АК "Київенерго".
 
   VII. Здійснює керівництво:
   - конкурсною  комісією  Київської  міської  державної
адміністрації з питань заміщення вакантних посад  керівників
управлінь,  відділів  та  інших  структурних  підрозділів
міськдержадміністрації;
   - міською   міжвідомчою  робочою  групою  з  питань
енергозбереження в суспільному виробництві та населенням;
   - комісією з енергозбереження;
   - оперативною групою в разі виникнення енергетичної кризи;
   - постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій;
   - узгоджувальною комісією з питань забудови м. Києва;
   - науково-технічною радою з енергозбереження;
   - робочою групою Київської міської державної адміністрації по
координації  та  контролю  за  ходом  реалізації  проекту
"Енергозбереження в  адміністративних  та громадських будівлях
м. Києва" ( 996_026 );
   - міською радою з питань безпечної життєдіяльності населення;
   - міською комісією з реалізації реформи житлово-комунального
господарства;
   - міською комісією по розгляду питань щодо використання
нерухомого  майна  (приміщень,  будівель, споруд) комунальної
власності територіальної громади м. Києва.
 
             БІДНИЙ В.Г. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   I. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та у Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України, рішень Київської  міської  ради,
здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації
при реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я,
материнства і дитинства, соціального забезпечення та соціального
захисту населення, захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, керівництва закладами охорони здоров'я та
соціального захисту, розробки прогнозів розвитку мережі закладів
охорони здоров'я і соціального захисту населення. Координує роботу
об'єднань ветеранів війни та праці, забезпечує  розробку  і
реалізацію  місцевих  програм  щодо  поліпшення  житлових,
матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці,
інших малозахищених верств населення.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм
згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань, організовує і контролює їх виконання.
 
   Контролює та  аналізує стан розвитку відповідних галузей
господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого
їх розвитку.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації  згідно  з функціями, що випливають з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,
епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.
 
   Сприяє роботі відповідних спілок та громадських об'єднань.
Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері
діяльності.
 
   II. За  дорученнями  заступника голови Київської міської
державної  адміністрації  безпосередньо  працюють  структурні
підрозділи апарату міськдержадміністрації:
   - секретаріат заступника голови;
   - Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці (в частині соціального забезпечення інвалідів, ветеранів
війни  та праці), а також головні управління та управління
подвійного підпорядкування;
   - Головне управління охорони здоров'я;
   - Головне управління соціального захисту населення;
   - Міська санітарно-епідеміологічна станція;
   - Управління у справах захисту населення від наслідків аварії
на ЧАЕС;
   - Управління державної ветеринарної медицини.
 
   III. Спрямовує, координує і контролює діяльність організацій,
що підпорядковані міськдержадміністрації:
   - Виробничого об'єднання "Фармація";
   - закладів  охорони  здоров'я, заснованих на комунальній
власності територіальної громади міста;
   - навчальних закладів охорони здоров'я;
   - Київського міського будинку ветеранів;
   - міського центру по роботі з інвалідами;
   - закладів ветеринарної медицини.
 
   IV. Спрямовує, координує і контролює діяльність державних
комунальних об'єднань та державних комунальних підприємств:
   - ДКП Центр "Тварини в місті";
   - Київського міського центру роботи з інвалідами.
 
   V. Здійснює керівництво:
   - міською комісією у справах альтернативної (невійськової)
служби;
   - надзвичайною протиепідемічною комісією по  боротьбі  з
інфекційними захворюваннями;
   - надзвичайною протиепідемічною комісією по  боротьбі  з
ВІЛ-інфекцією;
   - комісією по боротьбі з туберкульозом;
   - комісією по розвитку аптечного господарства міста;
   - міською координаційною  радою  з  проблем  наркоманії,
алкоголізму та захворювання на СНІД;
   - комісією з питань гуманітарної допомоги;
   - комітетом по боротьбі із захворюванням на СНІД;
   - комісією з розгляду та оперативного вирішення питань,
пов'язаних з працевлаштуванням інвалідів;
   - постійною комісією з державного нагляду за діяльністю
підприємств, що займаються реалізацією лікарських засобів на
території м. Києва;
   - організаційним  комітетом  з  підготовки та проведення
Всеукраїнської благодійної акції "Милосердя";
   - координаційною радою з впровадження загальної лікарської
практики (сімейної медицини) в систему охорони здоров'я м. Києва;
   - наглядовою  радою  для  проведення конкурсу соціальних
проектів у м. Києві;
   - наглядовою радою з питань допомоги дітям з органічним
ураженням центральної нервової системи;
   - координаційною радою з реалізації програми "Репродуктивне
здоров'я населення м. Києва на 2001-2005 роки" ( ra2297017-00 );
   - комісією з вирішення спірних питань встановлення факту
участі громадян у  ліквідації  ядерних  аварій,  у  ядерних
випробовуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї;
   - комісією з висунення кандидатів на отримання довічних
державних стипендій для учасників бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років;
   - надзвичайною протиепізоотичною комісією  при  Київській
міській державній адміністрації.
 
             ГОЛИЦЯ М.М. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює Головне   управління   житлового   забезпечення
міськдержадміністрації.
 
   I. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та у Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України, рішень Київської  міської  ради,
здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації з
питань будівництва, залучення інвестицій у житлове будівництво,
забезпечення  населення  житловою  площею, будівництва житла,
здійснення реконструкції житлового фонду та гуртожитків (незалежно
від форм власності), здійснює реалізацію програми реконструкції
п'ятиповерхових будинків, побудованих у 60-ті роки, створення і
координацію  діяльності  житлово-будівельних  кооперативів  та
об'єднань власників квартир багатоквартирних будинків до введення
в експлуатацію житлових будинків, залучення інвесторів, в т.ч. і
іноземних, для реконструкції житлового фонду.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними  органами  виконавчої влади, комісіями Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   II. Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм,
бере участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм
згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань, організовує і контролює їх виконання.
 
   Контролює та аналізує стан розвитку відповідних  галузей
господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого
їх розвитку. Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з
окремих  питань для розгляду на апаратних нарадах у голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   III. За дорученням заступника голови  Київської  міської
державної адміністрації безпосередньо працюють підрозділи:
   - секретаріат заступника голови;
   - Управління капітального будівництва.
 
   IV. Спрямовує, координує і контролює діяльність:
   - АК "Київреконструкція";
   - КП  "Київське міське бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об'єкти нерухомості";
   - КП "Житло-сервіс";
   - КП "Спецжитлофонд";
   - ДГО "Житло-інвест";
   - Акціонерного   товариства   "Холдингова   компанія
"Київміськбуд";
   - Київського інвестиційного агентства.
 
   V. Здійснює керівництво:
   - міською конкурсною комісією з питань вибору інвесторів та
генпідрядних організацій, які залучаються до реконструкції жилих
будинків;
   - координаційною групою з питань будівництва (реконструкції)
житла за рахунок надання довгострокових пільгових кредитів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам;
   - комісією  з  питань  сприяння  забезпечення  житлом
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку.
 
             ГУДЗІЙ А.А. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   I. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України, рішень Київської міської ради, здійснення
повноважень Київської міської державної адміністрації у сфері
реалізації державної політики  щодо  якісного  обслуговування
населення підприємствами, установами та організаціями житлового
господарства, використання, утримання і забезпечення належного
технічного стану житлового фонду незалежно від форм власності,
здійснює контроль за ходом приватизації житла, щодо якісного
обслуговування  населення  підприємствами,  установами  та
організаціями комунального господарства, об'єктами  готельного
господарства, розвитку туризму, координації діяльності садових і
дачних кооперативів, організації та здійснення реєстрації  і
перевірки технічного стану тракторів і механізмів, змонтованих на
самохідних шасі.
 
   Вирішує всі питання по комплексному розвитку зони відпочинку
"Труханів острів".
 
   Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм
згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань, організовує і контролює їх виконання.
 
   Контролює та аналізує стан справ розвитку відповідних галузей
господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого
їх розвитку.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За дорученнями заступника голови  Київської  міської
державної адміністрації безпосередньо працює секретаріат, а також:
 
   1. Головні  управління  та  управління  безпосереднього
підпорядкування:
   - Головне управління житлового господарства;
   - Головне управління контролю за благоустроєм міста;
   - Головне управління комунального і готельного господарств та
туризму.
 
   2. Підрозділи подвійного підпорядкування:
   - Київська інспекція Державного технічного нагляду.
 
   III. Безпосередньо  спрямовує,  координує  і  контролює
діяльність комунальних об'єднань та комунальних підприємств:
   - ДКО "Київзеленбуд";
   - КП  "Спеціалізоване  управління  протизсувних підземних
робіт";
   - ДКО "Київводоканал";
   - КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр";
   - ДКП СНРУ-8;
   - ДКП "Київжитлоспецексплуатація".
 
   V. Координує діяльність:
   - підприємств  і  організацій,  орендних  і  акціонерних
підприємств та товариств житлового господарства, ЖБК і об'єднань
власників квартир багатоповерхових будинків;
   - ВАТ "Фірма "Київспецтранс".
 
   V. Здійснює керівництво:
   - комісією  з  проведення  місячників  з благоустрою та
санітарної очистки міста;
   - комісією з питань приймання відомчого житлового фонду до
комунальної власності;
   - міською міжвідомчою комісією з впровадження засобів обліку
споживання теплової енергії в житловому фонді;
   - міською комісією з реалізації реформи житлово-комунального
господарства;
   - постійною  діючою  комісією  з  питань  поводження  з
безхазяйними відходами.
 
             ДАНЬКЕВИЧ І.П. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює Головне управління транспорту міськдержадміністрації.
 
   I. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України, рішень Київської міської ради, здійснення
повноважень Київської міської державної адміністрації у сфері
реалізації державної політики з питань охорони праці, охорони
довкілля, щодо якісного обслуговування населення підприємствами
зв'язку,  міського  пасажирського,  вантажного,  річкового,
залізничного, авіаційного транспорту.
 
   Забезпечує вирішення  питань  капітального  та  поточного
ремонтів, будівництва нових міських шляхів, а також мостів та
шляхопроводів.
 
   Забезпечує вирішення питань розвитку теплокомунікацій  та
інформатизації м. Києва.
 
   Вирішує питання забезпечення перевезень мешканців міста до
садівницьких товариств та  городніх  ділянок,  зберігання  і
тимчасового  паркування автотранспортних засобів, створення і
координації діяльності гаражно-будівельних кооперативів, координує
і  контролює організацію роботи із затвердження маршрутів і
графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від
форм власності, веде роботу із залучення на договірних засадах
підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної
власності міста, до участі в обслуговуванні населення засобами
транспорту та зв'язку, здійснює заходи щодо  розширення  та
вдосконалення мережі підприємств транспорту та зв'язку.
 
   Здійснює на території міста державний контроль за додержанням
правил транспортного обслуговування населення.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними  органами  виконавчої влади, комісіями Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень, згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань, організує і контролює їх
виконання.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації  згідно  з функціями, що випливають з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За  дорученнями  заступника голови Київської міської
державної адміністрації безпосередньо працює:
   - секретаріат;
   - Головні  управління  та  управління  безпосереднього
підпорядкування;
   - Головне управління транспорту;
   - Управління зв'язку, телекомунікацій та інформатизації;
   - Відділ з питань охорони праці.
 
   III. Спрямовує, координує і контролює діяльність:
   - КП "Київпастранс";
   - КП "Київський метрополітен";
   - КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)";
   - комунальної судноплавної компанії "Київ";
   - КО "Київміськгідрошляхміст";
   - КП "Київінформатика".
 
   IV. Координує діяльність:
   - ВАТ "Завод електротранспорту";
   - ВАТ "Київметробуд";
   - ДТГО "Південно-Західна залізниця";
   - автостоянок,  гаражно-будівельних  кооперативів,  АЗС
незалежно від форм власності;
   - підприємств  і  організацій   зв'язку,   річкового,
автомобільного, вантажного транспорту.
 
   V. Спрямовує, координує і контролює діяльність управлінь та
територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади:
   - Державного управління екології та природних ресурсів в
м. Києві;
   - Територіального управління "Держкомнаглядохоронпраці" по
м. Києву;
   - Державного проектного інституту "Укрметротунельпроект".
 
   VI. Здійснює керівництво:
   - міською комісією з безпеки та організації дорожнього руху;
   - робочою групою з питань координації роботи із будівництва
гаражів, паркінгів, автостоянок для приватного автотранспорту в
м. Києві;
   - робочою групою для визначення джерел фінансування програми
розвитку Київського метрополітену;
   - міською комісією з питань розміщення АЗС у м. Києві;
   - штабом для координації дій  із  будівництва  дільниці
Святошино-Броварської лінії Київського метрополітену від станції
"Святошин" до станції "Проспект академіка Палладіна";
   - робочою  групою  по контролю за діяльністю складських
комплексів міста та розробці Програми створення і модернізації
вантажних термінальних комплексів (автопортів) в м. Києві на
основних напрямках вантажопотоків;
   - міською  комісією  експертно-координаційної  ради  з
інформатизації м. Києва;
   - комісією  з  питань  розміщення  зупинок пасажирського
транспорту;
   - комісією  з  питань  розміщення  реклами  на міському
транспорті;
   - комісією з питань по нагляду за безпекою праці.
 
             КІР'ЯН В.А. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює Головне управління з питань внутрішньої політики.
 
   I. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та у Програмі діяльності
Кабінету  Міністрів  України, рішень Київської міської ради,
здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації з
питань реалізації державної політики в сфері внутрішньої політики,
в галузі міжнародних зв'язків, преси та інформації, діяльності
жіночих  громадських  організацій,  молодіжної  політики  та
соціального забезпечення молоді, з питань національностей та
міграції, виконання  законодавства щодо національних меншин і
міграції, свободи совісті, релігійних організацій та конфесій,
взаємодії  та  розвитку  зв'язків  з  політичними  партіями,
громадськими організаціями, у сфері реалізації державної політики
щодо розвитку та функціонування української мови, розвитку мов
національних меншин, вирішення інших питань громадсько-політичного
життя, прогнозування суспільно-політичних процесів.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Сприяє роботі творчих спілок, національних товариств, фондів
і асоціацій, жіночих організацій, інших громадських об'єднань.
 
   Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм
згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань, організовує і контролює їх виконання.
 
   Контролює та аналізує стан розвитку відповідних  галузей
господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого
їх розвитку.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За дорученнями заступника голови  Київської  міської
державної адміністрації безпосередньо працюють:
   - секретаріат заступника голови;
   - відділ міжнародних зв'язків, а також:
 
   1. Головні  управління  та  управління  безпосереднього
підпорядкування:
   - Головне управління преси та інформації;
   - Управління у справах сім'ї та молоді;
   - Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці (в частині роботи з жінками);
   - Соціальна служба для молоді.
 
   2. Головні   управління   та   управління  подвійного
підпорядкування:
   - Управління у справах релігій;
   - Управління у справах національностей та міграції.
 
   III. Спрямовує, координує і контролює діяльність державних
комунальних підприємств та установ:
   - ДКП "Київміськоформлення".
 
   IV. Спрямовує, координує і контролює діяльність Київського
міського центру по роботі з жінками.
 
   V. Здійснює керівництво:
   - комісією у справах увічнення пам'яті жертв війни  та
політичних репресій.
 
   VI. Здійснює керівництво:
   - аналітично-консультативною   групою    з    питань
суспільно-політичного і соціально-економічного характеру;
   - міською оперативною групою для вивчення та розгляду на
місцях  питань суспільно-політичного та соціально-економічного
характеру;
   - Координаційною радою з питань розвитку духовності, захисту
моралі та формування здорового способу життя громадян;
   - радою з молодіжних питань;
   - координаційною радою з профілактики кризових явищ серед
дітей та молоді м. Києва.
 
             МЕЛІХОВА Т.І. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює апарат Київської міської державної адміністрації.
 
   1. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та у Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України, рішень Київської  міської  ради,
здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації з
питань адміністративної  реформи  у  м.  Києві,  з  питань
організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення
діяльності міськдержадміністрації, кадрової політики, підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів, проходження документів та
контролю за їх виконанням, управління архівною справою, обліку та
розгляду звернень громадян, організації їх прийому, здійснення
фінансових   розрахунків,   пов'язаних   з   діяльністю
міськдержадміністрації,  бухгалтерського  обліку та звітності,
прописки громадян у м. Києві. Відповідає за організаційну роботу
та дотримання законодавства з питань державної служби.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених завдань
і визначеного кола питань.
 
   Забезпечує підготовку пропозицій щодо організаційно-правових
засад адміністративної реформи та стратегії  і  тактики  її
проведення, запровадження системи державного контролю у сфері
діяльності органів виконавчої влади та їх  посадових  осіб,
спрощення системи надання управлінських послуг на різних рівнях
виконавчої влади фізичним та юридичним особам, удосконалення
адміністративного  поділу. Здійснює аналіз діяльності органів
виконавчої влади та органів  місцевого  самоврядування  щодо
здійснення адміністративної реформи.
 
   Бере участь у розробці окремих розділів відповідних галузевих
програм, інших регіональних програм згідно з функціями,  що
випливають  з покладених завдань і визначеного кола питань,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на заступника голови завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За дорученнями заступника голови  Київської  міської
державної адміністрації - керівника апарату міськдержадміністрації
безпосередньо  працюють  структурні   підрозділи   апарату
міськдержадміністрації:
   - секретаріат;
   - загальний відділ;
   - організаційний відділ;
   - відділ кадрової роботи та з питань державної служби і
нагород;
   - відділ по роботі із зверненнями громадян;
   - відділ бухгалтерського обліку;
   - юридичний відділ;
   - відділ контролю;
   - проблемно-аналітичний відділ.
 
   III. В  межах своїх повноважень спрямовує, координує та
контролює діяльність управлінь та підрозділів безпосереднього
підпорядкування:
   - Управління справами;
   - Державного архіву міста;
   - Київського  міського  центру  підвищення  кваліфікації
державних службовців і керівників державних підприємств, установ
та організацій.
 
   IV. Спрямовує, координує і контролює діяльність державних
комунальних підприємств та установ:
   - ДКП "Тираж";
   - ДКП "Кобза".
 
   IV. Здійснює керівництво:
   - комісією з питань прописки та  використання  трудових
ресурсів у м. Києві;
   - регіональною радою по роботі з кадрами:
   - міською міжвідомчою комісією для забезпечення проведення
обміну паспортів колишнього СРСР на паспорти України;
   - комісією з розгляду матеріалів до нагородження;
   - міською    комісією    з    вивчення    питань
адміністративно-територіального поділу.
 
   Сприяє діяльності кваліфікаційної комісії Київської міської
державної адміністрації з питань організації проведення навчання
та перевірки  знань  правил пожежної безпеки посадових осіб,
працівників підприємств, установ та організацій.
 
             ПАДАЛКА В.М. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює Головне фінансове управління міськдержадміністрації.
 
   1. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішень Київської міської ради, здійснення повноважень Київської
міської державної адміністрації у галузі бюджету та фінансів,
планування  і  обліку,  податкової  політики  та банківської
діяльності.
 
   Забезпечує розроблення та виконання заходів щодо реалізації
завдань, викладених у Посланні Президента України до Верховної
Ради України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України у
межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Бере участь у розробленні та виконанні регіональних галузевих
програм.
 
   Складає і подає на затвердження Київради проект бюджету
м. Києва та забезпечує його виконання.
 
   Готує і подає в установленому порядку пропозиції до проекту
Державного бюджету України.
 
   Вносить пропозиції щодо проекту нормативів відрахувань від
регульованих доходів, розмірів дотацій.
 
   Складає баланс фінансових ресурсів, дані якого можуть бути
враховані при визначенні розмірів субвенцій.
 
   Забезпечує фінансування підприємств, установ та організацій
комунальної власності територіальної громади  міста,  установ
освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і
спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення, що
перебувають у підпорядкуванні міськдержадміністрації, а також
заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства,
благоустроєм  та  шляховим будівництвом, охороною довкілля і
громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством.
 
   Готує пропозиції про установлення відповідно до законодавства
місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Здійснює
контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності на
підприємствах, в установах, організаціях, платежів до бюджету
відповідно до чинного законодавства.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними  органами  виконавчої влади, комісіями Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За дорученнями заступника голови  Київської  міської
державної  адміністрації  безпосередньо  працює  секретаріат
заступника голови та управління подвійного підпорядкування -
Головне фінансове управління.
 
   III. Координує  діяльність  територіальних  підрозділів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:
   - Державної податкової адміністрації у м. Києві;
   - Контрольно-ревізійного управління м. Києва;
   - Управління державного казначейства у м. Києві;
   - Київського міського управління Пенсійного фонду України;
   - Управління Національного банку України по м. Києву і
Київській області.
 
   IV. Здійснює керівництво:
   - комісією при Київській міській державній адміністрації по
підготовці матеріалів на Комісію з встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України;
   - комісією з питань визначення пріоритетів  використання
валютних коштів.
 
            ПІДМОГИЛЬНИЙ М.В. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   1. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішень Київської міської ради, здійснення повноважень Київської
міської державної адміністрації у сфері розвитку промисловості,
забезпечення розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності та захисту інтелектуальної власності, налагодження
економічних та виробничих взаємовідносин між підприємствами міста,
розробки та реалізації комплексних, цільових та галузевих програм
розвитку  промисловості  міста,  участі   у   формуванні
науково-технічних програм та інноваційних проектів, спрямованих на
розв'язання найгостріших проблем загальноміського значення та
пріоритетних напрямків міського господарства, в галузі зайнятості
населення, праці та заробітної плати.
 
   Сприяє роботі відповідних науково-технічних товариств, спілок
та громадських об'єднань.
 
   Забезпечує розробку і реалізацію місцевих програм зайнятості
населення. Забезпечує розробку заходів щодо подальшого розвитку
науки і техніки, впровадження нових технологій та підвищення
технічного рівня виробництва і якості  продукції,  створення
територіальних інноваційних центрів і технопарків.
 
   Координує роботу   із   надання   шефської   допомоги
Військово-Морським силам України та прикордонникам.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними  органами  виконавчої влади, комісіями Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За  дорученнями  заступника голови Київської міської
державної адміністрації безпосередньо працюють:
   - секретаріат заступника голови;
   - Головне управління промислової політики;
   - Головне управління праці та зайнятості.
 
   III. Спрямовує, координує і контролює діяльність:
   - КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій";
   - ДКП "Київміськсистемоменеджмент";
   - державних підприємств, які прийняті до сфери управління
міської державної адміністрації;
   - акціонерних товариств, частина акцій яких належить державі
і передана в управління міськдержадміністрації.
 
   IV. Координує діяльність АТ "Київміськбудматеріали".
 
   V. Здійснює керівництво:
   - Київським міським комітетом з  питань  соціального  і
правового  захисту  військовослужбовців,  осіб,  звільнених з
військової служби в запас або відставку, та членів їх сімей;
   - Науково-технічною  координаційною  радою  м. Києва при
Київській міській державній адміністрації;
   - радою  директорів  підприємств, установ та організацій
м. Києва при Київській міській державній адміністрації;
   - радою  головних  інженерів  підприємств,  установ  та
організацій м. Києва при міськдержадміністрації;
   - комісією Київської міської державної адміністрації з питань
використання відходів виробництва та споживання;
   - комісією  міської державної адміністрації по розподілу
коштів міського бюджету, передбачених для підтримки вітчизняного
виробника;
   - комісією по опрацюванню проектів контрактів з керівниками
підприємств і організацій, що належать до центральних органів
виконавчої влади;
   - міською  комісією  по  перевірці дотримання суб'єктами
підприємницької діяльності законодавства України, що  регулює
здійснення операцій з металобрухтом на території м. Києва;
   - координаційною радою з питань  професійної  орієнтації
населення;
   - Київською міською радою соціального партнерства;
   - всеукраїнською координаційною радою по шефських зв'язках з
Військово-Морськими Силами України.
 
             РОМАШКО В.І. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   1. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні Президента
України до Верховної Ради України та у Програмі діяльності
Кабінету  Міністрів  України, рішень Київської міської ради,
здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації в
галузі освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту,
реєстрації, охорони та використання пам'яток історії та культури,
паркових  та  історико-культурних  ландшафтів,  вирішення  у
встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування,
прав неповнолітніх, розробки прогнозів розвитку мережі закладів
освіти, науки, культури, з питань будівництва шкіл та дошкільних
закладів.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Сприяє роботі творчих спілок, товариств, дитячих організацій,
фондів і асоціацій, які діють у сфері освіти, культури, науки.
 
   Розробляє окремі розділи програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм, бере
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм
згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань, організовує і контролює їх виконання.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації згідно з функціями, що  випливають  з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За дорученнями заступника голови  Київської  міської
державної адміністрації безпосередньо працює секретаріат.
 
   III. В  межах своїх повноважень спрямовує, координує та
контролює діяльність:
 
   1. Управлінь та підрозділів безпосереднього підпорядкування:
   - Управління  охорони  пам'яток  історії,  культури  та
історичного середовища м. Києва;
   - Управління по фізичній культурі і спорту;
   - Академії муніципального управління;
   - Служба у справах неповнолітніх.
 
   2. Головних   управлінь   та   управлінь   подвійного
підпорядкування:
   - Головного управління культури і мистецтв;
   - Головного управління освіти і науки.
 
   IV. Спрямовує, координує і контролює діяльність державних
комунальних підприємств та установ:
   - закладів освіти;
   - закладів культури;
   - вищих навчальних закладів;
   - навчальних закладів культури та освіти, заснованих на
комунальній власності міста.
 
   V. Здійснює керівництво:
   - експертною комісією щодо надання  спілкам  професійних
творчих працівників м. Києва статусу міської творчої спілки як
суб'єкта творчої діяльності;
   - координаційною радою у справах неповнолітніх;
   - міською комісією з питань повернення в Україну культурних
цінностей;
   - постійно діючим Організаційним комітетом з підготовки та
проведення огляду меценатства і спонсорства;
   - комісією з найменувань та пам'ятних знаків.
 
              РОССАДА Ю.І. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює Головне управління продовольчих ресурсів та торгівлі.
 
   1. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, заходів щодо реалізації завдань,
викладених у Посланні Президента України до Верховної Ради України
та у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, рішень
Київської міської ради, здійснення повноважень Київської міської
державної адміністрації у галузі побутового і  торговельного
обслуговування населення, громадського харчування, ліцензійної
діяльності торговельних установ, книжкової торгівлі, діяльності
ринків, забезпечення населення міста плодоовочевою продукцією,
зерном для виробництва хліба, м'ясом, молоком і молокопродуктами,
розвитку  підприємств  харчової  та переробної промисловості,
підприємництва та  малого  бізнесу,  організації  виставкової
діяльності, надання ритуальних послуг. Забезпечує розроблення та
виконання заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланні
Президента України до Верховної Ради України, Програми діяльності
Кабінету  Міністрів  України  щодо  подальшого  розвитку
підприємництва, малого та середнього бізнесу.
 
   При вирішенні питань розвитку підприємництва координує свою
діяльність з Представництвом у м. Києві Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва.
 
   Взаємодіє з  міністерствами  та  відомствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади,  комісіями  Київради,
районними у м. Києві державними адміністраціями у межах своїх
повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на
нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Сприяє роботі відповідних спілок та громадських об'єднань.
Розробляє окремі розділи програми  соціально-економічного  та
культурного розвитку м. Києва, відповідних галузевих програм і
угод, бере участь у розробці окремих розділів інших регіональних
програм згідно з функціями, що випливають з покладених на нього
завдань і визначеного кола питань, організовує і контролює їх
виконання.
 
   Контролює та  аналізує стан розвитку відповідних галузей
господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого
їх розвитку.
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації  згідно  з функціями, що випливають з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе відповідальність за виконання угод між Київською міською
державною адміністрацією та обласними державними адміністраціями.
Реалізує державну політику в галузі харчової  і  переробної
промисловості, виробництва товарів народного споживання, виконання
програм продовольчого забезпечення населення міста.  Здійснює
контроль  за приватизацією об'єктів торгівлі та громадського
харчування, побутового  обслуговування  населення,  забезпечує
виконання заходів щодо розширення і вдосконалення їх мережі. Несе
персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері
діяльності.
 
   II. За  дорученнями  заступника голови Київської міської
державної адміністрації безпосередньо працюють секретаріат та
головні управління і управління безпосереднього підпорядкування:
   - Головне управління продовольчих ресурсів та торгівлі;
   - Управління ритуальних послуг;
   - Управління з питань підприємництва;
   - Управління побутового обслуговування та ринків.
 
   III. Спрямовує, координує і контролює діяльність:
   - ДКП "Плесо";
   - Київського зоологічного парку.
 
   IV. Координує   діяльність  територіальних  підрозділів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:
   - Головного Київського міського управління у справах захисту
прав споживачів;
   - Державної інспекції по контролю за цінами в м. Києві.
   - Київського міського управління з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних та тютюнових виробів.
 
   V. Координує діяльність спільних підприємств та державних
комунальних  підприємств  і  установ,  акціонерних  товариств
відповідно до закріплених галузей, в тому числі:
   - АТ "Київхліб" та його 9 підприємств;
   - ЗАТ "Київмлин";
   - 4 державних комунальних ринків;
   - АТ "Київський контрактовий ярмарок";
   - Київської торгово-промислової палати.
 
   VI. Здійснює керівництво:
   - комісією  по  координації  дій органів, що здійснюють
державний контроль (нагляд) за додержанням вимог законодавства у
сфері торгівлі і громадського харчування, а також по контролю за
виробництвом і реалізацією спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів;
   - комісією  з  питань  проведення  санації  підприємств
агропромислового комплексу;
   - комісією Київської міської державної адміністрації  по
розподілу коштів міського бюджету, передбачених на підтримку
малого підприємництва м. Києва.
 
             ШОВКУН І.В. -
             заступник голови
      Київської міської державної адміністрації
 
   Очолює Головне управління економіки.
 
   1. Забезпечує  виконання  положень  Конституції  України
( 254к/96-ВР  ),  законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), "Про столицю України - місто-герой
Київ" ( 401-14 ), інших законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішень Київської міської ради, здійснення повноважень Київської
міської державної адміністрації з питань реалізації державної
регіональної  та  економічної  політики України, комплексного
соціально-економічного  розвитку  території,   удосконалення
розміщення  на  території  міста  продуктивних сил, розвитку
міжрегіональних зв'язків,  здійснення  структурної  перебудови
економіки території міста, ефективного проведення економічних
реформ, спрямованих на створення ринкової економіки, з питань
зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій
для розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Києва.
 
   Сприяє ефективному  використанню  природних,  трудових  і
фінансових ресурсів території та залученню інвестицій. Реалізує
державну політику ціноутворення. Здійснює методичне керівництво
управліннями  економіки  районних  у  м.  Києві  державних
адміністрацій.
 
   Забезпечує:
   - координацію  розроблення,  узагальнення та контроль за
виконанням заходів щодо реалізації завдань, викладених у Посланнях
Президента України до Верховної Ради України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України;
   - координацію  розроблення  та  контроль  за  виконанням
регіональних галузевих та міжгалузевих програм і угод;
   - складання балансів трудових ресурсів;
   - погоджує пропозиції щодо розміщення на території Києва
нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності.
 
   Здійснює розробку  та  бере участь у реалізації програм
соціально-економічного та культурного розвитку території, окремих
розділів регіональних галузевих програм.
 
   Розробляє довгострокові  та  середньострокові  прогнозні
показники економічного та соціального розвитку міста, балансів
фінансових  і грошових доходів та витрат населення, балансу
місцевих будівельних матеріалів та інше.
 
   Здійснює комплексний  аналіз  розвитку  економіки  міста,
визначає шляхи структурно-інвестиційної політики та пріоритети
соціально-економічного розвитку території.
 
   Готує пропозиції  Мінекономіки  України,  спрямовані  на
забезпечення  збалансованого  розвитку  продуктивних  сил  та
підвищення рівня життя населення м. Києва.
 
   Аналізує соціально-економічну ситуацію та прогнозує динаміку
споживання населенням споживчих товарів та послуг.
 
   Регулює та погоджує згідно з чинним законодавством ціни та
тарифи за виконані роботи і послуги, готує пропозиції стосовно
впровадження ефективних методів регулювання цін на продукцію
монопольних виробників. Здійснює моніторинг цін та тарифів на
товари, роботи і послуги підприємств, установ та організацій
міста.
 
   Погоджує з заступником голови Київської міської державної
адміністрації Падалкою В.М. питання встановлення посадових окладів
та умов оплати праці керівників підприємств, установ і організацій
комунальної власності міста та регулювання цін і тарифів для
підприємств, установ та організацій, які отримують кошти з бюджету
міста або впливають на збільшення видатків бюджету міста.
 
   Здійснює розроблення та контроль за виконанням регіональних
цільових програм.
 
   Взаємодіє з Міністерством економіки України, міністерствами
та відомствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Київським  міським територіальним відділенням Антимонопольного
комітету  України, комісіями Київради, районними у м. Києві
державними адміністраціями у межах своїх повноважень згідно з
функціями,  що  випливають з покладених на нього завдань і
визначеного кола питань. Сприяє роботі відповідних спілок та
громадських об'єднань. { Частина 12 пункту 1 із змінами, внесеними
згідно  з Розпорядженням КМДА N 2886 ( ra2886017-01 ) від
29.12.2001 }
 
   Відповідає  за  здійснення  заходів щодо демонополізації
економіки та розвитку конкуренції у м. Києві. { Пункт 1 доповнено
частиною 13 згідно з Розпорядженням КМДА N 2886 ( ra2886017-01 )
від 29.12.2001 }
 
   Готує проекти відповідних розпоряджень і матеріали з окремих
питань  для  розгляду  на  апаратних  нарадах  у  голови
міськдержадміністрації  згідно  з функціями, що випливають з
покладених на нього завдань і визначеного кола питань.
 
   Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій
сфері діяльності.
 
   II. За  дорученнями  заступника голови Київської міської
державної адміністрації безпосередньо працює:
   - секретаріат;
   - Управління з питань цінової політики;
   - Головне  управління  зовнішньоекономічних  зв'язків  та
інвестицій.
 
   III. Спрямовує,  координує  і  контролює   діяльність
Регіонального центру матеріальних ресурсів та маркетингу, ДКП
"Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста".
 
   IV. Спрямовує,  координує  і   контролює   діяльність
територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади:
   - Київського міського управління статистики;
   - Управління державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку по м. Києву та Київській області;
   - Державної госпрозрахункової установи Агентства з питань
банкрутства.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 2886 ( ra2886017-01 ) від 29.12.2001 }
 
   V. Спрямовує, координує і контролює діяльність Київської
регіональної митниці.
 
   VI. Здійснює керівництво:
   - міською  комісією  сприяння  проведенню Всеукраїнського
перепису населення;
   - комісією по моніторингу та контролю за цінами;
   - робочою групою міськдержадміністрації з підготовки проекту
Концепції "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
території м. Києва";
   - координаційною радою з питань інвестицій;
   - програмним  комітетом  Київської  міської  державної
адміністрації у справах управління реалізацією Державної програми
соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року
( 1409-97-п );
   - робочою групою з питань впорядкування розташування та
діяльності митних ліцензійних складів у м. Києві;
   - комісією  із  залучення  інвесторів  до  фінансування
будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних
переходів, автошляхів, площ, інших об'єктів інфраструктури міста,
в проектах яких передбачається розташування об'єктів сфери послуг
та торговельного обслуговування населення.
 
 Перший заступник голови                 І.Фоменко
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 24.10.200 N 2275
 
               РОЗПОДІЛ
     повноважень щодо координації діяльності районних
        у м. Києві державних адміністрацій
 
------------------------------------------------------------------
|Бідний В.Г.            |Деснянська          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Кір'ян В.А.            |Дніпровська         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Шовкун І.В.            |Святошинська         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Ромашко В.І.           |Оболонська          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Падалка В.М.           |Голосіївська         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Голиця М.М.            |Печерська          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Россада Ю.І.           |Подільська          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Підмогильний М.В.         |Солом'янська         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Данькевич І.П.          |Дарницька          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Гудзій А.А.            |Шевченківська        |
------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник голови                 І.Фоменко
 
                   Додаток 3
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 24.10.2001 N 2275
 
           ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
       на час відсутності заступників голови
      Київської міської державної адміністрації
 
        Фоменка І.А.    - Данькевич І.П.
        Данькевича І.П.   - Фоменко І.А.
        Голиці М.М.     - Гудзій А.А.
        Гудзія А.А.     - Голиця М.М.
        Бідного В.Г.    - Россада Ю.І.
        Россади Ю.І.    - Бідний В.Г.
        Кір'яна В.А.    - Підмогильний М.В.
        Підмогильного М.В. - Кір'ян В.А.
        Ромашка В.І.    - Меліхова Т.І.
        Меліхової Т.І.   - Ромашко В.І.
        Падалки В.М.    - Шовкун І.В.
        Шовкуна І.В.    - Падалка В.М.
 
 Перший заступник голови                 І.Фоменк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка