Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення національного природного парку "Вижницький"

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про створення національного природного
            парку "Вижницький"
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 818/2007 ( 818/2007 ) від 04.09.2007 }
 
 
 
   З метою збереження, відтворення та раціонального використання
природних ландшафтів  Буковинських  Карпат  з  унікальними
історико-культурними комплексами,    що   мають   важливе
природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє,  рекреаційне  та
оздоровче значення, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Створити на території Вижницького району Чернівецької
області національний природний парк "Вижницький", підпорядкувавши
його Міністерству охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України.
   Установити площу  земель  національного  природного парку
"Вижницький" 7928,4 гектара, у тому числі 7013,4 гектара, що
надаються у постійне користування, та 915 гектарів, що включаються
до його складу без вилучення їх у землекористувачів (додатки N 1,
2).
{ На часткову зміну частини другої статті 1 розширено територію
національного природного парку "Вижницький", збільшивши площу його
земель на 3309,6 гектара, в тому числі 1243,5 гектара земель, що
вилучаються в установленому порядку та надаються йому у постійне
користування, та 2066,1 гектара земель, що включаються до його
складу без вилучення у землекористувачів (додатки N 1 та N 2 Указу
N 818/2007  ( 818/2007 )  від 04.09.2007)    згідно з Указом 
Президента N 818/2007 ( 818/2007 ) від 04.09.2007 }
 
   2. Чернівецькій обласній державній адміністрації вирішити у
встановленому порядку питання про вилучення 7013,4 гектара земель,
що перебувають у користуванні Берегометського державного лісового
господарства, і передати їх у постійне користування національному
парку "Вижницький".
   3. Міністерству лісового господарства України передати у
двомісячний строк до сфери  управління  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
майно, чисельність працівників  і  асигнування  на  утримання
Вижницького та Берегометського лісництв Берегометського державного
лісового господарства, на базі яких створюється національний
природний парк "Вижницький".
   4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України:
   затвердити у двомісячний строк Положення про національний
природний парк "Вижницький";
   забезпечити у 1995-1996 роках за  рахунок  і  в  межах
асигнувань, передбачених  Державним  бюджетом  України  на
природоохоронні заходи, розробку Проекту організації території
національного природного парку "Вижницький", охорони, відтворення
та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів
та подати на затвердження Кабінету Міністрів України.
   5. Кабінету Міністрів України привести свої  рішення  у
відповідність з цим Указом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 30 серпня 1995 року
     N 810/95
 
 
                      ДОДАТОК N 1
                 до Указу Президента України
                 від 30 серпня 1995 року N 810/95
 
    { Додатково див. Додатки N 1 та N 2 Указу Президента
     N 818/2007 ( 818/2007 ) від 04.09.2007 }
 
          ПЕРЕЛIК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧIВ,
      землі яких мають бути передані у постійне
      користування національному природному парку
              "Вижницький"
 
 
 ------------------------------------------------------------------
 ¦ Землекористувачі  ¦     Територія     ¦Площа,гектарів¦
 ------------------------------------------------------------------
  Берегометський     Вижницької міської Ради    565,4
  держлісгосп (Виж-   Берегометської селищної    3445,5
  ницьке і Берего-    Ради
  метське лісництва)   Багнянської сільської Ради   507
             Виженської сільської Ради    2,089
             Черешенської сільської     407
             Ради
  Усього                        7013,4
 
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
 
 
                      ДОДАТОК N 2
                 до Указу Президента України
                 від 30 серпня 1995 року N 810/95
 
    { Додатково див. Додатки N 1 та N 2 Указу Президента
     N 818/2007 ( 818/2007 ) від 04.09.2007 }
 
          ПЕРЕЛIК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧIВ,
         землі яких включаються до складу
      національного природного парку "Вижницький"
             без вилучення
 
 ------------------------------------------------------------------
 ¦ Землекористувачі  ¦     Територія     ¦Площа,гектарів¦
 ------------------------------------------------------------------
 Колективне сільсько-  Багнянської сільської Ради   75,4
 господарське під-
 приємство "Україна"  Виженської сільської Ради   660,4
       Усього                   735,8
 
 Колективне сільсько-  Берегометської селищної    169,8
 господарське під-   Ради
 приємство "Промінь"
 Землі запасу      Виженської сільської Ради    9,5
       Усього                   915
 
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка