Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1572
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005
      N 1068 ( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2004 р. N 1572
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У  пункті  5  Положення  про центр медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх, затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 ( 1072-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України,
2000 р., N 26, ст. 1096; 2003 р., N 34, ст. 1816), слово
"Держкомсім'ямолоддю" замінити словом "Мінсім'ядітимолоддю".
 
   2. У тексті постанови Кабінету  Міністрів  України  від
14 квітня 1997 р. N 323 ( 323-97-п ) "Про організаційне і
фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 26; 2003 р., N 3,
ст. 81) слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство у справах сім'ї, дітей та
молоді" у відповідному відмінку.
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня
1997 р. N 565 ( 565-97-п ) "Про Типове положення про притулок для
неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816;
2004 р., N 4, ст. 171):
 
   у пункті 3 постанови слова "Міністерством у справах сім'ї та
молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та
молоді";
 
   у пункті 5 та другому реченні пункту 38 Типового положення,
затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомсім'ямолодь"
замінити словом "Мінсім'ядітимолодь".
 
 
   { Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }
 
 
   5. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань охорони
дитинства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 серпня 2000 р. N 1200 ( 1200-2000-п ) "Про утворення Міжвідомчої
комісії з питань охорони дитинства" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 32, ст. 1349; 2003 р., N 25, ст. 1196, N 48, ст. 2515;
2004 р., N 30, ст. 2009):
 
   у пункті 7 слова "Голова Держкомсім'ямолоді" замінити словами
"Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді";
 
   у тексті  Положення  та  додатка  до  нього  слово
"Держкомсім'ямолодь"  в  усіх  відмінках  замінити  словом
"Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
 
   6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
24 січня 2001 р. N 40 ( 40-2001-п ) "Про затвердження Типового
положення про молодіжний центр праці" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 4, ст. 122; 2003 р., N 31, ст. 1626) слова "Державному
комітетові у справах  сім'ї  та  молоді"  замінити  словами
"Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".
 
   7. У  тексті Положення про Міжвідомчу комісію з питань
сімейної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 травня 2001 р. N 478 ( 478-2001-п ) "Про утворення
Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 20, ст. 866; 2003 р., N 25, ст. 1196; 2004 р.,
N 30, ст. 2009), та додатка до нього слово "Держкомсім'ямолодь" в
усіх відмінках замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному
відмінку.
 
   8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2002 р. N 135 ( 135-2002-п ) "Про склад наглядової ради
Всеукраїнського фонду оздоровлення  і  відпочинку  дітей  та
підлітків" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 7, ст. 292;
2003 р., N 25, ст. 1196) слова "голови Державного комітету у
справах сім'ї та молоді" виключити, а після слів "Міністерства
транспорту" доповнити пункт словами "Міністерства у справах сім'ї,
дітей та молоді".
 
   9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення
про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 18, ст. 925) слова "Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді".
 
   10. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 565 ( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 2002 р.,  N  18,
ст. 926):
 
   у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді";
 
   у пункті 15 Положення, затвердженого зазначеною постановою,
слова "Державним комітетом у справах сім'ї та молоді" замінити
словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді".
 
   (  Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
   12. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
17 травня 2002 р. N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку
груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення
та напрямів використання" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 21, ст. 1032) позицію
 
"Державний комітет у
справах сім'ї та молоді   сім'я та молодь"
 
   замінити позицією такого змісту:
 
"Міністерство у справах
сім'ї, дітей та молоді   сім'я, діти та молодь".
 
   13. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня
2002 р. N 809 ( 809-2002-п ) "Про розвиток мережі центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 24, ст. 1164):
 
   у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді";
 
   в останньому абзаці пункту 4 Типового положення про центр
ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", затвердженого
зазначеною постановою, слова "структурний підрозділ у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "структурний підрозділ у справах
сім'ї, дітей та молоді".
 
   14. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня
2002 р. N 1062 ( 1062-2002-п ) "Про  затвердження  Порядку
проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими
організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1468):
 
   у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді";
 
   у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
 
   у пункті 8 слова "зокрема Державного департаменту з питань
молодіжної політики" виключити;
 
   у тексті Порядку слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках
замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
 
   15. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх
постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2002 р. N 1432 ( 1432-2002-п ) (Офіційний
вісник  України,  2002  р.,  N  39,  ст.  1817),  слово
"Держкомсім'ямолодь"  в  усіх  відмінках  замінити  словом
"Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
 
   16. У тексті Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1961 ( 1961-2002-п )
"Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії
торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2002 р., N  52,
ст. 2381; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30,
ст. 2009), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити
словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
 
   17. У тексті Державної програми відпочинку та оздоровлення
дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 33 ( 33-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 3, ст.  81),  слово
"Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь".
 
   18. У  тексті Порядку повернення до України позбавлених
батьківського піклування дітей, які є  громадянами  України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2003 р. N 569 ( 569-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 17, ст. 763), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках
замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
 
   19. У тексті Порядку розгляду заяв та повідомлень  про
вчинення  насильства  в  сім'ї  або  реальну  його загрозу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 р. N 616 ( 616-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 18-19, ст. 829), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках
замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
 
   20. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 2003 р. N 987 ( 987-2003-п ) "Про затвердження Типового
положення про центр реабілітації для осіб, які постраждали від
торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2003 р., N  27,
ст. 1324) слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді"
замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".
 
   21. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 87 ( 87-2004-п ) "Про затвердження Типового положення
про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168):
 
   у пункті 3 постанови слова "Державним комітетом у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї,
дітей та молоді";
 
   у тексті  Типового  положення,  затвердженого  зазначеною
постановою, слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити
словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка