Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Урядом України та Урядом Монголії про взаємні поставки товарів і надання послуг у 1993 році


               Протокол
      між Урядом України та Урядом Монголії про
   взаємні поставки товарів і надання послуг у 1993 році
 
 
   Уряд України  та  Уряд  Монголії, які надалі іменуються
"Договірні Сторони",
   у відповідності до положень Угоди між Урядом України та
Урядом Монголії про торговельно-економічні зв'язки від 19 травня
1992 р. ( 496_022 ),
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони, виходячи з необхідності збереження та
підтримання господарських зв'язків, установлених між Україною та
Монголією, погодили списки важливих товарів, призначених для
централізованого експорту з Монголії до України, наведених у
додатках 1 і 2 до цього Протоколу, які є невід'ємною його
частиною.
   Погоджені обсяги та номенклатура поставок продукції можуть
бути змінені або доповнені за умови взаємної згоди Договірних
Сторін.
   Умови поставок товарів визначаються контрактами.
 
               Стаття 2
 
   Суб'єкти зовнішніх економічних зв'язків Монголії і України за
рахунок  своїх  власних  коштів  і  ресурсів  та  на  свою
відповідальність  мають право укладати контракти на поставку
товарів та надання послуг згідно з додатками 3 і 4 до цього
Протоколу.
   Списки товарів, зазначених у додатках 3 і 4 до  цього
Протоколу, мають індикативний характер, причому Договірні Сторони
не несуть відповідальності за їх виконання.
   Додатки 3 і 4 до цього Протоколу є невід'ємною його частиною.
 
               Стаття 3
 
   Компетентні органи Договірних Сторін будуть створювати згідно
з законодавством, що діє в кожній з держав, сприятливі умови для
реалізації взаємних поставок та надання послуг, включених у
зазначені списки.
 
               Стаття 4
 
   Усі розрахунки та платежі між Україною і Монголією будуть
здійснюватись у вільно конвертованій валюті за поточними світовими
цінами, згідно з принципами, умовами і формами, прийнятими у
світовій, фінансовій та банківській практиці.
 
               Стаття 5
 
   Уповноважені банки Договірних Сторін укладуть у стислі строки
міжбанківську угоду про технічний порядок розрахунків та платежів
за поставки товарів і надання послуг згідно з положеннями цього
Протоколу.
 
               Стаття 6
 
   Поставки товарів та надання послуг понад номенклатуру і
обсяги, передбачені в списках, зазначених в статтях 1 і 2 до цього
Протоколу, будуть реалізовуватися українськими та монгольськими
учасниками зовнішньоекономічної діяльності з використанням усіх
форм, прийнятих у світовій торгівлі.
 
               Стаття 7
 
   Представники компетентних органів  Договірних  Сторін  за
необхідністю будуть зустрічатися по черзі в Україні та в Монголії
для обговорення ходу реалізації цього Протоколу та вироблення
узгоджених заходів щодо його виконання.
 
               Стаття 8
 
   Цей Протокол набирає чинності від його підписання і буде
діяти до 31 грудня 1993 р. включно, але його положення будуть
залишатися в силі по відношенню до контрактів, укладених згідно з
положеннями цього Протоколу і не виконаних до 31 грудня 1993 р.
включно.
 
   Здійснено в  м.Улаанбаатар  23  липня  1993  р. у двох
примірниках, кожний українською і монгольською мовами, причому
обидва примірники мають однакову силу.
 
 За Уряд України                 За Уряд Монголії
 
  (підпис)                     (підпис)
 
              Додаток 1
        до Протоколу від 23 липня 1993 р.
 
               Список
    товарів для поставок із України у Монголію в 1993 р.
   ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   NN Найменування         Одиниця    Кількість
     товарів            виміру    чи сума
   ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   1 Сільськогосподарська техні-  тис.дол.США   600
     ка, запасні частини до неї
   2 Вогнетривка цегла       тонн      500
   3 Енергетичне обладнання,    тис.дол.США   700
     запчастини до нього
   4 Устаткування, машини і за-  тис.дол.США   700
     пасні частини до них для
     вугледобувної промисловості
   5 Устаткування для харчової   тис.дол.США   ж
     промисловості
   6 Цукор             тонн      5000
_________________
   ж - сума буде додатково узгоджена
 
              Додаток 2
        до Протоколу від 23 липня 1993 р.
 
               Список
      товарів, які будуть поставлені з Монголії
           в Україну в 1993 році
   ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   NN Найменування        Одиниця    Кількість
     товарів          виміру     чи сума
   ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   1 Мідний концентрат (29%)   тонн      3000
   2 Козиний пух         тонн      50
   3 Вовна овеча (груба)     тонн      500
 
              Додаток 3
        до Протоколу від 23 липня 1993 р.
 
            Iндикативний список
   товарів для поставки з Монголії в Україну в 1993 році
 
   1  Килими
   2  Шкіряні вироби
   3  Овчинно-шубні вироби
   4  Вовняний трикотаж
   5  Трикотаж з козиного пуху
   6  Кишки баранячі
   7  Пухові вироби
   8  Пиломатеріали
   9  Молібденовий концентрат
   10 Плавиковий шпат
   11 Шкіри
 
              Додаток 4
        до Протоколу від 23 липня 1993 р.
 
            Iндикативний список
         товарів та послуг для поставки
        із України у Монголію в 1993 році
 
   1  Електродвигуни
   2  Трансформатори
   3  Кабелі
   4  Обладнання для підземної та відкритої
     розробки корисних копалин
   5  Обладнання для легкої та харчової промисловості,
     запчастини до нього
   6  Насоси (консольні та фекальні)
   7  Медичне обладнання та інструменти
   8  Запасні частини, авіамайно на капітальний
     ремонт авіатехніки
   9  Масла та мастила
   10 Прокат чорних металів
   11 Прокат кольорових металів
   12 Хімічні товари
   13 Медикаменти
   14 Мінеральні добрива
   15 Запасні частини до автомобілів
   16 Шини (у комплекті)
   17 Папір
   18 Борошно
   19 Тканини
   20 Електротехнічні вироби (побутові)
   21 Люмінісцентні ламп
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка