Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про постійно діючу комісію (ПДК) з безпеки праці

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             08.02.2006 N 92
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
    N 98 ( v0098644-07 ) від 26.03.2007 }
 
         Про постійно діючу комісію (ПДК)
             з безпеки праці
 
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 16 січня 2002 року
N 26/2002 ( 26/2002 ) "Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов
праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на
підприємствах  вугільної  промисловості",  постанови  Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 року N 750 ( 750-97-п ) "Про
додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на
виробництві" та з метою поліпшення оперативного контролю за ходом
виконання вимог Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити постійно діючу комісію (ПДК) з безпеки праці
Мінвуглепрому України, у складі згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з безпеки
праці Мінвуглепрому України (додаток 2).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України Сабиніна А.В.
 
 Міністр                         В.Тополов
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   08.02.2006 N 92
 
 
               СКЛАД
       постійно діючої комісії з безпеки праці
      Міністерства вугільної промисловості України
 
 
   САБИНIН Анатолій Володимирович - заступник Міністра вугільної
промисловості України (голова комісії)
 
   ЯЩЕНКО Iгор Олексійович - начальник Управління охорони праці
та надзвичайних ситуацій (заступник голови комісії)
 
   Члени комісії:
 
   КОЛОМIЄЦЬ Володимир  Олексійович  -  начальник Управління
організації виробництва
 
   РУБЕЛЬ Олександр  Васильович  -   начальник   відділу
енергомеханічного забезпечення
 
   КРАСНИК В'ячеслав   Григорович   -   в.о.  начальника
Науково-технічного управління
 
   СУСЛОВ Геннадій  Михайлович  -  начальник  управління
Держпромгірнагляду МНС України (за згодою)
 
   КАГАН Леонід Олександрович - заступник начальника Управління
охорони праці та надзвичайних ситуацій - начальник  відділу
організації охорони праці (секретар комісії)
 
   ЄФIМЕНКО Iрина  Володимирівна  -  заступник  начальника
Юридичного управління
 
   МАМЧЕНКО Валерій Миколайович - заступник голови Центрального
комітету профспілки робітників вугільної промисловості (за згодою)
 
   ВОЛИНЕЦЬ Михайло  Якович  - голова Незалежних профспілок
гірників України (за згодою)
 
   ВОЛИНКО Микола Миколайович - голова Незалежних профспілок
гірників Донбасу (за згодою)
 
   БРЮХАНОВ Олександр  Михайлович  -  директор  Державного
Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт  в
гірничій промисловості (МакНДI)
 
   ЧУМАК Олександр  Сергійович - директор науково-дослідного
інституту  гірничорятувальної  справи  та  пожежної  безпеки
"Респіратор"
 
   ГРЯДУЩИЙ Борис   Абрамович   -   директор  Донецького
науково-дослідного вугільного інституту (ДонВУГI).
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   08.02.2006 N 92
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про постійно діючу комісію з безпеки праці
      Міністерства вугільної промисловості України
 
 
            1. ЗАГАЛЬНI ПИТАННЯ
 
   1.1. Постійно діюча комісія з безпеки праці (далі - ПДК)
Міністерства вугільної промисловості України (далі - Мінвуглепром)
створюється  при  заступнику Міністра вугільної промисловості
України, на якого покладено обов'язки керівництва і контролю за
станом охорони праці та надзвичайних ситуацій. Співголовою ПДК є
заступник Міністра вугільної промисловості, на якого покладені
обов'язки  керівництва  та  контролю  за  виробничою  та
науково-технічною діяльністю.
 
   1.2. ПДК є оперативним  органом  у  вирішенні  завдань,
визначених Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), з
підвищення рівня безпеки праці на шахтах, підприємствах і в
організаціях вугільної галузі, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому або щодо яких Мінвуглепром виконує функції  з
управління корпоративними правами держави (далі - підприємства).
 
   1.3. Основною метою діяльності ПДК є розгляд стану охорони
праці на підприємствах, аналіз причин і обставин аварій і нещасних
випадків, розроблення заходів до створення безпечних і нешкідливих
умов праці; поліпшення стану охорони праці на підприємствах
Мінвуглепрому, на основі систематичного розгляду фахівцями галузі
і представниками зацікавлених державних і громадських організацій
питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
запобігання надзвичайним ситуаціям на діючих об'єктах та об'єктах,
що реконструюються.
 
   1.4. До  складу  ПДК  входять  працівники Мінвуглепрому,
науково-дослідних інститутів  вугільної  галузі,  представники
центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (за
згодою).
   Склад ПДК  затверджується  наказом  Міністра  вугільної
промисловості України.
 
   1.5. ПДК працює за планом, який затверджується заступником
Міністра  вугільної  промисловості  України.  Засідання  ПДК
проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
   Розгляд причин та обставин нещасних випадків зі смертельними
наслідками, які стались на виробництві, проводиться  членами
комісії один раз на місяць. У разі необхідності термінового
розгляду обставин та причин аварій, групових нещасних випадків та
надзвичайних ситуацій проводяться позапланові засідання.
   Підготовка матеріалів  для  розгляду  на  засіданні  ПДК
здійснюється Управлінням охорони праці та надзвичайних ситуацій
Мінвуглепрому із залученням (у разі необхідності) працівників
структурних підрозділів Мінвуглепрому.
 
   1.6. Рішення  ПДК  вважаються  прийнятими,  якщо за них
проголосувало більшість членів ПДК, за умови присутності на
засіданні не менше 2/3 його складу. У тих випадках, коли за
пропозицію з питання, що обговорюється, подається рівна кількість
голосів, голос голови комісії є вирішальним.
 
   1.7. Прийняті  рішення  оформляються  протоколом,  який
затверджується головою комісії, і є обов'язковими до безумовного
виконання підприємствами Мінвуглепрому. Оформлення та затвердження
протоколу здійснюється секретарем комісії у тижневий термін та
розсилається всім організаціям та підрозділам Мінвуглепрому.
   Матеріали за результатами засідань ПДК у необхідних випадках
можуть  надаватися  на  розгляд колегії Міністерства або за
результатами їх розгляду у місячний термін видається  наказ
Мінвуглепрому України (в разі необхідності).
 
              2. ЗАВДАННЯ
 
   Основними завданнями ПДК є:
 
   2.1. Оперативний контроль за виконанням підприємствами вимог
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Гірничого закону
України ( 1127-14 ) та інших нормативно-правових актів з питань
охорони праці.
 
   2.2. Розгляд стану охорони праці і техніки безпеки  на
підприємствах, на яких було допущено високий рівень аварійності і
смертельного травматизму.
 
   2.3. Розгляд результатів ведення гірничорятувальних робіт,
розслідування надзвичайних ситуацій, аварій I та II категорій і
групових нещасних випадків, прийняття необхідних рішень з їх
запобігання.
 
   2.4. Сприяння  впровадженню  у  виробництво  передових
технологій, нової техніки, автоматизації і механізації виробничих
процесів з метою ліквідації небезпечних робіт.
 
   2.5. Поширення досвіду роботи колективів підприємств, що
працюють без аварій і травматизму, а також досвіду з охорони праці
на провідних закордонних вугледобувних підприємствах.
 
               3. ПРАВА
 
   ПДК має право:
 
   3.1. Одержувати від структурних підрозділів Мінвуглепрому,
підприємств,  науково-дослідних  і  проектно-конструкторських
інститутів вугільної галузі, інформацію щодо виконання Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Гірничого закону України
( 1127-14 ), інших нормативно-правових актів з питань охорони
праці, нормативно-правових актів Міністерства та рішень колегії
Міністерства, протоколів ПДК та інші дані з питань охорони праці і
створення безпечних умов праці на підприємствах.
 
   3.2. Викликати на засідання ПДК і  заслуховувати  звіти
керівників,  фахівців  структурних  підрозділів Мінвуглепрому,
підприємств,  науково-дослідних  і  проектно-конструкторських
інститутів з питань охорони праці, техніки безпеки, аварійності,
травматизму і професійних захворювань.
 
   3.3. Вносити в необхідних випадках  пропозиції  Міністру
вугільної промисловості України про притягнення у встановленому
порядку до дисциплінарної  чи  матеріальної  відповідальності
посадових осіб, що систематично не виконують вимоги Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Гірничого  закону  України
( 1127-14 ), інших нормативно-правових актів з охорони праці, свої
обов'язки з охорони праці, що визначені контрактами, а також
винних  в аваріях, які сталися, групових нещасних випадках,
надзвичайних ситуаціях. За результатами розгляду цих  питань
Управління охорони праці та надзвичайних ситуацій у вугільній
промисловості готує відповідні накази.
 
   3.4. Вносити на розгляд Колегії Міністерства питання, що
стосуються виконання Управлінням охорони праці та надзвичайних
ситуацій Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Гірничого
закону України ( 1127-14 ), інших нормативно-правових актів з
охорони праці, стану охорони праці і  техніки  безпеки  на
підприємствах Мінвуглепрому.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка