Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення страхової виплати потерпілому на виробництві

    ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
    НА ВИРОБНИЦТВI ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
                   Додаток 2
                   до наказу
                   виконавчої дирекції
                   Фонду
                   06.12.2004 N 1745
 
 
             ЗРАЗОК ПОСТАНОВИ*
 
_______________
   * Постанова оформляється у кожному  конкретному  випадку
залежно від призначення страхової виплати потерпілому. Тобто у
разі призначення щомісячної виплати оформляється тільки та частина
постанови, яка стосується цієї виплати.
 
    ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
    НА ВИРОБНИЦТВI ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 (найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, юридична
             адреса, телефон)
 
              ПОСТАНОВА
 
 "___" ____________ 200_ р.      N __________________________
 
 Про призначення страхової виплати потерпілому на виробництві
 ________________________________________________________________,
    (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого повністю)
 
 який (яка) ушкодив(ла) здоров'я внаслідок нещасного випадку на
 виробництві (професійного захворювання),
 (підкреслити)
 
 що стався (отримане) "___" _____________ ____ р.
 (підкреслити) (дата вказана в формі Н-1 або П-4)
 
 за час роботи на
 _________________________________________________________________
     (повна назва страхувальника, що спричинив шкоду)
 
 Реєстраційний номер страхувальника_______________________________
 
 Найменування основного виду діяльності страхувальника та його
 код згідно з КВЕД ______________
 
 Номер  свідоцтва  про  загальнообов'язкове державне соціальне
 страхування (до отримання свідоцтва - ідентифікаційний номер з
 Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
 обов'язкових платежів) потерпілого _____________________________
 
 1. Допомога у зв'язку з тимчасовою  непрацездатністю  (листок
 тимчасової непрацездатності),
 виплачена гр.__________________________________ в сумі______ грн.
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 
 за період з ___ 200_ р. по ___ 200_ р. у розмірі 100 % середньої
 заробітної плати ______________ грн.
 
 2. За висновком ЛКК або МСЕК від "___" __________________ 200_ р.
 серія _________ N ___ гр.
 _________________________________________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 тимчасово   переведений(а)  на  легшу нижчеоплачувану роботу
 строком з ____ 200_ р. по ____ 200_ р.
 
 Середня заробітна плата (доход) до настання страхового випадку
 становила _________________ грн.
 
 За період на легшій нижчеоплачуваній роботі середня заробітна
 плата потерпілого _______________
 
 (прізвище та ініціали потерпілого)
 становила________ грн.
 
 3. За висновком МСЕК від "___" _______ 200_р.
 серія _____ N ___ гр. ____________________
 
 (прізвище та ініціали потерпілого)
 повинен пройти професійне навчання або  перекваліфікацію за
 індивідуальною програмою реабілітації з ___ 200_ р. по __ 200_ р.
 
 Середня заробітна плата (доход) до настання страхового випадку
 становила _________________ грн.
 
 4. За висновком МСЕК від "___" ___ 200_ р. серія _____
 N ____ гр._______________________________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 встановлено стійку втрату професійної працездатності _________%
 та ________ групу інвалідності з повторним оглядом ______ 200_ р.
 
 Середня заробітна плата (доход) до настання страхового випадку
 становила _________________ грн.
 
 Пенсія по інвалідності _________________ грн.
 
 5. За висновком МСЕК від ______ 200_ р. серія _________ N _______
 гр. ___________________________________ потребує _______________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
     (додаткові види медичних та соціальних послуг)
 
   Відповідно до статей 21, 28, 31, 32, 34 Закону України від
23.09.99 р. N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 )
(далі - Закону),
 
              ПОСТАНОВЛЯЮ
 
 1. Призначити гр. ______________________________ виплату допомоги
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в сумі _____________ грн.
 
 за період з __________ 200_ р. по __________ 200_ р.
 
 в розмірі 100 % середньої заробітної плати _________________ грн.
 
 Виплату проводить підприємство-страхувальник, на якому працює
 потерпілий.  Фонд  відшкодовує  виплату  за винятком суми, що
 виплачено за перші п'ять днів.
 
 2. Призначити гр. ____________________ у зв'язку з переведенням
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 на легшу нижчеоплачувану роботу доплату  до середньомісячної
 заробітної плати в сумі ______ грн.
 
   Доплату потерпілому  до  середнього  заробітку  проводить
підприємство-страхувальник,  на якому працює потерпілий. Фонд
відшкодовує доплату потерпілому до середнього заробітку, починаючи
з п'ятнадцятого дня переведення потерпілого на легшу роботу.
 
 Платежі провадити з "___" ____________ 200_ р.
 по "___" ____________ 200_ р.
 
 Дата виплати ___________
 
 3. Призначити страхову виплату під час його______________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 (її) професійної реабілітації в сумі ___________ грн.
 
 Платежі провадити з "___" ____________ 200_ р.
 по "___" ____________ 200_ р.
 
 Дата виплати ________
 
 4. Призначити одноразову допомогу в разі стійкої втрати
 _________________________________________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 професійної працездатності в сумі ______________ грн.
 
 Дата виплати ________________
 
 5. Призначити щомісячну грошову суму в разі часткової чи
 _________________________________________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 повної втрати професійної працездатності, що компенсує відповідну
 частину втраченого заробітку в розмірі _____________ грн.
 
 Платежі провадити з "___" ____________ 200_ р.
 по "___" ____________ 200_ р.
 
 Дата виплати ________________
 
 6. Призначити  витрати  на  медичну  та соціальну допомогу
 _________________________________________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 (на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний,
 постійний  сторонній   догляд,   побутове  обслуговування,
 протезування,    санаторно-курортне   лікування, придбання
 спеціальних засобів пересування тощо), а саме:___________________
 у розмірі ______________________ грн. (щомісячно)
 _____________________________ грн. (одноразово)
 
 Платежі провадити з "___" ____________ 200_ р.
 по "___" ____________ 200_ р.
 
 Дата виплати _____________
 
 7. Призначити грошову суму за моральну шкоду
 _________________________________________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 за наявності факту заподіяння цієї шкоди (відповідно до рішення
 суду) в розмірі _______________ грн.
 
 Дата виплати _______________
 
 8. Компенсація втрати частини суми страхової виплати у зв'язку з
 порушенням строків її  виплати  провадиться  відповідно  до
 законодавства (1).
 
 9. Iндексація суми страхових виплат провадиться відповідно до
 законодавства (2).
 
 10. Перерахування розміру щомісячних страхових виплат провадиться
 відповідно до статті 29 Закону.
 
 11. Оподаткування сум страхових виплат здійснюється згідно із
 законодавством (3).
 
 12. Виплати гр. ____________________________________  провадити:
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 - перерахунком на особовий рахунок N  ______________________ МФО
 _________________________________________________________________
         (повна назва та реквізити банку)
 - поштовим переказом за адресою
 _________________________________________________________________
      (повна адреса, за якою мешкає потерпілий)
 
 13. Копію постанови надіслати гр.________________________________
        (прізвище та ініціали потерпілого)
 за адресою_______________________________________________________
      (повна адреса, за якою мешкає потерпілий)
 
 Розрахунки проведено_____________________________________________
 _________________________________________________________________
        (прізвище, підпис, посада працівника
    управління (відділення) виконавчої дирекції Фонду)
 
 М. П.               Начальник відділення
                  виконавчої дирекції
                  Фонду ___________
 
_______________
   (1) Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" ( 2050-14 ).
 
   (2) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12, 491-15 ).
 
   (3) Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ).
 
 
 
                   Додаток 12
                   до наказу
                   виконавчої дирекції
                   Фонду
                   06.12.2004 N 1745
 
 
         ЗРАЗОК ЗАЯВИ ЗАЦIКАВЛЕНОЇ ОСОБИ
 
 
                   до _________________________
                   (найменування робочого
                   органу
                   виконавчої дирекції Фонду)
                   гр. ________________________
                   (прізвище, ім'я та по
                   батькові заявника)
                   Домашня адреса:
                   ____________________________
                   (повна адреса, за
                   якою мешкає заявник)
                   Дата народження
                   ____________________________
                   (число, місяць, рік
                   народження заявника)
                   Паспорт серія___ N_________,
                   виданий
                   ____________________________
                   (найменування органу, що
                   видав паспорт, дата видачі)
                   Номер свідоцтва про
                   загальнообов'язкове
                   державне соціальне
                   страхування (до отримання
                   свідоцтва - ідентифікаційний
                   номер з Державного реєстру
                   фізичних осіб - платників
                   податків та інших
                   обов'язкових платежів)
                   ____________________________
 
 
               ЗАЯВА
 
 Прошу  призначити мені страхові виплати у зв'язку зі смертю
 годувальника_____________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові померлого внаслідок
            нещасного випадку)
 
 Номер свідоцтва  про загальнообов'язкове  державне соціальне
 страхування (до отримання свідоцтва - ідентифікаційний номер з
 Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
 обов'язкових платежів) потерпілого
 _________________________________________________________________
 внаслідок нещасного  випадку  на  виробництві  (професійного
 захворювання), що стався (отримане) за час роботи на
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
  (повна назва підприємства, на якому стався нещасний випадок)
 реєстраційний номер підприємства-страхувальника__________________
 
 Я перебуваю____________________________________________ померлого
    (ступінь споріднення або інші відносини з померлим)
 
 До дня смерті перебував(ла) на його утриманні та маю право на
 одержання страхової виплати
 _________________________________________________________________
        (підстава для призначення страхової
       виплати згідно зі статтею 33 Закону1)
 
_______________
   (1) Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності".
 
 Виплати прошу надсилати:
 на особовий рахунок у банку N __________________ МФО_____________
 _________________________________________________________________
         (повна назва та реквізити банку)
 поштовим переказом за адресою____________________________________
 _________________________________________________________________
       (повна адреса, за якою мешкає заявник)
 
 
 До заяви додаються такі документи:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦    Найменування документа    ¦  Дата  ¦ Підпис ¦
¦з/п ¦                   ¦ прийому ¦відповід.¦
¦  ¦                   ¦документа ¦ особи ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 1 ¦Номер свідоцтва про          ¦     ¦     ¦
¦  ¦загальнообов'язкове державне соціальне¦     ¦     ¦
¦  ¦страхування (до отримання свідоцтва - ¦     ¦     ¦
¦  ¦ідентифікаційний номер з Державного  ¦     ¦     ¦
¦  ¦реєстру фізичних осіб - платників   ¦     ¦     ¦
¦  ¦податків та інших обов'язкових    ¦     ¦     ¦
¦  ¦платежів) заявників          ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 2 ¦Акт про нещасний випадок за формою Н-1¦     ¦     ¦
¦  ¦(якщо стався нещасний випадок, а не  ¦     ¦     ¦
¦  ¦професійне захворювання)       ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 3 ¦Акт розслідування нещасного випадку за¦     ¦     ¦
¦  ¦формою Н-5 (якщо такий складався)   ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 4 ¦Акт розслідування професійного    ¦     ¦     ¦
¦  ¦захворювання за формою П-4 (якщо таке ¦     ¦     ¦
¦  ¦встановлено)             ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 5 ¦Рішення суду про встановлення факту  ¦     ¦     ¦
¦  ¦нещасного випадку на виробництві або ¦     ¦     ¦
¦  ¦професійного захворювання (якщо було ¦     ¦     ¦
¦  ¦засідання суду з цього питання)    ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 6 ¦Рішення суду про встановлення розміру ¦     ¦     ¦
¦  ¦страхових виплат (якщо було засідання ¦     ¦     ¦
¦  ¦суду з цього питання)         ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 7 ¦Копія свідоцтва органу реєстрації   ¦     ¦     ¦
¦  ¦актів громадянського стану про смерть ¦     ¦     ¦
¦  ¦потерпілого (завірена працівником   ¦     ¦     ¦
¦  ¦відділення на підставі оригіналу)   ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 8 ¦Копія свідоцтва органу реєстрації   ¦     ¦     ¦
¦  ¦актів громадянського стану про шлюб  ¦     ¦     ¦
¦  ¦(завірена працівником відділення на  ¦     ¦     ¦
¦  ¦підставі оригіналу)          ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 9 ¦Висновок МСЕК про причинний зв'язок  ¦     ¦     ¦
¦  ¦смерті годувальника з наслідками   ¦     ¦     ¦
¦  ¦раніше отриманого трудового каліцтва ¦     ¦     ¦
¦  ¦чи професійного захворювання     ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 10 ¦Довідка про середню заробітну плату  ¦     ¦     ¦
¦  ¦(доход) потерпілого (якщо він не   ¦     ¦     ¦
¦  ¦отримував страхові виплати)      ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 11 ¦Копії свідоцтва про народження дитини ¦     ¦     ¦
¦  ¦(завірені працівником відділення на  ¦     ¦     ¦
¦  ¦підставі оригіналу)          ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 12 ¦Довідка житлово-експлуатаційної    ¦     ¦     ¦
¦  ¦організації, а за її відсутності -  ¦     ¦     ¦
¦  ¦довідка виконавчого органу ради чи  ¦     ¦     ¦
¦  ¦інших документів про склад сім'ї   ¦     ¦     ¦
¦  ¦померлого, в тому числі про тих, хто ¦     ¦     ¦
¦  ¦перебував на його утриманні, або копії¦     ¦     ¦
¦  ¦відповідного рішення суду       ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 13 ¦Довідка житлово-експлуатаційної    ¦     ¦     ¦
¦  ¦організації, а за її відсутності -  ¦     ¦     ¦
¦  ¦виконавчого органу влади про батьків ¦     ¦     ¦
¦  ¦або іншого члена сім'ї померлого, який¦     ¦     ¦
¦  ¦не працює та доглядає дітей, братів, ¦     ¦     ¦
¦  ¦сестер чи онуків померлого, які не  ¦     ¦     ¦
¦  ¦досягли 8-річного віку        ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 14 ¦Довідка навчального закладу про те, що¦     ¦     ¦
¦  ¦член сім'ї потерпілого віком від 18 до¦     ¦     ¦
¦  ¦23 років, який має право на      ¦     ¦     ¦
¦  ¦відшкодування шкоди, навчається за  ¦     ¦     ¦
¦  ¦денною формою навчання        ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 15 ¦Довідка навчального закладу      ¦     ¦     ¦
¦  ¦інтернатного типу про те, що член   ¦     ¦     ¦
¦  ¦сім'ї потерпілого, який має право на ¦     ¦     ¦
¦  ¦відшкодування шкоди, перебуває на   ¦     ¦     ¦
¦  ¦утриманні цього закладу        ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 16 ¦Довідка МСЕК про встановлення     ¦     ¦     ¦
¦  ¦інвалідності осіб, які перебували на ¦     ¦     ¦
¦  ¦утриманні потерпілого або мали на день¦     ¦     ¦
¦  ¦його смерті право на одержання від  ¦     ¦     ¦
¦  ¦нього утримання            ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 17 ¦Довідка про розмір пенсії потерпілого ¦     ¦     ¦
¦  ¦(якщо він не працював на день смерті) ¦     ¦     ¦
¦----+--------------------------------------+----------+---------¦
¦ 18 ¦Копії трудових книжок осіб, які мають ¦     ¦     ¦
¦  ¦право на страхові виплати (завірені  ¦     ¦     ¦
¦  ¦працівником відділення на підставі  ¦     ¦     ¦
¦  ¦оригіналу)              ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Мені відомо, що:
   - відповідно до частини 3 статті 36 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві  та  професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" Фонд соціального страхування від
нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування
підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені
з порушенням установлених вимог;
 
   - згідно   зі  статтею  37  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві  та  професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" Фонд соціального страхування від
нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні
соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:
   1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для
настання страхового випадку;
   2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального
страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей
про страховий випадок;
   3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до
настання страхового випадку.
 
   Фонд соціального  страхування від нещасних випадків може
відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому,
якщо  нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний
пов'язаним з виробництвом.
 
   Про звільнення з роботи, зміни місця мешкання та інші зміни
зобов'язуюсь  своєчасно  повідомляти робочий орган виконавчої
дирекції Фонду.
 
 Документи, яких не вистачає, будуть надані до "___"______ 200_ р.
 
 "___" _________ 200_ р.
 _______________________         _________________________
  (підпис заявника)            (прізвище заявника)
 
 Відомості за  паспортом  заявника перевірено, заява з додатком
 документів на ____ аркушах прийнята "___" ____________ 200_ р. та
 зареєстрована під N ______.
 
 М. П.
 ________________________________________________________________
 (прізвище, підпис, посада працівника, який прийняв документи)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка