Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до нового 2002/03 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

      КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           31.10.2002 N 10/3-10
 
 
      Про стан підготовки матеріально-технічної
    бази навчальних закладів та установ освіти і науки
        до нового 2002/03 навчального року
        і роботи в осінньо-зимовий період
 
 
   Заслухавши та обговоривши доповідну  записку  "Про  стан
підготовки  матеріально-технічної бази навчальних закладів та
установ освіти і науки до нового 2002/03 навчального року і роботи
в осінньо-зимовий період" Колегія зазначає, що органами управління
освітою і наукою на місцях, керівниками навчальних закладів та
установ, педагогічними колективами спільно з місцевою виконавчою
владою проведена значна організаційна і практична робота по
приведенню в належний стан матеріально-технічної бази з метою
створення  умов  для  забезпечення  у  навчальних  закладах
організованого початку нового 2002/03 навчального року.
   В більшості навчальних закладів здійснено значне оновлення
лабораторного устаткування, навчального обладнання, комп'ютерного
забезпечення, що в свою  чергу  дає  можливість  подальшого
забезпечення сучасних вимог щодо якості підготовки фахівців за
освітньо-професійними програмами.
   Згідно з  програмою  капітального будівництва об'єктів в
поточному році введено в експлуатацію 26 будівель та 4 добудови
шкіл  на  6473 учнівських місць і 1 будівлю Миколаївського
дошкільного закладу на 120 місць.
   В стадії будівництва і реконструкції в 2002 році знаходиться
9 об'єктів вищих та професійно-технічних навчальних закладів,
фінансування  яких  здійснюється  за  рахунок  державних
централізованих капітальних вкладень.
   Значна увага  приділялась  сучасному  стану та проблемам
студентських і учнівських гуртожитків, удосконаленню механізму
поліпшення житлових умов проживання та забезпечення місцями у
гуртожитках іногородніх і сімейних студентів.
   Разом з тим, за останні роки була послаблена увага керівників
навчальних закладів всіх рівнів акредитації щодо збереження та
раціонального  використання існуючих будівель гуртожитків, що
призвело до певних проблем забезпечення житлом  студентської
молоді. З метою створення поліпшених умов проживання та вирішення
питання диференційованої оплати за надані додаткові  послуги
опрацьовується можливість створення в 2003 році модельних проектів
"студентських готелів", діяльність яких повинна базуватись на
основі самоокупності при умові відповідного рішення Уряду щодо
пільгового оподаткування і відміни готельного збору.
   Проводиться підготовка приміщень, матеріально-технічної бази
та соціальної інфраструктури навчальних закладів до опалювального
сезону і роботи в осінньо-зимовий період. Проте обмеженість і
нестабільність надходжень коштів державного  фінансування  на
експлуатаційно-господарські  потреби  та  незначні  додаткові
надходження коштів спеціального фонду від надання платних послуг і
оренди майна в значній мірі ускладнюють забезпечення надійного
експлуатаційного стану ряду об'єктів енергетичного призначення,
зовнішніх інженерних мереж та покрівель в осінньо-зимовий період.
   В стадії незавершеного ремонту знаходиться 374  котельні
загальноосвітніх шкіл,  35  котелень  професійно-технічних  та
13 вищих навчальних закладів, котельні Фонтанської (Одеська обл.)
та  Балахівської  (Кіровоградська обл.) загальноосвітніх шкіл
соціальної реабілітації.  Однак  не  може  бути  виправданим
непідготовленість  котелень до експлуатації в осінньо-зимовий
період  окремих  вищих  навчальних  закладів  III-IV  рівнів
акредитації, які крім державного фінансування розпоряджаються
певними надходженнями коштів від надання платних послуг та оренди
майна  - Державної льотної академії України м. Кіровограда,
Українського державного  морського  технічного  університету
м. Миколаєва, Одеського національного політехнічного університету,
Харківського державного педагогічного університету.
   Загрозливою проблемою є відключення 17 професійно-технічних
навчальних закладів від  джерел  теплопостачання  виробничими
підприємствами  інших  відомств  з  причини  призупинення
функціонування окремих котелень цих підприємств та заборгованості
училищ за отримане тепло. Це стосується професійно-технічних
навчальних закладів NN 25, 35 Миколаївської, N 43 Полтавської,
N 29 Тернопільської, N 17 Iвано-Франківської, N 24 Вінницької,
NN 17, 9 Житомирської, N 16 Кіровоградської, N 25 Черкаської,
NN 38, 65, 78, 81, 84 Дніпропетровської, NN 45, 79 Луганської
областей.
   Виходом з такого становища в сучасних умовах може бути
будівництво  власних міні котелень або перехід на тимчасове
енергетичне  джерело  теплопостачання  з  жорстким  режимом
експлуатації будівель.
   В незадовільному  технічному  стані  знаходиться  близько
270 тис. кв. м.  покрівель, 64 тис. погонних метрів зовнішніх
інженерних мереж професійно-технічних і вищих навчальних закладів.
   Ряд об'єктів професійно-технічних і вищих навчальних закладів
знаходиться в аварійному стані, а 206 будівель загальноосвітніх
шкіл, в основному в сільській місцевості, не відповідає нормативу
навчального закладу і, практично, не придатні для подальшої
експлуатації, а саме: 4  -  Вінницькій,  11  -  Волинській,
11 -  Житомирській,  30  -  Луганській,  32  -  Львівській,
5 - Миколаївській, 23 - Рівненській, 11  -  Тернопільській,
44 - Хмельницькій, 35 - Чернігівській областях.
   Такі будівлі  повинні  включатись  в  план  капітального
будівництва та реконструкції за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень першочергово.
   Не менш гострою залишається проблема подальшого впровадження
енергозберігаючих проектів та оснащення об'єктів лічильниками
води, природного газу і теплової енергії,
   Незважаючи на  те,  що  скорочення показників споживання
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та води відносно базового
рівняв 1998 року становить 34,5 відсотків завдяки активному
впровадженню навчальними закладами та установами освіти протягом
2-3 останніх років енергозберігаючих заходів, заборгованість за
комунальні послуги за 9 місяців поточного року в навчальних
закладах, підпорядкованих міністерству, становить 36,6 млн. грн.,
а за минулі роки станом на 01.01.2002 року - 52,2 млн. грн.
   Ця заборгованість,  в  основному, зумовлена недостатністю
виділених лімітів загального фонду  по  коду  1160  "Оплата
комунальних послуг та енергоносіїв" та поточного недофінансування
із Державного бюджету за десять місяців поточного року в обсязі
53,6 млн. грн.
   На жаль, на збільшення заборгованості за спожиті енергоносії
вплинуло і не встановлені в окремих вищих навчальних закладах
III-IV рівня акредитації необхідної кількості приладів обліку -
Прикарпатському університеті, Переяслав-Хмельницькому державному
педагогічному університеті. Державній льотній академії України
(м. Кіровоград),  Дрогобицькому   державному   педагогічному
університеті,  Українському  державному  морському  технічному
університеті (м. Миколаїв), Сумському державному університеті,
Харківському державному педагогічному університеті, Харківському
національному університеті радіоелектроніки.
   Iснує значна потреба в коштах для безперебійного забезпечення
вугіллям відомчих котелень і педагогічних працівників в сільській
місцевості,  що  характеризується  показниками  забезпеченості
вугіллям  в  загальноосвітніх  школах  -  35  відсотків,  в
професійно-технічних навчальних закладах - 30 відсотків.
   Продовжують мати місце факти нецільового використання коштів
загального і спеціального фондів, неефективного  використання
державного майна, порушення порядку і режиму у гуртожитках,
пожежної безпеки, послаблення відповідальності посадових осіб щодо
забезпечення заходів по скороченню енергоспоживання.
   Враховуючи вищезазначене, колегія У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Визнати,  що  ситуація  з  підготовки  надійного
експлуатаційного стану ряду об'єктів енергетичного призначення,
зовнішніх інженерних мереж, покрівель до роботи в осінньо-зимовий
період 2002-2003 року в значній кількості навчальних закладів
залишається досить складною.
 
   2. Керівникам місцевих органів управління  освітою  всіх
рівнів,  ректорам  і  директорам  вищих навчальних закладів,
організаціям і установам Міністерства освіти і науки України:
 
   2.1. Вжити невідкладних  заходів  до  усунення  існуючих
недоліків  і  забезпечення  належної підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період, особливо щодо:
   завершення капітального ремонту відомчих котелень, теплових
мереж та покрівель - Житомирської (Арешонков В.Ю.), Волинської
(Дзямулич I.В.),  Кіровоградської  (Гайдук С.М.),   Черкаської
(Десятов Т.М.), Дніпропетровської (Долгополий В.Г.), Луганської
(Омельченко О.П.),  Хмельницької  (Войтенко В.I.)   областей,
Державної льотної академії (Рубець М.I.), Українського державного
морського технічного університету (Ромоновський Г.Ф.),  Одеського
морехідного коледжу технічного флоту (Опорін А.В.),  Одеського
національного політехнічного університету    (Малахов В.П.),
Харківського державного     педагогічного     університету
(Прокопенко I.Ф.), Надвірнянського  коледжу   (Нагорний Р.В.),
Фонтанської  загальноосвітньої  школи  соціальної реабілітації
Одеської області (Баранов В.В.),  Балахівської загальноосвітньої
школи соціальної   реабілітації   Кіровоградської   області
(Скоргінін О.Г.);
   створення запасів вугілля - Вінницької  (Свіржевський М.П.),
Запорізької (Ульянова О.I.), Одеської (Демченко Д.М.), Сумської
(Чирва В.Ф.) областях.
 
   2.2. Здійснити невідкладні заходи спільно з департаментами
економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.)  і  розвитку
професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.)  щодо  вирішення
питання  забезпечення  теплопостачанням  професійно-технічних
навчальних  закладів,  будівлі  яких відключені від котелень
виробничих підприємств других відомств.
 
   2.3. Взяти під контроль споживання  енергоносіїв  кожним
навчальним закладом, виходячи з обсягів фінансування, передбачених
у кошторисах видатків. Персональна відповідальність за перевищення
споживання енергоносіїв понад встановлені обсяги покладається на
керівників навчальних закладів і установ освіти.
 
   2.4. Спільно  з  обласними  і  міськими  державними
адміністраціями,  з метою забезпечення стабільного проведення
навчального  процесу,  здійснити  організаційні  заходи  щодо
недопущення   відключення   від  централізованого  тепло-,
енергозабезпечення об'єктів навчального процесу та студентських і
учнівських гуртожитків.
 
   2.5. Провести аналіз експлуатаційно-технічного стану будівель
гуртожитків, їх збереження та раціонального використання з метою
забезпечення потреби в місцях у гуртожитках студентської та
учнівської молоді.
 
   3. Департаменту  економіки  та  соціального  розвитку
(Кулікову П.М.):
 
   3.1. Посилити контроль за більш ефективним і раціональним
використанням навчальними закладами та установами освіти коштів
державного фінансування та спеціального фонду від надання платних
послуг і оренди майна.
 
   3.2. Спільно  з  Міністерством  фінансів  та  Державним
казначейством вжити  додаткові  заходи  щодо  погашення  до
15 листопада 2002 року поточного недофінансування на капітальні
видатки та оплату комунальних послуг і енергоносіїв згідно з
розписом асигнувань Державного бюджету.
 
   3.3. При формуванні капітальних видатків  на  2003  рік
врахувати створення модельних проектів "студентських готелів" в
окремих вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації,
фінансування яких передбачити кошторисами цих навчальних закладів.
 
   4. Звернути увагу керівників навчальних закладів на недоліки
в роботі по підготовці котельного господарства до експлуатації в
осінньо-зимовий період та допущеної значної заборгованості за
спожиті енергоносії через не встановлення необхідної кількості
приладів обліку та регулювання енергоспоживання:
 
Рубця М.I.       ректора Державної льотної академії України
 
Романовського Г.Ф.   ректора Українського державного морського
            технічного університету
 
Малахова В.П.      ректора Одеського національного
            політехнічного університету
 
Прокопенка I.Ф.     ректора Харківського державного
            педагогічного університету
 
Копоненка В.I.     ректора Прикарпатського університету
 
Коцура В.П.       ректора Переяслав-Хмельницького
            державного педагогічного університету
 
Скотного В.Г.      ректора Дрогобицького державного
            педагогічного університету
 
Ковальова I.О.     ректора Сумського державного університету
 
Бондаренка М.Ф.     ректора Харківського національного
            університету радіоелектроніки
 
   5. Контроль за виконанням рішення колегії  покласти  на
заступника державного секретаря Богомолова А.Г.
 
 Голова колегії, міністр                В.Г.Кремень
 
 "Iнформаційний збірник Міністерства освіти і науки України"
 N 24, грудень 2002 рік.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка