Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої Академії наук України у 2002 році

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 731 від 08.11.2001
 
 
     Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
     науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
        Академії наук України у 2002 році
 
 
   Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та на
виконання наказу Міністерства освіти України від 18.08.98 N 305
( z0598-98  )  (п.3.23)  "Про  затвердження  Положення  про
Всеукраїнські учнівські  олімпіади  з  базових  і спеціальних
дисциплін, турніри" конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
та  конкурси фахової майстерності"  та  з  метою виявлення,
розвитку і підтримки талановитої учнівської молоді" підготовки
майбутньої наукової зміни Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести у квітні - травні 2002 року Всеукраїнський
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії наук України.
 
   2. Затвердити   Умови   проведення   Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії наук України у 2002 році, кошторис витрат на проведення
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України та склад
оргкомітету конкурсу-захисту (додатки 1, 2, 3).
 
   3. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
   3.1. Провести:
   у січні 2002 року I етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України;
   у лютому 2002 року II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України.
 
   3.2. Організувати  направлення  команд від територіальних
відділень Малої академії наук України до м. Києва для участі у III
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів - членів Малої
академії наук України.
 
   4. Головному управлінню змісту освіти (Полянський  П.Б.)
спільно  з головним управлінням нормативного забезпечення та
взаємодії з регіонами (Корнієнко Я.П.) здійснити організаційні
заходи щодо проведення у квітні - травні 2002 року у м. Києві III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів - членів  Малої
академії наук України та до 10 березня 2002 року подати пропозиції
щодо складу журі III етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України у 2002 році.
 
   5. Українському державному центру науково-технічної творчості
учнівської  молоді  (Ткачук  В.В.),  Українському  державному
еколого-натуралістичному  центру учнівської молоді (Вербицький
В.В.), Українському державному центру туризму і краєзнавства
учнівської  молоді  (Омельченко  Д.Г.),  Національному центру
естетичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді
(Лазриш I. М.) забезпечити належні умови для роботи оргкомітету та
журі, секцій відповідних відділень Малої академії наук України,
підготувати  і  подати  на  затвердження програму III етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів - членів Малої академії наук України.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
державного секретаря Науменка Г.Г.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
                            Додаток N 1
 
    Умови проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
     науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
           академії наук України
 
            1. Мета та завдання
 
   Всеукраїнський конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт
учнівської молоді - членів Малої академії наук України проводиться
з метою створення умов для виявлення, розвитку і підтримки
талановитої  молоді,  формування  наукової  зміни,  сприяння
професійному самовизначенню дітей та учнівської молоді.
 
        2. Місце, час та умови проведення
 
   2.1. Конкурс-захист проводиться у три етапи.
   I етап проводиться безпосередньо в наукових товариствах учнів
до 1 лютого 2002 року.
   II етап проводиться Республіканським (Автономної Республіки
Крим),  обласним,  Київським  та  Севастопольським  міськими
територіальними відділеннями Малої академії наук України до 1
березня 2002 року.
   III етап проводиться у м. Києві у квітні - травні 2002 року
Міністерством освіти і науки України, а саме:
   з обчислювальної    техніки    та    програмування,
техніко-технологічне та фізико-математичне наукові відділення -
Українським  державним  центром  науково-технічної  творчості
учнівської молоді (01021, м. Київ-21, Кловський узвіз, 8, тел.
(044) 253-95-86, 253-84-48);
   історико-географічне наукове  відділення  -  Українським
державним центром туризму та краєзнавства учнівської  молоді
(01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 1-6, тел. (044) 228-81-72);
   наукове відділення  мистецтвознавства  та  філології  -
Національним центром естетичного виховання дітей, учнівської та
студентської молоді (01021, м. Київ-21, Кловський узвіз, 8, тел.
(044) 253-09-01);
   хіміко-біологічне наукове  відділення  -   Національним
еколого-натуралістичним  центром учнівської молоді (04074, м.
Київ, вул. Вишгородська, 19, тел. 430-02-60, 430-00-64).
   Термін проведення завершального етапу конкурсу-захисту буде
повідомлено відповідним листом Міністерства освіти  і  науки
України.
 
   2.2. III етап конкурсу проводиться в таких секціях відповідно
до наукових відділень Малої академії наук України:
 
-------------------------------------------------------------------
¦Назва відділення    ¦Секція      ¦Базова дисципліна  ¦
¦-----------------------+------------------+----------------------¦
¦I           ¦1. математика   ¦  математика     ¦
¦Фізико-математичне   ¦2. економіка   ¦математика, економіка ¦
¦            ¦         ¦ (за вибором)    ¦
¦            ¦3. астрономія   ¦фізика, математика  ¦
¦            ¦         ¦ (за вибором)    ¦
¦            ¦4. фізика     ¦фізика, математика  ¦
¦            ¦         ¦ (за вибором)    ¦
¦-----------------------+------------------+----------------------¦
¦II           ¦1. цільові    ¦фізика, математика  ¦
¦            ¦розробки за    ¦ (за вибором)    ¦
¦            ¦замовленням    ¦           ¦
¦Техніко-        ¦наукових     ¦           ¦
¦технологічне      ¦установ та    ¦           ¦
¦            ¦промислових    ¦           ¦
¦            ¦підприємств    ¦           ¦
¦            ¦2. електроніка та ¦фізика, математика  ¦
¦            ¦приладобудування ¦ (за вибором)    ¦
¦            ¦3.промислове,   ¦фізика, математика  ¦
¦            ¦технологічне   ¦  (за вибором)    ¦
¦            ¦обладнання    ¦           ¦
¦            ¦та технології   ¦           ¦
¦            ¦4. транспорт   ¦фізика, математика  ¦
¦            ¦         ¦ (за вибором)    ¦
¦-----------------------+------------------+----------------------¦
¦III          ¦1. комп'ютерні  ¦  математика    ¦
¦Обчислювальна     ¦навчальні     ¦           ¦
¦техніка та       ¦програми     ¦           ¦
¦програмування     ¦2. комп'ютерні  ¦  математика    ¦
¦            ¦мережі, бази   ¦           ¦
¦            ¦та банки даних  ¦           ¦
¦            ¦3. системне    ¦  математика    ¦
¦            ¦програмування   ¦           ¦
¦            ¦та заходи     ¦           ¦
¦            ¦інформаційної   ¦           ¦
¦            ¦безпеки      ¦           ¦
¦            ¦4. комп'ютерні  ¦  математика    ¦
¦            ¦програми для   ¦           ¦
¦            ¦автоматизації   ¦           ¦
¦            ¦наукових     ¦           ¦
¦            ¦досліджень та   ¦           ¦
¦            ¦розрахунків    ¦           ¦
¦            ¦5. мультимедійні ¦  математика    ¦
¦            ¦системи,     ¦           ¦
¦            ¦комп'ютерна    ¦           ¦
¦            ¦графіка,     ¦           ¦
¦            ¦ігрові програми  ¦           ¦
¦-----------------------+------------------+----------------------¦
¦IV           ¦1. історія України¦   історія     ¦
¦Iсторико-географічне  ¦2. археологія   ¦   історія     ¦
¦            ¦3. історичне   ¦   історія     ¦
¦            ¦краєзнавство   ¦           ¦
¦            ¦4. етнографія   ¦   історія     ¦
¦            ¦5. географічне  ¦   географія    ¦
¦            ¦краєзнавство   ¦           ¦
¦            ¦6. геологія    ¦   географія,   ¦
¦            ¦         ¦   математика   ¦
¦            ¦         ¦   (за вибором)   ¦
¦            ¦7. право     ¦    основи     ¦
¦            ¦         ¦  правознавства   ¦
¦-----------------------+------------------+----------------------¦
¦V.           ¦1. українська   ¦   українська   ¦
¦Філологія,       ¦література    ¦ мова та література ¦
¦мистецтвознавство   ¦2. зарубіжна   ¦   українська   ¦
¦            ¦література    ¦ мова та література, ¦
¦            ¦         ¦ зарубіжна література ¦
¦            ¦         ¦  (за вибором)   ¦
¦            ¦3. фольклористика ¦   українська   ¦
¦            ¦         ¦ мова та література ¦
¦            ¦4. літературна  ¦   українська   ¦
¦            ¦творчість     ¦ мова та література ¦
¦            ¦5. українська   ¦ українська мова та ¦
¦            ¦мова       ¦   література   ¦
¦            ¦6. мистецтво-   ¦ українська мова та ¦
¦            ¦знавство     ¦   література    ¦
¦            ¦7. українське   ¦  образотворче   ¦
¦            ¦народне      ¦   мистецтво    ¦
¦            ¦мистецтво     ¦           ¦
¦            ¦8. англійська   ¦   англійська    ¦
¦            ¦мова       ¦    мова     ¦
¦-----------------------+------------------+----------------------¦
¦VI.          ¦1. біологія    ¦   біологія    ¦
¦Хіміко-        ¦2. психологія   ¦   біологія,    ¦
¦біологічне       ¦         ¦    хімія     ¦
¦            ¦         ¦  (за вибором)   ¦
¦            ¦3. хімія     ¦   хімія      ¦
¦            ¦4. сільське    ¦   біологія,    ¦
¦            ¦господарство   ¦   хімія      ¦
¦            ¦         ¦  (за вибором)   ¦
¦            ¦5. лісове     ¦  біологія,     ¦
¦            ¦господарство   ¦ хімія, математика  ¦
¦            ¦         ¦  (за вибором)   ¦
¦            ¦6. медицина    ¦ біологія, хімія,  ¦
¦            ¦  фізика     ¦  (за вибором)   ¦
¦            ¦7. екологія    ¦ біологія, хімія,  ¦
¦            ¦         ¦   фізика     ¦
¦            ¦         ¦  (за вибором)   ¦
-------------------------------------------------------------------
 
      3. Керівництво III етапом конкурсу-захисту
 
   Керівництво та  безпосередню  організацію  III  етапу
конкурсу-захисту здійснюють:
   головне управління змісту освіти Міністерства освіти і науки
України;
   головне управління нормативного забезпечення та взаємодії з
регіонами Міністерства освіти і науки України;
   Український державний  центр  науково-технічної творчості
учнівської молоді;
   Український державний  центр  туризму  та  краєзнавства
учнівської молоді;
   Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
   Національний центр естетичного виховання дітей, учнівської та
студентської молоді
 
          4. Учасники конкурсу-захисту
 
   4.1. У  конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів
загальноосвітніх, професійно-технічних, вихованці, учні, слухачі
позашкільних навчальних закладів (відповідного віку),  які є
членами Малої академії наук України.
 
   4.2. До участі в I етапі допускаються слухачі, кандидати  та
дійсні члени Малої академії наук України.
   До участі в II етапі допускаються кандидати та дійсні Члени
Малої академії наук - переможці (як виняток, призери) I етапу.
   До участі в III етапі допускаються кандидати та дійсні члени
Малої академії наук України - переможці (як виняток, призери) II
етапу.
   У III етапі конкурсу-захисту до участі в кожному науковому
відділенні  допускаються по одній команді від територіальних
відділень Малої академії наук України.
   Кількісний склад команди повинен відповідати кількості секцій
наукового відділення.
   Заміна представництва по секціях не допускається.
 
   4.3. На  III  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
допускаються команди закладів-організаторів, переможці II етапу
конкурсу-захисту за програмою, затвердженою Міністерством освіти і
науки України.
   У конкурсі-захисті може брати участь учнівська молодь  з
інших країн.
 
      5. Документація III етапу конкурсу-захисту
 
   5.1. Територіальні відділення Малої академії наук України до
15 березня 2002 року подають оргкомітету такі документи:
   1. Підсумкові  накази  Міністерства  освіти  Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської  міських  держадміністрацій  "Про  результати
проведення  II  етапу   Всеукраїнського   конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої Академії наук
України у 2002 році".
   2. Заявки  на  участь  у III етапі конкурсу-захисту за
відповідним науковим відділенням (додатки N 1, 2).
   У разі представлення на конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт призерів (II-III місця) разом з заявкою подається пояснення,
завірене відповідним органом управління освітою.
   3. Науково-дослідницькі роботи (оформлення робіт відповідно
до вимог (додаток N 3).
   4. Тези науково-дослідницьких робіт (1 прим., обсягом до 2
сторінок машинописного тексту формату А4).
   5. Паспорти експонатів (за їх наявності) згідно з додатком
N 4.
   6. Рецензії фахівців відповідних галузей.
   7. Картки, заповнені рецензентом (додаток N 5).
 
   5.2. Під час реєстрації керівник команди подає:
   1. Наказ Міністерства освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласної, Київської, Севастопольської
міської держадміністрації "Про направлення та склад команди для
участі  у  III  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України".
   2. Iнформацію про членів команди відповідно  до  заявки
(додаток N 1) на електронних носіях (по відділеннях).
 
   5.3. Кожний учасник конкурсу додає:
   1. Посвідчення члена Малої академії наук України, завірене
відповідним управлінням освіти і науки.
   2. Паспорт (для учасників до 16 років - свідоцтво про
народження).
   3. Учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену
директором навчального закладу.
 
   6. Програма роботи та умови проведення конкурсу-захисту
 
   6.1. Програма роботи кожної секції передбачає:
   1. Конкурс науково-дослідницьких робіт;
   2. Виконання контрольних завдань із базових дисциплін;
   3. Захист науково-дослідницьких робіт;
   Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми
конкурсу-захисту становить 100 балів.
 
   6.2. Конкурс науково-дослідницьких робіт. Робота журі  з
оцінки науково-дослідницьких робіт проводиться з 16 до 31 березня
2002 року. Під час конкурсу оцінюються:
   складність, науковість, повнота розкриття теми (9 балів);
   аргументованість висновків (3 бали);
   актуальність та елемент творчості (6 балів);
   стиль, грамотність (2 бали);
   якість оформлення (2 бали).
   Максимальна кількість балів - 22.
 
   6.3. Науково-дослідницькі роботи і документи, зазначені у п.
5.1 цих Умов, що надійшли після встановленого терміну додання (15
березня 2001 року), у цьому конкурсі-захисті участі не беруть і
журі не оцінюються.
 
   6.4. Виконання контрольних завдань із базових дисциплін.
   Контрольні завдання готуються заздалегідь і передбачають 9
завдань за трьома рівнями складності та виконуються протягом 3
годин:
   1 рівень - 3 завдання - максимальна кількість балів - 6;
   2 рівень - 3 завдання - максимальна кількість балів - 12;
   3 рівень - 3 завдання - максимальна кількість балів - 21.
   Максимальна кількість балів - 39.
 
   6.5. Захист науково-дослідницьких робіт.
   Захист проходить по кожній секції. На захисті мають право
бути присутніми члени секції як опоненти. Питання про присутність
на  захисті  керівників делегації вирішуються оргкомітетом в
залежності від конкретних умов.
   Для захисту надається до 10 хвилин.
 
   6.6. Захист передбачає:
   аргументацію вибору теми дослідження з урахуванням власного
вкладу дослідника - 14 балів;
   чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу - 8
балів;
   повнота, вичерпність відповідей - 8 балів;
   культура мовлення - 3 бали;
   доцільність, якість і вміння використання наочних матеріалів
- 3 бали;
   активна кваліфікована участь у веденні дискусій - 3 бали.
   Максимальна кількість балів - 39.
 
   6.7. Учасникам конкурсу-захисту з науково-технічного напряму
можуть додатково додаватися:
   5 балів  за  створення  прикладних  програм для гуртків
науково-технічної творчості учнівської молоді;
   5 балів за впровадження розробки у виробництво при наявності
свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію;
   10 балів за наявність заявки на винахід;
   10 балів за наявність патенту на винахід.
 
   6.8. Оцінки  за  результатами  всіх  етапів  конкурсу
виголошуються після його закінчення.
   Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом
однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не
буде подано офіційної апеляції у письмовій формі.
 
  7. Визначення переможців та нагородження учасників III етапу
             конкурсу-захисту
 
   7.1. Конкурс-захист носить особистий характер.
 
   7.2. Переможці визначаються за сумою балів, одержаних в усіх
розділах програми конкурсу-захисту.
   Кількість I, II, III місць може становити до 50 відсотків від
загальної кількості учасників у секціях з орієнтовним розподілом
їх у співвідношенні 1:2:3.
 
   7.3. Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85
балів.
   Друге місце не  визначається, якщо учасник не набрав 80
балів.
   Трете місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.
   Вказана мінімальна кількість балів для присвоєння призових
місць залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт може
бути збільшена. При рівності залікових балів декількох учасників
місця визначаються з урахуванням результатів виконання контрольних
завдань з базових дисциплін.
 
   7.4. Переможці та  призери  III  етапу  конкурсу-захисту
нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України I,
II, III ступенів.
   За поданням журі окремі учасники за високий рівень виявлених
знань можуть бути відзначені грамотами Міністерства освіти і науки
України, державних центрів позашкільної роботи.
 
       8.  Журі III етапу конкурсу-захисту
 
   Головами журі секцій призначаються науковці НАН України та
АПН України, науково-педагогічні  працівники  вищих навчальних
закладів України.
   Склад журі затверджується наказом Міністерства освіти і науки
України та виголошується на відкритті конкурсу-захисту.
 
         9. Фінансування конкурсу-захисту
 
   Фінансові витрати  на  проведення  I  та  II  етапів
конкурсу-захисту здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів
або залучених коштів (спонсорів, батьків тощо), а III етапу - за
рахунок Міністерства освіти і науки України в межах видатків,
передбачених кошторисом, затвердженим в установленому порядку.
 
                            Додаток N 2
 
    Кошторис витрат на проведення III Всеукраїнського
  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів
       Малої академії наук України у 2002 році
 
   Кількість учасників - 1000 чол.
   Кількість членів журі - 120 чол.
   Кількість відділень - 6.
   Тривалість проведення заходів одного відділення - 4 дні.
 
-----------------------------------------------------------------
¦N ¦Назва витрат             ¦   Витрати     ¦
¦  ¦                   ¦---------------------¦
¦  ¦                   ¦Сума   ¦в т.ч.  ¦
¦  ¦                   ¦(в тисячах¦фонд   ¦
¦  ¦                   ¦гривень) ¦зарплати ¦
¦  ¦                   ¦     ¦нештатного¦
¦  ¦                   ¦     ¦персоналу ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦1. ¦Оплата за проживання         ¦45,0   ¦     ¦
¦  ¦учасників 15 грн. x 1000 чол.    ¦     ¦     ¦
¦  ¦x 3 дні               ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦2. ¦Оплата за харчування         ¦60,0   ¦     ¦
¦  ¦учнів 15 грн. x 1000 чол. x 4 дні  ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦3 ¦Харчування членів журі        ¦2,2    ¦     ¦
¦  ¦9 грн. x 120 чол. x 2 дні      ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦4. ¦Оплата:               ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦- за складання            ¦0,9    ¦ 0,9   ¦
¦  ¦контрольних робіт          ¦0,7    ¦ 0,7   ¦
¦  ¦6,93 грн. x 8 чол. х 2 дні x 8 год. ¦     ¦     ¦
¦  ¦9,0 грн. x 5 чол. x 2 дні x 8 год.  ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦- за перевірку            ¦5,5    ¦ 5,5   ¦
¦  ¦контрольних робіт          ¦     ¦     ¦
¦  ¦6,93 грн. x 50 чол. х 2 дні x 8 год. ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦- за рецензування робіт       ¦7,7    ¦ 7,7   ¦
¦  ¦6,93 грн. x 92 чол. x 2 дні x 6 год. ¦     ¦     ¦
¦  ¦11,38 грн. х 10 чол. х 2 дні x 6 год.¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦- за роботу членів журі під час   ¦7,7    ¦ 7,7   ¦
¦  ¦конкурсів-захистів          ¦1,4    ¦ 1,4   ¦
¦  ¦6,93 грн. x 92 чол. х 2 дні х 6 год. ¦     ¦     ¦
¦  ¦11,38 грн х 10 чол. х 2 дні х 6 год. ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦- за роботу голів відділень     ¦1,6    ¦ 1,6   ¦
¦  ¦11,38 грн. х 6 чол. х 4 дні х 6 год. ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦- за роботу секретарів секцій    ¦4,5    ¦ 4,5   ¦
¦  ¦5,54 грн. х 34 чол. х 4 дні х 6 год. ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦5. ¦Транспортні витрати (придбання    ¦1,4    ¦     ¦
¦  ¦паливно-мастильних матеріалів)    ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦6. ¦Культурне              ¦25,0   ¦     ¦
¦  ¦обслуговування            ¦     ¦     ¦
¦  ¦учасників 25 грн. х 1000 чол.    ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦7 ¦Придбання канцтоварів        ¦10,0   ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦8. ¦Оплата за друкування         ¦0,6    ¦ 0,6   ¦
¦  ¦документації             ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦9. ¦Витрати на друковану         ¦4,0    ¦ 1,0   ¦
¦  ¦продукцію              ¦     ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦Всього:               ¦192,0   ¦ 33,0   ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦Нарахування на            ¦     ¦     ¦
¦  ¦заробітну плату 36,52 %       ¦12,0   ¦     ¦
¦---+-------------------------------------+----------+----------¦
¦  ¦Разом:                ¦204,0   ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------
 
                            Додаток N З
 
    Склад оргкомітету Всеукраїнського конкурсу-захисту
     науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
           академії наук України
 
 
   Голова -      заступник державного секретаря
   Науменко Г.Г.    Міністерства і освіти науки України
   Заступник голови - заступник начальника головного управління
   Туташинський В.I.  змісту освіти Міністерства освіти і науки
             України
   Члени оргкомітету - директор Національного
   керівники відділень еколого-натуралістичного центру
   Вербицький В.В.   учнівської молоді
   Ткачук В.В.     директор Українського державного центру
             науково-технічної творчості учнівської
             молоді
   Лавриш I.М.     директор Національного центру естетичного
             виховання дітей, учнівської та
             студентської молоді
   Омельченко Д. Г.  в.о. директора Українського державного
             центру туризму і краєзнавства учнівської
             молоді
 
                   Додаток N 4
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   Затверджую
                   Начальник управління
                   освіти і науки обласної
                   держадміністрації
                   "__"__________ 2002 р.
 
 Заявка на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії
           наук України у 2001 році
 
 Секція __________________________________________________________
 Базова дисципліна _______________________________________________
 Тема роботи _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Прізвище ________________________________________________________
 Iм'я ____________________________________________________________
 По-батькові _____________________________________________________
 Рік народження __________________________________________________
 Територіальне відділення МАН ____________________________________
 Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Заклад освіти ___________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Клас_____________________________________________________________
 Науковий керівник _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Необхідність в технічних засобах:
 1. ______________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 З. ______________________________________________________________
 Домашня адреса
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Контактний телефон________________________________
 
                   Додаток N 5
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   Затверджую
                   Начальник управління
                   освіти і науки обласної
                   держадміністрації
                   "__"__________ 2002 р.
 
 Заявка на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії
    наук України у науковому відділенні обчислювальної
        техніки та програмування 2001 році
 
 Секція __________________________________________________________
 Базова дисципліна _______________________________________________
 Тема роботи _____________________________________________________
 Об'єм роботи (в байтах) _________________________________________
 Прізвище ________________________________________________________
 Iм'я ____________________________________________________________
 По-батькові _____________________________________________________
 Рік народження __________________________________________________
 Територіальне ___________________________________________________
 відділення ______________________________________________________
 Базовий навчальний заклад _______________________________________
 Навчальний заклад _______________________________________________
 Клас ____________________________________________________________
 Науковий керівник _______________________________________________
 Мінімальні вимоги до комп'ютера:
 монітор _________________________________________________________
 процесор ________________________________________________________
 пам'ять _________________________________________________________
 відеокарта ______________________________________________________
 звукова карта ___________________________________________________
 колонки, мікрофон _______________________________________________
 мережа __________________________________________________________
 вхід в Iнтернет _________________________________________________
 необхідне програмне забезпечення, його об'єм ____________________
 носії ___________________________________________________________
 Домашня адерса __________________________________________________
 Телефон для зв'язку______________________________________________
 
                   Додаток N 6
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
         Вимоги до оформлення і подання
          науково-дослідницьких робіт
 
   Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не
обмежується. Робота оформляється за схемою курсової (дипломної)
роботи вищих закладів освіти. Кожна робота повинна грунтуватися на
певній науковій та експериментальній базі (посилання на відповідну
літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника.
   Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30
друкованих сторінок.
   Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали.
Відтиски на папері повинні бути чіткими.
   Розмірні показники друку:
   в одному  рядку 60+2 знаки з урахуванням пропусків між
словами, абзацний відступ 3-5 інтервалів;
   на одній сторінці суцільного тексту 40+2 рядки;
   верхнє поле 20 мм, праве - 10 мм;
   ліве та нижнє довільне, але не менше 20 мм;
   заголовки відокремлюються від тексту зверху і  знизу  З
інтервалами.
   Захист здійснюється на основі другого примірника. Наукова
робота  обов'язково  підлягає  оцінці  відповідними фахівцями
(досвідченим вчителем, науковцем, спеціалістом певної галузі).
   Учасникам конкурсу-захисту, які бажають опублікувати свої
матеріали, необхідно подати  тези  своєї  роботи,  оформлені
відповідно до зразка та завірену довідку наукового керівника, що
підтверджує авторство, достовірність наведених результатів та
можливість опублікування.
   Тези мають бути надруковані на білому папері через 1,5
інтервали в рамці 16,5 х 25,5 см. Поле ліворуч листа - 2,5 см.
Слід користатися чорною стрічкою середньої жирності, формули та
позначення  вписувати  чорною  тушшю. Перед основним текстом
зазначається: назва повідомлення; ініціали та прізвище автора;
назва територіального відділення МАН та базового закладу; назва
закладу; клас; місто.
   Роботи повинні бути виконані державною мовою.
   Тема і зміст роботи повинні відповідати профілю секції.
   Перелік використаної літератури та інших використаних джерел
визначається відповідно до вимог оформлення науково-дослідницьких
робіт.
 
                   Додаток N 7
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
          Паспорт експонату (розробки)
 
   Назва експонату (розробки)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Прізвище, ім'я автора (авторів) розробки
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Назва закладу освіти, клас, курс, адреса
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Прізвище, ім'я, по-батькові керівника гуртка
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Назва гуртка ________________________________________________
   Організація чи заклад, на базі якого працює гурток, поштова
адреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Власник розрахункового рахунку, назва банку, код, МФО і його
адреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Орієнтовна вартість   експонату  (розробки),  визначена
керівником гуртка ________________________________________________
   УДЦ НТТУМ ___________________________________________________
 
 ПЕЧАТКА
 ОЦ НТТУМ                     Підпис директора
 
                   Додаток N 8
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
    Критерії оцінки конкурсу науково-дослідницьких робіт
      учнів - членів Малої академії наук України
 
   Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   1. Складність, науковість, повнота розкриття теми
                              9 балів
   _____________________________________________________________
   2. Аргументованість висновків
                              З бали
   _____________________________________________________________
   З Актуальність та елемент творчості
                              6 балів
   _____________________________________________________________
   4 Стиль, грамотність
                              2 бали
   _____________________________________________________________
   5. Якість оформлення
                              2 бали
   _____________________________________________________________
 
 "Iнформаційний збірник Міністерства освіти і науки України",
 N 24, 2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка