Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій"

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
        Про внесення змін до Закону України
       "Про планування і забудову територій"
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.70 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Закону України "Про планування і забудову
територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412) такі зміни:
 
   1) перше речення частини третьої статті 24 замінити двома
реченнями такого змісту:
 
   "До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи
користування  земельною  ділянкою.  У  разі,  якщо  замовник
(забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки,
також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної
ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у
користуванні, - нотаріально  засвідчені  згоди  власника  та
користувача земельної ділянки на її забудову";
 
   2) частину третю статті 29 викласти у такій редакції:
 
   "Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на підставі:
 
   проектної документації, погодженої та затвердженої в порядку,
визначеному законодавством;
 
   документа, що засвідчує право власності чи  користування
земельною ділянкою, а у разі, якщо замовник (забудовник) не є
власником чи користувачем земельної ділянки, також подається
нотаріально  засвідчена  згода власника земельної ділянки на
забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, -
нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної
ділянки на її забудову;
 
   рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої
державної  адміністрації  про  дозвіл на будівництво об'єкта
містобудування;
 
   документа про призначення відповідальних виконавців робіт та
відомостей про здійснення авторського та технічного нагляду";
 
   3) розділ IV доповнити статтею 30-1 такого змісту:
 
   "Стаття 30-1. Прийняття в експлуатацію закінчених
          будівництвом об'єктів
 
   Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
здійснюється  приймальними  комісіями.  Порядок  прийняття  в
експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів  визначається
Кабінетом Міністрів України відповідно до закону".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 12 грудня 2006 року
     N 434-V
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка