Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про подальший розвиток вітчизняного виробництва технічних засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового апарату

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 28 жовтня 2004 р. N 808-р
                Київ
 
        Про подальший розвиток вітчизняного
    виробництва технічних засобів реабілітації для осіб
         з вадами опорно-рухового апарату
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 304 ( 304-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
 
   1.  Затвердити на 2005-2007 роки завдання з проведення
наукових досліджень, пов'язаних з розробленням  нових  видів
технічних засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового
апарату та матеріалів для їх виготовлення; з розроблення та
організації виробництва технічних засобів реабілітації для осіб з
вадами опорно-рухового апарату і комплектувальних частин  до
протезно-ортопедичних виробів та поліпшення матеріально-технічної
бази  протезно-ортопедичних  підприємств;  з  будівництва,
реконструкції, модернізації та придбання державними, у тому числі
казенними протезно-ортопедичними підприємствами основних засобів,
зокрема для стаціонарів первинного та складного протезування, які
знаходяться у їх структурі, реабілітаційних відділень клініки
Українського   науково-дослідного   інституту  протезування,
протезобудування та відновлення працездатності, та їх технічного
оснащення, з урахуванням вимог міжнародних стандартів (далі -
завдання), згідно з додатками 1-3.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 304 ( 304-2007-п ) від
01.03.2007 }
 
   2. Мінекономіки, Мінфіну щороку під час підготовки проектів
державного бюджету  та  Державної  програми  економічного  і
соціального  розвитку України передбачати кошти на виконання
завдань, виходячи з реальних можливостей держави.
 
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Черкаській,
Херсонській, Донецькій, Хмельницькій, Харківській та Луганській
облдержадміністраціям надавати  допомогу  протезно-ортопедичним
підприємствам у виконанні завдань з будівництва та реконструкції
їх виробничих потужностей.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 26
 
 
                    Додаток 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 28 жовтня 2004 р. N 808-р
 
               ЗАВДАННЯ
     з проведення наукових досліджень, пов'язаних з
      розробленням нових видів технічних засобів
     реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового
      апарату та матеріалів для їх виготовлення
 
 
                           (тис.гривень)
--------------------------------------------------------------------
    Зміст завдання   ¦ Орієнтовний ¦ У тому числі за роками
              ¦  обсяг  ¦-------------------------
              ¦фінансування ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007
              ¦ за рахунок ¦    ¦    ¦
              ¦ державного ¦    ¦    ¦
              ¦ бюджету  ¦    ¦    ¦
--------------------------------------------------------------------
1. Створення бази норматив-    175     47    62   66
  но-технічної документації
  (державних стандартів),
  що визначає рівень якості
  продукції та послуг на
  протезно-ортопедичних
  підприємствах
 
2. Розроблення:
 
  комплектувальних частин    480    140   160   180
  до ортезів (шарніри,
  шини, вертлюги)
 
  комплектувальних частин    200     50    70   80
  до активних протезів
  верхніх кінцівок для
  дітей та дорослих
 
  комплектувальних частин    350    100   120   130
  до протезів верхніх та
  нижніх кінцівок з
  використанням кремній-
  органічних гелевих
  матеріалів
 
3. Розроблення та органі-     140     35    50   55
  зація виробництва
  апаратів для дорослих,
  що забезпечують
  еквівалентну ходьбу
 
  обладнання для         80     20    30   30
  діагностики стопи
 
  апаратно-програмного      190     45    65   80
  комплексу оцінки роботи
  м'язів опорно-рухового
  апарату
 
  апаратно-програмного      370    100   125   145
  комплексу безконтактної
  автоматизованої оцінки
  рівня відновлення рухів
  людини
 
  комплектувальних частин    160     43    53   64
  до протезно-ортопедичних
  виробів підвищеної
  функціональності
 
4. Модифікація полімерних     230     70    75   85
  матеріалів вітчизняного
  виробництва для
  виготовлення протезно-
  ортопедичних виробів
 
____________________________
   Усього           2375    650   810   915
 
 
                    Додаток 2
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 28 жовтня 2004 р. N 808-р
 
                ЗАВДАННЯ
     з розроблення та організації виробництва технічних
    засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового
         апарату і комплектувальних частин до
       протезно-ортопедичних виробів та поліпшення
           матеріально-технічної бази
         протезно-ортопедичних підприємств
 
 
                           (тис.гривень)
--------------------------------------------------------------------
    Зміст завдання   ¦ Орієнтовний ¦ У тому числі за роками
              ¦  обсяг  ¦-------------------------
              ¦фінансування ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007
              ¦ за рахунок ¦    ¦    ¦
              ¦ державного ¦    ¦    ¦
              ¦ бюджету  ¦    ¦    ¦
--------------------------------------------------------------------
1. Організація виробництва:
 
  обладнання для оцінки     1480    546   500   434
  якості результатів
  протезування та
  ортезування
 
  комплектувальних частин     980    260   330   390
  до ортезів (шарніри,
  шини, вертлюги)
 
  комплектувальних частин     440    140   140   160
  до активних протезів
  верхніх кінцівок для
  дітей та дорослих
 
  комплектувальних частин     630    200   210   220
  до протезів верхніх та
  нижніх кінцівок з
  використанням кремній-
  органічних гелевих
  матеріалів
 
  апаратів для дорослих,     240     50    90   100
  що забезпечують
  еквівалентну ходьбу
 
  обладнання для         210     60    70   80
  діагностики стопи
 
2. Підготовка виробництва:
 
  модифікованих полімерних    320     70   100   150
  матеріалів вітчизняного
  виробництва для
  виготовлення протезно-
  ортопедичних виробів;
 
  комплектувальних частин     420    120   140   160
  до протезно-ортопедичних
  виробів підвищеної
  функціональності
 
3. Розроблення та організа-
  ція виробництва:
 
  підошов з мікрочарунко-     480    250   130   100
  вого поліуретану для
  виготовлення нескладного
  взуття
 
  штучних стоп з енерго-     110     30    60   20
  зберігаючим носково-
  п'ятковим перекатом
 
4. Модернізація електронної    1500    1000   500
  системи обліку інвалідів,
  які потребують протезно-
  ортопедичної допомоги.
  Організація загальної
  мережі протезно-ортопе-
  дичних підприємств і
  забезпечення їх
  комп'ютерною технікою
 
5. Забезпечення виїзних      2000    400   800   800
  медико-технічних бригад
  автотранспортними
  засобами
 
6. Оснащення лабораторії     1274    1274
  Українського науково-
  дослідного інституту
  протезування,
  протезобудування та
  відновлення праце-
  здатності (м. Харків)
  для проведення
  випробування технічних
  засобів реабілітації
  осіб з вадами опорно-
  рухового апарату
  відповідно до міжна-
  родних стандартів
 
___________________________
   Усього           10084    4400   3070  2614
 
 
                    Додаток 3
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 28 жовтня 2004 р. N 808-р
 
               ЗАВДАННЯ
      з будівництва, реконструкції, модернізації
     та придбання державними, у тому числі казенними
     протезно-ортопедичними підприємствами основних
      засобів, зокрема для стаціонарів первинного
     та складного протезування, які знаходяться у їх
      структурі, реабілітаційних відділень клініки
      Українського науково-дослідного інституту
     протезування, протезобудування та відновлення
      працездатності, та їх технічного оснащення,
      з урахуванням вимог міжнародних стандартів
 
 
                          (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------
   Зміст завдання   ¦  Орієнтовний обсяг  ¦У тому числі за
            ¦фінансування за рахунок¦   роками
            ¦  державного бюджету ¦---------------
            ¦            ¦2005¦2006¦2007
----------------------------------------------------------------
1. Будівництво          5500      2000 2000 1500
Євпаторійського
протезно-ортопедичного
цеху Сімферопольського
казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
 
2. Реконструкція:
 
Черкаського протезно-       1500      800 700
ортопедичного цеху
Київського казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
 
Херсонського протезно-      1500      800 700
ортопедичного цеху
Одеського казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
 
медико-технічного         1500      700 800
корпусу Донецького
казенного
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства
 
Хмельницького державного     1200      500 700
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства з метою
створення стаціонару
первинного та складного
протезування
 
реабілітаційних         10500      500 5000 5000
відділень клініки
Українського науково-
дослідного інституту
протезування,
протезобудування та
відновлення
працездатності
 
Луганського протезно-       500      500
ортопедичного
підприємства
 
3. Проведення незалежної     2000           2000
оцінки стану будівель,
приміщень, технічного
та технологічного
обладнання, умов праці,
рівня ефективності
використання всіх видів
енергоресурсів,
дотримання вимог
охорони праці та
організації виробництва
на державних, у тому
числі казенних протезно-
ортопедичних
підприємствах, державних
підприємствах "Центр
сертифікації технічних
засобів реабілітації та
послуг" і "Київський
завод "Iмпульс" з
урахуванням вимог
міжнародних стандартів
 
4. Розроблення проектів     10000           10000
будівництва,
реконструкції,
технічного оснащення,
покращення умов праці,
підвищення рівня
ефективності
використання всіх видів
енергоресурсів, контролю
якості, організації
виробництва на
державних, у тому числі
казенних протезно-
ортопедичних
підприємствах, державних
підприємствах "Центр
сертифікації технічних
засобів реабілітації та
послуг" і "Київський
завод "Iмпульс" з
урахуванням вимог
міжнародних стандартів
 
5. Будівництво,         58500           58500
реконструкція,
модернізація, придбання
основних засобів
державними, у тому числі
казенними протезно-
ортопедичними
підприємствами, у тому
числі для стаціонарів
первинного та складного
протезування, державними
підприємствами "Центр
сертифікації технічних
засобів реабілітації та
послуг" і "Київський
завод "Iмпульс" та їх
технічне оснащення з
урахуванням вимог
міжнародних стандартів
 
Усього              92700      5800 9900 77000
 
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 304 ( 304-2007-п ) від
01.03.2007 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка