Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Координаційну раду з питань економічної реформи в Україні

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Координаційну раду з питань економічної
            реформи в Україні
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 544/92 від 27.10.92 )
 
 
   З метою забезпечення координації дій органів  державної
виконавчої влади щодо здійснення економічної реформи в Україні
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Створити Координаційну раду з питань економічної реформи в
Україні.
   Затвердити персональний склад Координаційної ради згідно з
додатком N 1.
 
   2. Призначити Головою Координаційної  ради  з  питань
економічної реформи в Україні СИМОНЕНКА Валентина Костянтиновича -
Першого віце-прем'єр-міністра України.
 
   3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
економічної реформи в Україні (додаток N 2).
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 19 серпня 1992 року
   N 423/92
 
                       Додаток N 1
                  до Указу Президента України
                  від 19 серпня 1992 року 
                  N 423/92
 
               Склад
       Координаційної ради з питань економічної
            реформи в Україні
 
   СИМОНЕНКО            - Перший віце-прем'єр-міністр
   Валентин Костянтинович      України - Голова Координа-
                    ційної ради
 
   АНТОНОВ             - Міністр машинобудування,
   Віктор Iванович          військово-промислового ком-
                    плексу і конверсії України
 
   БОРИСОВСЬКИЙ          - Міністр інвестицій і будів-
   Володимир Захарович        ництва України
 
   ВОРОНКОВ            - Міністр зовнішніх економіч-
   Анатолій Миколайович       них зв'язків і торгівлі
                    України
 
   ГЕТЬМАН             - Голова Правління Національ-
   Вадим Петрович          ного банку України
 
   ЄВТУХОВ             - голова Ради промисловців і
   Василь Iванович         підприємців при Президентові
                   України, Голова Комісії Вер-
                   ховної Ради України з питань
                   розвитку базових галузей на-
                   родного господарства
 
   ЄМЕЛЬЯНОВ            - Державний радник України з
   Олександр Сергійович       питань економічної політики,
                   член-кореспондент АН України
 
   IВЧЕНКО             - відповідальний секретар
   Віктор Анатолійович        Координаційної ради
 
   КАСКЕВИЧ            - Міністр праці України
   Михайло Григорович
 
   МАЙКО              - директор Київського заводу
   Віталій Iванович         "Буревісник"
 
   МАМУТОВ           - директор Iнституту економіко-
   Валентин Карлович      правових досліджень АН України,
                 академік АН України, м. Донецьк
 
   МИХАЛЕВИЧ          - директор Iнституту кібернетики
   Володимир Сергійович      ім.В.М.Глушкова, академік АН
                  України
 
   МIНIН              - перший заступник Міністра
   Леонід Васильович         економіки України
 
   МIНЧЕНКО            - Міністр державних ресурсів
   Анатолій Каленикович       України
 
   ПОДОЛЄВ            - заступник Керівника Економі-
   Iгор Валентинович        чної служби Президента Укра-
                   їни, доктор економічних наук
 
   ПРЯДКО             - Голова Правління Фонду
   Володимир Володимирович      державного майна України
 
   П'ЯТАЧЕНКО           - Міністр фінансів України
   Григорій Олександрович
 
   СIНЧЕНКО            - голова колгоспу "Перемога"
   Віктор Миколайович        Кагарлицького району
                    Київської області
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
 
 
                       Додаток N 2
                  до Указу Президента України
                  від 19 серпня 1992 року 
                  N 423/92
 
              Положення
      про Координаційну раду з питань економічної
            реформи в Україні
 
   1. Основними завданнями Координаційної ради  з  питань
економічної реформи в Україні (далі - Координаційна рада) є
забезпечення скоординованості та оперативності  дій  органів
державної виконавчої влади України, що спрямовані на прискорення
економічної реформи.
   2. Координаційна рада у  своїй  діяльності  підзвітна
Президентові України.
   Персональний склад Координаційної  ради  затверджується
Президентом України.
   3. Координаційна рада у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами  України,  іншими
законодавчими актами України.
   4. Координаційна рада розробляє пропозиції щодо загальних
напрямів здійснення економічної реформи в Україні, координує дії
органів державної виконавчої влади по реалізації економічної
реформи.
   5. Координаційна рада за участю Правління Національного банку
України,  Правління  Фонду  державного  майна   України,
Антимонопольного  комітету  України  розглядає    питання
фінансово-кредитного,    антимонопольного     регулювання,
роздержавлення, приватизації.
   6. Координаційна рада:
   а) вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо
основних напрямів економічної політики України, вдосконалення
організаційних структур, форм і методів регулювання економіки;
   б) розробляє за дорученням Президента України або з власної
ініціативи законопроекти, проекти указів і розпоряджень Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України з питань,  що
стосуються реалізації економічної реформи;
   в) здійснює  аналіз ходу реалізації економічної реформи,
виконання законів України, указів і розпоряджень  Президента
України, рішень Уряду республіки і подає відповідні пропозиції
Президентові України;
   г) координує здійснення контролю за проведенням економічної
реформи, оперативно інформує Президента України про результати
перевірок;
   д) заслуховує на своїх засіданнях інформацію та повідомлення
з питань  економічної  реформи  керівників міністерств, інших
центральних  органів  державної  виконавчої  влади  України,
Представників Президента України в областях, містах Києві та
Севастополі;
  е) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо кадрового  забезпечення  реалізації
економічної реформи.
   7. Рішення Координаційної ради, прийняті в  межах  її
компетенції, є обов'язковими до розгляду органами  державної
виконавчої влади України.
   8. Забезпечення роботи Координаційної ради здійснюється її
секретаріатом, який очолює відповідальний секретар Координаційної
ради.
   Матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної
ради здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка