Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 липня 1992 р. N 408
                Київ
 
        Про пільги для сільської молоді при
       прийомі до вищих навчальних закладів,
        удосконалення системи перепідготовки
         і підвищення кваліфікації кадрів
 
  ( Постанова втратила чинність, крім пунктів 3 і 4 на підставі
   Постанови КМ N 1159 ( 1159-99-п ) від 29.06.99 )
 
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 15 травня
1992 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону Української РСР "Про пріоритетність
соціального розвитку села та  агропромислового  комплексу  в
народному господарстві України" ( 2347-12 ) Кабінет Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:
 
   
   1. Затвердити Положення про квоту прийому сільської молоді до
вищих навчальних закладів (додається).
 
   Міністерству освіти України передбачити пільги, визначені для
сільської молоді, в основних положеннях правил прийому до вищих
навчальних закладів на 1992 і наступні роки.
 
   2. Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства
і продовольства, Міністерству охорони здоров'я,  Міністерству
культури, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Міністерству України у справах молоді і спорту,  Державному
комітетові України по  харчовій  промисловості,  Державному
комітетові України по хлібопродуктах, іншим міністерствам  і
відомствам України, у сфері управління яких є вищі навчальні
заклади, разом з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними
державними адміністраціями щорічно встановлювати квоту прийому
сільської молоді, яка після закінчення навчання працюватиме в
сільському, лісовому і водному господарстві, переробних галузях
агропромислового комплексу і соціальній сфері села.
 
   3. Міністерству фінансів України, Раді Міністрів Республіки
Крим, обласним державним адміністраціям щорічно передбачати у
державному і місцевих  бюджетах  кошти  для  підготовки,
перепідготовки  і  підвищення  кваліфікації   працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
 
   Практикувати укладання договорів між навчальними закладами і
підприємствами, організаціями,  установами,  громадянами  на
підготовку спеціалістів з відшкодуванням витрат, пов'язаних із
проведенням індивідуальних занять, за рахунок власних коштів
замовників.
 
   4. Установити  періодичність  обов'язкового  підвищення
кваліфікації:
 
   працівників агропромислового комплексу - не рідше одного разу
на п'ять років;
 
   інженерів-механіків сільського господарства і  переробної
промисловості за цільовими програмами поліпшення використання
техніки, її ремонту й технічної експлуатації, а також інженерів з
охорони праці і техніки безпеки - не рідше одного разу на три
роки;
 
   працівників соціальної сфери села - у строки, передбачені для
відповідної галузі їх діяльності.
 
   Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства і
продовольства, Міністерству лісового господарства, Міністерству
охорони здоров'я, Міністерству культури, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Міністерству України у справах
молоді і спорту, Українській академії аграрних наук, Державному
комітетові України по  харчовій  промисловості,  Державному
комітетові України по водному господарству, Державному комітетові
України по земельних ресурсах, Державному комітетові України по
хлібопродуктах, Державному комітетові  України  по  рибному
господарству і рибній промисловості разом з Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними державними адміністраціями забезпечити
підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, службовців і
робітників у встановленій періодичності за замовленням підприємств
і організацій агропромислового комплексу, а також соціальної сфери
села.
 
   5. Міністерству сільського господарства і  продовольства
України разом з Міністерством фінансів  України,  Державним
комітетом України по харчовій промисловості, іншими міністерствами
і відомствами України розробити і подати до Кабінету Міністрів
України проект порядку відшкодування витрат до державного і
місцевих бюджетів з колективних сільськогосподарських підприємств,
радгоспів, підприємств харчової та переробної промисловості, інших
державних підприємств, селянських (фермерських) господарств у разі
невиконання договорів про перепідготовку і підвищення кваліфікації
керівників, спеціалістів, службовців, робітників.
 
   6. Міністерству освіти, Міністерству праці, Міністерству
юстиції України разом з міністерствами і відомствами України, у
сфері управління яких є вищі навчальні заклади, розробити до 1
жовтня 1992 р. положення про порядок розподілу та використання
молодих спеціалістів.
 
   7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 25 березня 1991 р. N 68 ( 68-91-п ) "Про пільги
для сільської молоді при прийомі до вищих і середніх спеціальних
учбових закладів" (ЗП УРСР, 1991 р., N 4, ст.28), крім пункту 3.
 
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКIН
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
 
   Iнд.22
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 липня 1992 р. N 408
   
   
             ПОЛОЖЕННЯ
 
        про квоту прийому сільської молоді
          до вищих навчальних закладів
   
   
   1. Визначення потреби в підготовці спеціалістів
 
   Колективні сільськогосподарські підприємства, радгоспи, інші
державні підприємства, селянські (фермерські) господарства, а
також розташовані у сільській місцевості заклади охорони здоров'я,
освіти, культури, фізичної культури і спорту разом з виконкомами
сільських, селищних Рад народних депутатів визначають щороку до 15
січня потребу в підготовці спеціалістів у розрізі спеціальностей і
за підписом відповідних керівників підприємств, організацій та
установ подають ці відомості до районних державних адміністрацій.
 
   У зазначеному порядку подаються також аналогічні відомості на
найближчі п'ять років із розподілом по роках.
 
   Районні державні  адміністрації  узагальнюють  одержану
інформацію і надсилають її до 1 лютого кожного року відповідно до
Ради Міністрів Республіки Крим і обласних державних адміністрацій.
 
   Рада Міністрів  Республіки  Крим,  обласні  державні
адміністрації надсилають до 15 лютого кожного року відповідним
міністерствам і відомствам України відомості про потребу  в
підготовці спеціалістів у розрізі спеціальностей.
 
   Одночасно вносяться пропозиції щодо виділення місць  у
конкретних навчальних закладах, в яких доцільно готувати кадри.
 
   Міністерства  і  відомства  України  узагальнюють  і
систематизують у місячний строк дані про потребу в підготовці
спеціалістів і визначають квоту прийому молоді на поточний рік по
конкретних вищих навчальних закладах (технікум /училище), коледж,
інститут, консерваторія, академія, університет тощо).
 
   2. Доведення квоти прийому сільської молоді до вищих
    навчальних закладів
 
   Міністерства і відомства України, у сфері управління яких є
вищі навчальні заклади, доводять в березні кожного року квоту
прийому сільської молоді на поточний навчальний рік до зазначених
закладів. Ця квота не повинна перевищувати 75 процентів загального
плану  прийому  за  кожною  спеціальністю  у    вищих
сільськогосподарських навчальних закладах і 50 процентів - в інших
вищих навчальних закладах. Одночасно міністерства і відомства
повідомляють відповідно Раді Міністрів Республіки Крим і обласним
державним адміністраціям дані про виділення для цього місць по
конкретних навчальних закладах у розрізі спеціальностей згідно з
їх заявками.
 
   У разі коли обсяги підготовки спеціалістів з тієї чи іншої
спеціальності не забезпечують потреб села на найближчі п'ять
років, відповідні міністерства і відомства України коригують
загальні плани прийому абітурієнтів у бік їх збільшення.
 
   3. Організація добору і направлення сільської молоді
    на навчання
 
   Реалізація квоти прийому сільської молоді до вищих навчальних
закладів здійснюється через її цільовий добір. З цією метою
підприємства й організації агропромислового комплексу і соціальної
сфери села, а також вищі навчальні заклади, яким доведено квоту
прийому, проводять профорієнтаційну роботу серед сільської молоді,
організують її добір і підготовку до вступних іспитів.
 
   Цільові направлення згідно із встановленою квотою видаються
абітурієнтам, які постійно проживають у сільській місцевості або
селищах міського типу:
 
   до інститутів, консерваторій, академій, університетів - Радою
Міністрів Республіки Крим і обласними державними адміністраціями;
 
   до технікумів (училищ), коледжів - районними державними
адміністраціями.
 
   З метою підготовки спеціалістів для роботи на підприємствах
харчової і переробної промисловості видаються в аналогічному
порядку цільові направлення до профільних навчальних закладів
абітурієнтам, які проживають в населених пунктах, де розміщено
зазначені підприємства (за винятком обласних центрів і міст з
районним поділом).
 
   4. Зарахування молоді для навчання
 
   Конкурс серед абітурієнтів, які мають цільове направлення,
повинен організовуватися за кожною спеціальністю в середньому не
менш як із 150 чоловік на виділені 100 місць в інститутах,
консерваторіях, академіях, університетах і 130 чоловік на 100
місць в технікумах (училищах) і коледжах. При відсутності цієї
кількості приймальні комісії навчальних закладів мають право за
погодженням із відповідними міністерствами й відомствами України
зменшити квоту прийому сільської молоді з урахуванням збереження
зазначеного конкурсу.
 
   5. Розподіл молодих спеціалістів
 
   Після закінчення навчання випускники  вищих  навчальних
закладів, які зараховувалися за цільовим направленням згідно із
установленою квотою, розподіляються в установленому порядку для
роботи на підприємствах, в організаціях агропромислового комплексу
і закладах соціальної сфери.
 
   Молоді спеціалісти, які в період навчання уклали контракти з
підприємствами, організаціями і установами, направляються в їх
розпорядження.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка