Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 1 серпня 1992 р. N 442
                Київ
 
         Про Порядок проведення атестації
         робочих місць за умовами праці
 
 
   Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за
умовами праці (додається).
 
   2. Установити, що відповідно до статті 13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"( 1788-12 ) пенсії за віком  на
пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників, що дають право  на  пільгове  пенсійне
забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також
пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями
за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій
та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами
атестації робочих місць.
 
  Результати атестації використовуються  підприємствами  й
організаціями також для здійснення  пільг  і  компенсацій,
передбачених чинним законодавством.
 
   3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм
власності й господарювання провести атестацію робочих місць,
визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв,
робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та
ознайомити з ним трудящих.
 
   4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я
розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення
атестації робочих місць за умовами праці.
 
   Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо
порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я
здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки
умов праці.
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКIН
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
 
   Iнд.28
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
 
            постановою Кабінету Міністрів України
             від 1 серпня 1992 р. N 442
 
 
              ПОРЯДОК
 
      проведення атестації робочих місць за
            умовами праці
 
 
   1. Атестація робочих місць за умовами праці (надалі -
атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно
від форм власності й господарювання, де технологічний процес,
використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними
джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть
несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх
нащадків як тепер, так і в майбутньому.
 
   2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між
власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі
реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове
пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за  роботу  у
несприятливих умовах.
 
   3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними
рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами
праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.
 
   4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і
повноваження якої визначається  наказом  по  підприємству,
організації в строки, передбачені колективним договором, але не
рідше одного разу на 5 років.
 
   Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації
покладається на керівника підприємства, організації.
 
   Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни
умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його
виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю
установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
 
   5. До проведення атестації можуть залучатися проектні та
науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,
інспекції Держгідротехнагляду.
 
   6. Атестація робочих місць передбачає:
 
   установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов
праці;
 
   санітарно-гігієнічне  дослідження  факторів  виробничого
середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому
місці;
 
   комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки
праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
 
   установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її
характеру за гігієнічною класифікацією;
 
   обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із
шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо  важкими)
умовами праці;
 
   визначення (підтвердження) права працівників на пільгове
пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
 
   складання переліку робочих місць, виробництв, професій та
посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
 
   аналіз реалізації технічних і  організаційних  заходів,
спрямованих на оптимізацію рівня гінієни, характеру і безпеки
праці.
 
   7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів  виробничого
середовища і  трудового  процесу  проводяться  санітарними
лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами
Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами
Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі
лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.
 
   8. Відомості про результати атестації  робочих  місць
заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці
разом з МОЗ.
 
   9. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з
пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з
профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,
організації і зберігається протягом 50 років.
 
   Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,
професії та посади яких внесено до переліку.
 
   10. Результати атестації використовуються при встановленні
пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за
рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні пропозицій про
внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне
забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов
праці та оздоровлення працюючих.
 
   Клопотання підприємств та організацій про внесення змін і
доповнень до списків N 1 і 2 після їх попереднього розгляду
органами Державної експертизи умов праці вносяться до Мінпраці,
яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.
 
   11. Контроль за якістю проведення атестації, правильністю
застосування списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і
показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення,
пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи
умов праці.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка