Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 2001 р. N 1681
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких актів
          Кабінету Міністрів України
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 317 ( 317-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
 
   На виконання статті 10 Указу Президента України від 29 травня
2001 р. N 345 ( 345/2001 ) "Про чергові заходи щодо дальшого
здійснення адміністративної реформи в Україні" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  актів  Кабінету  Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 грудня 2001 р. N 1681
 
               ЗМIНИ,
     що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від
11 грудня 1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку
здійснення службових відряджень за кордон", із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648
( 648-96-п ), від 23 квітня 1998 р. N 553 ( 553-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 16, ст. 604), від 5 жовтня 1998 р. N
1591 ( 1591-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст.
1483) і від 3 грудня 2001 р. N 1629 ( 1629-2001-п ):
 
   1) в абзаці першому слова "Уряду Автономної Республіки Крим"
замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим";
 
   2) в  абзаці третьому слова "міністрами" та "міністрів"
замінити відповідно словами "державними секретарями міністерств"
та "державних секретарів міністерств".
 
 
   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 317
( 317-2007-п ) від 01.03.2007 }
 
 
   3. У Порядку призначення на посади та звільнення з посад
керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
місцевих  державних  адміністрацій,  затвердженому  постановою
Кабінету  Міністрів  України від 29 липня 1999 р.  N 1374
( 1374-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613):
 
   1) в абзаці третьому пункту 4 та в абзаці першому пункту 5
слово "міністр" в усіх відмінках замінити словами "державний
секретар міністерства" у відповідному відмінку;
 
   2) у додатку до Порядку:
 
   у пункті 3 слова "заступника Міністра, заступника керівника"
замінити словами "заступника державного секретаря міністерства,
заступника керівника іншого";
 
   у пункті 4 слова "Міністра, керівника" замінити словами
"державного секретаря міністерства, керівника іншого".
 
   4. У  Типовому  положенні про урядовий орган державного
управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2000 р. N 386 ( 386-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 8, ст. 317):
 
   1) в абзаці першому пункту 5 слова "керівника центрального
органу виконавчої влади" замінити словами "міністра, керівника
іншого центрального органу виконавчої влади";
 
   2) в абзаці першому пункту 7 слова "керівника центрального
органу виконавчої влади" замінити словами "міністра, керівника
іншого центрального органу виконавчої влади";
 
   3) у першому реченні пункту 8 слово "керівником" замінити
словами "державним секретарем міністерства, керівником іншого";
 
   4) у  другому  реченні  абзацу  першого пункту 9 слово
"керівником" замінити словами "міністром, керівником іншого";
 
   5) пункти 10 і 11 викласти у такій редакції:
 
   "10. Граничну чисельність працівників і структуру урядового
органу,  який діє у складі міністерства, в межах граничної
чисельності працівників міністерства,  затвердженої  Кабінетом
Міністрів України, згідно з поданням керівника урядового органу за
погодженням  з  міністром  затверджує  державний  секретар
міністерства.
 
   Граничну чисельність  працівників  і  структуру урядового
органу, який діє у складі іншого центрального органу виконавчої
влади, затверджує керівник центрального органу виконавчої влади в
межах граничної чисельності  його  працівників,  затвердженої
Кабінетом Міністрів України.
 
   11. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків урядового
органу, який діє у складі міністерства, затверджує керівник
урядового органу за погодженням з міністром, державним секретарем
міністерства та Мінфіном.
 
   Штатний розпис, кошторис доходів і видатків урядового органу,
який діє у складі іншого центрального органу виконавчої влади,
затверджує керівник урядового органу за погодженням з керівником
центрального органу виконавчої влади та Мінфіном".
 
 
                   Додаток 1
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
            від 23 жовтня 1995 р. N 643 ( 643-95-р )
         (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 13 грудня 2001 р. N 1681)
 
               ПЕРЕЛIК
     посад керівних працівників центральних органів
     виконавчої влади та їх структурних підрозділів,
    інших державних установ і організацій, призначення
       на які та звільнення з яких здійснюється
          Кабінетом Міністрів України
 
 
   У Секретаріаті Кабінету Міністрів України:
 
    керівник Служби Прем'єр-міністра України;
 
    керівник групи радників Прем'єр-міністра України;
 
    радники Прем'єр-міністра  України  (в  тому  числі  на
    громадських засадах);
 
    заступник керівника Служби Прем'єр-міністра України;
 
    прес-секретар Прем'єр-міністра України,
    керівник Прес-служби Кабінету Міністрів України;
 
    керівник Секретаріату Прем'єр-міністра України;
 
    помічник Прем'єр-міністра України;
 
    керівник Протоколу Прем'єр-міністра України;
 
    директори, заступники директорів департаментів;
 
    начальники управлінь та їх заступники;
 
    завідуючі самостійними відділами.
 
   У міністерствах, державних комітетах та інших центральних
органах виконавчої влади:
 
    керівники, перші заступники, заступники керівників урядових
    органів державного управління;
 
    головний державний  санітарний  лікар  України,  перший
    заступник, заступники головного  державного  санітарного
    лікаря України;
 
    вчений секретар Вищої атестаційної комісії.
 
   В установах, підпорядкованих Кабінетові Міністрів України:
 
    голова Українського національного фонду "Взаєморозуміння і
    примирення" при Кабінеті Міністрів України;
 
    директор Iнституту нормотворчої діяльності при Кабінеті
    Міністрів України;
 
    голова правління  Державного фонду сприяння молодіжному
    житловому будівництву.
 
   В інших державних установах і організаціях:
 
    перший заступник,  заступники  генерального  директора
    Укрзалізниці;
 
    начальники залізниць;
 
    голова правління, перший заступник і заступники голови
    правління Української державної інноваційної компанії;
 
    голова Державної комісії по запасах корисних копалин;
 
    голова, заступники голови Державної комісії єдиного часу і
    еталонних частот;
 
    керівник Державної програми створення та розвитку Державної
    служби єдиного часу і еталонних частот;
 
    голова, перший заступник, заступники  голови  правління
    Украгропромбуду;
 
    президент, перший віце-президент, віце-президенти Укрбуду;
 
    голова правління Укрзакордоннафтогазбуду;
 
    президент, перший   віце-президент,   віце-президенти
    Укрмонтажспецбуду;
 
    голова, заступники голови Укрбудматеріалів;
 
    голова правління ДАК "Українські поліметали";
 
    генеральний директор,  перший  заступник,  заступники
    генерального директора Державної компанії з експорту та
    імпорту продукції і послуг військового та спеціального
    призначення;
 
    голова правління ДАХК "Каскад";
 
    голова правління,  перший  заступник,  заступник голови
    правління ДАК "Хліб України";
 
    голова правління, перший заступник,  заступники  голови
    правління Української  державної  холдингової  компанії
    "Укрпапірпром";
 
    голова правління ДАК "Ліки України";
 
    генеральний директор ДАК "Національна мережа аукціонних
    центрів";
 
    генеральний директор державної корпорації "Укрвибухпром";
 
    президент, виконавчий  президент,  віце-президенти  НАЕК
    "Енергоатом";
 
    директор ДП "Енергоринок";
 
    перші заступники, заступники голови правління НАК "Нафтогаз
    України";
 
    голова правління, заступники голови правління НАК "Надра
    України";
 
    голова правління, перший заступник,  заступники  голови
    правління НАК "Украгролізинг";
 
    голова правління   ДАК  "Українське  телебачення  і
    радіомовлення";
 
    голова правління,  заступники  голови  правління  ДАК
    "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка