Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо поліпшення умов життя ветеранів війни і праці

         РАДА МIНIСТРIВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    I УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛIКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 червня 1988 р. N 166
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 467 ( 467-94-п ) від 08.07.94 }
 
     Про додаткові заходи щодо поліпшення умов життя
           ветеранів війни і праці
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Ради Міністрів УРСР
       N 221 ( 221-90-п ) від 23.08.90
                     Постанова КМ
       N 685 ( 685-92-п ) від 04.12.92 }
 
 
 
   Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок відзначають, що в республіці відповідно до
рішень Партії і Уряду за останні роки здійснено ряд заходів щодо
поліпшення матеріального забезпечення пенсіонерів, інвалідів та
учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців та одиноких
громадян похилого віку.
 
   Разом з тим піклування про них для багатьох державних органів
і  профспілкових  організацій не стало справою першочергової
соціальної ваги. Міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих
Рад народних депутатів, керівники підприємств і організацій слабо
використовують широкі можливості для поліпшення  умов  життя
ветеранів війни і праці, нерідко проявляють бездушність і неувагу
до їх потреб, не повністю реалізують прийняті за останні роки
постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
з цих питань.
 
   Міністерство будівництва  УРСР,  Міністерство  соціального
забезпечення  УРСР,  Украгробуд,  Житомирський,  Запорізький,
Iвано-Франківський, Кримський, Сумський і Харківський облвиконкоми
систематично  не  виконують  плани  введення  в експлуатацію
будинків-інтернатів для престарілих і інвалідів, зриваються строки
підготовки проектної документації на будівництво цих об'єктів.
Внаслідок слабкого контролю з боку виконкомів Рад  народних
депутатів, Міністерства житлово-комунального господарства УРСР,
Міністерства торгівлі УРСР, Міністерства побутового обслуговування
населення УРСР, Міністерства охорони здоров'я УРСР, Укоопспілки в
ряді областей залишається низьким рівень комунально-побутового,
торговельного і медичного обслуговування ветеранів війни і праці.
Потребує поліпшення житлових умов значна кількість інвалідів та
учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців. Не повністю
використовуються  резерви  розширення  участі  пенсіонерів  у
суспільному  виробництві,  особливо  у  Ворошиловградській,
Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
 
   В умовах реалізації сильної соціальної  політики  партії
необхідно значно поліпшити надання ветеранам війни і праці, сім'ям
загиблих військовослужбовців всіх видів соціальної допомоги.
 
   З метою дальшого поліпшення умов життя ветеранів війни і
праці, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
12 травня 1988 р. N 621 Рада Міністрів Української РСР  і
Українська   республіканська   рада   професійних   спілок
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Облвиконкомам,   Київському   та   Севастопольському
міськвиконкомам,  міністерствам  і  відомствам УРСР, радам і
комітетам  профспілок  ретельно  розібратися  у  причинах
незадовільного виконання постанов ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР та Укрпрофради від 14 червня 1985 р. N 234
( 234-85-п ) "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про
першочергові  заходи  щодо поліпшення матеріального добробуту
малозабезпечених пенсіонерів і сімей, посилення піклування про
одиноких престарілих громадян" і від 19 лютого 1987 р. N 47 "Про
організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і
ВЦРПС від 22 січня 1987 р. N 95 "Про заходи по дальшому поліпшенню
обслуговування престарілих та інвалідів"  і  забезпечити  їх
безумовне виконання в установлені строки.
 
   2. Зобов'язати Міністра будівництва УРСР т. Сала, голову
Украгробуду т. Черепа, Міністра соціального забезпечення УРСР
т. Лук'яненко, голів облвиконкомів: Житомирського т. Ямчинського,
Запорізького т. Дем'янова,  Iвано-Франківського  т.  Бойчука,
Кримського т. Рощупкіна, Сумського т. Шевченка і Харківського
т. Масельського вжити заходів до подолання в найближчі строки
відставання в спорудженні будинків-інтернатів для престарілих і
інвалідів, установити персональний контроль за виконанням планів
введення їх в експлуатацію в поточному році.
 
   3. Ворошиловградському, Київському, Одеському, Харківському,
Чернівецькому  облвиконкомам,  Держбуду  УРСР,  Міністерству
соціального   забезпечення  УРСР  прискорити  проектування
будинків-інтернатів на 1137 місць і  разом  з  будівельними
міністерствами забезпечити введення їх в експлуатацію в поточній
п'ятирічці.
 
   4. Облвиконкомам,   Київському   та   Севастопольському
міськвиконкомам, Міністерству соціального забезпечення УРСР:
 
   забезпечувати розміщення будинків-інтернатів для престарілих
та інвалідів у зручних для життя місцях, у тому числі  в
новобудованих і реконструйовуваних житлових масивах;
 
   визначити до  1 січня 1989 р. реальну потребу одиноких
ветеранів війни та праці в спеціальних житлових будинках з
комплексом служб соціально-побутового призначення та приміщеннями
для трудової діяльності пенсіонерів і щорічно передбачати ці
об'єкти в планах будівництва з метою повного задоволення цієї
потреби до 2000 року;
 
   разом з радами та комітетами профспілок активізувати роботу
по створенню територіальних центрів соціального обслуговування, а
також відділень соціальної допомоги вдома одиноким престарілим і
непрацездатним громадянам, маючи на увазі в 1988 році охопити цією
допомогою 35 тис., в 1989 - 70 тис. чоловік, а до  кінця
1990 року - всіх потребуючих.
 
   Виконкомам місцевих  Рад народних депутатів виділити для
розміщення вказаних центрів і відділень необхідні приміщення і
телефонізувати їх.
 
   5. Облвиконкомам,   Київському   та   Севастопольському
міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР,  керівникам
підприємств, організацій і установ з участю рад і комітетів
профспілок, трудових колективів:
 
   забезпечити до кінця поточної п'ятирічки окремою квартирою
або індивідуальним будинком усіх потребуючих виключно інвалідів
війни, сім'ї загиблих військовослужбовців і прирівняних до них у
встановленому порядку осіб, взятих на облік до 1 січня 1988 р.,
активно використовуючи всі засоби  і  можливості.  Визначити
конкретні,  короткі  строки  поліпшення  житлових умов решти
потребуючих цього учасників війни і воїнів-інтернаціоналістів;
 
   вжити необхідних заходів до вдосконалення порядку виділення
житлової площі ветеранам війни і праці, одиноким престарілим
громадянам, передбачивши при цьому можливість більш  повного
задоволення їх просьб про наближення житла до місця роботи або
проживання рідних і близьких, а також заміну наявної житлової
площі у верхніх поверхах будинків без ліфтів на нижні.
 
   Міністерству житлово-комунального   господарства   УРСР,
Міністерству юстиції УРСР за погодженням з  Укрпрофрадою  у
двомісячний строк подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про
внесення відповідних змін до рішень Уряду УРСР про порядок надання
житлових приміщень.
 
   6. Дозволити  виконкомам місцевих Рад народних депутатів
провадити капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, що
належать інвалідами війни, сім'ям загиблих військовослужбовців і
прирівняним до них у встановленому порядку особам, за рахунок
коштів місцевого бюджету.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів
УРСР N 221 ( 221-90-п ) від 23.08.90 }
 
   7. Міністерству зв'язку УРСР прискорити телефонізацію квартир
ветеранів війни, маючи на увазі забезпечити телефонами інвалідів
війни (за їх заявками) до кінця 1990 року, а решту учасників
війни - не пізніше 1993 року.
 
   8. Керівникам  підприємств  і  організацій  разом  з
профспілковими комітетами і радами трудових колективів, керуючись
Законом  СРСР  про  державне  підприємство   (об'єднання)
( v7284400-87 ),  посилити  увагу  до  питань  матеріального
благополуччя ветеранів війни і праці, мобілізувати на цю мету
власні кошти і можливості. Активніше залучати пенсіонерів до
громадського життя колективу, всебічно використовувати їх багатий
життєвий досвід і професійні знання в навчанні і вихованні
трудової зміни.
 
   9. Міністерству торгівлі  УРСР,  Міністерству  побутового
обслуговування населення УРСР, Міністерству житлово-комунального
господарства УРСР, Укоопспілці, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів  поліпшити  торговельне  та побутове обслуговування
інвалідів війни і праці, сімей загиблих воїнів. Організувати для
пенсіонерів  та інвалідів прогресивні форми обслуговування -
спеціалізовані магазини, відділи, секції по продажу одягу і взуття
(з урахуванням їх запитів і потреб), а також столи замовлень
продовольчих товарів. Ширше практикувати обслуговування одиноких
непрацездатних і престарілих громадян вдома.
 
   10. Міністерству охорони здоров'я УРСР, органам і установам
охорони здоров'я на місцях підвищити якість і культуру медичної
допомоги,  що надається інвалідам і престарілим, забезпечити
проведення щорічної диспансеризації пенсіонерів. Розширити мережу
спеціалізованих лікарень для лікування престарілих і інвалідів,
всемірно використовувати дільничні лікарні для надання цим особам
соціальної  і  медичної допомоги. У взаємодії з Товариством
Червоного Хреста Української РСР активніше розвивати  службу
милосердя.
 
   До кінця  поточної  п'ятирічки  повністю  укомплектувати
будинки-інтернати   для   престарілих   і    інвалідів
висококваліфікованими лікарями і середнім медичним персоналом.
 
   11. Держплану  УРСР  передбачати Міністерству соціального
забезпечення УРСР:
 
   щорічно при підготовці пропозицій про розподіл державних
ресурсів  концентрованих  кормів  виділення їх для підсобних
сільських господарств будинків-інтернатів для  престарілих  і
інвалідів у кількості, достатній для забезпечення стабільної
роботи цих господарств;
 
   при формуванні планів матеріально-технічного забезпечення на
1989-1995 роки в повному обсязі розрахункової потреби ліміти на
придбання спеціальних меблів для оснащення будинків-інтернатів,
відділень  соціальної  допомоги вдома одиноким престарілим і
непрацездатним громадянам і територіальних центрів соціального
обслуговування, що вводяться в експлуатацію;
 
   додаткове виділення в поточному році матеріально-технічних
ресурсів для завершення капітального ремонту і реконструкції
інженерної  мережі  приміщень  будинків-інтернатів,  а  також
автотранспорту й бензину для створюваних в 1988 році відділень і
територіальних центрів соціального обслуговування. При формуванні
планів матеріально-технічного забезпечення на  1989-1990  роки
передбачати максимально можливу допомогу необхідними матеріальними
ресурсами на цю мету;
 
   виділення в 1989-1990 роках 100 персональних комп'ютерів.
 
   12. Держпостачу УРСР передбачити  виділення  Міністерству
соціального забезпечення УРСР у 1988 році 100 відцентрових насосів
на  заміну  зношених,  3000  кранів  водорозбірних,   по
1200 кранів-змішувачів та унітазів "Компакт" для капітального
ремонту і реконструкції будинків-інтернатів, а також щорічно в
1988-1990 раках - фарбувальної стрічки в кількості, що забезпечить
стабільну роботу електронно-обчислювальних машин.
 
   13. Держагропрому УРСР виділити Міністерству  соціального
забезпечення УРСР  на 1988-1990 роки для підсобних сільських
господарств будинків-інтернатів 57 колісних тракторів марки ЮМЗ і
МТЗ, щорічно забезпечувати підприємства, організації і установи
системи соціального забезпечення агрегатами і вузлами для ремонту
автомобілів за їх заявками.
 
   14. Міністерству  торгівлі  УРСР  виділити  Міністерству
соціального забезпечення  УРСР  в  1988-1989  роках  для
укомплектування будинків-інтернатів додатково 40 холодильних шаф,
130  котлів варильних, 44 електросковороди,  16 електроплит,
138 маслорізок, 16 хліборізок, 26 рибочисток, 36 протиральних
машин, 32 овочерізки, 9 тістомісильних машин та інше технологічне
обладнання.
 
   15. Укоопспілці розглянути причини незадовільного виконання
вимог  Уряду  республіки  щодо  організації  гарантійного
обслуговування технологічного обладнання харчоблоків і холодильних
установок будинків-інтернатів для  престарілих  і  інвалідів,
розташованих у сільській місцевості, і вжити невідкладних заходів
до проведення цієї роботи без передачі відповідних  лімітів
органами соціального забезпечення.
 
   16. Погодитись  з  пропозицією Укрпрофради про виділення
Міністерству соціального забезпечення УРСР у 1988 році з коштів
бюджету державного соціального страхування 5 млн. крб. цільовим
призначенням  для  поліпшення   медичної   допомоги   та
матеріально-побутових умов ветеранів війни і праці, пенсіонерів,
які проживають у будинках-інтернатах для престарілих і інвалідів,
а також на придбання інвентаря та обладнання для цих установ.
 
   17. Радам і комітетам профспілок ширше використовувати права
по виділенню путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок
за рахунок коштів соціального страхування ветеранам війни і праці,
інвалідам, які вийшли на пенсію, та направленню в першочерговому
порядку  в  санаторії-профілакторії  працюючих  пенсіонерів -
ветеранів війни і праці, інвалідів, які потребують за станом
здоров'я  санаторно-курортного,  а  також  фізіотерапевтичного
лікування.
 
   18. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС
постановою від 12 травня 1988 р. N 621 "Про додаткові заходи щодо
поліпшення умов життя ветеранів війни і праці":
 
   1) Визнали за необхідне:
 
   підвищити достроково, з 1 січня 1989 р. (замість раніше
встановленого строку - листопад 1990 р.), грошові норми витрат на
харчування та медикаменти в будинках-інтернатах для престарілих і
інвалідів.
 
   Погодились з пропозицією ВЦРПС про фінансування цього заходу
за рахунок коштів профспілкового бюджету.
 
   Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях
разом  з  Держпланом  СРСР,  Міністерством  фінансів  СРСР,
Міністерством охорони здоров'я СРСР і ВЦРПС доручено підготувати і
подати відповідні пропозиції до Ради Міністрів СРСР.
 
 
   { Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 18 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 685 ( 685-92-п ) від 04.12.92 }
 
 
   2) Доручили  Міністерству  легкої  промисловості  СРСР,
Держагропрому СРСР, Міністерству торгівлі СРСР і Центроспілці
розробити і здійснити в 1988-1990 роках заходи щодо збільшення
виробництва недорогих товарів, продуктів дієтичного і лікувального
харчування та по більш повному забезпеченню ними пенсіонерів і
інвалідів.
 
   3) Поширили на осіб, нагороджених орденами й медалями СРСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки
Великої Вітчизняної війни, такі пільги і привілеї, встановлені
учасникам війни з числа військовослужбовців:
 
 
   { Абзац другий підпункту 3 пункту 18 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 685 ( 685-92-п ) від 04.12.92 }
 
 
   право на 50-процентну скидку з вартості ліків, що купуються
за рецептами лікарів, на пенсіонерів, які одержують пенсію до
80 крб. на місяць;
 
   право на одержання безпроцентної позички на індивідуальне
житлове  будівництво  в порядку, передбаченому для інвалідів
Вітчизняної війни;
 
   право на одержання безпроцентної позички на придбання або
будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок;
 
   право на використання чергової щорічної відпустки в зручний
для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 
   право на користування при виході на пенсію поліклініками, до
яких вони були прикріплені в період роботи;
 
   переважне право на вступ до садових товариств (кооперативів),
встановлення телефонів, ремонт квартири.
 
   Зазначені пільги вводяться з 1 липня 1988 року. Держплану
СРСР і Міністерству фінансів СРСР доручено передбачити кошти,
необхідні для цих цілей.
 
   Міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних
республік  разом  з  ВЦРПС,  центральними  комітетами  і
республіканськими радами профспілок доручено вирішити питання про
переважне забезпечення вказаних трудівників тилу путівками до
санаторіїв і будинків відпочинку, про встановлення їм пільг по
оплаті путівок і курсівок, що купуються на курортах країни, а
також  послуг,  що надаються палацами та будинками культури
профспілок.
 
   4) Підтримали пропозицію Всесоюзної ради ветеранів війни і
праці, Радянського фонду миру, Спілки товариств Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця СРСР і Комітету радянських жінок про щорічне,
починаючи з 1989 року, фінансування додаткових витрат, пов'язаних
з відкриттям відділень соціальної допомоги вдома,  а  також
розширенням патронажної служби для надання медико-соціальної та
побутової допомоги одиноким престарілим і непрацездатним батькам і
вдовам військовослужбовців, які загинули при захисті Батьківщини,
за рахунок коштів Радянського фонду миру.
 
 
        Голова
   Ради Міністрів Української РСР            В.МАСОЛ
 
        Голова
   Української республіканської
    ради професійних спілок              В.СОЛОГУБ
 
   Iнд. 28
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка