Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах

               Угода
       між Урядом України і Урядом Республіки
     Вірменія про співробітництво і взаємодопомогу
             у митних справах
 
 
 
   Дата підписання:    07.10.94 р.
   Дата набуття чинності: 07.10.94 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Вірменія (далі Сторони),
 
   бажаючи розвивати  дружні   стосунки,   включаючи   і
співробітництво у галузі митної справи,
 
   прагнучи шляхом співробітництва митних служб сприяти розвитку
та прискоренню пасажирського та  вантажного  сполучення  між
Сторонами,
 
   усвідомлюючи, що дотримання митного законодавства та боротьба
з митними правопорушеннями можуть бути здійснені більш успішно
завдяки співробітництву митних служб Сторін,
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
              Визначення
 
   Для цілей цієї Угоди використовувані терміни означають:
 
   "митне законодавство" - сукупність правових норм Сторін, що
регулюють порядок ввезення, вивезення та транзиту товарів, ручної
поклажі  та  багажу пасажирів, валютних та інших цінностей,
міжнародних поштових відправлень, стягнення мита, зборів та інших
платежів, надання пільг, встановлення заборон та обмежень, а також
контролю за переміщенням товарів через митні кордони Сторін;
 
   "митні служби" - центральні митні органи Сторін;
 
   "митне правопорушення" - порушення або спроба  порушення
митного законодавства;
 
   "особа" - фізична або юридична особа;
 
   "наркотичні засоби" - речовини, які включені ООН до переліків
Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 ) з
усіма наступними змінами та доповненнями;
 
   "психотропні речовини" - речовини, включені ООН до переліків
Конвенції про психотропні речовини 1971 року ( 995_176 ), з усіма
наступними змінами та доповненнями.
 
               Стаття 2
 
           Сфера застосування Угоди
 
   Сторони, на основі цієї Угоди та через митні служби, у рамках
їх компетенції і за умови додержання законодавства Сторін, будуть
співпрацювати з метою:
 
   а) удосконалення пасажирського та вантажного сполучення між
Сторонами;
 
   б) забезпечення правильного стягнення мита, зборів та інших
платежів, а також застосування митних пільг;
 
   в) відвернення,  розслідування  та  припинення  митних
правопорушень.
 
               Стаття 3
 
         Спрощення митних формальностей
 
   1. Митні служби:
 
   а) вживають за взаємною згодою необхідних заходів  щодо
спрощення митного оформлення;
 
   б) визнають митні забезпечення (пломби, відбитки печаток,
штампів) і митні документи одна одної, а при  необхідності
застосовують  власні  митні  забезпечення  на  товари,  що
переміщуються.
 
   2. Товари та транспортні засоби, які слідують транзитом,
звільнюються від митного догляду, за винятком випадків, коли є
підстави вважати, що їх ввезення, вивезення і транзит заборонені
згідно  із  законодавством  Сторін  або  є  наявним  митне
правопорушення.
 
               Стаття 4
 
             Надання свідчень
 
   1. Митні служби надають одна одній на запит свідчення, які
підтверджують, що товари ввезені або вивезені з території однієї
із Сторін, вивозяться або ввозяться на територію іншої Сторони на
законних підставах. У свідченнях вказуються вид та результати
митних процедур, відповідно до яких оформлювалися товари.
 
   2. Митні служби надають одна одній на запит інформацію про
те, що надані підпорядкованими їм митними органами свідчення або
інші документи, є дійсними, а також містять усі необхідні дані.
 
               Стаття 5
 
     Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів
           та психотропних речовин
 
   1. Митні служби з метою активізації дій щодо відвернення,
розслідування та припинення незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів без попереднього запиту і в
найкоротший термін надають інформацію:
 
   а) про осіб, про яких відомо, що вони займаються незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
або підозрюються у цьому;
 
   б) про транспортні засоби, включаючи контейнери і поштові
відправлення,  про які відомо, що вони використовуються для
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів, а також про нові методи контролю за ними.
 
   2. Митні служби без попереднього запиту інформують одна одну
про використовувані способи незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів, а також про нові методи
контролю за ними.
 
   3. Отримана, будь-якою із Сторін відповідно до пунктів 1 і 2
цієї статті, інформація, повідомлення і документи можуть бути
передані її правоохоронним та іншим державним органам,  які
займаються боротьбою з наркоманією і незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 
   4. Згідно із законодавством Сторін і взаємною згодою, митні
служби  використовують  при необхідності метод контрольованої
поставки наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою
виявлення осіб, причетних до їх незаконного обігу.
 
   Рішення про застосування контрольованої поставки приймається
Сторонами у кожному конкретному випадку і може при необхідності
враховувати фінансові домовленості Сторін.
 
               Стаття 6
 
            Передача відомостей
 
   1. Митні служби надають одна одній на запит усю наявну
інформацію, у тому числі шляхом передачі відомостей, протоколів та
інших матеріалів або їх завірених копій:
 
   а) про обставини, які стосуються стягнення мита, зборів та
інших платежів, а також застосування митних пільг;
 
   б) про дії, здійснені або ті, що плануються, які суперечать
митному законодавству запитуючої Сторони.
 
   2. Митні служби у найкоротший термін повідомляють одна одній,
у тому числі і без попереднього запиту, інформацію щодо можливих
митних  правопорушень,  у  боротьбі  з якими існує особлива
зацікавленість Сторін. Це,  першочергово,  стосується  митних
правопорушень під час переміщення:
 
   а) товарів, які можуть бути небезпечними для довкілля або для
здоров'я населення;
 
   б) зброї, боєприпасів, вибухових  та  отруйних  речовин,
вибухових пристроїв;
 
   в) предметів, які мають значну історичну, художню, культурну
або археологічну цінність;
 
   г) товарів, які підлягають відповідно до законодавства Сторін
обкладенню високим митом і податками;
 
   д) товарів, які мають особливо важливе значення і включені до
переліків, узгоджених між митними службами,  які  підлягають
нетарифним обмеженням або обкладенню високим митом чи податками.
 
               Стаття 7
 
            Передача документів
 
   1. Митні служби Сторін обмінюються між собою протягом трьох
місяців після набрання чинності цією Угодою копіями  чинних
законодавчих або інших нормативних актів щодо митних питань і
негайно інформують одна одну про всі зміни та доповнення митного
законодавства.
 
   2. Митна служба однієї Сторони на запит митної служби іншої
Сторони передає копії рішень адміністративних органів з питань
застосування митного законодавства.
 
   3. У запитах про передачу документів відповідно до цієї
статті, на відміну від вимог, передбачених підпунктом "д" пункту 2
статті 11 цієї Угоди, суть справи може не викладатися.
 
   4. Отримання документів підтверджується запитуючою митною
службою із вказівкою на дату отримання.
 
               Стаття 8
 
        Обмін досвідом і надання допомоги
 
   1. Митні служби обмінюються інформацією:
 
   а) про досвід своєї діяльності і використання технічних
засобів контролю;
 
   б) про нові засоби та способи вчинення митних правопорушень;
 
   в) з інших митних питань, які представляють взаємний інтерес
для обох Сторін.
 
   2. Митні служби надають одна одній допомогу у галузі митної
справи, включаючи:
 
   а) обмін  співробітниками  у випадках, які представляють
взаємний інтерес, а також з метою ознайомлення з технічними
засобами, які використовуються митними службами;
 
   б) навчання   і   удосконалення  спеціальних  навиків
співробітників;
 
   в) обмін експертами з митних питань;
 
   г) обмін професіональною, науковою, технічною інформацією з
митних питань.
 
               Стаття 9
 
             Розслідування
 
   1. На запит митної служби однієї Сторони митна служба іншої
Сторони проводить  перевірку  або  розслідування  з  питань,
передбачених підпунктами "б" і "в" статті 2 цієї Угоди. Результати
перевірки або розслідування повідомляються запитуючій  митній
службі у відповідності до порядку, передбаченому пунктом 1 статті
6 цієї Угоди.
 
   2. Перевірка або  розслідування  проводиться  згідно  із
законодавством,  що  діє  на  території запитуваної Сторони.
Запитувана митна служба проводить перевірку або розслідування,
діючи від свого імені.
 
   3. Запитувана митна служба може дозволити посадовим особам
запитуючої митної служби бути присутніми при таких перевірках або
розслідуваннях.
 
   4. Посадові особи однієї Сторони у період перебування на
території іншої Сторони у випадках, передбачених цією Угодою,
повинні  мати  документальне  підтвердження  своїх  офіційних
повноважень, не носити формений одяг та не мати зброї.
 
              Стаття 10
 
            Експерти та свідки
 
   У випадку, якщо судові або адміністративні органи однієї
Сторони у зв'язку з митними правопорушеннями, що розглядаються,
звертаються з відповідним запитом, то митна служба іншої Сторони
може уповноважити своїх співробітників виступити як свідків або
експертів у таких судових або адміністративних розглядах. Ці
співробітники дають свідчення або висновки з приводу фактів,
встановлених ними під час виконання своїх службових обов'язків. У
запиті про участь у судовому або адміністративному розглядах має
бути вказано, з приводу якої справи і в якій компетенції має
виступати співробітник запитуваної митної служби.
 
              Стаття 11
 
           Форма та зміст запиту
 
   1. Запит,  передбачений пунктом 1 статті 9 цієї Угоди,
подається у письмовій формі. Необхідні для виконання запиту
документи повинні подаватися в оригіналах, офіційно завірених
копіях або фотокопіях.
 
   2. Запит повинен містити такі дані:
 
   а) назва митного органу, інтереси якого лежать в основі
запиту;
 
   б) предмет та причина запиту;
 
   в) вид процедури;
 
   г) прізвища, адреси та інші дані про учасників процедури;
 
   д) короткий виклад суті справи та її юридична кваліфікація.
 
              Стаття 12
 
            Виконання запитів
 
   1. Митні служби надають одна одній підтримку у виконанні
запитів відповідно до законодавства своєї Сторони і у межах своєї
компетенції.
 
   2. У  виконанні запиту може бути відмовлено, якщо його
виконання може заподіяти  шкоду  суверенітету,  безпеці  або
протирічить законодавству чи міжнародним зобов'язанням запитуваної
Сторони.
 
   3. Про відмову у виконанні запиту, а також про причини
відмови потрібно негайно повідомити запитуючу митну службу у
письмовій формі.
 
              Стаття 13
 
              Документи
 
   1. Передача оригіналів документів на запит здійснюється у тих
випадках, коли офіційно завірених копій або фотокопій недостатньо.
 
   2. Оригінали документів повинні бути повернені запитуваній
митній службі щонайскоріше.
 
   3. Під час застосування положень цієї статті не повинні
зачіпатися права та законні інтереси запитуваної Сторони або
держави, яка не є учасницею цієї Угоди.
 
              Стаття 14
 
     Використання отриманих відомостей та документів
 
   1. Митні служби можуть використовувати як докази отримані
відповідно  до  цієї  Угоди відомості та документи у своїх
протоколах, повідомленнях та інших матеріалах, при проведенні
перевірок  або  розслідувань, у судових або адміністративних
розглядах у зв'язку з митними правопорушеннями. Оцінка таких
відомостей та документів. А також можливість та порядок їх
використання у судових чи адміністративних розглядах здійснюється
у відповідності із законодавством запитуючої Сторони.
 
   2. Відомості, повідомлення та документи, надані на запит,
використовуються виключно з метою виконання цієї Угоди і не можуть
бути переданими кому-небудь або використовуватися з іншою метою
без згоди митної служби, що їх надала.
 
   3. Положення пункту 2 цієї статті не стосуються матеріалів
про порушення, які пов'язані з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Така інформація може
передаватися  в органи, що мають безпосереднє відношення до
боротьби з незаконним обігом наркотиків.
 
              Стаття 15
 
            Відшкодування витрат
 
   1. Запитуюча митна служба відшкодовує запитуваній митній
службі витрати, пов'язані з виконанням цієї Угоди, щодо оплати
праці експертів і перекладачів, які не працюють у запитуваній
митній службі.
 
   2. Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням положень
статті 8 цієї Угоди, може бути предметом окремих домовленостей між
митними службами Сторін.
 
              Стаття 16
 
             Виконання Угоди
 
   1. Передбачене  цією  Угодою співробітництво здійснюється
безпосередньо між митними службами.
 
   2. Митні служби видають у рамках своєї компетенції необхідні
для виконання цієї Угоди нормативні акти.
 
   3. Для виконання цієї Угоди митні служби Сторін можуть
укладати окремі угоди з усього комплексу двосторонніх відносин з
митних питань.
 
              Стаття 17
 
            Заключні положення
 
   1. Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань, прийнятих
Сторонами у відповідності з іншими міжнародними договорами.
 
   2. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє
протягом  п'яти  років,  після  чого  вона буде автоматично
продовжуватися на наступні п'ять років, якщо жодна із Сторін за
шість місяців до закінчення зазначеного терміну не заявить у
письмовій формі про своє бажання припинити її дію.
 
   Учинено у м. Києві 07 жовтня 1994 року у двох примірниках
українською, вірменською та російською мовами, причому усі тексти
є автентичними.
 
   У випадку розбіжностей під час тлумачення положень цієї Угоди
за основу приймається російський текст.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Вірмені
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка