Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розклад засідань Верховної Ради України на вересень 1996 року

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про розклад засідань Верховної Ради України
           на вересень 1996 року
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Запропонований постійними комісіями Верховної Ради України
розклад засідань Верховної Ради України на вересень 1996 року
затвердити (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 10 вересня 1996 року
     N 351/96-ВР
 
                       Додаток
               до Постанови Верховної Ради України
               від 10 вересня 1996 року N 351/96-ВР
 
               РОЗКЛАД
         засідань Верховної Ради України
 
                      вересень 1996 року
 
           10 вересня (вівторок)
реєстраційний
  номер
  проекту
      Про проект  Постанови  Верховної Ради України про
      порядок висвітлення роботи шостої сесії Верховної Ради
      України
              Відповідальний - Понеділко В.I.
 
      Про календарний план проведення шостої сесії Верховної
      Ради України
 
      Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України
 
 2493/1   Про розклад засідань Верховної Ради України у вересні
      1996 року
 
      Про проект розгорнутого плану законотворчої роботи
      Верховної Ради України на друге півріччя 1996 року
 
      Про проект постанови Верховної Ради  України  про
      Центральну виборчу  комісію  (від 31.08.96 N 6-Г,
      вручено 03.09.96)
 
 0300  к* Про  проект  Закону України про державні програми
      (друге читання)  (від  20.06.96  N  3-К8, вручено
      24.06.96)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
 0634  Н  Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Україною та  Латвійською  Республікою  про  вільну
      торгівлю (від 18.03.96 N 1-14/140, вручено 25.06.96)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
 0653    Про проект Закону України про внесення змін до Закону
      України "Про  ратифікацію  Угоди  про  створення
      міждержавного Євразійського об'єднання вугілля  та
      металу" (від 02.04.96 N 11-К14, вручено 03.04.96)
              Відповідальний - Олійник Б.I.
 
 0406  Н  Про проект Закону України про приведення законодавчих
      актів України у відповідність із Законом України "Про
      оплату праці" (друге читання) (від 20.06.96 N 6-К3,
      вручено 24.06.96)
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
            11 вересня (середа)
 
 2442    Звіт Антимонопольного комітету України за 1995 рік
      (від 18.03.96 N 01-954, вручено 02.04.96)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
      Звіт Фонду державного майна України за 1995 рік (від
      02.07.96 N 06-8/3-997, вручено 04.07.96)
              Відповідальний - Рябченко О.В.
 
 0631    Про проект Закону України про ратифікацію Договору
      про дружні відносини і співробітництво між Україною
      і Федеративною  Республікою Бразилія (від 19.04.96
      N 06-14/3-120, вручено 06.05.96)
              Відповідальний - Олійник Б.I.
 
 2321  *  Про проект Постанови  Верховної Ради України  про
      внесення доповнень до Постанови Верховної Ради України
      "Про відкриття  дипломатичних  або  консульських
      представництв  України" (від 22.04.96 N 1-14/220,
      вручено 18.06.96)
              Відповідальний - Олійник Б.I.
 
 0766  Н  Про проект Закону України про внесення змін до Закону
      України "Про державне  регулювання  виробництва  і
      торгівлі  спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
      алкогольними напоями та тютюновими виробами" (стосовно
      статті 7) (від 31.07.96 N 22-2029/4, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
 2484    Про проект Постанови Верховної Ради України  про
      внесення змін до п.1 Постанови Верховної Ради України
      від 15.09.95 року "Про порядок введення в дію Закону
      України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
      тютюнові вироби" (стосовно абзацу третього)  (від
      31.07.96 N 22-2030/4, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
 2242  Н  Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
      Службу безпеки України" (від 09.02.96 N 06-20/51,
      вручено 21.02.96)
              Відповідальний - Мухін В.В.
 
      Про проект Постанови Верховної  Ради України про
      внесення змін до Постанови Верховної Ради Умкраїни
      "Про встановлення стипендій Верховної Ради України
      курсантам  і  слухачам  вищих військово-навчальних
      закладів"
              Відповідальний - Мухін В.В.
 
            12 вересня (четвер)
 
      Про заступника Голови Верховної Ради України
 
 2486    Про проект  Постанови Верховної Ради України про
      внесення змін до Постанови Верховної Ради України від
      4 лютого 1994 року "Про перелік товарів (продукції),
      на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього
      збору (від 02.08.96 N 67-2075/4, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
      Про проект Закону України про внесення змін до Декрету
      Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з
      громадян" (щодо пункту 6 статті 21)
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
 0462  к* Про проект  Закону  України про відпустки (друге
      читання) (від 03.09.96 N 2-К3, вручено 10.09.96)
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
      Про пропозиції Президента України до Закону України
      "Про державне регулювання ринку цінних паперів"
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
 0018  *  Про проект Закону України про внесення  змін  і
      доповнень до       Кримінального       та
      Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу
      України про  адміністративні  правопорушення  щодо
      посилення відповідальності за посягання на життя,
      здоров'я, майно суддів, працівників правоохоронних
      органів,  осіб,  які  беруть  участь  в  охороні
      громадського правопорядку та громадян (друге читання)
      (від 09.07.96 N 06-18/3-80, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
 0251  *  Про проект Закону України про внесення доповнень і
      змін до  деяких  законодавчих  актів України щодо
      посилення відповідальності за порушення встановлених
      законодавством вимог пожежної безпеки (від 22.08.96
      N 39-2244/4, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
           13 вересня (п'ятниця)
 
 0752  к* Про проект Закону України про Конституційний Суд
      України (друге читання)
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
 0769    Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції
      між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про
      уникнення подвійного оподаткування та попередження
      податкових ухилень стосовно податків на доход і майно
      (від 07.08.96 N 63-2101/4, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
 0785    Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Урядом України  і  Урядом Республіки Вірменія про
      уникнення подвійного оподаткування та попередження
      ухилень стосовно податків на доход і майно (від
      29.08.96 N 38-2327/4, вручено 03.09.96)
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
             17-20 вересня
 
    к* Про призначення членів Конституційного Суду України
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
    к* Про проект Закону  України про Вищу Раду юстиції
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
    Н  Про пропозиції Президента України до Закону України
      "Про Рахункову палату Верховної Ради України"
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
 0786    Про проект Закону України про грошову одиницю України
              Відповідальний - Суслов В.I.
 
      Про  проект Постанови Верховної Ради України про
      формування обласних і районних бюджетів на 1997 рік
              Відповідальний - Азаров М.Я.
 
    к  Про структуру апарату Верховної Ради України
 
      Про проект Постанови Верховної Ради України  про
      Керівника апарату Верховної Ради України
 
      Про Постанову Кабінету Міністрів України від 19 липня
      1996 року "Про заходи щодо раціонального використання
      адміністративних  будинків  та  інших  об'єктів,
      призначених для забезпечення діяльності  державних
      органів України" (щодо майна Верховної Ради України)
 
      Iнформація Кабінету Міністрів України про попередні
      наслідки грошової реформи та про стан  ліквідації
      заборгованості по заробітній платі
 
 0417  к* Про проект Закону України про природні монополії
      (доопрацьований) (від 12.06.96 N 06-8/931, вручено
      24.06.96)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
      Про пропозиції Президента України до Закону України
      про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу
      України і  кодексу  України  про  адміністративні
      правопорушення (щодо статей Закону "Про зв'язок")
              Відповідальний - Кожушко О.М.
 
 0318  *  Про проект Закону України про субсидії населенню для
      відшкодування витрат  на оплату житлово-комунальних
      послуг (третє читання)
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
 0054  Н  Про пропозиції Президента України до Закону України
      "Про плату за землю"
              Відповідальний - Даниленко А.С.
 
      Про проект Закону України про доповнення до Закону
      України  "Про  колективне   сільськогосподарське
      підприємство"
              Відповідальний - Даниленко А.С.
 
    к* Про проект Закону України про місцеве самоврядування в
      Україні
              Відповідальні: Стешенко О.М.
                     Стретович В.М.
 
 0442    Про проект Закону України про ратифікацію Договору з
      відкритого неба (повторне перше читання) (від 06.06.96
      N 06-20/319, вручено 21.06.96)
              Відповідальний - Мухін В.В.
 
 0259  к  Про проект Закону України про застосування амністії в
      Україні (друге читання) (від 02.04.96 N 6-К18, вручено
      05.04.96)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
 842    Про проект Закону України про амністію осіб, які
      брали участь  у  масових  акціях  протесту  проти
      несвоєчасних  виплат  заробітної  плати,  пенсій,
      стипендій та інших соціальних виплат у Волинській,
      Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській
      областях з лютого по липень 1996 року (від 10.09.96
      N 4-НД, вручено 10.09.96)
              Відповідальні: Стретович В.М.
                     Жир О.О.
 
      Про звернення   народного   депутата   України
      Зв'ягільського Ю.Л.
              Відповідальні: Жир О.О.
                     Шейко П.В.
 
 0702    Про проект Закону України про приєднання України до
      Генеральної угоди  про привілеї та імунітети Ради
      Європи, 1949 р. та Протоколу до Генеральної угоди про
      привілеї та імунітети Ради Європи, 1952 р.
              Відповідальний - Олійник Б.I.
 
 0745    Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії
      про застосування гарантій у зв'язку з Договором про
      нерозповсюдження ядерної зброї
              Відповідальний - Павловський М.А.
 
 0003  к* Про проект Закону України про порядок організації та
      проведення масових  заходів  (друге  читання) (від
      13.09.95 N 5-К23, вручено 14.09.95)
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
 0003/1 к  Про проект Закону України про внесення  змін  і
      доповнень до Закону України "Про міліцію"  (друге
      читання) (від 13.09.95 " 5-К23, вручено 14.09.95)
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
 2511    Про проект Постанови  Верховної Ради України про
      внесення змін і доповнень до положення про паспорт
      громадянина України
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
 0459  Н  Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про звернення громадян"
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
 0484  к* Про проект Закону України про внесення  змін  і
      доповнень до Закону України "Про статус народного
      депутата України" (друге читання)
              Відповідальний - Шейко П.В.
 
      Про припинення повноважень народних депутатів України
              Відповідальний - Шейко П.В.
 
      Про склад депутатської комісії по сприянню у вивченні
      питань, пов'язаних з перевіркою діяльності ОУН-УПА
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
Примітка
 
Н - Питання, внесені Президентом України як невідкладні
 
К - Питання, які потребують розгляду у зв'язку з прийняттям
   Конституції
 
* - Питання, визначені для першочергового розгляду
 
 
                        Секретаріа
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка