Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, із зберігання природного газу, розподілу природного і нафтового ...

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            07.12.2005 N 1102
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2006 р.
                   за N 4/11878
 
 
     Про затвердження Порядку контролю за дотриманням
      Ліцензійних умов провадження господарської
       діяльності з постачання природного газу
     за регульованим тарифом та за нерегульованим
    тарифом, із зберігання природного газу, розподілу
   природного і нафтового газу та транспортування нафти,
      нафтопродуктів, природного і нафтового газу
         магістральними трубопроводами
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про Національну
комісію регулювання електроенергетики  України,  затвердженого
Указом Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ), та
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000  N  1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Національна комісія  регулювання  електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з постачання природного
газу за регульованим тарифом, та за нерегульованим тарифом, із
зберігання природного газу, розподілу природного і нафтового газу
та транспортування нафти, нафтопродуктів, природного і нафтового
газу магістральними трубопроводами (далі - Порядок контролю), що
додається.
 
   2. Управлінню  ліцензійного  контролю  та  територіальних
представництв у встановленому порядку забезпечити надання Порядку
контролю  на  затвердження до Державного комітету України з
регуляторної політики та підприємництва.
 
 В.о. Голови Комісії                  Ю.Андрійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва
                   07.12.2005 N 120
                   ( za004-06 )
 
                   Постанова Національної
                   комісії регулювання
                   електроенергетики України
                   07.12.2005 N 1102
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2006 р.
                   за N 4/11878
 
 
               ПОРЯДОК
    контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження
     господарської діяльності з постачання природного
    газу за регульованим тарифом та за нерегульованим
    тарифом, із зберігання природного газу, розподілу
   природного і нафтового газу та транспортування нафти,
      нафтопродуктів, природного і нафтового газу
         магістральними трубопроводами
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1 Порядок контролю розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ) та "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ).
 
   1.2 Дія Порядку контролю поширюється на всіх  суб'єктів
господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), які
отримали   ліцензії   Національної   комісії   регулювання
електроенергетики України та здійснюють господарську діяльність
відповідно  до  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом,
затверджених наказом Держпідприємництва України від 25.08.2005
N 74  (  z1087-05 ), постановою НКРЕ від 25.08.2005 N 693
( za087-05 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від
22.09.2005 за  N  1087/11367,  Ліцензійних  умов  провадження
господарської діяльності з  постачання  природного  газу  за
нерегульованим тарифом, затверджених наказом Держпідприємництва
України від 25.08.2005 N 73 ( z1088-05 ), постановою НКРЕ від
25.08.2005 N 694 ( za088-05 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України від 22.09.2005 за N 1088/11368, Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з транспортування природного
і нафтового газу магістральними трубопроводами,  затверджених
наказом Держпідприємництва  України  від  30.09.2005  N  86
( z1243-05 ), постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 856 ( za243-05 ) та
зареєстрованих  у Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за
N 1243/11523,  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу, затверджених
наказом Держпідприємництва  України  від  30.09.2005  N  89
( za246-05 ), постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 859 ( z1246-05 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2005  за
N 1246/11526,  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності із зберігання природного газу, затверджених наказом
Держпідприємництва України від 30.09.2005 N 90 ( z1247-05 ),
постановою НКРЕ від 30.09.2005  N  855  (  za247-05  )  та
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції України 21.10.2005 за
N 1247/11527,  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами,
затверджених наказом Держпідприємництва України від 30.09.2005
N 88  (  z1245-05 ), постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 857
( za245-05 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21.10.2005 за  N  1245/11525,  Ліцензійних  умов  провадження
господарської  діяльності  з  транспортування  нафтопродуктів
магістральними   трубопроводами,   затверджених   наказом
Держпідприємництва України від 30.09.2005 N 87 ( z1244-05 ),
постановою НКРЕ  від  30.09.2005  N  858  (  za244-05 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2005  за
N 1244/11524 (далі - Ліцензійні умови).
 
   1.3. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов здійснюється
шляхом проведення планових та позапланових перевірок у межах своїх
повноважень такими органами контролю:
   Національною комісією регулювання електроенергетики України
(далі -  НКРЕ) як органом ліцензування і її територіальними
представництвами НКРЕ (далі - ТП НКРЕ);
   Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва  (далі  -  Держпідприємництво)  як  спеціально
вповноваженим органом з питань ліцензування і його територіальними
органами.
 
   1.4. Порядок контролю установлює:
   процедуру організації та проведення перевірок щодо дотримання
суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов;
   повноваження осіб, які здійснюють перевірки;
   права й обов'язки ліцензіата;
   оформлення результатів перевірки;
   контроль за  виконанням  рішень  НКРЕ  та  розпоряджень
Держпідприємництва про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних
умов, а також розпоряджень Держпідприємництва  про  усунення
порушень законодавства у сфері ліцензування;
   порядок анулювання ліцензії.
 
           2. Організація перевірок
 
   2.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється
шляхом проведення планових та позапланових перевірок ліцензіата за
місцезнаходженням суб'єкта господарської діяльності, указаним у
ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності.
 
   2.2. Планові перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів
проводяться не частіше одного разу на  рік  відповідно  до
затвердженого річного Графіка планових перевірок.
 
   2.3. НКРЕ  або  відповідне  ТП  НКРЕ можуть здійснювати
самостійні або спільні перевірки.
   За згодою у проведенні спільних перевірок беруть участь
Держпідприємництво та його територіальні органи.
 
   2.4. Графік планових  перевірок  ліцензіатів  складається
відповідним  структурним  підрозділом  НКРЕ, який організовує
здійснення контролю ліцензованої  діяльності  ліцензіатів  на
підставі річного плану робіт НКРЕ, і затверджується Головою НКРЕ.
 
   2.5. Затверджений НКРЕ Графік планових перевірок ліцензіатів
подається  до  1-го  лютого  кожного  поточного  року  до
Держпідприємництва.
 
   2.6. Органи контролю письмово (листом - з повідомленням про
вручення) або телефонограмою (зареєстрованою у  встановленому
законодавством  порядку) повідомляють ліцензіата (за адресою,
зазначеною в ліцензії, виданій НКРЕ) про проведення планової
перевірки не пізніше ніж за десять днів до її проведення.
 
   2.7. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування
або спеціально вповноваженим органом з питань ліцензування лише на
підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)
про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.
   У цих випадках до проведення позапланової перевірки НКРЕ або
ТП НКРЕ може вимагати в ліцензіата надання в установлений термін
необхідних пояснень щодо дотримання Ліцензійних умов з наданням
необхідних матеріалів і документів.
 
   2.8. Для проведення перевірки ліцензіата Держпідприємництво
або його територіальний орган видає розпорядчий документ про
призначення голови та членів комісії, а також видає посвідчення на
проведення перевірки ліцензіата за формою, визначеною додатком 1,
яке підписується Головою (його заступником) та засвідчується
печаткою.
 
   2.9. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕ або відповідне
ТП НКРЕ видає перевірникам посвідчення на проведення перевірки за
формою, визначеною додатком 1, яке підписується Головою НКРЕ
(виконувачем обов'язків Голови НКРЕ) або начальником відповідного
ТП  НКРЕ  (виконувачем  обов'язків  начальника  ТП НКРЕ) та
засвідчується печаткою.
   Мінімальний склад комісії має становити три особи.
 
   2.10. До перевірок можуть залучатись представники органів
державної влади та установ і організацій (за їх згодою).
 
   2.11. Термін проведення перевірки становить до десяти робочих
днів.
   Термін проведення   перевірки,    яка    проводиться
Держпідприємництвом  або його територіальним органом, у разі
великого обсягу робіт може бути продовжений  Головою  (його
заступником) Держпідприємництва або його територіального органу до
тридцяти робочих днів.
   Термін проведення перевірки, яка проводиться НКРЕ або ТП
НКРЕ, у разі великого обсягу перевірки може бути продовжений
Головою НКРЕ (виконувачем обов'язків Голови НКРЕ), начальником ТП
НКРЕ (виконувачем обов'язків начальника ТП НКРЕ) до тридцяти
робочих днів.
 
         3. Права та обов'язки комісії
 
   3.1. Голова та члени комісії мають право:
   доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата
для обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з
перевіркою його ліцензованої діяльності;
   ознайомлюватись з  необхідними  для  проведення перевірки
документами;
   отримувати завірені  копії  (ксерокопії)  необхідних  для
перевірки документів;
   одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають під час проведення перевірки.
 
   3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у своїй роботі законодавством України;
   об'єктивно відображати стан справ щодо дотримання  вимог
нормативно-правових актів;
   забезпечувати збереження державної та іншої, передбаченої
чинним законодавством, таємниці та нерозголошення конфіденційної
інформації ліцензіата.
 
           4. Порядок проведення
        та оформлення результатів перевірок
 
   4.1. Для  проведення  перевірки  голова  комісії повинен
пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату
(фізичній особі - підприємцю) або його вповноваженому представнику
посвідчення на проведення перевірки та документи, які посвідчують
особу голови та членів комісії.
   Уповноваженими представниками ліцензіата є керівник та особи,
які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право
представляти ліцензіата під час перевірки.
 
   4.2. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити належні умови для
проведення перевірки та надавати всі необхідні для проведення
перевірки документи, матеріали, що підтверджують додержання ним
вимог Ліцензійних умов.
 
   4.3. На початку перевірки комісія, яка проводить перевірку,
зазначає у журналі відвідання (за його наявності), сторінки якого
мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою
ліцензіата, дату та номер посвідчення на проведення перевірки,
строки та мету відвідання, посаду та прізвище голови і членів цієї
комісії.
   Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.
 
   4.4. Планові  та  позапланові  перевірки  НКРЕ проводить
відповідно до Програми проведення планової перевірки ліцензованої
діяльності, затвердженої Головою НКРЕ (виконувачем обов'язків
Голови НКРЕ), та Програми проведення позапланової  перевірки
ліцензованої діяльності, затвердженої Головою НКРЕ (виконувачем
обов'язків Голови НКРЕ) або начальником відповідного ТП НКРЕ
(виконувачем обов'язків начальника ТП НКРЕ).
 
   4.5. За результатами проведеної планової чи позапланової
перевірки складається акт у двох примірниках за формою, визначеною
додатком 2.
   У разі виявлення порушень Ліцензійних умов в акті фіксуються
пункти чи розділи, які порушив ліцензіат, а також зазначаються
чіткі висновки та пропозиції щодо виявлених порушень Ліцензійних
умов.
   У разі проведення Держпідприємництвом перевірки дотримання
ліцензіатом  законодавства  у  сфері  ліцензування  порушення
зазначаються в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти,
розділи, статті нормативно-правових актів.
   Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових
актів не допускається.
   Кожна сторінка акта візуються головою комісії та керівником
(уповноваженим представником) ліцензіата, що перевірявся.
   Акт підписується особами, які  проводили  перевірку,  та
керівником  (уповноваженим  представником)  ліцензіата,  що
перевірявся.
 
   4.6. У разі відмови керівника (уповноваженого представника)
ліцензіата від підписання акта в ньому робиться запис про це і акт
підписується головою та  членами  комісії,  яка  здійснювала
перевірку.  Керівник (уповноважений представник) ліцензіата в
триденний термін має право подати в письмовій формі пояснення,
заперечення і зауваження щодо змісту акта та висновків, а також
викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
 
   4.7. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта
перевірки  головою, членами комісії та керівником ліцензіата
(юридичної особи) або ліцензіатом (фізичною особою - підприємцем),
або  його вповноваженим представником, або дата відмови від
підписання акта перевірки.
 
   4.8. Один примірник акта видається керівнику (уповноваженому
представнику) ліцензіата, який перевірявся, другий - зберігається
органом контролю, який здійснив перевірку.
 
   4.9. Складений ТП НКРЕ акт перевірки та відповідні матеріали
разом з поданням у день підписання акта (факсом) надаються до
структурного підрозділу НКРЕ, який організовує  контроль  за
здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності. Оригінал акта
перевірки з відповідними матеріалами та документами і подання
надалі надсилаються поштою.
   У поданні вповноважений представник органу контролю (НКРЕ або
відповідного ТП НКРЕ), які здійснювали перевірку, надають висновки
та пропозиції щодо необхідності вжиття відповідних санкцій до
ліцензіата - порушника та встановлення термінів усунення цих
порушень.
   Держпідприємництво інформує НКРЕ про результати проведеної
перевірки шляхом надання копії акта перевірки.
 
   4.10. Структурний підрозділ НКРЕ, який організовує контроль
за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, проводить
аналіз і готує службову записку та подання про розгляд порушення
Ліцензійних умов на відкритому засіданні НКРЕ.
   Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації
НКРЕ  забезпечує  опублікування в засобах масової інформації
повідомлення щодо проведення засідання НКРЕ.
   Протокольний відділ  НКРЕ  готує  ліцензіатам  та  іншим
зацікавленим сторонам запрошення або повідомлення щодо засідання
НКРЕ, а Управління справами НКРЕ надсилає ліцензіату такий лист із
поштовим повідомленням.
 
   4.11. За результатами розгляду акта перевірки дотримання
ліцензіатом Ліцензійних   умов   Держпідприємництво   (його
територіальний орган) протягом десяти робочих днів від дати
складання акта видає розпорядження за формою, визначеною додатком
3.
 
   4.12. За результатами розгляду акта перевірки дотримання
ліцензіатом Ліцензійних умов НКРЕ протягом десяти робочих днів від
дати складання акта приймає відповідне рішення, яке оформляється у
вигляді:
   розпорядження про  усунення порушень Ліцензійних умов за
формою, визначеною додатком 3;
   постанови про анулювання ліцензії;
   постанови про накладення штрафу.
 
   4.13. Орган контролю не пізніше ніж на третій робочий день з
дати прийняття відповідного розпорядження (постанови) відправляє
ліцензіату його завірену копію (з поштовим повідомленням). Надалі
поштове повідомлення з відміткою про вручення зберігається в
справі ліцензіата.
   У разі прийняття  Держпідприємництвом  розпорядження  про
усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов або розпорядження
про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування копії цих
документів направляються до НКРЕ.
   Копії постанов (розпоряджень) НКРЕ обов'язково надсилаються
відповідним ТП НКРЕ.
 
   4.14. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень Ліцензійних  умов до прийняття розпорядження про їх
усунення та надання  органу  контролю  документів,  які  це
підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.
 
     5. Контроль за виконанням рішень та розпоряджень
           про усунення порушень
 
   5.1. Ліцензіат, який одержав рішення НКРЕ чи розпорядження
Держпідприємництва про  усунення  порушень  Ліцензійних  умов,
зобов'язаний  його виконати та в установлений у рішенні чи
розпорядженні строк у письмовій формі подати органу контролю, який
видав це рішення чи розпорядження, та відповідному ТП НКРЕ
інформацію про усунення порушень.
 
   5.2. Відповідне  ТП  НКРЕ  здійснює  перевірку  усунення
ліцензіатом порушень Ліцензійних умов у встановлений рішенням НКРЕ
термін.
 
   5.3. У разі усунення ліцензіатом порушень Ліцензійних умов у
встановлений рішенням НКРЕ термін він надає відповідному ТП НКРЕ
письмове повідомлення з необхідними документами та матеріалами,
які підтверджують усунення порушень.
   При наданні ліцензіатом цього повідомлення НКРЕ за поданням
структурного підрозділу НКРЕ, який організовує  контроль  за
здійсненням  ліцензіатами  ліцензованої  діяльності,  приймає
протокольне рішення про припинення процедури розгляду порушень
ліцензіатом Ліцензійних  умов,  про  що  письмово  повідомляє
ліцензіата.
 
   5.4. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений
рішенням НКРЕ термін з об'єктивних причин, про що ліцензіат надає
НКРЕ  письмове  повідомлення  з  обґрунтуванням  необхідності
продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов, НКРЕ може
прийняти  рішення  про продовження терміну усунення порушень
Ліцензійних умов.
 
   5.5. У разі невиконання ліцензіатом рішення НКРЕ про усунення
порушень Ліцензійних умов або ненадання ним у встановлений термін
інформації, передбаченої пунктом 5.1 Порядку контролю, НКРЕ або ТП
НКРЕ здійснює позапланову перевірку виконання цього рішення про
усунення порушень Ліцензійних умов та складає акт позапланової
перевірки за формою, визначеною додатком 2.
   Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
проводиться після закінчення строку, зазначеного в рішенні НКРЕ,
протягом якого ліцензіат зобов'язаний усунути порушення та подати
до органу контролю (ТП НКРЕ) відповідні матеріали та інформацію.
   Структурний підрозділ НКРЕ, який організовує контроль за
здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, на підставі
цього акта готує на розгляд НКРЕ подання щодо анулювання ліцензії.
 
   5.6. У  разі  невиконання  ліцензіатом  розпорядження
Держпідприємництва про усунення порушень Ліцензійних умов або
ненадання ним у встановлений термін інформації, передбаченої
пунктом 5.1 Порядку контролю, Держпідприємництво та НКРЕ складають
спільний акт про невиконання розпорядження за формою, визначеною
додатком 2, який є підставою для анулювання ліцензії.
   У разі невиконання ліцензіатом розпорядження територіального
органу Держпідприємництва про усунення порушень Ліцензійних умов
або ненадання ним у встановлений термін інформації, передбаченої
пунктом   5.1  Порядку  контролю,  територіальний  орган
Держпідприємництва та ТП НКРЕ складають  спільний  акт  про
невиконання розпорядження за формою, визначеною додатком 2, який є
підставою для анулювання ліцензії.
   Територіальний орган Держпідприємництва направляє копію акта
про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень
Ліцензійних умов до Держпідприємництва.
   Територіальне представництво НКРЕ в день підписання акта
(факсом) подає до структурного підрозділу НКРЕ, який організовує
контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності:
   акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов;
   подання та відповідні матеріали і документи.
   Оригінал акта  перевірки  з  відповідними матеріалами та
документами надалі надсилаються поштою до НКРЕ.
   НКРЕ на підставі акта про невиконання розпорядження про
усунення виявлених порушень Ліцензійних умов приймає постанову про
анулювання ліцензії відповідно до підпунктів 6.4, 6.5, 6.7, 6.8
Порядку контролю.
 
   5.7. Неможливістю  ліцензіата   забезпечити   виконання
Ліцензійних умов, необхідних для провадження відповідного виду
господарської діяльності, уважається:
   відсутність власних   або   орендованих   розподільних
трубопроводів у суб'єктів господарювання, що отримали відповідні
ліцензії НКРЕ з постачання природного газу за регульованим тарифом
та з транспортування природного та нафтового газу і його розподіл;
   відсутність власних   або   орендованих   магістральних
трубопроводів у суб'єктів господарювання, що отримали відповідні
ліцензії  НКРЕ  з транспортування природного газу, нафти та
нафтопродуктів магістральними трубопроводами;
   відсутність власних або орендованих підземних сховищ газу в
суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію із зберігання
природного газу.
   Якщо органом контролю в ході перевірки виявлені  факти,
зазначені в частині першій цього пункту, орган контролю складає
акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов у двох примірниках за формою, визначеною додатком 2.
 
   5.8. У разі відмови ліцензіата в доступі комісії на свою
територію, до будівель, споруд та інших приміщень; створення
перешкод з боку ліцензіата; намагання уникнути планової  чи
позапланової перевірки; непризначення ліцензіатом уповноваженого
працівника, який має право представляти ліцензіата під  час
проведення перевірки; відмови в наданні документів, необхідних для
проведення перевірки, та інших пояснень на вимогу комісії - орган
контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом п'яти
робочих днів з дати початку її  проведення  (зазначеної  у
розпорядчому документі на проведення перевірки чи в посвідченні на
перевірку) складає акт про відмову ліцензіата в  проведенні
перевірки  органом  контролю  в двох примірниках за формою,
визначеною додатком 4.
 
   5.9. Після  припинення  процедури  розгляду  порушення
ліцензіатом Ліцензійних  умов  та в разі анулювання ліцензії
структурний підрозділ НКРЕ, який організовує контроль діяльності
ліцензіатів, долучає всі матеріали та документи до особової справи
ліцензіата, яка зберігається в архіві НКРЕ.
 
   6. Порядок анулювання ліцензії
 
   6.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію на підставі:
   6.1.1. Заяви ліцензіата про анулювання ліцензії.
   6.1.2. Акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних
умов.
   6.1.3. Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання.
   6.1.4. Акта про  виявлення  недостовірних  відомостей  у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання  на одержання
ліцензії.
   6.1.5. Акта про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії іншій юридичній або фізичній  особі  для  провадження
господарської діяльності.
   6.1.6. Акта про встановлення факту неподання в установлений
строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії.
   6.1.7. Акта  про  невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов.
   6.1.8. Акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки
органом ліцензування або спеціально вповноваженим органом з питань
ліцензування.
   6.1.9. Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської
діяльності.
   6.1.10. Нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть
фізичної особи - суб'єкта господарювання.
 
   6.2. Питання анулювання ліцензії відповідно до підпунктів
6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 та 6.1.9 цього Порядку контролю
розглядаються на засіданні НКРЕ з  обов'язковим  запрошенням
ліцензіата або його представників.
 
   6.3. У разі анулювання ліцензії відповідно до підпунктів
6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 цього Порядку контролю суб'єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати
прийняття НКРЕ рішення про анулювання попередньої ліцензії.
 
   6.4. НКРЕ приймає постанову про анулювання ліцензії протягом
десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання
ліцензії, яка вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням
підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати її
прийняття.
   У разі неявки ліцензіата або його уповноважених представників
розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.
 
   6.5. Постанова про анулювання ліцензії набирає чинності через
10 днів з дати її прийняття.
 
   6.6. У разі, якщо протягом десяти днів до набрання чинності
постановою НКРЕ ліцензіат подасть скаргу до експертно-апеляційної
ради при  Держпідприємництві  України,  дія  цієї  постанови
зупиняється  до  прийняття  відповідного  рішення  спеціально
вповноваженого органу з питань ліцензування.
   Експертно-апеляційна рада інформує НКРЕ про отримання такої
скарги.
 
   6.7. Управління справами НКРЕ не пізніше ніж на третій
робочий день після набрання чинності постанови НКРЕ відправляє
ліцензіату,  об'єднаному  диспетчерському  управлінню   ДК
"Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" та Державній податковій
інспекції за місцем реєстрації ліцензіата згідно з реєстром
розсилки завірені копії постанови НКРЕ про анулювання ліцензії з
поштовим повідомленням.
   Надалі поштове  повідомлення  з  відміткою  про вручення
зберігається в справі ліцензіата.
   Копії постанов НКРЕ обов'язково надсилаються відповідним ТП
НКРЕ.
 
   6.8. Запис про підставу, дату та номер рішення (постанови)
про анулювання ліцензії управління ліцензування НКРЕ вносить до
ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного
робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання
ліцензії.
 
   6.9. Постанову про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
 
 Директор Департаменту реєстрації і
 ліцензування
 Держпідприємництва України               О.Барбелюк
 
 Начальник Управління
 ліцензійного контролю
 та територіальних представництв
 НКРЕ України                       К.Красюк
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку контролю за
                   дотриманням Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з постачання
                   природного газу за
                   регульованим тарифом та за
                   нерегульованим тарифом, із
                   зберігання природного газу,
                   розподілу природного і
                   нафтового газу та
                   транспортування нафти,
                   нафтопродуктів, природного і
                   нафтового газу
                   магістральними
                   трубопроводами
 
 
           (Державний Герб України)
 
    ____________________________________________________
     (назва органу контролю, який видав посвідчення)
 
 
              ПОСВIДЧЕННЯ
     про планову (позапланову) перевірку дотримання
             Ліцензійних умов
 
     від "___" ___________ 200___ року N _________
 
 
 Голова комісії, що
 проводить перевірку,  __________________________________________
               (прізвище, ініціали, посада)
 
 Члени комісії, що   __________________________________________
 проводить перевірку,  __________________________________________
               (прізвища, ініціали, посади)
 
 Для проведення     __________________________________________
 перевірки ліцензіата  (найменування ліцензіата, ідентифікаційний
             код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер
                   з ДРФО)
 
__________________________________________________________________
         (місцезнаходження ліцензіата)
__________________________________________________________________
 
у термін з ___" _________ 200__ року до "___"________ 200____ року
 
щодо здійснення __________________________________________________
          (вид діяльності, що ліцензується, N ліцензії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
за період з "___" ______ 200___ року до "___" _______ 200____ року
 
 ______________  _______________
  (посада)     (підпис)
 
                М.П.
  
термін продовжено з "___" ___ 200___ року до "____" ___ 200__ року
 
______________ _____________ ___________________________________
 (посада)    (підпис)    (прізвище та ініціали керівника
                    органу контролю)
               М. П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку контролю за
                   дотриманням Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з постачання
                   природного газу за
                   регульованим тарифом та за
                   нерегульованим тарифом, із
                   зберігання природного газу,
                   розподілу природного і
                   нафтового газу та
                   транспортування нафти,
                   нафтопродуктів, природного і
                   нафтового газу
                   магістральними
                   трубопроводами
 
 
           (Державний Герб України)
 
 _____________________________________________________________
     (назва органу контролю, який проводив перевірку)
 
 
                АКТ
       перевірки додержання Ліцензійних умов
 
     від "___" __________ 200 ____ року N _________
 
 _____________________________________________________________
   (назва населеного пункту, у якому проводиться перевірка)
 
 
   Посвідчення про перевірку від "___" ____ 200 ____ року N ___
 
 Голова комісії, що   __________________________________________
 проводить перевірку,    (прізвище, ініціали, посада)
 
 Члени комісії, що   __________________________________________
 проводить перевірку,  __________________________________________
            __________________________________________
               (прізвища, ініціали, посади)
 
у ________________________________________________________________
   (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 (ідентифікаційний номер з ДРФО), його місцезнаходження, телефон,
        серія, номер і дата видачі ліцензії)
__________________________________________________________________
 
у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата
__________________________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)
 
проведено планову (позапланову) перевірку додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов _________________________________________________
           (вид господарської діяльності)
 
__________________________________________________________________
      (підстави проведення позапланової перевірки)
 
за період з "___" ________ 200___ року до "___" ______ 200___ року
 
   ПЕРЕВIРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Висновки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До акта додаються такі документи:
__________________________________________________________________
 
   Акт складено на ________ аркушах в _____________ примірниках.
 
 
 Голова
 комісії, що   _____________  ________________________________
 проводить     (підпис)      (прізвище, ініціали)
 перевірку,
 
 Члени      _____________  ________________________________
 комісії, що   _____________  ________________________________
 проводить    _____________  ________________________________
 перевірку,     (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 Керівник (уповноважений    ___________  ____________________
 представник) ліцензіата, у    (підпис)  (прізвище, ініціали)
 присутності якого проведено
 перевірку,             М.П.
 
 
 Акт перевірки надіслано (отримав) _________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
                  М.П.
 
   Примітка. При відмові надати пояснення чи підписати акт
указуються прізвища, імена, по батькові,  посади  осіб,  що
ознайомлені з актом і від його підписання відмовилися.
   У разі відмови від підпису в акті робиться відмітка особою,
що його склала.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку контролю за
                   дотриманням Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з постачання
                   природного газу за
                   регульованим тарифом та за
                   нерегульованим тарифом, із
                   зберігання природного газу,
                   розподілу природного і
                   нафтового газу та
                   транспортування нафти,
                   нафтопродуктів, природного і
                   нафтового газу
                   магістральними
                   трубопроводами
 
 
           (Державний Герб України)
 
    _________________________________________________
    (назва органу контролю, який видав розпорядження)
 
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       про усунення порушень Ліцензійних умов
 
   від "__" ____________ 200_ року N _______
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та на підставі акта перевірки від "____"
____________ 200_ року N________
__________________________________________________________________
          (найменування ліцензіата)
__________________________________________________________________
             (зміст заходів)
__________________________________________________________________
 
   Iнформацію про усунення порушень надати
__________________________________________________________________
           (назва органу контролю)
 
у письмовій формі у термін до "____" _______________ 200_ року.
 
   При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення
факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
 
 Голова органу контролю ____________ ____________________________
              (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
               М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку контролю за
                   дотриманням Ліцензійних умов
                   провадження господарської
                   діяльності з постачання
                   природного газу за
                   регульованим тарифом та за
                   нерегульованим тарифом, із
                   зберігання природного газу,
                   розподілу природного і
                   нафтового газу та
                   транспортування нафти,
                   нафтопродуктів, природного і
                   нафтового газу
                   магістральними
                   трубопроводами
 
 
           (Державний Герб України)
 
     ________________________________________________
     (назва органу контролю, який проводив перевірку)
 
 
                АКТ
        про відмову в проведенні перевірки
 
     від "___" __________ 200 ____ року N _________
 
 _____________________________________________________________
   (назва населеного пункту, у якому проводиться перевірка)
 
   Посвідчення про перевірку від "___" ___ 200 ____ року N _____
 
 Голова комісії, що   __________________________________________
 проводить перевірку,    (прізвище, ініціали, посада)
 
 Члени комісії, що   __________________________________________
 проводить перевірку,  __________________________________________
            __________________________________________
               (прізвища, ініціали, посади)
 
у ________________________________________________________________
   (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   (ідентифікаційний номер з ДРФО), його місцезнаходження,
     телефон, серія, номер і дата видачі ліцензії)
__________________________________________________________________
 
при проведенні  планової  (позапланової)  перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов
__________________________________________________________________
         (вид господарської діяльності)
__________________________________________________________________
      (підстави проведення позапланової перевірки)
__________________________________________________________________
 
за період з "___" ____________ 200___ року до "___" ____________
200 ___ року виявили такі порушення: _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   До акта додаються такі документи:
__________________________________________________________________
 
   Акт складено на ________ аркушах у _______ примірниках.
 
 Голова    _____________  ________________________________
 комісії, що   (підпис)      (прізвище, ініціали)
 проводить
 перевірку,
 
 Члени     _____________  __________________________________
 комісії, що  _____________  __________________________________
 проводить   _____________  __________________________________
 перевірку,    (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
 Акт перевірки надіслано (отримав) __________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
                    М.П
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка