Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оптимізацію мережі спеціалізованих учених рад у галузі технічних наук

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            14.10.1998 N 2-08/7
 
 
       Про оптимізацію мережі спеціалізованих
        учених рад у галузі технічних наук
 
 
   На підставі аналізу діяльності спеціалізованих рад за період
1995-1998 рр. із урахуванням наявної мережі спеціалізованих учених
рад В И Р I Ш Е Н О:
 
   1. Не  подовжувати  на  новий  термін  повноваження
спеціалізованих учених рад, які вчасно не подали відповідних
клопотань:
 
   1.1. К  01.35.06  у Київському міжнародному університеті
цивільної авіації Міністерства освіти України  (спеціальності
01.02.04, 05.07.03);
 
   1.2. К 11.03.05 у Севастопольському державному технічному
університеті Міністерства освіти України (спеціальності 05.12.07,
05.12.17);
 
   1.3. К  08.02.02  у  Запорізькому  державному технічному
університеті Міністерства освіти України (спеціальність 05.09.10);
 
   1.4. К 01.59.02 в Iнституті загальної енергетики НАН України
(спеціальність 05.09.03);
 
   1.5. К 76.811.01 в Особливому конструкторському бюро "Рута"
(м.  Чернівці)  Міністерства  промислової  політики  України
(спеціальності 05.27.01, 05.27.06);
 
   2. Припинити  повноваження  спеціалізованих учених рад у
зв'язку з неефективністю їх роботи:
 
   2.1. К 08.804.03 у Дніпропетровському державному аграрному
університеті  Міністерства  агропромислового комплексу України
(спеціальності 05.05.11, 05.20.01);
 
   2.2. К 08.051.01 у Дніпропетровському державному університеті
Міністерства освіти України (спеціальності 05.13.06, 05.13.07);
 
   3. Припинити повноваження спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня кандидата наук у тих регіонах, де
функціонують спеціалізовані ради з правом присудження наукового
ступеня доктора наук з відповідних спеціальностей:
 
   3.1. К 03.11.05 у Державній металургійній академії України
Міністерства освіти України (спеціальності 05.14.04, 05.16.02.
05.16.06);
 
   3.2. К  35.266.01  у   Фізико-механічному   інституті
ім. Г.В.Карпенка НАН України (спеціальності 05.11.05, 05.11.13,
05.11.16);
 
   3.3. К 03.07.03  у  Придніпровській  державній  академії
будівництва  і  архітектури  Міністерства  освіти  України
(спеціальність 05.05.04);
 
   4. Не подовжувати повноваження спеціалізованої вченої ради
Д 26.833.01 у Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій
Державного комітету України у справах будівництва, архітектури і
житлової  політики  (спеціальності  05.23.01,  05.23.02),  що
припускали суттєві порушення вимог Порядку присудження наукових
ступенів  і присвоєння вчених звань ( 644-97-п ), а також
пропозиції яких щодо персонального складу не відповідають вимогам
п. 2.2 Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ).
 
   5. Вилучити  з  переліку  спеціальностей,  за  якими
спеціалізованим ученим радам дозволено приймати до розгляду та
проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук, ті спеціальності, за якими протягом останніх
3 років не було захистів дисертацій:
 
   5.1. Спеціальність 05.13.06 у раді Д 64.807.02 у Харківському
державному інституті культури Міністерства культури і мистецтв
України;
 
   5.2. Спеціальність 05.02.04 у раді Д 17.052.01 у Запорізькому
державному технічному університеті Міністерства освіти України;.
 
   5.3. Спеціальність  05.13.07  у  раді  Д  26.004.07  у
Національному аграрному університеті;
 
   5.4. Спеціальність 05.13.06 у раді Д 26.056.01 у Київському
державному технічному університеті будівництва та архітектури
Міністерства освіти України;
 
   5.5. Спеціальність  05.11.05  у  раді  Д  20.052.03  в
Iвано-Франківському державному технічному університеті нафти і
газу Міністерства освіти України;
 
   5.6. Спеціальність 05.13.06 у раді Д 26.186.01 в Iнституті
проблем реєстрації інформації НАН України.
 
   6. Відхилити  клопотання  Міжнародного  науково-технічного
університету  про  створення спеціалізованої вченої ради для
присудження наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук
за  спеціальностями  05.05.12  - машини нафтової та газової
промисловості, 05.15.06 - розробка газових та нафтових родовищ,
05.15.10 - буріння свердловин у зв'язку з тим, що персональний
склад ради не відповідає  вимогам  п.  2.2  Положення  про
спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка