Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оптимізацію мережі спеціалізованих учених рад у галузі педагогічних наук

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           14.10.1998 N 14-06/7
 
 
       Про оптимізацію мережі спеціалізованих
       учених рад у галузі педагогічних наук
 
 
   На підставі аналізу діяльності спецрад за 1995-1998 рр. із
урахуванням наявної мережі спеціалізованих рад В И Р I Ш Е Н О:
 
   1. Припинити повноваження спеціалізованої ученої ради  з
правом присудження наукового ступеня кандидата наук у зв'язку з
наявністю подібних спеціальностей в інших спеціалізованих учених
радах того ж регіону:
   Прикарпатського університету   ім.   Василя   Стефаника
(спеціальність 13.00.01).
 
   2. Експертній  раді  з педагогічних, психологічних наук,
фізичного виховання і спорту вивчити питання про доцільність
подальшого існування спеціалізованих учених рад у зв'язку із
наявністю в м. Києві кількох альтернативних спеціалізованих учених
рад:
   Iнституту педагогіки АПН України (спеціальність 13.00.01);
   Iнституту проблем  виховання  АПН  України (спеціальність
13.00.01).
 
   3. Припинити повноваження спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня доктора наук у зв'язку з наявністю
подібних спеціальностей в інших спеціалізованих радах тієї ж
установи:
   Д 26.053.07 у  Національному  педагогічному  університеті
ім. М.П.Драгоманова  за спеціальностями 13.00.02 - теорія та
методика навчання української мови та літератури.
 
   4. Провести об'єднання спеціалізованих учених рад, що діють в
одній установі, з метою оптимізації мережі спеціалізованих учених
рад:
   у Південноукраїнському    педагогічному    університеті
ім. К.Д.Ушинського спеціалізованих учених рад К 41.053.01  і
К 05.08.02 в одну.
 
   5. Припинити повноваження спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук у зв'язку з
порушенням Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань ( 644-97-п ) та Положення про спеціалізовану вчену
раду ( z0918-00 ):
   К 23.054.01 у Кіровоградському  державному  педагогічному
університеті ім. Володимира Винниченка.
 
   6. Вилучити спеціальності, за якими спеціалізованим ученим
радам дозволено приймати до розгляду  та  проводити  захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук
у зв'язку з наявністю в Україні спеціалізованих учених рад з
відповідної спеціальності:
   - Спеціальність 13.00.01 у раді Д 26.451.01 в Iнституті
педагогіки і психології професійної освіти АПН України;
   - Спеціальність 13.00.05 у раді Д 26.807.01 у Київському
державному університеті культури та мистецтв;
   - Спеціальність 13.00.04 у раді К 29.053.07 у Луганському
державному педагогічному університеті.
 
   7. Відмовити у подовженні терміну повноважень спеціалізованій
ученій раді з правом присудження наукового ступеня кандидата наук
у зв'язку з неефективністю її роботи:
   К 26.053.06 у  Національному  педагогічному  університеті
ім. М.П.Драгоманова (спеціальність 13.00.02 - теорія та методика
навчання історії).
 
   8. Вищезазначеним спеціалізованим ученим  радам  провести
захисти прийнятих дисертацій і оголошених у "Бюлетені ВАК України"
та "Науковому світі" до 1 грудня 1998 року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка