Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оптимізацію мережі спеціалізованих учених рад у галузі економічних наук

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           14.10.1998 N 13-06/7
 
 
       Про оптимізацію мережі спеціалізованих
        учених рад у галузі економічних наук
 
 
   На підставі аналізу діяльності спецрад за 1995-1998 рр. із
урахуванням наявної мережі спеціалізованих рад В И Р I Ш Е Н О:
 
   1. Припинити повноваження спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, у зв'язку
з неефективністю їх роботи:
   - Д  35.072.01  в Українському державному лісотехнічному
університеті (м. Львів);
   - К  08.080.01 у Національній гірничій академії України
(м. Дніпропетровськ);
   - К 17.100.01 у Запорізькій державній інженерній академії;
   - К 09.052.01 у Криворізькому технічному університеті.
 
   2. Припинити повноваження спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня кандидата наук у зв'язку з наявністю
в  Україні  докторських  спеціалізованих  учених  рад  із
спеціальностей, за якими функціонують вказані нижче спеціалізовані
ради:
   - К  70.052.01  у  Технологічному  університеті  Поділля
(м. Хмельницький);
   - К   23.073.02   у   Кіровоградському   інституті
сільськогосподарського машинобудування;
   - К 26.058.01 в Українському державному університеті харчових
технологій (м. Київ);
   - К 55.051.01 у Сумському державному університеті;
   - К 55.815.01 у Сумському державному аграрному університеті.
 
   3. Припинити повноваження спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня доктора наук у зв'язку з наявністю
подібних спеціальностей в інших спеціалізованих учених радах того
ж регіону:
   Д 26.150.01 в Iнституті економіки НАН України (м. Київ).
 
   4. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради  з
правом присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук у
зв'язку з порушеннями Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння  вчених  звань  (  644-97-п  ) та Положення про
спеціалізовану вчену раду ( z0918-00 ), допущеними при  її
створенні:
   Д 64.197.01 у Північно-Східному науковому центрі НАН України
(м. Харків).
 
   5. Провести об'єднання спеціалізованих учених рад з правом
присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, що діють в
одній установі, з метою оптимізації мережі спеціалізованих учених
рад:
   - у Харківському державному університеті двох спеціалізованих
учених рад Д 64.051.01 та Д 64.055.01 в одну;
   - у  Київському  національному  економічному університеті
чотирьох спеціалізованих учених рад Д 26.006.01, Д 26.006.02,
Д 26.006.03 та Д 26.006.04 в три.
 
   6. Позбавити права провадити захисти дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук спеціалізовані вчені ради, надавши
їм статус ради для захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук:
   - Д  41.055.01  в  Одеському  державному  економічному
університеті;
   - Д   41.177.01  в  Iнституті  проблем  ринку  та
економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса);
   - Д  08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному
університеті Міністерства агропромислового комплексу України;
   - Д 08.051.03 у Дніпропетровському державному університеті;
   - Д 64.050.01 у Харківському  державному  політехнічному
університеті.
 
   7. Позбавити права провадити захисти дисертацій на здобуття
наукового ступеня  доктора  наук  спеціалізовану  вчену  раду
Д 26.004.01 у Національному аграрному університеті у зв'язку з
неефективністю її роботи та наявністю в регіоні альтернативних
спеціалізованих учених рад, надавши їй статус ради для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 
   8. Вилучити спеціальності, за якими спеціалізованим ученим
радам дозволено приймати до розгляду і провадити захист дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у зв'язку з
наявністю в Україні спеціалізованих учених рад з відповідної
спеціальності:
   - Спеціальність 08.04.01 у раді Д 35.154.01 в Iнституті
регіональних досліджень НАН України (м. Львів);
   - Спеціальність 08.06.04 у раді Д 26.001.12 у Київському
національному університеті ім. Тараса Шевченка;
   - Спеціальність 08.01.01 у раді Д 26.055.01 у Київському
державному торговельно-економічному університеті;
   - Спеціальність  08.02.02  у раді Д 26.610.02 у Центрі
досліджень науково-технічного  потенціалу  та  історії  науки
ім. Г.М.Доброва НАН України;
   - Спеціальність 08.03.03 у раді Д 26.171.01 у Міжнародному
науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН
України;
   - Спеціальність 08.06.02 у раді Д 11.170.01 в Iнституті
економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк).
 
   9. Відмовити  у  продовженні  терміну  повноважень  (або
відкриття) спеціалізованих учених рад таким установам у зв'язку з
наявністю  в  Україні  та  регіоні  достатньої  кількості
спеціалізованих учених рад з відповідних спеціальностей:
   - Херсонському державному технічному університету;
   - Національному технічному університету;
   - Ужгородському державному університету;
   - Одеському державному політехнічному університету;
   - Одеському державному морському університету;
   - Українському інституту науково-технічної та економічної
інформації;
   - Українській академії зовнішньої торгівлі.
 
   10. Вищезазначеним  спеціалізованим ученим радам провести
захисти прийнятих дисертацій і оголошених у "Бюлетені ВАК України"
та "Науковому світі" до 1 грудня 1998 року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка