Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 2000 р. N 1844
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1168 ( 1168-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   Про підвищення надійності та ефективності функціонування
    систем водопостачання м. Харкова та інших населених
          пунктів Харківської області
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )
 
 
 
 
   З метою підвищення надійності та ефективності функціонування
систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів
Харківської області, запровадження нових методів управління у
сфері договірних відносин між  учасниками  ринку  послуг  з
водопостачання Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозицію Міністерства економіки, погоджену з
Міністерством  фінансів,  Державним  комітетом  будівництва,
архітектури та житлової політики, Харківською обласною державною
адміністрацією, щодо відпрацювання протягом 2001-2002 років на
базі територіального виробничого об'єднання "Харківкомунпромвод"
методів структурної перебудови і впровадження наукових розробок,
пілотних проектів, інвестиційних програм та нових технологій у
проведенні реконструкції та забезпеченні експлуатації  систем
водопостачання.
 
   2. Схвалити заходи щодо підвищення надійності, ефективності і
безпеки систем водопостачання м. Харкова та інших населених
пунктів Харківської області на 2000-2010 роки згідно з додатком.
 
   Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Харківській
обласній державній адміністрації щороку передбачати починаючи з
2001 року виділення у міру можливості державних централізованих
капіталовкладень та видатки в обласному бюджеті на виконання
зазначених заходів.
 
   3.  Державному  комітетові з питань житлово-комунального
господарства,  Міністерству  економіки,  Міністерству фінансів
опрацювати за участю міжнародних фінансових організацій питання
підготовки  і  реалізації інвестиційних проектів реформування
територіального виробничого об'єднання "Харківкомунпромвод" та
технічного переоснащення систем водопостачання м. Харкова, інших
населених пунктів Харківської області. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 717 ( 717-2003-п ) від
15.05.2003 )
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Iнд. 21
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 20 грудня 2000 року N 1844
 
               ЗАХОДИ
    щодо підвищення надійності, ефективності і безпеки
    водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів
       Харківської області на 2000-2010 роки
 
                          (млн. гривень)
-------------------------------------------------------------------------------
  Найменування заходу ¦ Обсяг ¦      У тому числі за роками
             ¦капіта-¦---------------------------------------------
             ¦ловкла-¦2000¦2001¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 -
             ¦ день ¦  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ 2010
-------------------------------------------------------------------------------
        За рахунок коштів державного бюджету
 
Закінчення  будівництва 52,7     2  12   14   14   10,7
першої       черги
магістрального  водогону
від  каналу  Дніпро  -
Донбас до м. Харкова
 
Будівництво        70   0,4 1  15   20   20   13,6
гідротехнічних споруд на
р. Сіверському  Дінці і
р. Бабці з облаштуванням
променевих       та
інфільтраційних
водозаборів      для
підвищення     якості
вихідної води I, II і III
блоків    Кочетоцької
водопровідної станції
 
Будівництво    очисних 100        23   23   23   31
споруд на місці I блоку
Кочетоцької водопровідної
станції
 
Будівництво свердловин на 96,5       2,5  2,5  2,5  5   84
підземних водозаборах з
системами  кондиціювання
води загальною потужністю
228 тис. куб. метрів на
добу
 
Реконструкція діючих II і 50,7                      50,7
III  блоків Кочетоцької
водопровідної станції
----------------
Разом           369,9  0,4 3  52,5  59,5  59,5  60,3  134,7
 
        За рахунок коштів місцевих бюджетів
 
Реконструкція хлораторних 29,6  0,5 1  6,8  5,1  8,2  8
відповідно  до  вимог
"ПБХ-93"
 
Санація та     заміна 76   1  1  5   5   7   7   50
водоводів і розподільчих
мереж  в  обсязі  50
кілометрів на рік
 
Проведення         1,2     0,1 0,2  0,9
проектно-вишукувальних
робіт щодо забезпечення
м. Харкова питною водою з
підземних джерел
 
Оснащення     діючих 6      1  3   2
санітарно-
бактеріологічних
лабораторій обладнанням і
приладами для  контролю
якості питної води згідно
з  вимогами  Державних
санітарних правил і норм
"Вода питна"
 
Проведення         1,8     0,8 1
проектно-вишукувальних
робіт з реконструкції I,
II,    III   блоків
Кочетоцької водопровідної
станції
 
Будівництво    системи 10        1,5  1,5  1,5  1,5  4
обробки  та  повторного
використання  промивних
вод фільтрів Кочетоцької
водопровідної станції
 
Модернізація    блоку 100                      100
очисних споруд "Дніпро" з
доведенням      його
продуктивності  до  375
тис. куб. метрів на добу
 
Будівництво    станції 154,4                     154,4
доочищення питної води з
магістрального  водоводу
від м. Краснопавлівки до
м. Харкова
----------------
Разом           379   1,5 3,9 17,5  14,5  16,7  16,5  308,4
 
    За рахунок коштів інвесторів, у тому числі іноземних
 
Санація      діючих 33,7       5   6   6   6   10,7
водопроводів
 
Розроблення  технології 5         2,5  2,5
очищення і кондиціювання
води  із  застосуванням
високоефективних
флокулянтів     типу
"Магнафлок"
 
Запровадження       67        13   15   13   13   13
побудинкового   обліку
споживання холодної  та
гарячої  води  в  усіх
житлових будинках міста,
де  кількість мешканців
перевищує  100  чоловік
(холодної  води - 8000
приладів, гарячої води -
11000 приладів)
 
Будівництво у м. Харкові 150                      150
5  водонапірних  башт
підвищеної ємкості
 
Будівництво    систем 122        25   25   25   25   22
вітротурбін (виробник ВО
"Південний машинобудівний
завод")        для
енергозабезпечення
водозаборів  "Дніпро" і
"Донець"     сумарною
потужністю 17000 кВт
----------------
Разом           377,7       45,5  48,5  44   44   195,7
 
      За рахунок власних коштів територіального
      виробничого об'єднання "Харківкомунпромвод"
 
Здійснення  модернізації 25      1  1   1   1   1   20
насосного,  електричного
обладнання       і
запірно-регулюючої
арматури та вантузів
 
Впровадження        0,8   0,1 0,1 0,2  0,1  0,1  0,2
багатотарифних  приладів
обліку     споживання
електроенергії
 
Санація і     заміна 26   1  1  1   1   1   1   20
водоводів та розподільчих
мереж
----------------
Разом           51,8  1,1 2,1 2,2  2,1  2,1  2,2  40
 
Усього           1178,4 3  9  117,7 124,6 122,3 123,0 678,
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка