Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про спільні заходи по забезпеченню господарства і населення електричною та тепловою енергією в осіннє-зимовий період 1992/93 року

               Рішення
     про спільні заходи по забезпеченню господарства
      і населення електричною та тепловою енергією
       в осінньо-зимовий період 1992/93 року
 
 
 
   Дата підписання Україною:   9 жовтня 1992 р.
   Набуття чинності для України: 9 жовтня 1992 р.
 
   З метою  сталого  забезпечення  народного господарства і
населення   держав-учасниць   Співдружності   в  наступний
осінньо-зимовий період електричною і тепловою енергією, а також
подальшого розвитку взаємокорисного співробітництва і виконання
взаємних  зобов'язань з поставок продукції уряди держав, що
підписали цей документ,
   вирішили:
 
   1. Запропонувати міністерствам і відомствам, державним і
підприємницьким господарським структурам ретельно проаналізувати
хід підготовки до осінньо-зимового періоду 1992/93 року об'єктів
промисловості,  енергетики,  транспорту,  комунально-побутового
господарства і забезпечити їх сталу роботу.
   2. Доручити відповідним органам управління держав-учасниць
Співдружності вжити невідкладних заходів, спрямованих на повну
реалізацію  договорів  і  угод  по  взаємних  поставках
паливно-енергетичних  ресурсів  і  продукції,  необхідної для
завершення ремонтної кампанії: введення в експлуатацію нових і
технічного  переозброєння  діючих  енергетичних  об'єктів, на
створення режиму найбільшого сприяння, економічного сприяння і
пільг, пріоритетного фінансування і банківських операцій для
підприємств по видобутку і  переробці  палива,  енергетичних
підприємств  і  транспортних  систем, а також підприємств -
постачальників машин, обладнання, запасних частин і матеріалів для
галузей паливно-енергетичного комплексу.
   3. Урядам держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
вжити невідкладних заходів щодо:
   погашення міждержавної   заборгованості   підприємствам
паливно-енергетичних галузей за поставку енергоносіїв;
   забезпечення безперешкодного  транзиту   і   збереження
паливно-енергетичних  ресурсів  при  транспортуванні їх через
території держав-учасниць Співдружності,  включаючи  експортні
поставки в інші країни;
   запобігання випадкам невиправданого втручання місцевих та
інших органів управління в оперативну діяльність підприємств
паливно-видобувних  галузей  і  систем  електро-,  тепло-  і
газопостачання, а також залізничного і трубопровідного транспорту
по виконанню ними міждержавних угод і договорів;
   недопущення блокади і порушення нормальних режимів роботи
енергетичних і транспортних систем з боку протиправних сил шляхом
організації  (посилення)  при  необхідності озброєної охорони
важливих об'єктів і комунікацій.
   4. Затвердити  Основні  заходи по забезпеченню народного
господарства і населення держав-учасниць Співдружності електричною
і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1992/93 року, які
додаються.
   5. Врахувати, що конкретні заходи по підготовці енергетичного
господарства і залізничного транспорту до осінньо-зимового періоду
1992/93 року передбачені в прийнятих урядових рішеннях кожної
держави.
   Питання обсягів міжнародних поставок і перевезень палива,
перетоків   електроенергії   та   взаємних    поставок
матеріально-технічних ресурсів для паливно-енергетичних галузей
будуть вирішуватися в пріоритетному порядку на збалансованій
основі у двосторонніх угодах і договорах.
   6. Рекомендувати органам масової інформації держав-учасниць
Співдружності  регулярно висвітлювати хід підготовки об'єктів
народного господарства до безперебійної роботи в осінньо-зимовий
період,  пропагувати  досвід  раціонального  і  бережливого
використання палива, електричної і теплової енергії.
 
   Вчинено в місті Бішкеку 9 жовтня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд Азербайджанської      За Уряд Республіки Молдова
 Республіки                 (підпис)
 
 За Уряд Республіки Білорусь    За Уряд Російської Федерації
   (підпис)                (підпис)
 
 За Уряд Республіки Вірменія    За Уряд Республіки Таджикистан
   (підпис)                (підпис)
 
 За Уряд Республіки Грузія     За Уряд Туркменистану
 
 
 За Уряд Республіки Казахстан    За Уряд Республіки Узбекистан
   (підпис)                (підпис)
 
 За Уряд Республіки Киргизстан   За Уряд України
   (підпис)                (підпис)
 
                   Додаток
                   до Рішення про спільні
                   заходи по забезпеченню
                   народного господарства і
                   населення електричною і
                   тепловою енергією в
                   осінньо-зимовий період
                   1992/93 року
 
             Основні заходи
       по забезпеченню народного господарства і
       населення держав-учасниць Співдружності
        електричною і тепловою енергією в
        осінньо-зимовий період 1992/93 року
 
   1. Органам  управління  паливно-енергетичними  та  іншими
галузями  матеріального  виробництва  і  зовнішньоекономічними
зв'язками держав-учасниць Співдружності:
   уточнити узгоджені обсяги міждержавних поставок і перевезень
вугілля, газу, паливного мазуту, ядерного палива та основних
матеріально-технічних  ресурсів  електростанціям,  енергетичним
підприємствам і об'єднанням,  нафти  і  газового  конденсату
переробним  підприємствам,  електричної  і  теплової  енергії
користувачам в IV кварталі 1992 року з урахуванням очікуваних
ресурсів;
   забезпечити укладення міждержавних і прямих договорів і угод
на поставки паливно-енергетичних і важливих матеріально-технічних
ресурсів для електроенергетики в 1993 році (з виділенням I
кварталу 1993 р.), маючи на увазі уточнити обсяги поставок після
розробки прогнозів можливого виробництва цих ресурсів і потреби в
них держав-учасниць Співдружності в 1993 році. Адміністраціям
залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності і Дирекції
Ради по залізничному транспорту Співдружності Незалежних Держав в
ті самі строки розробити і узгодити організацію і технологію
реалізації залізничних перевезень зазначених вантажів.
   2. Вважати доцільним для забезпечення гарантованих поставок
палива споживачам  надати право органам державного управління
паливно-енергетичними галузями в осінньо-зимовий період 1992/93
року  направляти  на  державні  потреби до 90% вугілля, що
видобовується, нафтової сировини і продукції, що виробляється
нафтопереробними підприємствами.
   3. Рекомендувати   органам   державного   управління
паливно-видобувними  галузями  держав-учасниць  Співдружності
розробити і реалізувати заходи економічного стимулювання трудових
колективів  підприємств  і  об'єднань  з  метою забезпечення
міждержавних поставок природного газу і вугілля понад договірні
зобов'язання в IV кварталі 1992 р. і в I кварталі 1993 р. для
споживачів і, перш за все, для електростанцій, коксохімічних і
металургійних  заводів,  а  також агропромислових комплексів,
комунально-побутового сектора і населення.
   4. Економічним  і  фінансовим  відомствам держав-учасниць
Співдружності:
   за участі відповідних банків передбачити виділення в III і IV
кварталах 1992 р. підприємствам паливно-енергетичних  галузей
пільгових кредитів для фінансування будівництва енергетичних і
паливно-видобувних об'єктів, які вводяться в дію в поточному році,
завершення  ремонтної кампанії в енергетичному  господарстві,
реконструкції  і  технічному  переозброєнні  електростанцій,
електричних і теплових мереж;
   розробити і ввести в  дію  узгоджений  механізм  оплати
підприємствам  галузей  народного  господарства  паливно-  і
енергозберігаючим організаціям міждержавних поставок і перевезень
палива і міжсистемних перетоків електричної енергії, а також
положення про авансові платежі за паливно-енергетичні ресурси.
   5. З метою збереження сталої роботи об'єднаних енергосистем
органам місцевого управління електроенергетикою,  енергетичним
об'єднанням спільно з міністерствами, відомствами і місцевими
органами  влади  і  управління  встановити  по  об'єднаних
енергосистемах ліміти споживання електричної енергії і потужності
підприємствам у години максимальних навантажень на IV квартал 1992
р. і I квартал  1993 р. з розбивкою по місяцям з урахуванням
узгодженних обсягів міждержавних перетоків  електроенергії  і
потужності.
   6. Органам державного управління залізничним  транспортом
держав-учасниць Співдружності завершити до 15 листопада 1992 року
ремонт і підготовку до роботи в зимових умовах рухомого складу,
шляхового  підвідомчого  господарства  з  метою  забезпечення
безперебійних міждержавних   перевезень   народногосподарських
вантажів і пасажирів у зимовий період 1992/93 року, а також
створити необхідні для роботи локомотивного і вагонного парків
запаси палива, мастил і змазок.
   7. Раді по залізничному транспорту Співдружності Незалежних
Держав, органам державного управління залізничним транспортом
держав-учасниць Співдружності спільно з іншими заінтересованими
відомствами:
   взяти під постійний контроль  виконання  зобов'язань  по
міждержавних  перевезеннях  вугілля  і  паливного  мазуту
електростанціям, металургійним і коксохімічним  заводам, іншим
паливномістким споживачам і вживати оперативних заходів у випадках
їх порушення;
   з метою  пошуку  додаткових  ресурсів  напіввагонів  для
навантаження вугілля та цистерн  для  перевезення  нафти  і
нафтопродуктів приймати рішення, що зобов'язують заінтересовані
організації вжити необхідних заходів щодо скорочення простою
напіввагонів   і   цистерн,   підвищення   ритмічності
навантажувально-розвантажувальних операцій, покращення організації
роботи по навантаженню і розвантаженню вагонів у нічний час,
вихідні і святкові дні, а також по забезпеченню  безумовного
виконання регулювальних завдань щодо передачі порожніх цистерн і
напіввагонів на перевезення палива.
   8. Для зниження напруги із забезпеченням держав-учасниць
Співдружності нафтовим паливом для двигунів доручити органам
виконавчої влади на місцях вжити заходів щодо підвищення рівня
використання автоматичних газонаповнювальних компресорних станцій
і автомобілів, оснащених газобалонним  обладнанням, маючи на
увазі, що цей потенціал в  державах-учасницях  Співдружності
використовується дуже неефективно.
   9. Вважати одним з найважливіших завдань органів управління
держав-учасниць Співдружності на всіх рівнях посилення уваги до
питань економії і підвищення ефективності використання палива,
електричної  і  теплової енергії в промисловості, сільському
господарстві, на транспорті і в житлово-комунальному секторі.
   10. Статистичному комітету Співдружності Незалежних Держав на
основі статистики держав-учасниць  Співдружності  організувати
надання урядам держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав,
Енергетичній  раді і Раді по залізничному транспорту щомісячної
інформації  з  питань,  пов'язаних  з  підготовкою народного
господарства до осінньо-зимового періоду, зокрема, про виробництво
і  міждержавні  поставки  в  рахунок  виконання  договорів
паливно-енергетичних  ресурсів (електроенергії, вугілля, газу,
нафти і продуктів її переробки), про запаси палива у виробників і
найважливіших споживачів, а також про стан взаєморозрахунків  за
міждержавні поставки ресурсів.
   Органам статистики  держав-учасниць  Співдружності  вжити
заходів щодо підготовки зазначеної інформації і направлення її до
Статистичного комітету Співдружності Незалежних Держав
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка