Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про основні напрями міждержавної комплексної медико-соціальної програми охорони здоров'я і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей на 1992-1995 роки (укр/рос)

               Рішення
      про основні напрями міждержавної комплексної
     медико-соціальної програми охорони здоров'я і
      реабілітації воїнів-інтернаціоналістів та
        членів їх сімей на 1992-1995 роки
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання:    09.10.1992 
   Дата набуття чинності: 09.10.1992 
 
   Уряди  держав  -  учасниць  цього  Рішення, виходячи з
необхідності    більш   повного   задоволення   потреб
воїнів-інтернаціоналістів  у  реабілітації,  протезуванні  і
санаторно-курортному лікуванні та забезпеченні кваліфікованою і
спеціалізованою медичною допомогою,
   вирішили:
 
   1. Схвалити в цілому основні напрями міждержавної комплексної
медико-соціальної програми охорони  здоров'я  і  реабілітації
воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей на 1992-1995 роки
(додаються).
   2. Доручити Комітету по справах воїнів-інтернаціоналістів при
Раді глав урядів Співдружності спільно з комітетами по справах
воїнів-інтернаціоналістів  держав  -  учасниць  Співдружності
доопрацювати заходи міждержавної комплексної медико-соціальної
програми охорони здоров'я і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів
та членів їх сімей на 1992-1995 роки.
   3. Взяти до уваги, що фінансування заходів, передбачених цим
Рішенням, здійснюється в 1992 році за рахунок коштів Комітету по
справах  воїнів-інтернаціоналістів  при  Раді  глав  урядів
Співдружності, а в наступні роки за рахунок бюджетних коштів цих
держав,  виходячи  з кількості воїнів-інтернаціоналістів, які
мешкають у них.
   4. Доручити Комітету по справах воїнів-інтернаціоналістів при
Раді  глав  урядів  Співдружності,  міністерствам  фінансів,
міністерствам соціального захисту і соціального забезпечення,
міністерствам охорони здоров'я і міністерствам оборони держав -
учасниць Співдружності розробити і надати в листопаді поточного
року на розгляд Ради глав урядів пропозиції:
   щодо фінансування в 1993-1995 роках заходів, передбачених
основними напрямами міждержавної комплексної програми охорони
здоров'я і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів та членів їх
сімей;
   щодо забезпечення  воїнів-інтернаціоналістів  гарантованим
обсягом пільг у медичному і соціальному забезпеченні, професійному
навчанні і працевлаштуванні незалежно від місця їх проживання.
 
   Вчинено в місті Бішкеку 9 жовтня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали
це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                 За Уряд
 Азербайджанської Республіки       Республіки Молдова
                         (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Білорусь           Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Вірменія           Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Грузія            Туркменистану
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Казахстан          Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Киргизстан          України
 (підпис)                    (підпис)
 
                   Додаток
                   до Рішення "Про основні
                   напрями міждержавної
                   комплексної
                   медико-соціальної програми
                   охорони здоров'я і
                   реабілітації
                   воїнів-інтернаціоналістів та
                   членів їх сімей на 1992-1995
                   роки"
                   від 9 жовтня 1992 року
 
             Основні напрями
           міждержавної комплексної
      медико-соціальної програми охорони здоров'я
       і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів
        та членів їх сімей на 1992-1995 роки
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування заходів   ¦ Строк ¦     Виконавці     ¦
¦             ¦виконання¦              ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Створення міждержавного  ¦ 1993 рік¦Комітет по     справах¦
¦банку даних з питань   ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦обслуговування воїнів-  ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦інтернаціоналістів.    ¦     ¦Співдружності; міністерства¦
¦Проведення регулярних   ¦     ¦оборони,      охорони;¦
¦соціологічних і медико-  ¦     ¦держкомітети по статистиці¦
¦соціальних досліджень   ¦     ¦держав - учасниць     ¦
¦цього контингенту     ¦     ¦Співдружності;  громадські¦
¦             ¦     ¦організації        ¦
¦             ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів; ¦
¦             ¦     ¦Гуманітарна    академія¦
¦             ¦     ¦Збройних  Сил  Російської¦
¦             ¦     ¦Федерації; НПО  "Енергія"¦
¦             ¦     ¦Мінпрому     Російської¦
¦             ¦     ¦Федерації         ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Організація Міждержавного ¦ 1992 рік¦Комітет по     справах¦
¦науково-дослідного центру ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦з проблем реабілітації  ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦воїнів-інтернаціоналістів,¦     ¦Співдружності; міністерства¦
¦членів їх сімей і батьків ¦     ¦охорони      здоров'я,¦
¦загиблих         ¦     ¦соціального  захисту  і¦
¦(м. Санкт-Петербург)   ¦     ¦соціального  забезпечення,¦
¦             ¦     ¦оборони  держав - учасниць¦
¦             ¦     ¦Співдружності;   Академія¦
¦             ¦     ¦медичних  наук Російської¦
¦             ¦     ¦Федерації;   мерія    ¦
¦             ¦     ¦м. Санкт-Петербурга    ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Введення медичного    ¦ 1992 рік¦Комітет по справах воїнів¦
¦страхування        ¦     ¦інтернаціоналістів при Раді¦
¦воїнів-інтернаціоналістів,¦     ¦глав урядів Співдружності;¦
¦членів їх сімей, батьків ¦     ¦міністерства    охорони¦
¦загиблих, яке забезпечує ¦     ¦здоров'я,    соціального¦
¦можливість отримання   ¦     ¦захисту  і  соціального¦
¦висококваліфікованої   ¦     ¦забезпечення,    оборони¦
¦медичної допомоги у    ¦     ¦держав - учасниць     ¦
¦будь-якій з держав СНД  ¦     ¦Співдружності;   місцеві¦
¦             ¦     ¦органи  виконавчої влади;¦
¦             ¦     ¦громадські   організації¦
¦             ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів; ¦
¦             ¦     ¦медична страхова компанія¦
¦             ¦     ¦"Iнво"           ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Створення системи     ¦ 1993 - ¦Міністерства    охорони¦
¦динамічного спостереження ¦ 1994  ¦здоров'я, держкомітети по¦
¦і медичних оглядів    ¦ роки  ¦статистиці держав - учасниць¦
¦воїнів-інтернаціоналістів,¦     ¦Співдружності;   місцеві¦
¦членів їх сімей і батьків ¦     ¦органи виконавчої  влади;¦
¦загиблих. Введення єдиного¦     ¦Комітет   по   справах¦
¦паспорта здоров'я     ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦(автоматизованого досьє) ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦для цього контингенту   ¦     ¦Співдружності       ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Забезпечення медико-   ¦ 1992-  ¦Уряди Російської Федерації,¦
¦психологічної і соціально-¦ 1995  ¦України,     Республіки¦
¦трудової реабілітації   ¦ роки  ¦Узбекистан та інших держав¦
¦воїнів-інтернаціоналістів ¦     ¦Співдружності; Комітет по¦
¦та членів їх сімей,    ¦     ¦справах          ¦
¦незалежно від території  ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦проживання, на базі    ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦центрів "Русь", "Байкал", ¦     ¦Співдружності; міністерства¦
¦"Лазурный", "Чемпион",  ¦     ¦соціального  захисту  і¦
¦"Кубань", "Саки"     ¦     ¦соціального  забезпечення,¦
¦(включаючи безкоштовний  ¦     ¦охорони здоров'я, оборони¦
¦проїзд до місця лікування ¦     ¦держав - учасниць     ¦
¦і назад) з виділенням   ¦     ¦Співдружності       ¦
¦путівок пропорційно    ¦     ¦              ¦
¦кількості         ¦     ¦              ¦
¦воїнів-інтернаціоналістів ¦     ¦              ¦
¦та членів їх сімей    ¦     ¦              ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Організація в м. Москві  ¦ 1992-  ¦Міністерства    охорони¦
¦Міжнародної школи     ¦ 1995  ¦здоров'я, держкомітети по¦
¦підготовки і       ¦ роки  ¦освіті,    міністерства¦
¦перепідготовки      ¦     ¦соціального  захисту  і¦
¦спеціалістів       ¦     ¦соціального  забезпечення¦
¦реабілітаційного профілю і¦     ¦держав - учасниць     ¦
¦служби соціально-     ¦     ¦Співдружності; Комітет по¦
¦психологічного сервісу, у ¦     ¦справах          ¦
¦тому числі соціальних   ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦робітників. Створення   ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦системи таких шкіл у   ¦     ¦Співдружності;   Iнститут¦
¦державах Співдружності  ¦     ¦молоді; Московська медична¦
¦             ¦     ¦академія  імені  I.  М.¦
¦             ¦     ¦Сеченова          ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Розвиток і удосконалення ¦ 1992-  ¦Комітет по     справах¦
¦протезування       ¦ 1995  ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦воїнів-інтернаціоналістів ¦ роки  ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦на базі центру      ¦     ¦Співдружності; міністерства¦
¦реабілітації "Русь" і   ¦     ¦соціального  захисту  і¦
¦центру протезування в   ¦     ¦соціального  забезпечення¦
¦м. Єревані        ¦     ¦держав - учасниць     ¦
¦             ¦     ¦Співдружності;  Російський¦
¦             ¦     ¦фонд інвалідів  війни  в¦
¦             ¦     ¦Афганістані; Асоціація рад¦
¦             ¦     ¦воїнів       запасу,¦
¦             ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів і¦
¦             ¦     ¦військово-патріотичних   ¦
¦             ¦     ¦об'єднань         ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Створення в державах   ¦ 1993-  ¦Уряди   держав - учасниць¦
¦Співдружності центрів   ¦ 1994  ¦Співдружності; міністерства¦
¦протезно-ортопедичної   ¦ роки  ¦соціального  захисту  і¦
¦допомоги, які       ¦     ¦соціального  забезпечення¦
¦використовують новітні  ¦     ¦держав-учасниць      ¦
¦розробки і технології   ¦     ¦Співдружності; Комітет по¦
¦вітчизняних і провідних  ¦     ¦справах          ¦
¦закордонних фірм     ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦             ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦             ¦     ¦Співдружності;     НВО¦
¦             ¦     ¦"Енергія"     Мінпрому¦
¦             ¦     ¦Російської    Федерації;¦
¦             ¦     ¦Асоціація        рад¦
¦             ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів і¦
¦             ¦     ¦військово-патріотичних   ¦
¦             ¦     ¦об'єднань         ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Створення в державах   ¦ 1992-  ¦Уряди   держав - учасниць¦
¦Співдружності резерву   ¦ 1995  ¦Співдружності; міністерства¦
¦валютних коштів для    ¦ роки  ¦фінансів  держав-учасниць¦
¦протезування і лікування ¦     ¦Співдружності; Комітет по¦
¦воїнів-інтернаціоналістів,¦     ¦справах          ¦
¦придбання медикаментів,  ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦медичної техніки і    ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦новітніх технологій в   ¦     ¦Співдружності       ¦
¦галузі протезування,   ¦     ¦              ¦
¦протезних напівфабрикатів,¦     ¦              ¦
¦а також для навчання   ¦     ¦              ¦
¦спеціалістів за кордоном ¦     ¦              ¦
¦--------------------------+---------+---------------------------¦
¦Будівництво оздоровчо-  ¦ 1993-  ¦Уряди   держав - учасниць¦
¦реабілітаційних центрів у ¦ 1995  ¦Співдружності; Комітет по¦
¦різних економіко-     ¦ роки  ¦справах          ¦
¦географічних зонах    ¦     ¦воїнів-інтернаціоналістів ¦
¦держав - учасниць     ¦     ¦при  Раді  глав  урядів¦
¦Співдружності       ¦     ¦Співдружності       ¦
------------------------------------------------------------------
 
               Решение
      об основных направлениях межгосударственной
   комплексной медико-социальной программы охраны здоровья
  и реабилитации воинов-интернационалистов и членов их семей
            на 1992-1995 годы
 
 
   Правительства государств-участников  настоящего  Решения,
исходя из необходимости более полного удовлетворения потребности
воинов-интернационалистов  в  реабилитации,  протезировании  и
санаторно-курортном лечении и обеспечения квалифицированной и
специализированной медицинской помощью решили:
 
   1. Одобрить в целом основные направления межгосударственной
комплексной медико-социальной  программы  охраны  здоровья  и
реабилитации воинов-интернационалистов  и членов их семей на
1992-1995 годы.
   2. Поручить Комитету по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств Содружества совместно с комитетами по
делам воинов-интернационалистов государств-участников Содружества
доработать   мероприятия   межгосударственной   комплексной
медико-социальной  программы  охраны  здоровья и реабилитации
воинов-интернационалистов и членов их семей на 1992-1995 годы.
   3. Принять  к  сведению, что финансирование мероприятий,
предусмотренных настоящим Решением, осуществляется в 1992 году за
счет средств Комитета по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств Содружества, а в последующие годы - за
счет бюджетных средств этих государств, исходя из численности
проживающих в них воинов-интернационалистов.
   4. Поручить Комитету по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств Содружества, министерствам финансов,
министерствам  социальной  защиты  и социального обеспечения,
министерствам  здравоохранения  и  министерствам   обороны
государств-участников Содружества разработать и представить в
ноябре текущего года на рассмотрение Совета глав правительств
предложения:
   по финансированию   в  1993-1995  годах  мероприятий,
предусмотренных  основными  направлениями  межгосударственной
комплексной  программы  охраны  здоровья  и  реабилитации
воинов-интернационалистов и членов их семей;
   по обеспечению  воинов-интернационалистов  гарантированным
объемом  льгот  в  медицинском  и  социальном  обеспечении,
профессиональном обучении и трудоустройстве независимо от места их
проживания.
 
   Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном
подлинном  экземпляре  на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь,  которое
направит  государствам,  подписавшим  настоящее  Решение, его
заверенную копию.
 
   Решение не подписано Правительством Туркменистана.
 
 "Содружество", Информационный вестник
 Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ,
 выпуск седьмой, 1992 г
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка