Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокольне рішення про Стратегічні сили (укр/рос)

            Протокольне рішення
            про Стратегічні сили
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання:    09.10.1992 
   Дата набуття чинності: 09.10.1992
 
   Держави-учасниці Співдружності Незалежних Держав з  метою
забезпечення управління Стратегічними силами Співдружності
   вирішили:
 
   1. Iнформацію Головнокомандувача Об'єднаними Збройними Силами
Співдружності маршала авіації Шапошнікова Є. I. прийняти до уваги.
   2. Звільнити з посади Командувача  Стратегічними  силами
Об'єднаних Збройних Сил Співдружності генерала армії Максимова
Юрія Павловича за власним бажанням у зв'язку із звільненням у
відставку.
   3. Обов'язки Командувача Стратегічними силами  Об'єднаних
Збройних  Сил  Співдружності  покласти  на Головнокомандувача
Об'єднаними Збройними Силами Співдружності Незалежних  Держав
маршала авіації Шапошнікова Євгена Iвановича.
 
   Вчинено в місті Бішкеку 9 жовтня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали це Протокольне рішення, його завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Республіку Молдова
 
 За Республіку Білорусь         За Російську Федерацію
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Вірменія         За Республіку Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Грузія          За Туркменистан
 
 За Республіку Казахстан         За Республіку Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Киргизстан        За Україну
   (підпис)                  (підпис)
 
            Протокольное решение
           о Стратегических силах
 
 
   Государства-участники Содружества Независимых Государств в
целях обеспечения управления Стратегическими силами Содружества
   решили:
 
   1. Информацию Главнокомандующего Объединенными Вооруженными
Силами Содружества маршала авиации Шапошникова Е.И. принять к
сведению.
   2. Освободить от должности  Командующего  Стратегическими
силами Объединенных Вооруженных Сил Содружества генерала армии
Максимова Юрия Павловича по личной просьбе в связи с увольнением в
отставку.
   3. Обязанности  Командующего   Стратегическими   силами
Объединенных  Вооруженных  Сил  Содружества  возложить  на
Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Содружества
Независимых  Государств  маршала  авиации Шапошникова Евгения
Ивановича.
 
   Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном
подлинном  экземпляре  на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Протокольное решение,
его заверенную копию.
 
 За Азербайджанскую Республику      За Российскую Федерацию
    (подпись)                   (подпись)
 
 За Республику Армения          За Республику Таджикистан
    (подпись)                   (подпись)
 
 За Республику Беларусь         За Туркменистан
    (подпись)
 
 За Республику Казахстан         За Республику Узбекистан
    (подпись)                   (подпись)
 
 За Республику Кыргызстан        За Украину
    (подпись)                   (подпись)
 
 За Республику Молдов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка