Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про спільні заходи по вирішенню проблем Аралу і Приаралля, ліквідації наслідків Спітакського землетрусу і Чорнобильської катастрофи (укр/рос)

               Рішення
       про спільні заходи по вирішенню проблем
       Аралу і Приаралля, ліквідації наслідків
    Спітакського землетрусу і Чорнобильської катастрофи
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання:    09.10.1992 
   Дата набуття чинності: 09.10.1992 
 
   Уряди держав-учасниць  Співдружності  Незалежних  Держав,
заслухавши інформацію Координатора Робочої групи Ради глав держав
і Ради глав урядів СНД про підсумки засідання уповноважених
урядами держав Співдружності осіб, на якому вони повинні були
обговорити і парафувати проекти таких Угод:
   про спільні заходи допомоги для вирішення проблем Аральського
моря і Приаралля;
   про спільні заходи щодо мінімізації і подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи;
   про спільні  заходи по ліквідації наслідків Спітакського
землетрусу в Республіці Вірменія,
   вирішили:
 
   1. Прийняти інформацію Координатора Робочої групи Ради держав
і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав до відома.
   2. Вважати  доцільним  питання,  пов'язані  з вирішенням
зазначених проблем, здійснювати на основі двосторонніх Угод між
державами-учасницями Співдружності.
   3. Рішення набуває чинності з моменту його підписання.
 
   Вчинено в місті Бішкеку 9 жовтня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд                 За Уряд
 Азербайджанської Республіки       Республіки Молдова
                         (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Білорусь           Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Вірменія           Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Грузія            Туркменистану
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Казахстан          Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Киргизстан          України
   (підпис)                  (підпис)
 
               Решение
    о совместных мероприятиях по решению проблем Арала и
 Приаралья, ликвидации последствий Спитакского землетрясения и
           Чернобыльской катастрофы
 
 
   Правительства государств-участников Содружества Независимых
Государств, заслушав информацию Координатора Рабочей группы Совета
глав государств и Совета глав правительств СНГ об итогах заседания
уполномоченных правительствами государств Содружества лиц, на
котором они должны были обсудить и парафировать проекты следующих
Соглашений:
   о совместных мерах помощи для решения проблем Аральского моря
и Приаралья;
   о совместных мерах по минимизации и преодолению последствий
Чернобыльской катастрофы;
   о совместных  мероприятиях  по  ликвидации  последствий
Спитакского землетрясения в Республике Армения,
   решили:
 
   1. Принять информацию Координатора Рабочей группы Совета глав
государств и Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств к сведению.
   2. Считать целесообразным вопросы, связанные с  решением
указанных проблем, осуществлять на основе двусторонних Соглашений
между государствами-участниками Содружества.
   3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
 
   Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.  Подлинный  экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам,  подписавшим  настоящее  Решение,  его
заверенную копию.
 
   Решение не подписано Правительством Туркменистана.
 
 "Содружество", Информационный вестник
 Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ,
 выпуск седьмой, 1992 г
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка