Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Міністерством Оборони України і Федеральним Міністерством Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у галузі опрацювання спільних технологій по ліквідації шахтних пускових установок

               Протокол
        між Міністерством Оборони України і
      Федеральним Міністерством Закордонних Справ
   Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво
      у галузі опрацювання спільних технологій по
       ліквідації шахтних пускових установок
 
 
    { Додатково див. Протокол ( 276_069 )від 12.07.95 }
 
 
 
   Дата підписання:    13.10.1994
   Дата набуття чинності: 13.10.1994
 
   Міністерство Оборони  України  і  Федеральне Міністерство
Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччина на підставі
Угоди  між  Урядом України і Урядом Федеративної Республіки
Німеччина про співробітництво у розв'язанні проблем ліквідації
ядерних озброєнь від 10 червня 1993 року ( 276_061 ),
 
   бажаючи співпрацювати у справі ліквідації шахтних пускових
установок міжконтинентальних балістичних  ракет,  які  надалі
іменовані ШПУ,
 
   домовились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   (1) 3 метою спільного створення, випробування і практичного
застосування нових ефективних технологій ліквідації  ШПУ,  з
додержанням  при  цьому процедур Договору про скорочення та
обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31 липня 1991
року (  840_050  )  і вимог екологічної безпеки, Федеральне
Міністерство Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччина
надає Міністерству Оборони України устаткування і послуги згідно з
переліком, приведеним в Додатку до даного Протоколу, який є
невід'ємною його частиною.
 
   (2) Міністерство   Оборони   України   зобов'язується
використовувати устаткування та послуги, які надає  німецька
Сторона, виключно з метою, зазначеною в пункті (1) Статті 1, якщо
між Сторонами не будуть укладені в наступному інші домовленості.
 
   (3) Сторони єдині у намірі, в разі успішного завершення
випробування  розроблених  технологій, використовувати їх для
практичного проведення робіт по ліквідації ШПУ в Україні.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Кожна із Сторін має право, після письмового повідомлення
іншої Сторони, делегувати виконання зобов'язань за цим Протоколом
іншим органам, організаціям та фірмам своєї держави.
 
               СТАТТЯ 3
 
   (1) Сторони здійснюють технічне співробітництво з  метою
відпрацювання  спільних  ефективних  та  екологічно-безпечних
технологій ліквідації ШПУ, які розташовані безпосередньо поблизу
до об'єктів цивільного і військового призначення.
 
   (2) Таке технічне співробітництво здійснюється у два етапи:
 
   1. На першому, підготовчому етапі, що триватиме два тижні,
передбачається:
 
   - провести огляд однієї з ШПУ;
 
   - провести обстеження місця проведення  робіт  з  метою
визначення забезпеченості його водою і електроенергією;
 
   - перевірити   можливості   застосування   українського
устаткування   для   вирішення   завдань   транспортування
матеріально-технічних засобів, що надаються німецькою Стороною,
виконання інших механічних допоміжних операцій;
 
   - провести підготовчі роботи для випробування технології
гідроабразивного різання;
 
   - розробити  спільну  програму  випробування  технології
гідроабразивного різання для виконання робіт, які передбачені цим
Протоколом.
 
   2. На другому, експериментальному етапі, тривалістю десять
тижнів,  передбачається  провести  випробування  установки
гідроабразивного різання, відпрацювання технологій та їх практичне
застосування при ліквідації однієї із ШПУ.  В  ході  етапу
заплановано виконати такі роботи:
 
   - забезпечити  постачання  в  Україну  устаткування, яке
визначено в Додатку до цього Протоколу;
 
   - розробити силами українських фахівців методику вимірювання
параметрів  повітряних  ударних хвиль і виконання швидкісної
відеозйомки зони розльоту осколків;
 
   - виконати необхідні роботи по частковому розподілу ШПУ, зі
створенням при цьому в бетоні порожнин різних розмірів. В процесі
експерименту виміряти параметри повітряних ударних хвиль в зоні
розльоту уламків. Робота виконується українськими і німецькими
фахівцями спільно;
 
   - спільними силами  українських  та  німецьких  фахівців
розробити технологічну документацію по використанню розроблених
технологій;
 
   - розробити виробничий план і технологічну схему проведення
ліквідаційних робіт, а також їх кошторис;
 
   - здійснити навчання українського персоналу.
 
   (3) До виконання робіт підготовчого етапу залучаються 3
фахівці з німецької Сторони і 2 фахівці з української Сторони.
 
   Німецькі фахівці допускаються на ШПУ після демонтажу з неї
технологічного устаткування.
 
   (4) Для  проведення  робіт  другого етапу залучаються 4
німецьких фахівці та 6 українських. Умови допуску німецьких
фахівців на ШПУ, з метою випробування обладнання та технологій,
аналогічні умовам підготовчого етапу.
 
   (5) В ході проведення  експерименту  українська  Сторона
зобов'язується  забезпечити  німецьких  фахівців технологічною
документацією, яка необхідна для здійснення проекту належним
чином.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Міністерство Оборони  України  перевіряє,  при отриманні,
відповідність устаткування, яке надано у відповідності з Додатком
до  цього  Протоколу та узгодженими в ньому специфікаціями,
підтверджує його одержання Федеральному Міністерству Закордонних
Справ Федеративної Республіки Німеччина на протязі 8 діб після
одержання чи повертає його, у разі  невідповідності,  через
Посольство Федеративної Республіки Німеччина у Києві на протязі 30
діб.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Загальна сума витрат на закупку і поставку устаткування і
послуг, що надаються відповідно до цього Протоколу німецькою
Стороною, не може перевищувати суми, визначеної на 1994 рік в
бюджеті Федеративної Республіки Німеччина для сприяння процесу
ліквідації ядерної зброї в Україні.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Роботи, які визначені у Статті 3 і у сукупності представляють
технічний  проект  створення  спільної  українсько-німецької
технології ліквідації ШПУ, повинні бути закінчені по можливості у
1994 році, якщо Сторони не погодяться на інші процедури.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Німецька Сторона  забезпечує Міністерство Оборони України
інструкціями щодо використання технічного устаткування і здійснює
навчання українських фахівців в Україні. Українська Сторона несе
всі витрати щодо експлуатації наданого обладнання з часу його
передачі, за винятком витрат на запасні та спрацьовані частини для
установки гідроабразивного різання, а також витрат на необхідний
гідроабразивний матеріал.
 
               СТАТТЯ 8
 
   Устаткування для ліквідації ШПУ згідно з Додатком до цього
Протоколу поставляється до Києва, якщо протягом місяця після
підписання Протоколу не буде визначено іншого пункту постачання.
 
               СТАТТЯ 9
 
   Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання.
Протокол дійсний на термін здійснення передбачених робіт. Зміни чи
доповнення до цього Протоколу в кожній окремій нагоді визначаються
письмовим узгодженням Сторін.
 
   Вчинено в м. Києві 13 жовтня 1994 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство Оборони        За Федеральне Міністерство
 України                Закордонних Справ
                    Федеративної Республіки
                    Німеччина
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   до Протоколу між
                   Міністерством Оборони
                   України і Федеральним
                   Міністерством Закордонних
                   Справ Федеративної
                   Республіки Німеччина про
                   співробітництво у галузі
                   опрацювання спільних
                   технологій по ліквідації
                   шахтних пускових установок
 
              I. Перелік
       обладнання, передбаченого для постачання
 
   1. Установка гідроабразивного різання у комплекті 1. од.
 
   2. Гідроабразивний матеріал,  необхідний  для  здійснення
спільного проекту.
 
   3. Бурильний верстат (діаметр буріння до 150 мм, глибина до
45 м, можливість буріння свердловин 80 мм, 100 мм, 120 мм; буріння
у  водонасиченому ґрунті обмеженої твердості; змонтований на
автошасі). 1. од.
 
   4. Iмпульсний шумомір 1. од.
 
   5. Відеокамера швидкісної зйомки 1. од.
 
   6. Електромагніт для крана вантажопідйомністю 3 тонни 1. од.
 
   7. Радіостанції УКХ-діапазону з радіусом дії до 6 км, з
індивідуальним підзарядним пристроєм (типу "Моторола") 6. од.
 
            II. Перелік послуг
 
   1. Розробка програми випробувань:
 
   а) огляд однієї із ШПУ;
 
   б) перевірка необхідної інфраструктури;
 
   в) перевірка можливості застосування українського обладнання;
 
   г) проведення підготовчих робіт до випробування технології
гідроабразивного різання;
 
   д) розробка спільної програми випробування.
 
   2. Експериментальні   випробування   з    установкою
гідроабразивного різання:
 
   а) монтаж і введення до експлуатації;
 
   б) попередні випробування (проведення робіт по роз'єднанню
частин ШПУ);
 
   в) розробка технологічної документації;
 
   г) розробка план-графіка, виробничого плану, кошторису;
 
   д) навчання українського персоналу;
 
   е) розробка методики вимірювання повітряних ударних хвиль.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка