Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Держсадвинпромом України і Міністерством сільського господарства і продовольства Республіки Молдова про економічне і науково-технічне співробітництво

               Угода
      між Держсадвинпромом України і Міністерством
    сільського господарства і продовольства Республіки
      Молдова про економічне і науково-технічне
             співробітництво
 
 
   Дата підписання: 29 серпня 1995 р.
   Набуття чинності: 29 серпня 1995 р.
 
   Держсадвинпром України і Міністерство сільського господарства
і продовольства Республіки Молдова, що далі іменуються Договірні
Сторони,
 
   керуючись Міжурядовими угодами,
 
   зважаючи на зміни, які пройшли у політичному й економічному
житті обох держав,
 
   прагнучи створити   сприятливі   умови  для  розвитку
торгово-економічного і науково-технічного співробітництва у галузі
сільського господарства та переробної промисловості, які базуються
на  принципах  рівноправності  та  взаємної  вигоди,  згідно
законодавств країн Договірних Сторін,
 
   домовились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   Договірні Сторони  будуть  надавати  допомогу та сприяти
розвиткові  прямих  торгових  відносин,  господарських  та
науково-технічних зв'язків у галузі сільського господарства та
переробної промисловості між суб'єктами господарської діяльності,
науковими центрами, іншими організаціями та адміністративними
підрозділами -  в  межах  своїх  компетенцій  і  відповідно
законодавства, що діє в державі кожної з Договірних Сторін.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Договірні Сторони будуть конкретно підтримувати і розвивати
співробітництво в таких сферах:
 
   - створення змішаних товариств і спільних підприємств на базі
винзаводів Республіки  Молдова,  які знаходяться на території
України в містах Київ, Львів, Одеса;
 
   - створення  спільного  підприємства  по  виробництву
смородинно-збирального комбайну МПЯ-IА (на базі Кишинівського
об'єднання "Агромашина");
 
   - сприяння в постачанні в Україну:
 
   - смородинно-збирального  комбайну  МПЯ-IА,  напівпричепу
перевантажника ППВ-3, машини універсальної для контурної обрізки
дерев МКО-3, виноградо-збирального комбайну і тракторів Т-70-В;
виноматеріалів - 3 млн дал. у т. ч. шампанських - 2 млн дал.;
 
   - надання взаємних консультативних послуг;
 
   - спільна діяльність з організації підвищення кваліфікації
спеціалістів у галузі техніки та технології;
 
   - проведення спільних наукових досліджень у галузі розведення
розсади, виноградарства, садівництва і виноробства;
 
   - обмін   учнями,   студентами   та   викладачами
сільськогосподарських учбових закладів, а також спеціалістами та
консультантами;
 
   - обмін інформацією про наукові та господарські заходи, які
тематично пов'язані з сільським господарством  і  переробною
промисловістю  (організація  ярмарків,  виставок,  семінарів,
конференцій, симпозіумів тощо);
 
   - обмін інформацією, яка стосується юридичних  актів  і
діяльності в галузі виноградарства, садівництва і виноробства;
 
   - сприяти у постачанні в Республіку Молдова:
 
   - металу, у т. ч. шпалерного дроту;
 
   - комплектуючих електротехнічних виробів для виробництва і
постачання сільгоспмашин;
 
   - мінеральних добрив;
 
   - кальцинованої соди та піску для склопромисловості;
 
   - спирту (зернового, картопельного) для потреб виноробної
промисловості;
 
   - сахарози;
 
   - обладнання та ємкостей для вино-горілчаної промисловості;
 
   - малогабаритних дизельних двигунів (15-20 к.с.) Харківського
заводу.
 
               СТАТТЯ 3
 
   Договірні Сторони приймають рішення про створення Спільної
комісії, яка складається з представників обох Договірних Сторін і
буде проводити свої наради на прохання будь-якої із сторін, але не
рідше ніж один раз на рік почергово в Україні та Республіці
Молдова.
 
   До завдань Спільної комісії входить:
 
   - аналіз процесу співробітництва;
 
   - внесення пропозицій про подальший розвиток наукового та
економічного співробітництва в галузі сільського господарства і
переробної промисловості;
 
   - вироблення варіантів подолання в ході  співробітництва
труднощів і проблем;
 
   - надання  допомоги  та  сприяння  реалізації  програм
співробітництва;
 
   - інші види діяльності, що погоджені обома  Договірними
Сторонами.
 
               СТАТТЯ 4
 
   1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   2. Ця Угода укладається терміном на 5 (п'ять) років.
 
   3. Угода  може бути розірвана з ініціативи будь-якої з
Договірних Сторін за пропозицією однією з них, з повідомленням у
письмовій формі про це іншу сторону не менше ніж за 6 місяців.
 
   4. Розірвання цієї Угоди не звільняє Договірні Сторони від
виконання зобов'язань, які випливають із інших договорів, які були
укладені на підставі цієї Угоди.
 
   5. Договірні Сторони можуть за взаємною згодою змінювати або
доповнювати цю Угоду.
 
   Вчинено у м. Кишиневі 29 серпня 1995 року у двох оригінальних
примірниках, кожен з яких українською, молдавською та російською
мовами, причому кожен з текстів має однакову юридичну силу.
 
 За Держсадвинпром          За Міністерство сільського
 України               господарства і продовольства
                   Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка