Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони навколишнього середовища, природних ресурсів і лісового господарства Республіки Польщі про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

               Угода
    між Міністерством охорони навколишнього природного
      середовища України та Міністерством охорони
      навколишнього середовища, природних ресурсів
      і лісового господарства Республіки Польщі
        про співробітництво в галузі охорони
           навколишнього середовища
 
 
 
   Міністерство охорони навколишнього  природного  середовища
України  та  Міністерство  охорони  навколишнього середовища,
природних ресурсів і лісового господарства Республіки Польщі, які
надалі іменуються "Сторони", діючи у дусі Декларації про принципи
і основні напрямки розвитку українсько-польських відносин від 13
жовтня 1990 року ( 616_176 ),
   визнаючи цілісність і неподільність навколишнього середовища,
глобальний характер екологічних проблем, враховуючи добросусідські
і дружні відносини між нашими країнами,
   беручи до уваги положення Заключного Акта Конференції з
безпеки і співробітництва в Європі,
   усвідомлюючи  необхідність  зміцнення    міжнародного
природоохоронного співробітництва як в регіональному, так і в
глобальному масштабі, виражаючи готовність до  двостороннього
співробітництва у даній галузі, домовилися про таке:
 
                Стаття I
 
   Сторони співпрацюватимуть з питань охорони навколишнього
середовища в рамках їх компетенції та спільної зацікавленості.
   Співробітництво здійснюватиметься з таких основних напрямків:
   охорона атмосферного повітря від забруднення,  включаючи
транскордонні переноси,
   охорона вод від забруднення, особливо басейнів прикордонних
річок,
   спільна екологічна експертиза господарської діяльності, яка
проектується у прикордонній зоні,
   правові, а також економічні аспекти екологічної політики,
моніторинг навколишнього середовища, охорона флори і  фауни,
розвиток національних парків, заповідників та інших територій, які
особливо охороняються,
   переробка, утилізація і використання промислових і побутових
відходів,
   взаємне оперативне інформування про ситуації, що створюють
загрозу забруднення навколишнього середовища однієї з Сторін,
   обмін природоохоронною інформацією.
   Даний перелік основних напрямків  співробітництва  може
доповнюватися та змінюватися за узгодженням Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво здійснюватиметься на центральному і місцевому
рівнях у таких формах:
   здійснення спільних програм і проектів та засідань робочих
груп,
   проведення семінарів і симпозіумів,
   підготовка і обмін спеціалістами,
   організація спільного інспектування стану  навколишнього
середовища,
   обмін науково-технічною, практичною, нормативно-методичною та
іншою інформацією.
   Сторони можуть узгоджувати також інші форми співробітництва.
 
                Стаття 3
 
   Сторони надають великого значення спільній роботі по програмі
міжнародного біосферного заповідника у Східних  Карпатах  і
сприятимуть підвищенню ефективності співробітництва у  цьому
напрямку.
 
                Стаття 4
 
   Сторони, виходячи з цілей данної  Угоди,  сприятимуть
вставленню і розвитку прямих зв'язків та безпосередніх контактів у
галузі охорони навколишнього середовища  між заінтересованими
організаціями обох країн.
 
               Стаття 5
 
   З метою реалізації даної Угоди Сторони створять Постійну
робочу групу і, в разі необхідності, робочі підгрупи з окремих
питань.
   Засідання Постійної робочої групи проводяться рідше одного
разу на рік.
   Прийом делегацій Сторін, пов'язаний з виконанням даної Угоди,
здійснюється на еквівалентній основі.
   Проїзд делегацій до місця, узгодженого з приймаючою Стороною,
сплачує відряджаюча Сторона.
   Витрати делегацій, пов'язані з оплатою  проживання  і
харчування, бере на себе приймаюча Сторона.
 
               Стаття 7
 
   Сторони негайно надають одній повну інформацію про промислові
аварії та інші надзвичайні ситуації, що створюють  загрозу
забруднення навколишнього середовища однієї з країн, а також про
вжиті заходи по їх ліквідації.
 
               Стаття 8
 
   Умови надання допомоги по ліквідації наслідків промислових
аварій та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу
забруднення навколишнього середовища однієї з країн, визначаються
на основі спеціальних домовленостей Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Дана Угода не порушує прав і  зобов'язань  Сторін,  що
випливають з інших угод.
 
              Стаття 10
 
   Дана Угода укладається строком на п'ять років і автоматично
проводжується на наступний п'ятирічний строк, якщо жодна з Сторін
не заявить письмово про своє бажання припинити її дію за три
місяці до закінчення відповідного строку дії Угоди.
   Дана Угода набирає чинності з дати її підписання.
 
   Здійснено в  м.  Варшаві  18  травня 1992 року у двох
примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 
    Міністр                  Міністр
 охорони навколишнього           охорони навколишнього
 природного середовища           середовища, природних
    України               ресурсів і лісового
                     господарства Республіки
                         Польщі
 
    (підпис)                 (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка