Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польщі з питань культурного і наукового співробітництва


          П О П Е Р Е Д Н Я У Г О Д А
 
 
      Угода між Урядом України і Урядом Республіки
       Польщі з питань культурного і наукового
             співробітництва
 
 
   Уряд України і Уряд Республіки Польщі, які надалі іменуються
Сторонами,
   переконані, що  в  розвитку  і зміцненні добросусідських
відносин між народами обох держав винятково важливу роль відіграє
співробітництво в галузі культури і науки,
   керуючись положеннями Заключного Акта Наради з питань безпеки
і співробітництва в Європі, Паризької Хартії для нової Європи, а
також інших документів загально-європейського  співробітництва,
зокрема документа Краківського симпозіуму з питань культурної
спадщини ( 994_114 ),
   виходячи з положень Договору між Україною і Республікою
Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво
( 616_172 ),
   прагнучи зберегти найкращі цінності з доробку багатовікових
українсько-польських відносин, в тому числі усвідомлення етнічної
і культурної близькості українського і польського народів,
   виявляючи волю до забезпечення належних умов для здійснення
взаємовигідного співробітництва в галузі культури, науки, освіти,
мистецтва та інформації до часу підписання постійної угоди з цих
питань, домовились укласти цю попередню Угоду:
 
               Стаття 1
 
   Сторони розвиватимуть і заохочуватимуть взаємне ознайомлення
з культурною спадщиною і сучасними культурними та науковими
досягненнями, керуючись передусім турботою про поважання свободи
творчості і забезпечення доступу до культурних цінностей, про
поліпшення умов обміну особами, зайнятими в різних галузях науки,
освіти, культури і мистецтва.
 
               Стаття 2
 
   Сторони заохочуватимуть всебічне безпосереднє співробітництво
університетів, інститутів, шкіл та інших учбових закладів і
наукових установ, а також творчих, громадських,  релігійних,
молодіжних, спортивних та інших організацій, які діють у галузях
співробітництва, передбачених цією Угодою. Це особливо стосується
прикордонних регіонів.
 
               Стаття 3
 
   1. Співпрацюючи в галузі науки і освіти, Сторони сприятимуть
обміну досвідом в питаннях управління освітою, розвитку сучасних
методів навчання, організації спільних наукових досліджень, а
також підготовці кадрів зі  спеціальностей,  які  становлять
обопільний інтерес.
   2. З  метою  виховання  молодого  покоління  в  дусі
взаєморозуміння  і  співробітництва  кожна Сторона надаватиме
підтримку поширенню знань з мови, літератури, історії та географії
другої країни, а також підготовці підручників та інших учбових
матеріалів.
   3. Сторони вживатимуть відповідних заходів з метою збільшення
обсягу видання книг, присвячених проблематиці другої країни.
Зокрема, передбачається видання обома мовами в Україні "Iсторії
Польщі", а в Республіці Польщі - "Iсторії України", підготовлених
спільно істориками обох країн.
 
               Стаття 4
 
   Сторони сприятимуть діяльності, спрямованій на задоволення
культурних і релігійних потреб, а також збереження рідної мови і
національної самобутності українців, які проживають у Республіці
Польщі, так само як і поляків, що живуть в Україні. Вони
заохочуватимуть діяльність, яка сприятиме підтриманню зв'язків
представників етнічно-культурних меншостей з батьківським краєм
шляхом поліпшення умов для поїздок до краю батьків, а також для
підтримання інших контактів. Сторони створюватимуть передумови для
забезпечення  матеріальної  підтримки  діяльності  громадських
організацій національних меншостей, одночасно надаючи їм, згідно з
існуючими правилами, право отримувати допомогу з батьківского
краю.
 
               Стаття 5
 
   1. Сторона, на території якої знаходяться  цінності  та
пам'ятки культури, історії і науки, а також архівні та бібліотечні
матеріали другої країни, вживатиме відповідних заходів  щодо
забезпечення їм належного правового і матеріального захисту, а
також сприятиме їх виявленню, інвентаризації, відновленню зібрань,
збереженню, реставрації, реконструкції та відкриттю доступу до
них. Сторони співробітничатимуть у цій галузі, в тому числі у
справі відновлення цілісності художніх, бібліотечних та архівних
колекцій, розпорошених в результаті історичних причин.
   2. Відповідно  до міжнародних конвенцій ЮНЕСКО та інших
міжнародних угод і стандартів, а також згідно з параграфом 4
Статті  13  Договору про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво, Сторони вживатимуть необхідних заходів з метою
виявлення і повернення рухомих пам'яток культури, історії та
архівних матеріалів другої країни.
   3. Для реалізації положень, викладених у параграфах 1 і 2,
Сторони призначатимуть своїх повноважених представників.
 
               Стаття 6
 
   1. Сторони підтримуватимуть всебічне співробітництво в галузі
радіо і телебачення, в тому числі шляхом сприяння розширенню
радіусу прийому програм на території другої країни, а також
сприятимуть створенню і розвитку радіо- і телевізійних програм,
які передаватимуться польською мовою на території України та
українською мовою на території Республіки Польщі для представників
національних меншин.
   2. Сторони  заохочуватимуть  співробітництво інформаційних
агентств і журналістських організацій обох країн.
   3. Сторони  сприятимуть  обміну виставками, кінофільмами,
художніми колективами, а  також  проведенню  інших  подібних
культурних заходів, зокрема й на комерційних засадах.
 
               Стаття 7
 
   Сторони погоджуються  щодо потреби утворення українського
інформаційно-культурного  центру  у  Варшаві  та  польського
інформаційно-культурного центру в Києві. З цього питання будуть
проведені відповідні переговори.
 
               Стаття 8
 
   На основі цієї Угоди розроблятимуться дворічні  програми
співробітництва, які включатимуть конкретні заходи, спрямовані на
виконання положень даної Угоди, що здійснюватимуться державними
установами, а також іншими учасниками культурного і наукового
співробітництва.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і діятиме до
часу  укладення  постійної  Угоди  про  культурне і наукове
співробітництво.
 
   Здійснено в м.Варшаві 18 травня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською і польською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 
 За Уряд України          За Уряд Республіки Польщі
  Л.Хоролець               А.Сіціньскі
  (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка