Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про реалізацію права на закордонну власність колишнього СРСР для цілей дипломатичних, консульських і торгових представництв


               Угода
     між Урядом України і Урядом Російської Федерації
      про реалізацію права на закордонну власність
       колишнього СРСР для цілей дипломатичних,
       консульських і торгових представництв
 
 
   Дата підписання:    03.08.1992
   Дата набуття чинності: 03.08.1992
 
 
   Уряд України  і  Уряд  Російської Федерації, які надалі
іменуються "Договірні Сторони",
   визнаючи припинення існування Союзу РСР як держави - суб'єкта
міжнародного права,
   керуючись положеннями,  що  містяться  у  Договорі  про
правонаступництво у відношенні зовнішнього державного боргу і
активів Союзу РСР від 4 грудня 1991 р. ( 997_155 ), підписаному в
м. Москві, Угоді Глав держав Співдружності Незалежних Держав про
власність колишнього Союзу РСР за кордоном від 30 грудня 1991
року, підписаній в м.Мінську, Угоді між Україною і Російською
Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин від 23
червня 1992 року ( 643_018 ), підписаній в м.Дагомисі, Угоді Глав
держав  Співдружності  Незалежних  Держав про розподіл всієї
власності колишнього Союзу РСР за кордоном від 6 липня 1992 року
( 997_022 ), підписаній в м.Москві,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони, підтверджуючи право України на володіння,
користування і розпорядження, належною їй справедливою фіксованою
часткою майна колишнього Союзу РСР за кордоном, домовились про
передачу Україні окремих будівель і приміщень для розташування і
нормального функціонування дипломатичних, консульських і торгових
представництв з прилеглими до них земельними ділянками, а також
іншого майна, пов'язаного з їх обслуговуванням та експлуатацією.
 
               Стаття 2
 
   Будівлі і приміщення дипломатичних, консульських і торгових
представництв колишнього Союзу РСР з прилеглими до них земельними
ділянками, а також інше рухоме та нерухоме майно, яке було в
наявності на час правонаступництва у розпорядженні колишнього
Союзу РСР і знаходилось під його юрисдикцією та контролем,
передається у володіння, користування і розпорядження Україні як
частка належної їй власності, виходячи з агрегованого показника у
відповідності з шкалою фіксованих часток (16,37%) в активах
колишнього Союзу РСР.
 
               Стаття 3
 
   Виділення зазначеного в статтях 1 і 2 майна для цілей
дипломатичних,  консульських і торгових представництв повинно
здійснюватись з урахуванням забезпечення належного функціонування
об'єктів власності Договірних Сторін.
   Закордонна власність  України  визначається  виходячи  з
загального обсягу закордонної власності колишнього Союзу РСР, яка
може бути предметом розподілу на підставі узгоджених критеріїв і
принципів в рамках фіксованої частки (16,37%).
   Надання Україні у володіння, користування і розпорядження
майна у межах її частки повинно здійснюватись з урахуванням
місцевого законодавства.
 
               Стаття 4
 
   Договірні Сторони погодились, що передача об'єктів  буде
здійснюватись поетапно шляхом підписання окремих Протоколів в
рахунок належної Україні частки - 16,37% на підставі необхідної
документації, що надається.
   Передача об'єктів буде здійснюватись таким чином, щоб не було
будь-якого розриву між реалізацією права України на встановлену
для неї частку закордонної власності і виконанням нею своїх
зобов'язань щодо погашення і обслуговування зовнішнього боргу.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони підтверджують свою готовність знаходити
взаємоприйнятні методи вирішення складних питань, що виникають у
відношенні цих об'єктів, виходячи з специфіки зазначеного майна.
 
               Стаття 6
 
   Врегулювання всіх  питань, пов'язаних з реалізацією цієї
Угоди, здійснюватиметься  в  рамках  Змішаної  Комісії,  яка
складається з рівної кількості представників Договірних Сторін.
   Членам Комісії безперешкодно надається для ознайомлення вся
необхідна документація, що стосується об'єктів передачі. В разі
потреби членам Комісії, уповноваженим її представникам надається
можливість виїзду в ту чи іншу державу для експертного вивчення і
вирішення питань, які складають предмет цієї Угоди. Спільні
поїздки членів Комісії в ту чи іншу державу для експертного
вивчення зазначених питань здійснюються за рахунок відряджуючих
країн.
 
               Стаття 7
 
   З метою забезпечення наступництва встановлених міжнародних
зв'язків і створення умов для їх найбільш сприятливого розвитку
Договірні Сторони укладуть між собою інші угоди, що регулюватимуть
різноманітні форми компенсацій за належну  частку  в  майні
колишнього Союзу РСР.
 
               Стаття 8
 
   Положення цієї Угоди ніяким чином не торкатимуться прав інших
держав - учасниць СНД на відповідну фіксовану справедливу частку у
власності колишнього Союзу РСР за кордоном.
 
               Стаття 9
 
   Всі спори  між Договірними Сторонами про тлумачення або
застосування цієї Угоди будуть вирішуватись шляхом переговорів. В
разі неможливості їх вирішення Сторони залишають за собою право
вирішувати їх у відповідності з  процедурами,  передбаченими
міжнародним правом.
 
              Стаття 10
 
   Угода набуває чинності з дати її підписання.
 
   Здійснено в м.Ялті 3 серпня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
 (підпис)                      (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка