Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про регулювання цін

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 23 грудня 1992 р. N 715
                Київ
 
      ( Постанова втратила чинність, крім пункту 3
       Постанови, а також абзаців другого та
       третього пункту 8 Тимчасового положення
       про державне регулювання цін і тарифів на
       підставі Постанови КМ N 733 ( 733-94-п )
       від 21.10.94 )
 
            Про регулювання цін
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 153 ( 153-93-п ) від 02.03.93
      N 321 ( 321-93-п ) від 03.05.93
      N 403 ( 403-93-п ) від 03.06.93
      N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93
      N 65 ( 65-94-п ) від 08.02.94
      N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94
      N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )
 
 
   З метою стримування інфляційних  процесів  у  народному
господарстві й здійснення соціального захисту прав споживачів та у
зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, що надходять в Україну,
підвищенням мінімального розміру заробітної плати, введенням у
безготівкові розрахунки українського карбованця Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити граничні розміри підвищення цін і тарифів на
окремі види продукції, товарів і послуг, що мають  важливе
соціальне значення, згідно з додатком N 1.
 
   2. Надати право органам державної виконавчої влади щодо
встановлення цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і
послуг згідно з додатком N 2.
 
   3. Затвердити Тимчасове положення про державне регулювання
цін і тарифів, що додається.
 
   4. Реалізація продукції, товарів і послуг, за винятком тих,
щодо яких здійснюється державне регулювання цін і  тарифів,
проводиться підприємствами і організаціями за вільними цінами і
тарифами.
 
   5. Міністерству економіки і  Міністерству  фінансів  за
погодженням із заінтересованими міністерствами і  відомствами
передбачати в необхідних випадках виділення дотацій на окремі види
соціально значущих товарів і послуг для населення, щодо яких
здійснюється державне регулювання цін і тарифів та періодично
уточнювати розмір вказаних дотацій з урахуванням зміни рівня
оптово-збутових цін.
 
   6. Міністерству економіки, Міністерству соціального захисту
населення,  Міністерству  праці,  Міністерству  фінансів  при
підготовці пропозицій щодо визначення умов та розмірів цільової
грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами відповідно до
постанови Верховної Ради України від 16 листопада 1992 р. "Про
підвищення  мінімальних  розмірів заробітної плати і пенсії"
( 2779-12 ) врахувати підвищення плати за житло, газо-, тепло-,
водопостачання,  водовідведення  і зростання цін на вугілля,
торф'яні та вугільні брикети.
 
   7. Міністерству  економіки  за  участю  заінтересованих
міністерств і відомств:
   вносити при необхідності пропозиції Кабінетові Міністрів
України щодо зміни державних регульованих цін і тарифів;
   за погодженням з Антимонопольним комітетом України розробити
та запровадити механізм регулювання цін і тарифів на продукцію,
товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах,
що займають монопольне становище на ринку;
   за погодженням з Міністерством оборони та Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії до 5
січня 1993 р. розробити і затвердити Положення про порядок
формування регульованих цін на продукцію оборонного призначення.
 
   8. З метою забезпечення необхідних госпрозрахункових умов для
підприємств, що мають значну різницю у витратах на виробництво й
інвестиціях відносно інших підприємств галузі з причин, незалежних
від   їхньої   діяльності   (різні   гірничогеологічні,
природно-кліматичні та інші умови), дозволити міністерствам і
відомствам  за  погодженням  з  Міністерством  економіки  і
Міністерством фінансів утворювати фонди фінансового регулювання
(без зміни розрахунків з бюджетом) за рахунок відрахувань до
фондів з прибутку або включення їх витрат на виробництво. У
необхідних випадках може запроваджуватися механізм розрахункових
цін.
 
   9. Міністерству статистики за погодженням з Міністерством
економіки з I кварталу 1993 р. запровадити щоквартальну звітність
про собівартість і рентабельність продукції та послуг.
 
   10. Державному комітетові по нафті і газу внести до 10 січня
1993 р. пропозиції Кабінетові Міністрів України про зміну норм
споживання природного газу, що реалізується населенню.
 
   11. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду
України згідно з переліком, що додається.
 
   12. Ця постанова набуває чинності з 26 грудня 1992 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Л. КУЧМА
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України             В. НЕСМIХ
 
                    Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 23 грудня 1992 р. N 715
 
             ГРАНИЧНI РОЗМIРИ
       підвищення цін і тарифів на продукцію,
             товари та послуги
 
   I. Продукція і послуги виробничо-технічного призначення
     (оптові ціни промисловості)
 
                   Граничні тарифи та коефіці-
                   єнти підвищення до діючих на
                   1993 р. цін і тарифів (разів)
                   ____________________________
                            
   Вугілля та вугільна продукція  у середньому   3*
 
   Електроенергія виробництва
   системи Міненерго        у середньому   5,2
 
   у тому числі для
   сільгоспспоживачів        19,50 крб. за 1 кВт/год
 
   Електроенергія виробництва
   атомних станцій системи
   Держкоматому для реалізації
   державному виробничому
   об'єднанню "Укренерго"
   Міненерго            17,80 крб. за 1 кВт/год
 
   Теплоенергія виробництва
   системи Міненерго для
   промислового використання    у середньому   5,7
 
   Основні послуги зв'язку
   ( за переліком, встановленим
   Мінзв'язку за погодженням з
   Мінекономіки )          у середньому   4,0
   ___________________
   * Конкретні розміри  оптових цін на вугілля та вугільну
    продукцію встановлюються Держвуглепромом за погодженням з
    Мінекономіки.  У  разі  відпуску вугілля та вугільної
    продукції  постачальницьким  організаціям  для  продажу
    населенню оптові ціни зменшуються на 50 відсотків, а
    різницю між регульованими оптовими цінами й цінами, за
    якими вугілля та вугільна продукція відпускаються для
    продажу населенню, відносити на вартість  палива,  що
    реалізується  іншим  споживачам для виробничо-технічних
    потреб.
 
( Розділ I в редакції Постанови КМ N 321 ( 321-93-п ) від
 03.05.93 )
 
 
( Розділ II втратив чинність на підставі Постанови КМ N 403
( 403-93-п ) від 03.06.93 )
 
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України             В. НЕСМIХ
 
 
                    Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 1992 р. N 715
 
              ПОВНОВАЖЕННЯ
       рорганів державної виконавчої влади щодо
        встановлення цін і тарифіврна окремі
         види продукції, товарів і послуг
 
   1. Міністерство економіки встановлює:р
   такси на деревину, що відпускається на пні; 
   ставки відрахувань на геологорозвідувальні роботи; 
   заставні ціни на скляну тару; 
   порядок регулювання тарифів на електричну і теплову енергію,
що   відпускається  споживачам  (крім  населення)  усіма
енергопостачальними організаціями і підприємствами;
   диференційовані  тарифи на електричну і теплову енергію
виробництва системи Міненерго в розрізі енергетичних об'єднань за
поданням Міненерго;
   тарифи на воду, що забирається із водогосподарських систем
(поверхневі і підземні джерела), для внесення плати в бюджет за
поданням Держводгоспу;
   оптові  ціни на газ та газопродукцію для виробників і
постачальників за поданням Держкомнафтогазу. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
   ( Пункт 2 додатку N 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 978 ( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
   3.  Державний  комітет  по  вугільній  промисловості за
погодженням з Міністерством економіки встановлює оптові ціни на
вугілля та вугільну продукцію.
 
   4.  Міністерство зв'язку за погодженням з Міністерством
економіки встановлює тарифи на міжнародні послуги зв'язку.
 
   5. Міністерство оборони: 
   визначає граничні розміри націнок на продукцію підприємств
громадського харчування, розміщених у військових містечках на
закритій території;
   здійснює регулювання цін на ремонт озброєння і військової
техніки та запасні частини і деталі, що виробляються підвідомчими
підприємствами, і тарифи на транспортні послуги, що надаються
військовими   частинами,   підвідомчими  підприємствами  і
організаціями.
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 360
( 360-94-п ) від 04.06.94 )
 
   7.  Міністерство  соціального захисту населення здійснює
регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби
профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів.
 
   8. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють:
   ціни на вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас
освітлювальний і газ скраплений у межах установлених граничних цін
і  норм  для  продажу  їх  населенню з урахуванням якісних
характеристик і наявних бюджетних ресурсів та ціни на вказане
паливо понад норми, встановлені для населення;
   ціни на торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для
продажу їх населенню;
   граничні розміри плати за проживання в гуртожитках робітників
і службовців;
   тарифи на комунально-побутові послуги (крім тих, на які
Урядом України встановлені граничні коефіцієнти);
   (  Абзац шостий пункту 8 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
   націнки на продукцію підприємств і організацій громадського
харчування;
   граничні  рівні  торговельних  надбавок  на  картоплю і
плодоовочеву продукцію тривалого зберігання;
   граничний рівень торговельних і постачально-збутових надбавок
(націнок) на вітчизняні та імпортні лікарські засоби і вироби
медичного  призначення,  що   реалізуються   торговельними
підприємствами, які не входять до складу об'єднання "Фармація".
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N  978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
   9.  За  погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними,  Київською  і Севастопольською міськими державними
адміністраціями затверджуються тарифи:р
   (  Абзац другий пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
   (  Абзац третій пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
   ( Абзац четвертий пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 360 ( 360-94-п ) від 04.06.94 )
   виробничими об'єднаннями зв'язку - на послуги місцевого
телефонного зв'язку і радіофікації.
 
   10. Міністерство промисловості за погодженням з Міністерством
економіки здійснює регулювання цін на кокс, металургійну продукцію
і продукцію хімічної промисловості.
 
   11.  Державний  комітет по використанню ядерної енергії
встановлює тарифи на електричну енергію, що відпускається ДВО
"Укренерго", в розрізі атомних станцій у межах затвердженого
Кабінетом Міністрів України тарифу.
 
   12. Міністерство промисловості за погодженням з відповідними
обласними державними адміністраціями регулює тарифи на послуги з
подачі  води  виробничим  об'єднанням  "Укрпромводчормет"  і
підприємством "Кривбаспромводпостачання".
 
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 360
( 360-94-п ) від 04.06.94 )
 
   14. Міністерство охорони здоров'я встановлює ціни і тарифи на
технічні  послуги  (монтаж,  налагодження, ремонт, комплексне
технічне  обслуговування та інші види робіт), які надаються
лікувальним  закладам  підприємствами,  що входять до складу
державного  українського  об'єднання "Політехмед", і здійснює
регулювання тарифів на послуги з виготовлення окулярної оптики.
 
   15. Міністерство внутрішніх справ встановлює граничні розміри
плати за проживання в гуртожитках системи міністерства.
 
   16. Об'єднання "Фармація" в Республіці Крим, областях, містах
Києві  і Севастополі за погодженням з відповідними органами
державної  виконавчої  влади  встановлюють  граничний  рівень
торговельних надбавок до оптових цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення.
 
   17. Міністерство фінансів за погодженням з Міністерством
економіки та Національним банком затверджує ціни на дорогоцінні
метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповується
у населення.
( Додаток N 2 доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 403 ( 403-93-п ) від
03.06.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
р
       Міністр
   Кабінету Міністрів України      В. ПУСТОВОЙТЕНКОр
 
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 1992 р. N 715
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про державне регулювання цін і тарифів
 
   ( Дію Тимчасового положення поширено на підприємства,
    їх об'єднання та організації недержавних форм
    власностірзгідно з Постановою КМ N 153 ( 153-93-п )
    від 02.03.93 )
 
  ( Тимчасове положення про державне регулювання цін і 
   тарифів втратило чинність, крім абзаців другого та
   третього пункту 8, які втрачають чинність з запровадженням
   механізму встановлення цін і тарифів на продукцію і послуги
   монопольних утворень на підставі Постанови КМ N 733 
   ( 733-94-п ) від 21.10.94 ) 
 
   1. Тимчасове положення про державне регулювання цін і тарифів
(надалі - Положення) поширюється на державні підприємства, іх
об'єднання  та  організації  (надалі  -  підприємство), які,
користуючись правом самостійного встановлення цін і тарифів на
продукцію,  товари і послуги (надалі - продукція), надмірно
підвищують їх рівень, і діє до запровадження механізму регулювання
цін   і  тарифів  на  продукцію,  товари  і  послуги
підприємств-монополістів.
 
   2. Це Положення не поширюється:
   на продукцію, що експортується (у тому числі до держав
колишнього Союзу РСР);
   на  продукцію,  що  замінює  імпортну  (визначається
Мінекономіки);
   на нові високоефективні види продукції (на два роки з моменту
постановки їх на серійне виробництво);
   на нову  продукцію,  що  виготовлена  із  застосуванням
запатентованого винаходу і високоефективної технології, створеної
спеціально для цієї продукції (протягом трьох років з моменту
постановки її на виробництво);
   на продукцію, щодо якої відповідно до рішень Уряду України
застосовується механізм державного регулювання цін.
 
   3. Державне регулювання цін і тарифів, передбачене цим
Положенням,  запроваджується  Мінекономіки,  Радою  Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями на продукцію згідно з додатком N 1.
 
   4. Необхідність введення регульованих  цін  визначається
органами, вказаними у пункті 3 цього Положення, виходячи з
інформації підприємств-споживачів, аналізу  даних  статистики,
результатів  перевірок  контролюючих  органів щодо надмірного
зростання  цін,  а  також   декларування   зміни   цін
підприємствами-виготовлювачами.
   Одержавши таку інформацію, органи, на які покладено державне
регулювання цін, перевіряють обгрунтованість підвищення цін і
приймають відповідне рішення.
 
   5. Підставою для запровадження регульованих цін може бути
підвищення підприємством цін на свою продукцію, здійснене після
введення цього Положення, за рахунок:
   збільшення у  витратах  вартості  сировини,  матеріалів,
комплектуючих виробів і послуг без відповідного обгрунтування цін
на їх придбання та норм споживання;
   перевищення витрат на оплату праці в частині, що відноситься
на собівартість продукції, з порушенням порядку, передбаченого
актами законодавства;
   включення до собівартості продукції витрат, не передбачених
діючим порядком калькулювання продукції;
   збільшення норми прибутку понад досягнутий рівень.
 
   6.  Регулювання  цін  за  результатами  перевірок  може
здійснюватися шляхом встановлення:
   індивідуальних цін на продукцію підприємства-виготовлювача;
   граничних рівнів цін, торговельних, постачальницько-збутових
надбавок і націнок;
   граничних нормативів рентабельності до собівартості продукції
або до власних витрат обігу.
 
   7.  Рішення  про запровадження чи скасування державного
регулювання  цін  надсилається:   підприємству-виготовлювачу
продукції, міністерству (відомству), до сфери функціонального
управління якого входить вказане підприємство, місцевій державній
адміністрації, органу державного контролю за цінами.
 
   8. При зміні цін на продукцію, зазначену в додатку N 2, після
введення  в  дію  цього  Положення  підприємства зобов'язані
декларувати цю зміну органам, що регулюють ціни, відповідно до їх
повноважень (пункт 3).
   При декларуванні зміни цін підприємства повинні подати такі
відомості: запропоновану зміну цін  і  тарифів;  калькуляцію
собівартості продукції з розшифровкою подорожчання матеріальних і
збільшення трудових витрат; обсяги виробництва  продукції  у
попередньому і поточному роках; досягнутий і запланований розміри
прибутків від реалізації продукції, а також розмір прибутків,
рентабельності в цілому по підприємству; обгрунтування причин
зміни цін і тарифів.
   Орган, якому декларується зміна цін, повинен у місячний строк
прийняти рішення за поданими матеріалами.
 
                   Додаток N 1 
             до Тимчасового положення, затвердженого
             постановою Кабінету Міністрів України
             від 23 грудня 1992 р. N 715
 
 
               ПЕРЕЛIК
      рпродукції, товарів і послуг, на які може
    запроваджуватися рдержавне регулювання цін і тарифів
 
           Міністерством економіки
 
   Продукція, товари і послуги (за винятком товарів народного
споживання і послуг для населення):
   добувної  промисловості  (крім  нерудних  будівельних
матеріалів);
   хімічної та нафтохімічної промисловості; 
   лісової та деревообробної промисловості; 
   машинобудування;
   транспорту і зв'язку.
   Сировина і матеріали для легкої промисловості. 
   Цемент, азбоцементні вироби, вироби керамічні облицювальні
(крім фасадних), цегла і плитки кислототривкі, скло будівельне,
теплоізоляційні матеріали.
   Сіль, цукор, олія (соняшникова, кукурудзяна, соєва). 
   Кінескопи, електролампи освітлювальні, застібки "блискавка". 
 
      Радою Міністрів Республіки Крим, обласними,
       Київською і Севастопольською міськими
         рдержавними адміністраціями р
 
   Товари  народного  споживання  і послуги для населення.
   Продукція (за винятком сировини і матеріалів для легкої
промисловості):
   торф'яної промисловості; 
   промисловості будівельних матеріалів (за винятком цементу,
азбоцементних виробів, виробів керамічних облицювальних, цегли і
плиток  кислототривких,  скла  будівельного,  теплоізоляційних
матеріалів);
   легкої промисловості; 
   харчової промисловості (за винятком солі, цукру, олії); 
   Послуги     торговельні,     постачальницькі    і
постачальницько-збутові.
   Зерно пшениці, жита, кукурудзи, насіння соняшнику, соя,
хміль, крім тих, що реалізуються господарствами за закупівельними
цінами.
   Комбікорми. 
 
Примітка. ( Примітка втратила чинність у частині державного
     регулювання цін і тарифів на продукцію та послуги
     будівництва на підставі Постанови КМ N 65 ( 65-94-п )
     від 08.02.94 ) Не підлягають державному регулюванню 
     ціни і тарифи на продукцію та послуги будівництва, 
     сільського господарства, науки, а також послуги
     аудиторсько-консультаційного характеру.
 
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 403 ( 403-93-п ) від
03.06.93, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93, N 65 ( 65-94-п ) від 08.02.94 )
 
 
                   Додаток N 2
             до Тимчасового положення, затвердженого
             постановою Кабінету Міністрів України
             від 23 грудня 1992 р. N 715
р
 
               ПЕРЕЛIК
       продукції, товарів і послуг, за якими
        підприємства-виготівники здійснюють
         декларування зміни цін і тарифів
 
Мінеральні добрива 
 
Синтетичні  миючі  засоби  та  інші товари побутової хімії,
лакофарбові матеріали в частині товарів, що реалізуються населенню
 
Сода кальцинована і каустична 
 
Етилен, пропілен, вінілхлорид, бензол нафтовий 
 
Полістирол, поліетиленр
 
Сірка (крім сірки технічної газової) 
 
Основні види продукції машинобудування 
 
Серійна продукція оборонного призначення 
 
Хімічні волокна і нитки 
 
Пряжа всіх видів (крім тієї, що реалізується населенню) 
 
Шкіра натуральна і штучна 
 
Тканини (крім чистошерстяних і з натурального шовку), неткані
матеріали
 
Трикотажні полотна (крім чистошерстяних) 
 
Швейні, трикотажні вироби і взуття масового попиту 
 
Голки швацькі 
 
Елементи живлення
 
Стержні для авторучок кулькових 
 
Послуги пралень і лазень (загальні зали і душові павільйони II
розряду)
 
М'ясо та м'ясопродукти, жири тваринні харчові 
 
Молоко та вся молочна продукція, крім молока і вершків згущених з
добавками та без них.
 
Молоко та вся молочна продукція
 
Маргаринова продукція 
 
Сіль 
 
Лікарські засоби 
 
Цукор 
 
Олія соняшникова, кукурудзяна та соєва 
 
Льоноволокно 
 
Вовна мита 
 
Похоронні послуги 
 
Примітки: 1. Органи, що здійснюють державне регулювання цін, у
     р  разі необхідності можуть вносити доповнення до цього
       переліку відповідно до своїх повноважень,
       передбачених  Тимчасовим положенням.
     2. Декларуванню підлягає зміна цін і тарифів на
       продукцію, товари і послуги, що постачаються
       (надаються) підприємствами України.
 
     3. Декларуванню не підлягають ціни на продукцію,
       вироблену за межами України.
 
( Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 403 ( 403-93-п ) від
03.06.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978
( 978-93-п ) від 03.12.93 )
 
 
                    Затверджений
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 1992 р. N 715
 
               ПЕРЕЛIК
    рішень Уряду України з питань цін і ціноутворення,
            що втратили чинність
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 р.
N 376 ( 376-91-п ) "Про систему цін у народному господарстві і на
споживчому ринку" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст.16).
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1992 р.
N 9 ( 9-92-п ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення соціального
захисту населення у зв'язку з лібералізацією цін" (ЗП України,1992
р., N 2, ст.34).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 1992 р.
N 14 ( 14-92-п ) "Про заходи щодо стримування зростання цін на
м'ясо і м'ясопродукти" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст.36).
 
   4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 1992
р. N 24 ( 24-92-р ).
 
   5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 1992
р. N 45 ( 45-92-р ).
 
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1992 р.
N 101 ( 101-92-п ) "Про ціни на вугілля, торф'яні та вугільні
брикети, що реалізуються населенню у 1992 році" (ЗП України, 1992
р., N 3, ст.75).
 
   7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1992
р. N 104 ( 104-92-п ) "Про тарифи на перевезення вантажів і
пасажирів автомобільним транспортом" (ЗП України, 1992 р., N 4,
ст.86).
 
   8. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня
1992 р. N 178 ( 178-92-п ) "Про заходи щодо забезпечення роботи
Українського об'єднання цивільної авіації "Авіалінії України".
 
   9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1992 р.
N 193 ( 193-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих цін
і тарифів" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст.112).
 
   10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1992
р. N 243 ( 243-92-п ) "Про ціни на автомобільний бензин і паливо
дизельне, що реалізуються населенню" (ЗП України, 1992 р., N 5,
ст.125).
 
   11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992
р. N 317 ( 317-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих
цін" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст.149).
 
   12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня
1992 р. N 366 ( 366-92-р ).
 
   13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1992
р. N 357 ( 357-92-п ) "Про регулювання тарифів на послуги
пасажирського транспорту і зв'язку" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст.163).
 
   14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1992
р. N 359 ( 359-92-п ) "Про внесення змін до системи регульованих
цін на продовольчі товари" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст.165).
 
   15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1992 р.
N 422 ( 422-92-п ) "Про роздрібні ціни на окремі види хліба" (ЗП
України, 1992 р., N 8, ст.205).
 
   16. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25
серпня 1992 р. N 492 ( 492-92-п ) "Про внесення змін до системи
регульованих цін на окремі види паливно-енергетичних ресурсів" (ЗП
України, 1992 р., N 9, ст.228).
 
   17. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1992
р. N 541 ( 541-92-п ) "Про регулювання тарифів на перевезення
пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом" (ЗП України,
1992 р., N 10, ст.256).
 
   18. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1992
р. N 552 ( 552-92-п ) "Про роздрібні ціни на окремі види хліба"
(ЗП України, 1992 Р., N 10, ст.259).
 
   19. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1992
р. N 553 "Про внесення змін до системи регульованих цін на горілку
та спирт питний" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст.260).
 
   20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
1992 р. N 641 ( 641-92-р ).
 
   21. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1992 р.
N 557 ( 557-92-п ) "Про заходи щодо здешевлення окремих ковбасних
виробів, молока і молокопродуктів".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка