Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань планування й економічного стимулювання

         РАДА МIНIСТРIВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 вересня 1988 р. N 278
                Київ
 
    Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
       рішень Уряду УРСР з питань планування й
          економічного стимулювання
 
 
   У зв'язку  з  Законом  СРСР  "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87  )  та  з  метою  систематизації
законодавства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від
13 червня 1988 р. N 740 ( v0740400-88 ) Рада Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з
питань планування й економічного стимулювання згідно з переліком,
що додається.
 
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
13 червня 1988 р. N 740 ( v0740400-88 ) визнала такими, що
втратили чинність, рішення Уряду СРСР з питань планування й
економічного стимулювання згідно з переліком, що додається.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Iнд. 18
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 15 вересня 1988 р. N 278
 
               ПЕРЕЛIК
    рішень Уряду УРСР з питань планування й економічного
        стимулювання, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 2 червня 1927 р. "Доповідь
Укрдержплану про його роботу за перше півріччя 1926-1927 року та
план роботи на друге півріччя 1926-1927 року" (Протокол N 27/506,
пункт 1).
 
   2. Постанова Раднаркому УРСР від 23 жовтня 1930 р. "Про
організацію в складі Укрдержплану Центрального планового бюро"
(Протокол N 33/685, пункт 23).
 
   3. Постанова Раднаркому УРСР від 17 квітня 1933 р. "Про
порядок розподілу дефіцитного канцприладдя" (Протокол N 12/769,
пункт 20).
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1946 р. N 816
"Про стан планування та обліку виконання державних завдань щодо
зниження собівартості промислової продукції в міністерствах УРСР"
(ЗП УРСР, 1946 р., N 8-9, ст. 62).
 
   5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1948 р.
N 414.
 
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 листопада 1952 р.
N 3840 "Про заходи по скороченню дальніх, зустрічних та інших
нераціональних перевезень вантажів на залізничному транспорті".
 
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 січня 1953 р. N 134
"Про  план  типового  проектування  для  будівництва  по
республіканських міністерствах і відомствах УРСР на 1953 рік".
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 листопада 1953 р.
N 2359 "Про телефонізацію колгоспів Української РСР".
 
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1954 р. N 1900
"Про часткові зміни в структурі Держплану Ради Міністрів УРСР".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1955 р. N 767
"Про організацію роботи в Раді Міністрів Української РСР" (ЗП
УРСР, 1955 р., N 11-12, ст. 58).
 
   11. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1956 р.
N 238 (ЗП УРСР, 1956 р., N 5-6, ст. 63).
 
   12. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1956 р.
N 1182 (ЗП УРСР, 1956 р., N 23-24, ст. 247).
 
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1957 р.
N 300 "Про порядок використання перших поверхів новоспоруджуваних
жилих будинків" (ЗП УРСР, 1957 р., N 5-6, ст. 62).
 
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 серпня 1957 р. N 910
"Про організацію Центрального бюро технічної інвентаризації" (ЗП
УРСР, 1957 р., N 12, ст. 163).
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 вересня 1957 р.
N 1062 "Про  порядок  планування  виробництва  протипожежного
устаткування" (ЗП УРСР, 1957 р., N 13, ст. 183).
 
   16. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 жовтня 1957 р.
N 1066.
 
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1958 р. N 179
"Про порядок і строки проектування, виробництва та поставки
устаткування і будівництва прокатних та трубних станів і цехів"
(ЗП УРСР, 1958 р., N 2, ст. 35).
 
   18. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1958 р.
N 855.
 
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 вересня 1958 р.
N 1230 "Про перелік показників контрольних цифр і показників плану
розвитку народного   господарства   Української   РСР   на
1959-1965 роки".
 
   20. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1958 р.
N 1407.
 
   21. Пункти 3 і 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 грудня
1958 р. N 1845 "Про державний план розвитку народного господарства
Української РСР на 1959 рік".
 
   22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1959 року
N 1806 "Про заходи по поліпшенню організації перевозок вантажів
повітряним транспортом в Українській РСР".
 
   23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1960 р. N 155
"Про економію металу при будівництві магістральних трубопроводів".
 
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1960 р. N 221
( 221-60-п ) "Про стан перевозок пасажирів, вантажів і пошти по
місцевих лініях цивільного повітряного флоту в Українській РСР".
 
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 липня 1960 р. N 1021
"Про збільшення виробництва котельних труб та холоднокатаної
трансформаторної сталі на підприємствах Української РСР".
 
   26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 липня 1960 р. N 1170
"Про упорядкування планування виробництва та розподілу металевих
конструкцій для будівництва".
 
   27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1960 р. N 1281
"Про заходи по поліпшенню  роботи  Проектно-конструкторського
інституту комплексної автоматизації виробничих процесів у харчовій
промисловості - "ПКIхарчопром" Держплану УРСР".
 
   28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1960 р.
N 1579 "Про усунення різнобою в оптових цінах на литво, поковки і
гарячі штамповки і про поліпшення планування виробництва цієї
продукції".
 
   29. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1960 р.
N 1410 (ЗП УРСР, 1960 р., N 10, ст. 182).
 
   30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1961 р. N 199
"Про поліпшення забезпечення паливом комунально-побутових потреб
населення Української РСР".
 
   31. Абзаци третій і четвертий вступної частини, пункти 1, 2
підпункт "а" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 лютого
1961 р. N 246 "Про покладення на Міністерство шляхів функцій
замовника  по будівництву залізничних ліній, що здійснюється
Міністерством транспортного  будівництва  за  рахунок  коштів
раднаргоспів, міністерств і відомств" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2,
ст. 32).
 
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1961 р. N 516
"Про ліквідацію неправильної практики поставки заводами нових
видів продукції без необхідної доводки та випробування головних
зразків".
 
   33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 травня 1961 р. N 722
"Про порядок і строки складання проектів Державного плану розвитку
народного  господарства Української РСР і Державного бюджету
Української РСР на 1962 рік".
 
   34. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 червня
1961 р. N 786 "Про створення в харчовій промисловості, торгівлі,
громадському  харчуванні  та   комунальному   господарстві
дослідно-показових підприємств, зразкових по рівню автоматизації і
механізації".
 
   35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1961 р. N 810
"Про підсумки перепису невстановленого устаткування за станом на 1
січня 1961 року і заходи по використанню його в народному
господарстві".
 
   36. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1961 р. N 959
"Про  порядок  фінансування  витрат  на  утримання  апарату
раднаргоспів, їх галузевих управлінь і господарських об'єднань".
 
   37. Підпункт "б" пункту 31 і абзац четвертий підпункту "н"
пункту 51 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1961 р.
N 1660 "Про план розвитку народного господарства Української РСР
на 1962 рік".
 
   38. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1962 р. N 930
"Про заходи по поліпшенню забезпечення наукових установ сучасними
приладами, устаткуванням і матеріалами для наукових досліджень".
 
   39. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1962 р.
N 1703.
 
   40. Пункти 3 і 4, абзаци сьомий - дев'ятий пункту 8 постанови
Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. N 1438 "Про заходи по
забезпеченню будов якісними і економічними столярними виробами і
струганими погонажними деталями".
 
   41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1963 р. N 186
"Про заходи по поліпшенню підготовки кваліфікованих робітників та
забезпечення ними підприємств і будов" (ЗП УРСР, 1963 р., N 2,
ст. 15).
 
   42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1963 р. N 233
"Про організацію централізованих баз постачання наукових установ".
 
   43. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 червня 1963 р. N 749
"Питання планових комісій економічних районів Української РСР".
 
   44. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1963 р. N 788
"Про розвиток міського телефонного зв'язку".
 
   45. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 січня 1964 р. N 77.
 
   46. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1964 р. N 583
"Про поліпшення керівництва рибним господарством Української РСР"
(ЗП УРСР, 1964 р., N 6, ст. 71).
 
   47. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1964 р.
N 946.
 
   48. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 жовтня 1964 р.
N 1088 "Про заходи по забезпеченню народного господарства трубами
настового  сортаменту,  катаними,  тягнутими,  тонкостінними
безшовними і електрозварними великого діаметра".
 
   49. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1964 р.
N 1127  "Про  порядок  використання капітальних вкладень для
здійснення заходів по концентрації і спеціалізації виробництва
продукції загальномашинобудівного застосування".
 
   50. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1965 р. N 100
"Про розвиток судноремонтної бази і забезпечення ремонту суден
рибної промисловості і морського флоту в 1966-1970 роках".
 
   51. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 серпня 1965 р.
N 1024.
 
   52. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня
1965 р.  N  1019 "Про забезпечення виконання постанови Ради
Міністрів СРСР "Про заходи по поліпшенню видання поштових марок і
торгівлі ними" та пункт 7 вступної частини цієї постанови.
 
   53. Пункт 12 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада
1965 р. N 1124 "Про заходи по дальшому збільшенню промислового
виробництва продуктів дитячого харчування і поліпшенню організації
харчування дітей" (ЗП УРСР, 1965 р., N 11, ст. 148).
 
   54. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1966 р.
N 552.
 
   55. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1966 р. N 646
"Про заходи по розвитку виробничо-технічної бази по випуску газет
в Українській РСР".
 
   56. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1966 р. N 745
"Про заходи по впровадженню в народне господарство республіки
систем сітьового планування і керування на основі комплексних
сітьових графіків".
 
   57. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня
1966 р. N 758 "Про забезпечення виробництва і поставки на експорт
високоякісних сушених овочів і картоплі".
 
   58. Пункт 2 і підпункт "г" пункту 9 постанови Ради Міністрів
УРСР від 15 жовтня 1966 р. N 788 "Про розширення асортименту і
поліпшення якості товарів народного споживання та про випуск до
50-річчя Радянської влади нових товарів і сувенірів для продажу
населенню".
 
   59. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1966 р.
N 849 "Про поліпшення житлово-побутових умов тих, що проживають у
гуртожитках" (ЗП УРСР, 1966 р., N 11, ст. 117).
 
   60. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 січня 1967 р. N 22
"Про  переведення  в  порядку досвіду окремих підприємств і
організацій житлово-комунального господарства на нову систему
планування і економічного стимулювання" (ЗП УРСР, 1967 р., N 1,
ст. 6).
 
   61. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1967 р. N 41
"Про  роботу  Головного  управління  Ради Міністрів УРСР по
матеріально-технічному постачанню".
 
   62. Постанова Рада Міністрів УРСР від 28 серпня 1967 р. N 565
"Про  переведення  в  III кварталі 1967 р. автотранспортних
підприємств Міністерства автомобільного транспорту і шосейних
шляхів  УРСР  на  нову  систему  планування  і економічного
стимулювання".
 
   63. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1967 р. N 658
"Про перевезення пошти автомобільним і гужовим транспортом" (ЗП
УРСР, 1967 р., N 10, ст. 121).
 
   64. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 листопада 1967 р.
N 742  "Про переведення окремих підприємств на нову систему
планування і економічного стимулювання" у частині підприємств,
переведених на господарський розрахунок і самофінансування.
 
   65. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 листопада 1967 р.
N 770 "Про організаційний план переведення в 1968 році промислових
підприємств і організацій республіканських міністерств і відомств
та місцевого підпорядкування на нову систему  планування  і
економічного стимулювання" у частині підприємств та організацій,
переведених на господарський розрахунок і самофінансування.
 
   66. Підпункт "б" і останній абзац пункту 1 і підпункт 2
пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1968 р. N 211
"Про заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази сільських і
селищних Рад депутатів трудящих" (ЗП УРСР, 1968 р., N 5, ст. 59).
 
   67. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1968 р. N 227
"Про стан застосування нової системи планування та економічного
стимулювання на підприємствах міністерств і відомств УРСР".
 
   68. Підпункти "а" і "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів
УРСР від 17 червня 1968 р. N 301 "Про заходи по поліпшенню
повторного використання тари в народному господарстві та про
збільшення виробництва економічних видів тари" (ЗП УРСР, 1968 р.,
N 6, ст. 83).
 
   69. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 вересня 1968 р.
N 505 "Про переведення тресту промисловості будівельних матеріалів
Київського  міськвиконкому  на  нову  систему  планування  і
економічного стимулювання".
 
   70. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1968 р. N 668
"Про  організацію  повсякденного  продажу  сортового  борошна
населенню".
 
   71. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 січня 1969 р. N 45
"Про  заходи по розширенню виробництва будівельних металевих
конструкцій на підприємствах системи Міністерства монтажних і
спеціальних будівельних робіт УРСР".
 
   72. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. N 399
"Про  переведення  організацій  і  підприємств  Міністерства
автомобільного транспорту УРСР на нову систему планування і
економічного стимулювання".
 
   73. Абзац другий пункту 2 вступної частини і абзац другий
пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1970 р.
N 586 "Про заходи по впорядкуванню забудови територій курортів і
зон відпочинку та будівництва санаторно-курортних закладів і
закладів відпочинку" (ЗП УРСР, 1970 р., N 11, ст. 126) в частині
погодження з Держпланом СРСР.
 
   74. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 грудня 1970 р. N 656
"Про порядок проведення заходів по посиленню заінтересованості
працівників  у  збільшенні  випуску  продукції,  підвищенні
продуктивності праці і зменшенні чисельності зайнятого персоналу"
(ЗП УРСР, 1971 р., N 1, ст. 7).
 
   75. Пункт 1, абзац четвертий підпункту "а" пункту 2, пункт 4,
підпункт "п" пункту 5, абзаци другий і третій підпункту 3 пункту 7
постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1971 р. N 189 "Про
заходи по зміцненню  матеріально-фінансової  бази  виконкомів
районних і міських Рад народних депутатів" (ЗП УРСР, 1971 р., N 5,
ст. 44).
 
   76. Пункти 28, 29, 33, підпункт 9 пункту 43 постанови Ради
Міністрів УРСР від 29 липня 1971 р. N 351 "Про заходи по
поліпшенню постачання населення і комунально-побутових підприємств
та установ паливом".
 
   77. Пункт 8, підпункти 2 "в" і 3 "б" пункту 17 постанови Ради
Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 521 "Про заходи по
забезпеченню виконання окремих завдань, встановлених у Державному
плані розвитку народного господарства УРСР на 1972 рік".
 
   78. Пункти 1, 8, підпункти "б" і "г" пункту 16 постанови Ради
Міністрів УРСР від 29 липня 1972 р. N 349 "Про забезпечення
народного господарства,  комунально-побутових  підприємств  і
установ, а також населення паливом в осінньо-зимовий період
1972/73 року".
 
   79. Пункт 5 і підпункт "в" пункту 19 постанови Ради Міністрів
УРСР від 25 вересня 1972 р. N 443 "Про додаткові заходи по
забезпеченню безпеки шляхового руху".
 
   80. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1972 р. N 577
"Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду
Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів СРСР від 4
січня 1970 р. N 6" (ЗП УРСР, 1972 р., N 12, ст. 109).
 
   81. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1973 р.
N 269.
 
   82. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 березня
1974 р. N 151 "Про посилення заінтересованості  підприємств,
організацій  і  колгоспів  у  збиранні  спрацьованих деталей
автомобілів, тракторів і сільськогосподарських машин та  про
додаткові заходи по їх відновленню".
 
   83. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1974 р. N 324
"Про стан і заходи по завершенню переведення підприємств і
організацій  галузей  матеріального  виробництва  і  сфери
обслуговування на  нові  методи  планування  і  економічного
стимулювання" в частині підприємств, об'єднань та організацій,
переведених на господарський розрахунок і самофінансування.
 
   84. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1974 р. N 345
"Про підготовку промислових підприємств, електростанцій, будов,
транспорту, житлово-комунальних і соціально-культурних закладів до
роботи в осінньо-зимовий період 1974/75 року".
 
   85. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1974 р.
N 783.
 
   86. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1974 р. N 550
"Про підвищення ефективності виробництва за рахунок інтенсифікації
тепломасообмінних технологічних процесів".
 
   87. Пункт 10 і підпункти 4, 5, 9 пункту 14 постанови Ради
Міністрів УРСР від 3 квітня 1975 р. N 164.
 
   88. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1975 р. N 318
"Про підготовку промислових підприємств, електростанцій, будов,
транспорту, житлово-комунальних і соціально-культурних закладів до
роботи в осінньо-зимовий період 1975/76 року".
 
   89. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого
1976 р. N 107 "Про дальше підвищення ефективності зварювального
виробництва".
 
   90. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 липня
1976 р. N 326 "Про стан і заходи по дальшому підвищенню технічного
рівня та економічної ефективності роботи теплових електростанцій
Міністерства енергетики і електрифікації Української РСР".
 
   91. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1976 р.
N 511.
 
   92. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада
1976 р. N 521 "Про Державний план розвитку народного господарства
Української РСР на 1977 рік".
 
   93. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 квітня
1978 р. N 198 "Про заходи по поліпшенню захисту населених пунктів,
підприємств, інших об'єктів і земель від селевих потоків, снігових
лавин, зсувів, обвалів і просідань земної поверхні над гірничими
виробками" (ЗП УРСР, 1978 р., N 4, ст. 42).
 
   94. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1978 р. N 204
"Про заходи по поліпшенню обслуговування населення підприємствами
житлово-комунального господарства".
 
   95. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1978 р.
N 225.
 
   96. Пункт 2 і підпункт 1 пункту 7 постанови Ради Міністрів
УРСР від 8 червня 1978 р. N 318 "Про заходи по підвищенню
ефективності роботи промислового залізничного транспорту".
 
   97. Пункти 8, 11, 14 підпункти 5 "а" і 6 "а" пункту 21
постанови Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515 "Про
заходи по дальшому поліпшенню експлуатації і ремонту житлового
фонду" (ЗП УРСР, 1978 р., N 11, ст. 84).
 
   98. Абзац перший пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від
14 листопада 1978 р. N 529 "Про заходи по забезпеченню належного
технічного стану і благоустрою водоймищ" (ЗП УРСР, 1978 р., N 11,
ст. 90).
 
   99. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 червня
1979 р. N 302 "Про заходи по поліпшенню організації заготівель
шкіряної та шубно-хутрової сировини і підвищенню її якості".
 
   100. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1979 р. N 380
"Про поліпшення житлового будівництва в сільській місцевості".
 
   101. Підпункт "а" пункту 1 і підпункт "в" пункту 2 постанови
Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. N 143 "Про внесення змін
до  постанов  Ради  Міністрів  УРСР  з  питань  зміцнення
матеріально-фінансової бази місцевих Рад народних депутатів" (ЗП
УРСР, 1980 р., N 3, ст. 23).
 
   102. Абзац перший пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 201.
 
   103. Абзац перший підпункту "а" пункту 6 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 листопада 1980 р. N 597 "Про посилення
охорони малих річок від забруднення, засмічення і вичерпання та
про раціональне використання їх водних ресурсів"  (ЗП  УРСР,
1980 р., N 12, ст. 90), а також пункт 4 цієї постанови в частині
виділення капітальних вкладень.
 
   104. Пункт 2 і підпункт 1 пункту 5 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 26 грудня 1980 р. N 818.
 
   105. Пункт 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 лютого
1981 р. N 67.
 
   106. Пункти 1-6, абзац другий пункту 7, пункти 8-12, абзац
перший пункту 15, пункт 18 постанови Ради Міністрів УРСР від
28 квітня 1981 р. N 214.
 
   107. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 серпня
1981 р. N 411 "Про заходи по економії кольорових металів в
народному господарстві за рахунок розширення  виробництва  і
застосування біметалів".
 
   108. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1983 р.
N 102 "Про хід виконання республіканської цільової комплексної
науково-технічної програми "Матеріаломісткість".
 
   109. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 березня
1983 р. N 121 "Про додаткові заходи по забезпеченню збереження
вибухових  матеріалів,  які  використовуються  в  народному
господарстві".
 
   110. Пункти 2 і 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 червня
1983 р. N 263 "Про заходи по підвищенню економічної ефективності і
екологічної обгрунтованості осушувальних меліорацій в зоні Полісся
Української РСР" (ЗП УРСР, 1983 р., N 6, ст. 34).
 
   111. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1984 р.
N 446.
 
   112. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня 1984 р. N 402
"Про забезпечення виконкомів селищних і сільських Рад народних
депутатів впорядкованими приміщеннями і транспортними засобами".
 
   113. Абзац другий пункту 1 і абзац другий підпункту 2 пункту
9 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1985 р. N 328
( 328-85-п ) "Про додаткові заходи по поліпшенню організації
закупок і переробки хутрових та шубних овчин".
 
   114. Абзац дев'ятий пункту 12 постанови Ради Міністрів УРСР
від 11 липня 1986 р. N 250 ( 250-86-п ) "Про Державний план
економічного і  соціального  розвитку  Української  РСР  на
1986-1990 роки".
 
   115. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня
1986 р. N 609.
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 13 червня 1988 р. N 740
                      ( v0740400-88 )
 
               ПЕРЕЛIК
    рішень Уряду СРСР з питань планування й економічного
        стимулювання, що втратили чинність
 
               (Витяг)
 
   1. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1950 р.
N 18341 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 листопада
1950 р. N 1436).
 
   2. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1950 р.
N 20886 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 січня 1951 р.
N 6).
 
   3. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 20 липня 1951 р.
N 12194 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1951 р.
N 1007).
 
   4. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1953 р.
N 9782 (постанова Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1953 р.
N 1575).
 
   5. Пункти 10, 14 і 26 постанови Ради Міністрів СРСР від
5 листопада  1960  р.  N 1200 "Про план розвитку народного
господарства СРСР на 1961 рік" (підпункт "а", абзац сьомий
підпункту "б" і підпункт "є" пункту 43 постанови Ради Міністрів
УРСР від 1 грудня 1960 р. N 1900).
 
   6. Пункти 9, 22 і 23 постанови Ради Міністрів СРСР від
23 липня 1962 р. N 763 "Про заходи по підвищенню технічного рівня
і ефективності геологорозвідувальних робіт" (підпункт "в" пункту
10 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1962 р. N 1039).
 
   7. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р.
N 3056 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1962 р.
N 1993).
 
   8. Постанова Ради Міністрів СРСР від 19 квітня 1963 р. N 445
"Про розвиток робіт по використанню в народному господарстві
глибинного тепла Землі" - ЗП СРСР, 1963 р., N 7, ст. 79
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1963 р. N 626).
 
   9. Постанова ВРНГ СРСР Ради Міністрів СРСР від 10 грудня
1963 р.  N  82  "Про стан і дальший розвиток зварювального
виробництва в СРСР" (постанова Ради Міністрів УРСР від 3 січня
1964 р. N 6).
 
   10. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 липня 1965 р.
N 1392 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1965 р.
N 914).
 
   11. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 6 березня 1966 р.
N 442 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1966 р.
N 329).
 
   12. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 20 квітня 1967 р.
N 904, крім пункту 2 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від
12 травня 1967 р. N 474, крім абзацу третього пункту 1).
 
   13. Пункт 22 постанови Ради Міністрів СРСР від 27 травня
1968 р. N 382 "Про невідкладні заходи по забезпеченню перевозок
вантажів залізничним транспортом у 1968-1970 роках" (підпункт 6
"б" пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1968 р.
N 317).
 
   14. Абзац перший пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від
27 серпня 1968 р. N 652 "Про заходи по розширенню виробництва
навчально-наочних  посібників  і  навчального  обладнання  та
поліпшенню постачання ними загальноосвітніх шкіл" - ЗП СРСР,
1968 р., N 17, ст. 118 (підпункт "в" пункту 7 постанови Ради
Міністрів УРСР від 28 жовтня 1968 р. N 560) в частині погодження з
Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР.
 
   15. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 січня
1969 р. N 40 "Про невідкладні заходи по захисту берегів Чорного
моря  від  руйнування і раціональному використанню територій
курортів Чорноморського узбережжя" (підпункт 2 пункту 15 постанови
Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1969 р. N 272 - ЗП УРСР,
1969 р., N 4, ст. 55).
 
   16. Абзац другий пункту 3 постанови Ради Міністрів СРСР від
19 березня 1970 р. N 177 "Про порядок планування і фінансування
будівництва об'єктів, загальних для групи підприємств" - ЗП СРСР,
1970 р., N 5, ст. 36 (абзац другий пункту 2 вступної частини
постанови Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1970 р. N 190 - ЗП
УРСР, 1970 р., N 4, ст. 43).
 
   17. Пункт 49 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 червня
1971 р. N  430  "Про  забезпечення  народного  господарства,
комунально-побутових підприємств і установ, а також населення
паливом в осінньо-зимовий період 1971/72 року" (підпункт "г"
пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1971 р.
N 349).
 
   18. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 вересня
1973 р. N 674 ( v0674400-73 ) "Про заходи по дальшому поліпшенню
використання  праці  пенсіонерів по старості та інвалідів у
народному господарстві і зв'язані з цим додаткові пільги" - ЗП
СРСР, 1973 р., N 21, ст. 116 (підпункт 4 пункту 10 постанови Ради
Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564 - ЗП УРСР, 1973 р.,
N 12, ст. 97) в частині підприємств, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
 
   19. Пункт 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 травня
1974 р. N 390 "Про заходи по поліпшенню експлуатації і зберігання
шин для автомобілів, тракторів і сільськогосподарських машин"
(підпункт 5 пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 липня
1974 р. N 352) в частині Держплану СРСР.
 
   20. Пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня
1976 р. N 407 "Про рекультивацію земель, збереження і раціональне
використання родючого шару грунту при розробці родовищ корисних
копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та
інших робіт" - ЗП СРСР, 1976 р., N 11, ст. 52 (пункт 5 вступної
частини постанови Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1976 р. N 327 -
ЗП УРСР, 1976 р., N 7, ст. 29).
 
   21. Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1977 р. N 560
"Про зміну пункту 52 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 червня
1971 р. N 408" - ЗП СРСР, 1977 р., N 20, ст. 26 (постанова Ради
Міністрів УРСР від 14 липня 1977 р. N 366 - ЗП УРСР, 1977 р., N 7,
ст. 69).
 
   22. Підпункт "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від
12 липня 1978 р. N 597 "Про організацію антикорозійної служби в
країні" (підпункт "б" пункту 1 вступної частини постанови Ради
Міністрів УРСР від 7 серпня 1978 р. N 402).
 
   23. Пункт 11 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 жовтня
1981 р. N 991 "Про Державний план економічного і соціального
розвитку СРСР на 1982 рік" (підпункт 1 пункту 22 постанови Ради
Міністрів УРСР від 27 жовтня 1981 р. N 531).
 
   24. Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 квітня
1982 р. N 321 "Про заходи по забезпеченню потреби народного
господарства в економічних видах тари в 1982-1985 роках" (пункт 2
постанови Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1982 р. N 316) в
частині державних планів економічного і соціального розвитку СРСР.
 
   25. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 4 квітня
1983 р. N 273 "Про забезпечення єдності вимірювань в країні" - ЗП
СРСР, 1983 р., N 10, ст. 50 (підпункт 3 пункту 1 постанови Ради
Міністрів УРСР від 28 квітня 1983 р. N 192 - ЗП УРСР, 1983 р.,
N 6, ст. 29).
 
   26. Пункти 3 і 11 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 квітня
1984 р. N 346 "Про заходи по підвищенню ефективності використання
автомобілів КамАЗ в народному господарстві" (підпункти 1 і 5
пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1984 р.
N 219).
 
   27. Пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 травня
1984 р. N 495 "Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази
об'єднаних, окружних, районних і міських газет" (підпункт 5 пункту
5 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1984 р. N 257).
 
   28. Пункти 2 і 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня
1984  р.  N 830 "Про створення в системі Держпостачу СРСР
підприємств по виготовленню й поставці металопродукції підвищеної
виробничої готовності" (підпункти 1 і 6 пункту 5 постанови Ради
Міністрів УРСР від 20 серпня 1984 р. N 340).
 
   29. Пункт 11 постанови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня
1984 р. N 891 "Про додаткові заходи по підвищенню ефективності
використання деревини та її відходів у народному господарстві"
(підпункт 1 "д" пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від
18 вересня 1984 р. N 384).
 
   30. Абзац другий пункту 3 і пункт 8 постанови Ради Міністрів
СРСР від 11 травня 1985 р. N 394 "Про заходи по розвитку в
1986-1990 роках і на період до 2000 року любительської фотографії
і кінематографії", а також абзац десятий пункту 1 цієї постанови
(підпункт 4 пункту 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР  від
29 травня 1985 р. ( 324-85-р ) N 324 ).
 
   31. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 31 січня 1986 р.
N 210 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1986 р.
N 62).
 
   32. Абзац другий пункту 9 розпорядження Ради Міністрів СРСР
від 21 квітня 1986 р. N 781 (абзац другий підпункту 4 пункту 7
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1986 р. N 225
( 225-86-р ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка