Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розірвання договору

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 30.11.2006                    Справа N 8/115пд
 
     (ухвалою Судової палати у господарських справах
       Верховного Суду України від 15.02.2007
     відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
   Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
   головуючий суддя - Першиков Є.В.
   судді: Ходаківська I.П., Данилова Т.Б.
   розглянувши касаційну скаргу Підприємства заснованого  на
власності шведсько-українського підприємства "Меркурій" - Компанія
"Авіасервіс"
   на постанову  від  03.10.2006 р. Донецького апеляційного
господарського суду
   у справі N 8/115пд господарського суду Донецької області
   за позовом Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт
Донецьк"
   до Підприємства    заснованого    на    власності
шведсько-українського  підприємства  "Меркурій"  -  Компанія
"Авіасервіс"
   про розірвання договору
   З участю представників сторін:
   позивача - Сипко В.А., за довіреністю
   відповідача - Дрозд Н.А., задовіреністю
   В С Т А Н О В И В:
 
   Комунальне підприємство  "Міжнародний  аеропорт  Донецьк"
м. Донецьк звернулось до господарського суду Донецької області з
позовом   до   Підприємства   заснованого  на  власності
шведсько-українського  підприємства  "Меркурій"  -  Компанії
"Авіасервіс"  м. Донецьк про  розірвання договору оренди від
28.12.1998 р. N 319/98 нежилого приміщення площею 76,5 кв. м., що
розташоване в будівлі аеровокзалу в аеропорту міста Донецька.
 
   Рішенням від 23.08.2006 р. господарського суду Донецької
області, яке залишене без змін постановою від 03.10.2006 р.
Донецького апеляційного господарського суду, задоволено позовні
вимоги. Розірвано договір оренди від 28.12.1998 р. N 319/98, що
підписаний між Донецьким регіональним відділенням Фонду державного
майна  України  та  Підприємством  заснованим  на  власності
шведсько-українського  підприємства  "Меркурій"  -  Компанією
"Авіасервіс" м. Донецьк.
 
   Підприємство засноване на власності  шведсько-українського
підприємства  "Меркурій"- Компанія "Авіасервіс" звернулося до
Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій
просить  скасувати  постанову  від  03.10.2006 р. Донецького
апеляційного господарського суду та рішення від 23.08.2006 р.
господарського  суду  Донецької  області  у даній справі, а
провадження у справі припинити.
 
   Розпорядженням заступника голови Вищого господарського суду
України, у зв'язку із значною завантаженістю судді Савенко Г.В.,
для перегляду в касаційному порядку справ, призначених до розгляду
на 30.11.2006  р.  колегією  суддів у складі: головуючого -
Персикова Є.В., суддів - Савенко Г.В., Ходаківської I.П., утворено
колегію суддів в наступному складі: головуючий - Першиков Є.В.,
судді - Ходаківська I.П., Данилова Т.Б.
 
   Розглянувши матеріали  справи  та  касаційної  скарги,
проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи
правильність  застосування  судом  норм  матеріального  та
процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга
не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
 
   Як встановлено   попередніми   судовими   інстанціями,
28.12.1998 р.  між  Донецьким  регіональним відділенням Фонду
державного майна України та підприємством заснованим на власності
шведсько-українського  підприємства  "Меркурій"  -  Компанії
"Авіасервіс" м. Донецьк був укладений договір оренди N 319/98
(а.с.9).
 
   Згідно договору  N  319/98  Підприємству  заснованому на
власності шведсько-українського підприємства "Меркурій" - Компанії
"Авіасервіс" м. Донецьк в оренду передано державне майно - нежиле
приміщення загальною площею 76,5 кв. м., яке розташоване за
адресою: м. Донецьк, аеропорт, аеровокзал, яке знаходиться на
балансі аеропорту. Вартість державного майна, що передається в
оренду складає 28929 грн. 00 коп. (експертна оцінка основних
фондів).
 
   Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.06.2003 р.
N 358-р ( 358-2003-р ) прийнято пропозицію Донецької обласної ради
та Мінтрансу про передачу цілісного майнового комплексу державного
підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" з державної у спільну
власність територіальних громад Донецької області.
 
   Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів  України  від
15.06.2003 р. N 358-р ( 358-2003-р ) рішенням Донецької обласної
ради від 17.06.2003 р. N 4.9-236 за актом приймання-передачі від
07.07.2003 р. з державної до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради
було передане зазначене вище майно (а.с.17).
 
   Відповідно до  акту приймання-передачі від 01.12.2005 р.
Регіональним відділенням Фонду державного майна по Донецькій
області було передано, а Донецькою обласною радою прийнято договір
оренди N 319/98 від 28.12.1998 р. Плата за  оренду  майна
припиняється  в  державний бюджет з момента підписання акта
прийому-передачі від 01.12.2005 р.
 
   Відповідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно
будівлі, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Взльотна, 1в,
загальною площею 20841,9 кв. м., у тому числі будівля аеровокзалу,
будівля  підготовки  польотів,  будівля тривалого очікування,
знаходяться у комунальній власності територіальної громади сіл,
селищ, міст, які знаходиться в управлінні обласної ради, у повному
господарському віданні Комунального підприємства  "Міжнародний
аеропорт Донецьк" м. Донецьк.
 
   Надані до справи документи на момент прийняття судових рішень
по справі в установленому порядку не скасовані і є дійсними, та є
підставою для встановлення факту переходу прав орендодавця за
договором оренди N 319/98 від 28.12.1998 р. від Донецького
регіонального  відділення  Фонду державного майна України до
позивача.
 
   Відповідно до ст. 111-7 ГПК України ( 1798-12 ) переглядаючи
у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на
підставі встановлених  фактичних  обставин  справи  перевіряє
застосування  судом  першої  чи  апеляційної  інстанції норм
матеріального і процесуального права.
 
   Стаття 37 Закону України "Про власність"  (  697-12  )
передбачає, що здійснюючи право повного господарського відання,
підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону
та цілям діяльності підприємства.
 
   Статтею 19 Закону України  "Про  оренду  державного  та
комунального майна" ( 2269-12 ), ст.ст. 43, 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) встановлено, що
методика розрахунку пропорції розподілу між відповідним бюджетом,
орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання орендної
плати  визначаються  органами місцевого самоврядування - для
об'єктів, що перебувають у комунальній власності.
 
   Рішенням Донецької обласної ради від 09.09.2003 р. N 4/10-266
було затверджено Методику розрахунку та порядку використання плати
за оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл,
селищ, міст, яке знаходиться в управлінні обласної ради.
 
   Згідно з п. 16 вказаної Методики встановлено, що орендна
плата платниками направляється пропорційно в обласний бюджет або
вноситься підприємству.
 
   Пунктом 1.2 договору оренди N 319/98 від 28.12.1998 р.
вартість об'єкту оренди була визначена 28 929,00грн., виходячи з
якого у додатку N 2 до договору було визначено розмір орендної
плати.
 
   Згідно з наданим позивачем до матеріалів справи звітом про
експертну оцінку, складеним ТОВ "Донецьке підприємство експертної
оцінки", станом на 31.01.2006 р. вартість об'єкту оренди становить
102 771,00 грн.
 
   У зв'язку зі зміною власника спірного приміщення, вартості
майна, розміру відповідальності, що підлягає страхуванню, порядку
внесення орендної плати, листом від 02.06.2006 р. N 34-10/16
позивач звернувся до відповідача з пропозицією підписати угоду про
внесення змін до договору оренди N 319/98 від 28.12.1998 р., а у
випадках незгоди розірвати договір оренди (а.с.26).
 
   Як встановлено судами, доказів  направлення  відповідачем
відповіді на пропозицію позивача не надано.
 
   Стаття 652 ЦК України ( 435-15 ) передбачає зміну або
розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин.
 
   Як вірно  зазначено  попередніми  судовими  інстанціями,
розірвання договору в зв'язку з істотною зміною обставин є
самостійним випадком припинення договірних зобов'язань, метою
якого  є  необхідність  відновлення балансу інтересів сторін
договору, який істотним чином порушений внаслідок неочікуваної
зміни зовнішніх обставин, що не залежать від волевиявлення сторін.
 
   Колегія суддів  погоджується  з  висновками місцевого та
апеляційного господарських судів про те, що позивачем доведені
істотні зміни обставин щодо передачі об'єкту оренди у комунальну
власність, зміни порядку внесення орендних платежів, їх розміру та
порядку  використання,  а  тому  вимоги  позивача правомірно
задоволені.
 
   З огляду на вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що
оскаржувана постанова апеляційного господарського суду прийнята у
відповідності до вимог чинного законодавства і підстави для її
зміни або скасування відсутні.
 
   Відповідно до ст.ст. 85, 111-5 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) в судовому засіданні за згодою сторін
оголошена вступна та резолютивна частини постанови.
 
   Керуючись, ст.ст. 111-5, 111-9, 111-7, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
 
   Касаційну скаргу  Підприємства  заснованого  на власності
шведсько-українського підприємства  "Меркурій"  -  Компанія
"Авіасервіс" залишити без задоволення.
 
   Постанову від  03.10.2006  р.  Донецького  апеляційного
господарського суду у справі N 8/115пд господарського  суду
Донецької області залишити без змін.
 
 Головуючий суддя                    Є.Першиков
 
 Судді                        I.Ходаківська
                            Т.Данилова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка