Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стягнення коштів

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 04.12.2006                    Справа N 15/126
 
     (ухвалою Судової палати у господарських справах
       Верховного Суду України від 08.02.2007
     відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
   Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
   головуючого - Карабаня В.Я.
   суддів: Ковтонюк Л.В., Чабана В.В.
   за участю представників:
   позивача:
   - Чуприна О.А. - директор,
   - Клюшин М.В. довіреність від 20.04.2006
   відповідача:
   - Богушевич Є.А. довіреність N 500 від 17.07.2006
   розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Закритого акціонерного товариства "Креатив"
   на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 19.09.2006
   у справі N 15/126
   господарського суду Кіровоградської області
   за позовом  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Кроп-Торг"
   до Закритого акціонерного товариства "Креатив"
   про стягнення 106 150,73 грн.
   В С Т А Н О В И В:
 
   У квітні 2006 року Товариство з обмеженою відповідальністю
"Кроп-Торг" звернулось до господарського суду Кіровоградської
області з позовом про стягнення  з  Закритого  акціонерного
товариства "Креатив" (з врахуванням уточнення позовних вимог)
23 776,67  грн.  основного  боргу,  56311,11  грн.  збитків,
7549,60 грн.  процентів,  6955,78  грн.  інфляційних  втрат,
1733,70 грн. - 3% річних, 1188,83 грн. штрафу, 8635,04 грн. пені.
Позовні  вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем
грошових зобов'язань, внаслідок чого позивач зазнав збитків,
сплачуючи відсотки за банківськими кредитами.
 
   Рішенням господарського  суду Кіровоградської області від
15.06.2006 (суддя Мохонько К.М.) позов задоволено частково: з
відповідача на користь позивача стягнуто 23776,67 грн. боргу,
1 733,70 грн. - 3% річних, 255,10 грн. державного мита, 22,25 грн.
витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; в
задоволенні решти позову відмовлено; відстрочено виконання рішення
суду  до  20.09.2006.  В частині задоволення позову рішення
мотивовано наявністю заборгованості відповідача перед позивачем,
на яку нараховуються 3% річних. Щодо відмови у стягненні процентів
та збитків, рішення мотивовано відсутністю причинно-наслідкового
зв'язку між неналежним виконанням відповідачем зобов'язання та
сплатою позивачем відсотків за банківським кредитами. В частині
стягнення інфляційних втрат судове рішення мотивовано тим, що
відповідач жодного разу не прострочив виконання зобов'язання
строком  понад  місяць,  тому відсутні правові підстави для
нарахування інфляційних втрат.
 
   За результатом   апеляційного    перегляду    справи
Дніпропетровським апеляційним господарським судом (колегія суддів
у складі: головуючого-судді Лотоцької Л.О., суддів: Бахмат Р.М.,
Євстигнеєва  О.С.) 19.09.06 винесена постанова, якою рішення
господарського суду Кіровоградської області від 15.06.2006 у
справі  змінено,  резолютивна  частина викладена в наступній
редакції: "стягнути з Закритого акціонерного товариства "Креатив"
на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроп-Торг"
23 776,67 грн. боргу, 63  860,71  грн.  понесених  збитків,
1 733,70  грн.  - 3% річних, 6955,78 грн. індекс інфляції,
963,26 грн. витрат по сплаті державного мита, сплаченого при
поданні позову, та 354,08 грн. державного мита, сплаченого при
поданні апеляційної скарги, а також  118  грн.  витрат  на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу." В частині
стягнення заборгованості та 3% річних  постанова  мотивована
посиланням на ті ж обставини та норми права, що і рішення
місцевого господарського суду. В частині стягнення 63 860,71 грн.
збитків апеляційний суд мотивував свою позицію тим, що несвоєчасне
виконання відповідачем зобов'язань стало причиною  розірвання
договорів з підприємствами ТОВ "Чіп-Сервіс" та ТОВ "Мінар-Агро", а
також причиною того, що позивач не був в змозі своєчасно погашати
кредити, що призвело до нарахування банківських процентів в
підвищеному розмірі. В частині стягнення  інфляційних  втрат
постанова нічим не мотивована.
 
   Не погоджуючись з постановою у справі, відповідач звернувся
до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій
просить постанову Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 19.09.06  скасувати,  рішення  господарського  суду
Кіровоградської області від 15.06.06 залишити без змін. Касаційна
скарга   обґрунтована   посиланням   на    відсутність
причинно-наслідкового зв'язку між діями відповідача та збитками
позивача.
 
   У відзиві на касаційну скаргу  Товариство  з  обмеженою
відповідальністю  "Кроп-Торг"  просить  залишити  постанову
Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.09.06
без змін, а касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства
"Креатив" - без задоволення.
 
   Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в
касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі встановлених
фактичних обставин справи застосування норм матеріального  і
процесуального права при винесенні оспорюваного судового акта,
знаходить необхідним задовольнити касаційну скаргу  частково,
виходячи з наступного.
 
   Судами попередніх інстанцій встановлено, що Між ЗАТ "Креатив"
(покупець) та ТОВ "Кроп-Торг" (продавець)  укладено  договір
поставки N 217 від 19.09.2005. Згідно з умовами пункту 1.1
договору N 217 продавець передав у власність покупця насіння
соняшнику на суму 955650,22 грн. Пунктом 5.1 договору передбачено,
що покупець зобов'язався здійснити оплату отриманого товару у
3-денний термін з моменту надання продавцем документів перелічених
у цьому пункті. Відповідач несвоєчасно розрахувався з позивачем:
станом на 31.05.2006 сума боргу відповідача складала 23776,67 грн.
Дані обставини встановлені судами та не заперечуються сторонами.
 
   З врахуванням вимог ст. 193 Господарського кодексу України
( 436-15 ) та ст. 526 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин
повинні  виконувати  господарські зобов'язання належним чином
відповідно до закону, інших правових актів, договору), колегія
суддів Вищого господарського суду України вважає, що висновок
судів попередніх  інстанцій  про  необхідність  стягнення  з
відповідача 23776,67 грн. основного боргу є правомірним.
 
   Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) боржник, який прострочив виконання грошового
зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму
боргу, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо
інший розмір процентів не встановлений договором або законом, то
правомірним також є стягнення з відповідача 1 733,70 грн. -
3% річних.
 
   Щодо інфляційних  втрат,  то  місцевий господарський суд
відмовив у їх стягненні, пославшись на те, що позивачем виконаний
розрахунок інфляційних витрат за окрему кількість днів у місяці
від 1 до 14 днів, що не є, на думку господарського суду,
правильним, так як індекс інфляції розраховується і друкується в
засобах масової інформації за місяць в цілому. Втім, з цим
висновком не погодився господарський суд апеляційної інстанції,
задовольнивши позов в цій частині.
 
   Колегія судів Вищого господарського суду України вважає, що
індекс інфляції в даному випадку підлягає стягненню, оскільки
рекомендаціями Верховного Суду України (лист  від  03.04.1997
N 62-97-р) відносно порядку застосування індексів інфляції у
випадках, коли сума боргу змінюється, визначено, що у випадках,
коли відшкодуванню підлягає сума, що складається із внесків,
зроблених у різні періоди, кожен внесок збільшується на величину
індексу відповідного періоду, результати підсумовуються. Згідно
вказаного Порядку сума боргу після кожного внеску, тобто зміни
суми боргу, підлягає індексуванню на термін до наступного внеску
(зміни суми боргу). Тому визначена апеляційним господарським судом
сума 6955,78 грн. підлягає стягненню з відповідача.
 
   Задовольняючи позов в частині стягнення збитків, апеляційний
господарський суд мотивував свою правову позицію тим, що у зв'язку
з неотриманням коштів від відповідача за договором N 217 від
19.09.2005 р. позивач не був в змозі своєчасно погашати кредити,
що призвело до нарахування банківських процентів в підвищеному
розмірі, що свідчить про наявність причинного зв'язку між діями
відповідача та понесеними позивачем збитками. Колегія суддів
Вищого господарського суду України не може погодитися з даним
висновком господарського суду апеляційної інстанції з огляду на
наступне.
 
   За загальним принципом цивільного права особа, якій завдано
збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на
їх відшкодування (частина перша статті 22, стаття 611, частина
перша статті 623 ЦК ( 435-15 ). Для застосування такої міри
відповідальності, як відшкодування збитків, потрібна наявність
повного  складу цивільного правопорушення, як-то: протиправна
поведінка, дія чи бездіяльність особи; шкідливий результат такої
поведінки (збитки); причинний зв'язок між протиправною поведінкою
та збитками; вина правопорушника. Згідно з  частиною  другою
статті 623 ЦК розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання,
доказується кредитором.
 
   Зі змісту вищенаведених матеріально-правових норм вбачається,
що збитки мають бути прямими та має існувати причинно-наслідковий
зв'язок між діями боржника та збитками. Висновок господарського
суду Кіровоградської області про те, що позов в частині стягнення
збитків не підлягає задоволенню, оскільки позивачем не доведено
наявності прямого причинного зв'язку між несвоєчасним виконанням
відповідачем своїх зобов'язань в частині оплати поставленого
соняшнику згідно умов договору поставки N 217 і невиконанням
позивачем умов договорів N 6/сх. від 17.02.06 р. з ТОВ "Мінар
Агро", N 3/10 від 07.10.05 р. з ТОВ "Чип-Сервіс", кредитних
договорів з банками "Фінанси та Кредит",  "Форум",  "Кредит
Промбанк",  є обґрунтованим та таким, що відповідає чинному
законодавству України та матеріалам справи.
 
   Оскільки строк, до якого відстрочено виконання  судового
рішення (20.09.2006) вже настав, то в цій частині (в частині
відстрочки) судові акти не переглядаються.
 
   Враховуючи вищевикладене,  постанова   Дніпропетровського
апеляційного господарського суду в частині задоволення вимог про
стягнення 63 860,71 грн. понесених збитків є такою, що підлягає
скасуванню, а рішення господарського суду Кіровоградської області
від 15.06.2006 в частині відмови у задоволенні вимог про стягнення
збитків підлягає залишенню в силі, в решті постанову слід залишити
без змін.
 
   Керуючись ст.ст. 111-5, 111-9, 111-10, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
 
   Касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Креатив"
задовольнити частково. Постанову Дніпропетровського апеляційного
господарського суду від 19.09.2006 у справі N 15/126 в частині
задоволення вимог про стягнення 63 860,71 грн. понесених збитків
скасувати, а рішення господарського суду Кіровоградської області
від 15.06.2006 в справі N 15/126 в частині відмови у задоволенні
вимог про стягнення збитків залишити в силі. В решті постанову
Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.09.2006
у справі N 15/126 залишити без змін.
 
 Головуючий                       В.Карабань
 
 Судді:                         Л.Ковтонюк
                              В.Чабан
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка