Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми тимчасової статистичної звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ" та Інструкції щодо її заповнення

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2004 N 226/04
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 грудня 2004 р.
                   за N 1637/10236
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Державної судової адміністрації 
       N 15 ( z0188-07 ) від 20.02.2007 }
 
     Про затвердження форми тимчасової статистичної
    звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду
      місцевими та апеляційними загальними судами
    кримінальних справ" та Iнструкції щодо її заповнення
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) та Положення про Державну судову  адміністрацію
України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003
N 182 ( 182/2003 ), з метою одержання статистичної інформації про
додержання строків розгляду судами справ і забезпечення при цьому
захисту прав і свобод громадян, законних інтересів юридичних осіб
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити запропоновану Верховним Судом України форму
тимчасової статистичної звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних
справ" (далі - форма N 1-ОП) та Iнструкції щодо заповнення форми
тимчасової статистичної звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних
справ", що додаються.
 
   2. Головам  місцевих  загальних  судів (крім військових)
щомісяця до 5 числа після  звітного  періоду  подавати  до
територіального  управління державної судової адміністрації в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - територіальне управління державної судової адміністрації)
статистичний звіт за формою N 1-ОП, копію - голові відповідного
апеляційного суду.
 
   3. Головам військових місцевих судів гарнізонів щомісяця до 5
числа після звітного  періоду  подавати  головам  військових
апеляційних судів регіонів та апеляційного суду Військово-Морських
Сил статистичний звіт за формою N 1-ОП.
 
   4. Головам апеляційних судів областей,  міст  Києва  та
Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим щомісяця
до 10 числа після звітного періоду подавати до Державної судової
адміністрації України статистичний звіт за формою N 1-ОП.
 
   5. Головам  військових  апеляційних  судів  регіонів  та
апеляційного суду Військово-Морських Сил щомісяця до 10 числа
після звітного періоду подавати до Державної судової адміністрації
України статистичний звіт за формою N 1-ОП (окремо про апеляційний
суд та зведену про місцеві суди).
 
   6. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації щомісяця до 10 числа після звітного періоду подавати
до Державної судової адміністрації України зведений статистичний
звіт за формою N 1-ОП, копію разом з відомостями в розрізі
місцевих судів - головам відповідних апеляційних судів.
 
   7. Державній судовій адміністрації України щомісяця до 15
числа після звітного періоду подавати до Верховного Суду України
статистичний звіт за формою N 1-ОП (окремо зведений про Україну та
зведений про апеляційні і місцеві суди).
 
   8. Місцевим та апеляційним судам, начальникам територіальних
управлінь державної судової адміністрації перший звіт за формою
N 1-ОП скласти і подати за січень 2005 року.
 
   9. Управлінню судової статистики та звітності  (Булка О.А.)
довести наказ до відома начальників територіальних управлінь
державної судової адміністрації.
 
   10. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації ознайомити з цим наказом спеціалістів територіальних
управлінь державної судової адміністрації, голів і працівників
апарату місцевих судів.
 
   11. Головам  апеляційних  судів областей, міст Києва та
Севастополя, Апеляційного  суду  Автономної  Республіки  Крим
ознайомити з цим наказом спеціалістів апеляційних судів.
 
   12. Головам  військових  апеляційних  судів  регіонів та
апеляційного суду Військово-Морських Сил ознайомити з цим наказом
спеціалістів  апеляційних судів, голів і працівників апарату
місцевих судів гарнізонів.
 
   13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Голови  Державної  судової  адміністрації України
Гашицького О.В.
 
 Голова                         В.Карабань
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   13.12.2004 N 226/04
 
                   
                   Форма N 1-ОП
                   
                   Місячна
 
                   Тимчасова, поштова
 
 
                ЗВIТ
          про оперативність розгляду
        місцевими та апеляційними загальними
          судами кримінальних справ
            за _________________
               (період)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦          Подають          ¦Терміни подання ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦а) місцеві суди Автономної Республіки Крим,  ¦до 5 числа після¦
¦областей, міст Києва та Севастополя -     ¦звітного періоду¦
¦територіальним управлінням державної судової  ¦        ¦
¦адміністрації, копію - відповідному      ¦        ¦
¦апеляційному суду               ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦б) військові місцеві суди гарнізонів -     ¦до 5 числа після¦
¦військовим апеляційним судам регіонів,     ¦звітного періоду¦
¦апеляційному суду Військово-Морських Сил    ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦в) апеляційні суди Автономної Республіки Крим, ¦до 10 числа   ¦
¦областей, міст Києва та Севастополя - Державній¦після звітного ¦
¦судовій адміністрації України         ¦періоду     ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦г) військові апеляційні суди регіонів і    ¦до 10 числа   ¦
¦Військово-Морських Сил - Державній судовій   ¦після звітного ¦
¦адміністрації України             ¦періоду     ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦ґ) територіальні управління державної судової ¦до 10 числа   ¦
¦адміністрації Автономної Республіки Крим,   ¦після звітного ¦
¦областей, міст Києва та Севастополя - Державній¦періоду     ¦
¦судовій адміністрації України, копію -     ¦        ¦
¦відповідному апеляційному суду         ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦д) Державна судова адміністрація України -   ¦до 15 числа   ¦
¦Верховному Суду України            ¦після звітного ¦
¦                        ¦періоду     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------
¦Найменування організації - складача інформації            ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦Адреса                                ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦          Коди організації-складача             ¦
¦---------------------------------------------------------------------¦
¦ за ¦терито- ¦ виду  ¦ форми ¦організаційно-¦міністерства,¦   ¦
¦ЄДРПОУ¦ рії  ¦економіч-¦власно-¦ правової  ¦  іншого  ¦   ¦
¦   ¦(КОАТУУ)¦ ної  ¦ сті  ¦  форми   ¦центрального ¦   ¦
¦   ¦    ¦діяльнос-¦ (КФВ) ¦господарювання¦органу, якому¦   ¦
¦   ¦    ¦  ті  ¦    ¦  (КОПФГ)  ¦підпорядкова-¦   ¦
¦   ¦    ¦ (КВЕД) ¦    ¦       ¦   на   ¦   ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦організація- ¦   ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦ складач  ¦   ¦
¦------+--------+---------+-------+--------------+-------------+------¦
¦ 1  ¦  2  ¦  3   ¦  4  ¦   5    ¦   6   ¦ 7  ¦
¦------+--------+---------+-------+--------------+-------------+------¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦       ¦   ¦
-----------------------------------------------------------------------
 
      Розділ 1. Строки розгляду кримінальних справ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦          Рух кримінальних справ у суді          ¦Номер¦  Кількість справ   ¦
¦                                   ¦рядка¦-----------------------¦
¦                                   ¦   ¦усього ¦  у т.ч.   ¦
¦                                   ¦   ¦    ¦ нерозглянуті ¦
¦                                   ¦   ¦    ¦справи, які не ¦
¦                                   ¦   ¦    ¦ зупинені і не ¦
¦                                   ¦   ¦    ¦ відкладені  ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦                 А                 ¦ Б  ¦  1  ¦    2    ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦Перебувало в провадженні справ (протягом звітного періоду,      ¦ 1  ¦    ¦    х    ¦
¦наростаючим підсумком)                        ¦   ¦    ¦        ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦Справи, провадження в яких закінчено (протягом звітного періоду,   ¦ 2  ¦    ¦    х    ¦
¦наростаючим підсумком)                        ¦   ¦    ¦        ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦з них призначено до розгляду з порушенням строків,   ¦ст. 241 КПК ¦ 3  ¦    ¦    х    ¦
¦установлених                      ¦-------------+-----+-------+---------------¦
¦                            ¦ст. 256 КПК ¦ 4  ¦    ¦    х    ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду        ¦ 5  ¦    ¦        ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦   ¦провадження в яких зупинено                  ¦ 6  ¦    ¦    х    ¦
¦   ¦---------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦   ¦провадження в яких на кінець звітного періоду не зупинено   ¦ 7  ¦    ¦        ¦
¦   ¦---------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦   ¦ з ¦ за станом на кінець    ¦не призначено до попереднього ¦ 8  ¦    ¦    х    ¦
¦ у  ¦них¦ звітного періоду    ¦розгляду понад 30 діб     ¦   ¦    ¦        ¦
¦тому ¦  ¦              ¦-------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦числі¦  ¦              ¦не розглядаються більше 20 діб ¦ 9  ¦    ¦    х    ¦
¦кіль-¦  ¦              ¦з дня їх попереднього розгляду ¦   ¦    ¦        ¦
¦кість¦  ¦---------------------------+-------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦справ¦  ¦   не розглянуто в строк ¦понад 6 місяців до 1 року   ¦ 10 ¦    ¦        ¦
¦   ¦  ¦              ¦-------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦   ¦  ¦              ¦понад 1 рік до 2 років     ¦ 11 ¦    ¦        ¦
¦   ¦  ¦---------------------------+-------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦   ¦  ¦              ¦понад 2 роки          ¦ 12 ¦    ¦        ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦Загальна кількість нерозглянутих справ, які знаходяться в  ¦ справ ¦ 13 ¦    ¦        ¦
¦судах понад 6 місяців і за якими особи утримуються під    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦
¦вартою                            ¦-------+-----+-------+---------------¦
¦                               ¦ осіб ¦ 14 ¦    ¦   х    ¦
¦---------------------------------------------------------------------+-----+-------+---------------¦
¦Загальна кількість справ, розгляд яких відкладався (наростаючим   ¦ 15 ¦    ¦   х    ¦
¦підсумком з урахуванням розглянутих і нерозглянутих справ)      ¦   ¦    ¦        ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            Розділ 2. Причини та строки відкладення розгляду справ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦    Причини та строки відкладення розгляду справ    ¦Номер¦Загаль-¦Відкладено справ  ¦
¦                             ¦рядка¦ на  ¦  на строк    ¦
¦                             ¦   ¦ кіль- ¦--------------------¦
¦                             ¦   ¦ кість ¦від 15¦ від ¦понад ¦
¦                             ¦   ¦ справ ¦діб до¦1 міс.¦2 міс.¦
¦                             ¦   ¦    ¦1 міс.¦ до ¦   ¦
¦                             ¦   ¦    ¦   ¦2 міс.¦   ¦
¦----------------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦               А              ¦ Б  ¦  1  ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦
¦----------------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦Усього справ, провадження в яких не закінчено і розгляд  ¦ 1  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦яких на кінець звітного періоду відкладено (з рядка 7   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦розділу 1)                        ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦----------------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦Нездійснення доставки до суду підсудного, який  ¦ 2  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦перебуває під вартою               ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦Неявка підсудного                 ¦ 3  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦Причини¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦відкла-¦Хвороба підсудного                ¦ 4  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦ дення ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦розгля-¦Неявка прокурора                 ¦ 5  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦ ду  ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦ справ ¦Неявка захисника                 ¦ 6  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦Неявка свідків, потерпілих            ¦ 7  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦Неявка інших учасників процесу          ¦ 8  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦Призначення експертизи              ¦ 9  ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦У зв'язку зі зміною прокурором обвинувачення   ¦ 10 ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦--------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦    ¦Iнші підстави                   ¦ 11 ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦----------------------------------------------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦Не розглянуто у строк справ,      ¦понад 6 міс. до  ¦ 12 ¦    ¦ х  ¦  х ¦ х  ¦
¦провадження в яких відкладено     ¦1 року      ¦   ¦    ¦   ¦   ¦   ¦
¦                    ¦------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦                    ¦понад 1 рік    ¦ 13 ¦    ¦ х  ¦  х ¦ х  ¦
¦                    ¦------------------+-----+-------+------+------+------¦
¦                    ¦понад 2 роки   ¦ 14 ¦    ¦ х  ¦  х ¦ х  ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Розділ 3. Iнформація про вжиття судами заходів для своєчасного розгляду справ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦Заходи, ужиті судами для підвищення оперативності розгляду ¦Номер ¦    Кількість     ¦
¦              справ              ¦рядка ¦     справ      ¦
¦                              ¦   ¦             ¦
¦                              ¦   ¦             ¦
¦-----------------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦               А               ¦ Б  ¦      1       ¦
¦-----------------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦Винесено окремих ухвал у зв'язку зі зривом судового    ¦ 1  ¦             ¦
¦засідання                         ¦   ¦             ¦
¦-----------------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦Застосовано судом привід свідка, потерпілого        ¦ 2  ¦             ¦
¦-----------------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦з них кількість справ, у яких не виконано привід      ¦ 3  ¦             ¦
¦-----------------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦    ¦на осіб накладено штраф              ¦ 4  ¦             ¦
¦Кіль- ¦---------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦кість ¦надіслано відповідні листи щодо зриву судового   ¦ 5  ¦             ¦
¦справ, ¦засідання                     ¦   ¦             ¦
¦в яких ¦---------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦    ¦змінено підсудному запобіжний захід - у вигляді  ¦ 6  ¦             ¦
¦    ¦взяття під варту                  ¦   ¦             ¦
¦    ¦---------------------------------------------------+------+--------------------------¦
¦    ¦ужито інші заходи                 ¦ 7  ¦             ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець ____________________________________     Керівник ___________________
       (підпис, прізвище, номер телефону)           (підпис, прізвище)
 
 Iнформацію направлено:
  1. __________________________________    "___" ________________ 200__ р. за N ______
  2. __________________________________    "___" ________________ 200__ р. за N ______
 
 Начальник управління судової статистики
 та звітності Державної судової адміністрації
 України                         О.А.Булка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної
                   судової адміністрації
                   України
                   13.12.2004 N 226/04
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 грудня 2004 р.
                   за N 1637/10236
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
     щодо заповнення форми тимчасової статистичної
    звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду
        місцевими та апеляційними загальними
          судами кримінальних справ"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція визначає  методику  заповнення  форми
тимчасової статистичної звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних
справ" (далі - форма N 1-ОП), порядок її складання та подання.
 
   1.2. Викладені в Iнструкції правила ґрунтуються на вимогах
чинного законодавства, зокрема Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) (далі - КПК).
 
   1.3. Статистичний звіт за формою N 1-ОП складається з трьох
розділів і містить дані про кількість кримінальних справ, що
перебували в судах на розгляді та на час подання звіту не були
розглянуті, кількість осіб, що є підсудними за цими справами і
утримувалися  під  вартою, терміни, протягом яких справи не
розглядалися, причини та строки відкладення їх розгляду, а також
ужиті судами заходи для своєчасного розгляду справ.
 
   1.4. Статистичний  звіт  складають апеляційні та місцеві
загальні  суди  на  підставі  документів  первинного  обліку
кримінальних справ.
 
   1.5. Зведений статистичний звіт місцевих загальних судів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
складають територіальні управління державної судової адміністрації
в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та
Севастополі (далі - територіальні управління ДСА) за звітами
районних, районних у містах, міських і міськрайонних судів, а за
звітами військових судів гарнізонів - військові апеляційні суди
регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил.
 
   1.6. У Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА
України)  на підставі статистичних звітів за формою N 1-ОП
апеляційних загальних судів готується зведений статистичний звіт
про розгляд справ цими судами; на підставі отриманих звітів з
територіальних управлінь ДСА - зведений статистичний звіт про
розгляд справ місцевими судами України (крім військових); а на
підставі статистичних звітів військових апеляційних судів регіонів
та  апеляційного  суду  Військово-Морських  Сил  -  зведений
статистичний звіт про розгляд справ військовими судами (окремо за
регіонами і гарнізонами).
 
   1.7. Статистичний звіт за формою N 1-ОП готується в декількох
примірниках, які підписуються керівником складача інформації і
виконавцем. Перший примірник залишається в суді чи територіальному
управлінні ДСА, де зберігається  у  відповідній  справі  за
номенклатурою, інші - надсилаються адресатам, зазначеним у цій
Iнструкції, із супровідним листом до встановленого терміну.
 
   1.8. Тривалість перебування  в  провадженні  суду  справ
обліковується  з  дня  надходження  справи  до суду до дня
постановлення судового рішення.
 
   1.9. Згідно з чинним законодавством за достовірність  і
своєчасне подання статистичних звітів відповідають голови судів
усіх рівнів, начальники територіальних управлінь ДСА, а також
безпосередні виконавці, які склали звіт.
 
   1.10. За результатами кожного звітного періоду виконавці
звіту здійснюють порівняльний аналіз статистичних даних щодо
попереднього періоду, виявляють і відображають причини зміни
динаміки результатів розгляду справ.
 
   1.11. Підготовлений   виконавцем   статистичний   звіт
перевіряється головою місцевого суду, а в апеляційному суді -
головою судової палати у кримінальних справах,  після  чого
підписується головою місцевого чи апеляційного суду та виконавцем.
 
   1.12. Зведений статистичний звіт за формою N 1-ОП щодо роботи
місцевих судів після його перевірки підписується виконавцем і
начальником територіального управління ДСА чи його заступником,
який відповідає за організацію цієї роботи.
 
   1.13. Зведений статистичний звіт про оперативність розгляду
кримінальних справ військовими місцевими судами після перевірки
підписується виконавцем і  головою  відповідного  військового
апеляційного суду.
 
      2. Порядок заповнення статистичного звіту
             за формою N 1-ОП
 
   2.1. Загальні положення
   2.1.1. Основний   принцип   заповнення   графоклітинок
статистичного звіту полягає в тому, що в кожній графі відповідного
рядка  обов'язково  проставляється  цифрове значення. У разі
відсутності ознак, указаних у рядку звіту, ставиться "0".
   2.1.2. Звіт за формою N 1-ОП щодо оперативності розгляду
судом кримінальних справ заповнюється за станом на останнє число
кожного місяця звітного періоду.
   2.1.3. Для правильного заповнення звіту за формою N 1-ОП
необхідно  використовувати  контрольні  рівності  показників
тимчасової  статистичної  звітності  (логічні  та арифметичні
рівняння), наведені в додатку до Iнструкції.
 
   2.2. Розділ I. Строки розгляду кримінальних справ
   2.2.1. У графі 1 рядків 1-13, 15 містяться дані про кількість
справ, що перебували в суді на розгляді. Кількість осіб, які
перебували під вартою у зв'язку з тим, що справи не розглядалися
судом, зазначається в рядку 14 цієї графи.
   2.2.2. У графі 2 виділяються з графи 1 дані про кількість
справ, що за станом на кінець звітного періоду не розглянуті та не
зупинені чи не відкладені, тобто ті справи, за якими судом не
проводилися процесуальні дії (розгляд справи не зупинявся у
випадках, передбачених законом, та не відкладався тощо).
   2.2.3. Дані про рух кримінальних справ у суді відображаються
в рядках 1-13, 15 цього розділу.
   2.2.4. Загальна кількість кримінальних справ, що перебували в
провадженні суду в поточному звітному періоді, відображається
наростаючим підсумком у рядку 1.
   2.2.5. У рядку 2 зазначається наростаючим підсумком кількість
кримінальних  справ,  провадження  в  яких  закінчено: тобто
розглянутих з постановленням вироку; із застосуванням заходів
медичного характеру; провадження в яких закрито; повернених на
додаткове (досудове) розслідування чи в порядку ст. 249-1 КПК
( 1003-05 ), та справ, переданих за підсудністю.
   2.2.6. У рядках 3-4 вказується кількість кримінальних справ,
призначених у звітному періоді до розгляду з порушенням строків,
передбачених ст. 241 КПК ( 1003-05 ) (тобто до попереднього
розгляду пізніше десяти діб, а в разі її складності - пізніше
тридцяти діб з дня надходження до суду) та ст. 256 КПК (до
судового розгляду пізніше десяти діб, а у випадках складності
справи - пізніше двадцяти діб з дня попереднього її розгляду).
   2.2.7. Кількість  кримінальних  справ,  що  залишилися
нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в рядку
5, а справи, провадження в яких зупинено (ч.1, 2 ст. 249, ст. 280
КПК ( 1003-05 ), - ще й у рядку 6.
   2.2.8. У  рядку  7  відображається залишок нерозглянутих
кримінальних справ на кінець звітного періоду без урахування
справ, провадження в яких зупинено, із них справ, які взагалі не
були призначені до попереднього розгляду понад тридцять діб з дня
надходження до суду, - у рядку 8, а також справ, які були
призначені до судового розгляду, але не розглядаються понад
двадцять діб, - у рядку 9.
   2.2.9. У рядках 10-12 зазначається кількість справ (без
урахування справ, провадження в яких зупинено), які залишилися
нерозглянутими у строки понад шість місяців до одного року (рядок
10), понад один рік до двох років (рядок 11) і понад два роки
(рядок 12).
   2.2.10. Загальна кількість нерозглянутих кримінальних справ,
за якими особи утримуються під вартою понад шість місяців,
відображається в рядку 13, а кількість осіб за цими справами, які
утримуються під вартою понад шість місяців, - у рядку 14.
   2.2.11. У  рядку 15 відображається наростаючим підсумком
кількість кримінальних справ, розгляд яких відкладався у звітному
періоді, навіть якщо на час складання звіту вони вже були
розглянуті.
 
   2.3. Розділ II. Причини та строки відкладення розгляду справ
   2.3.1. Загальна кількість нерозглянутих кримінальних справ,
розгляд яких за станом на кінець звітного періоду з різних підстав
був відкладений, обліковується в рядку 1.
   2.3.2. У рядках 2-11 відображається кількість справ, що були
відкладені із зазначених у цих рядках причин. Сума показників,
унесених до  рядків  2-11,  повинна  відповідати  показнику,
зазначеному в рядку 1. Тому при формуванні показників звіту
необхідно визначитися, яка з перелічених причин зумовила затримку
в розгляді справи, та відобразити справу у відповідному рядку за
ознакою, що вказана в інформації першою (одна справа - одна
причина), наприклад: якщо розгляд справи був відкладений у зв'язку
з недоставкою підсудного і неявкою свідка, то справа  буде
враховуватися в рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до
суду підсудного, який перебуває під вартою).
   2.3.3. У рядках 12-14 указується кількість справ, провадження
у яких відкладено, які були нерозглянуті у строк відповідно понад
шість місяців до одного року (рядок 12), понад один рік (рядок 13)
і понад два роки (рядок 14).
  2.3.4. У графі 1 указується загальна кількість справ у
відповідності   до причин  їх відкладення, а в графах 2-4
зазначається останній строк відкладення справи.
 
   2.4. Розділ III. Iнформація про вжиття судами заходів для
своєчасного розгляду справ
   2.4.1. У рядках 1-7 зазначається кількість справ відповідно
до конкретного заходу, ужитого судом для оперативного розгляду
справи.
   2.4.2. Кількість справ, у яких не було виконано привід
учасників процесу, відображається у звіті один раз, якщо навіть
судове рішення щодо них було прийнято в попередньому місяці.
 
 Начальник управління судової
 статистики та звітності
 Державної судової адміністрації України         О.А.Булка
 
 
                   Додаток
                   до пункту 2.1.3 Iнструкції
                   щодо заповнення форми
                   тимчасової статистичної
                   звітності N 1-ОП
                   "Звіт про оперативність
                   розгляду місцевими та
                   апеляційними загальними
                   судами кримінальних справ"
 
 
         КОНТРОЛЬНI РIВНОСТI ПОКАЗНИКIВ
        тимчасової статистичної звітності
        (логічні та арифметичні рівняння)
 
 
      Розділ I. Строки розгляду кримінальних справ
 
   1. До рядків 1, 2, 3, 4, 15 дані заносяться наростаючим
підсумком.
 
   2. Кількість справ, зазначених у графі 1, завжди буде більшою
або дорівнюватиме числу справ, відображених у графі 2.
 
   3. Кількість справ, відображена в рядку 1 (загальна кількість
кримінальних справ, що перебували в проваджені суду), дорівнює
сумі справ, відображених у рядках 2 (кількість справ, провадження
в яких закінчено) та 5 (залишок нерозглянутих справ на кінець
місяця).
 
   4. Кількість справ, указана в рядках 10, 11 і 12, у сумі не
може бути більшою числа, указаного в рядку 7 цього розділу.
 
   5. Показники, відображені в рядку 2, мають бути більші або
дорівнювати показникам, зазначеним у рядку 3, а також у рядку 4.
 
   6. Сума рядків 6 (кількість нерозглянутих справ, провадження
в яких зупинено) і 7 (кількість нерозглянутих справ, провадження в
яких не зупинено) мають дорівнювати показнику, указаному в рядку 5
(залишок справ на кінець звітного періоду).
 
   7. Кількість справ, облікована в рядку 7, має бути більшою
або дорівнювати кількості справ, відображених у рядку 8, а також у
рядку 9.
 
   8. Показники, занесені до рядка 13 (кількість нерозглянутих
справ, за якими підсудні утримуються під вартою), не можуть бути
більшими за показники, зазначені в рядку 14 (кількість осіб за
цими справами, які утримуються під вартою) та в рядку 5 (загальна
кількість нерозглянутих справ).
 
   9. Загальна кількість справ, розгляд яких протягом звітного
періоду відкладався (рядок 15), має бути меншою або дорівнювати
кількості справ, що перебували в провадженні судів (рядок 1).
 
   Розділ II. Причини та строки відкладення розгляду справ
 
   1. Сума граф 2, 3, 4 не може бути більшою за число,
відображене у графі 1 цього розділу.
 
   2. Кількість справ, зазначена в рядку 1, дорівнює сумі
показників, зазначених у рядках 2-11, та може бути більшою або
дорівнювати сумі рядків, указаних у рядках 12, 13 і 14.
 
    Розділ III. Iнформація про вжиття судами заходів для
          своєчасного розгляду справ
 
   Iнформація до всіх рядків заноситься наростаючим підсумком.
 
 Начальник управління судової
 статистики та звітності
 Державної судової адміністрації України         О.А.Булка
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка