Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про норми витрат мила та мийних засобів для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, курсантів і слухачів навчальних закладів, осіб рядового і молодшого начальницького складу та пра...

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2003 N 212
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2004 р.
                   за N 19/8618
 
 
    Про норми витрат мила та мийних засобів для осіб,
     які тримаються в установах виконання покарань,
       слідчих ізоляторах і лікувально-трудових
     профілакторіях, курсантів і слухачів навчальних
    закладів, осіб рядового і молодшого начальницького
   складу та працівників Державної кримінально-виконавчої
               служби
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     департаменту України з питань виконання покарань
     N 30 ( z0203-07 ) від 26.02.2007 }
 
 
 
   З метою приведення нормативно-правових актів Департаменту у
відповідність до   Кримінально-виконавчого  кодексу  України
( 1129-15 ) та створення належних санітарно-гігієнічних умов для
осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, курсантів  і
слухачів  навчальних  закладів,  осіб  рядового  і молодшого
начальницького   складу   та   працівників   Державної
кримінально-виконавчої служби Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 30 ( z0203-07 )
від 26.02.2007 }
 
   1. Затвердити та запровадити в дію:
   Норму витрат мила на туалетні, санітарно-гігієнічні потреби і
миття в лазні для осіб, які тримаються в установах виконання
покарань,   слідчих   ізоляторах   та  лікувально-трудових
профілакторіях; { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Державного департаменту України з питань
виконання покарань N 30 ( z0203-07 ) від 26.02.2007 }
   Норму витрат мила на туалетні, санітарно-гігієнічні потреби і
миття в лазні для курсантів і слухачів навчальних закладів, осіб
рядового  і  молодшого  начальницького складу та працівників
Державної кримінально-виконавчої служби ( z0020-04 ); { Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 30 ( z0203-07 )
від 26.02.2007 }
   Норму витрат мийних засобів на прання речового майна та
постільних речей для осіб, які тримаються в установах виконання
покарань, слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях,
та  курсантів  і  слухачів  навчальних  закладів  Державної
кримінально-виконавчої служби ( z0021-04 ). { Абзац четвертий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту України з питань виконання покарань N 30 ( z0203-07 )
від 26.02.2007 }
 
   2. Начальникам управлінь (відділів) Департаменту в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області,
установ, керівникам навчальних закладів кримінально-виконавчої
системи забезпечити дотримання цих норм.
 
   3. Управлінню    матеріально-технічного    забезпечення
Департаменту (Романенко В.М.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту від
23.02.2000 N 22 ( z0163-00, z0164-00, z0165-00 ) "Про норми витрат
мила та мийних засобів для засуджених, осіб, які утримуються в
слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, а також
для працівників кримінально-виконавчої системи", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 163/4384, N 164/4385,
N 165/4386.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Департаменту  генерал-лейтенанта  внутрішньої  служби
Білика В.I.
 
 Голова
 генерал-полковник внутрішньої служби        В.А.Льовочкін
 
 ПОГОДЖЕНО:
 Перший заступник Міністра
 охорони здоров'я України
 Головний державний
 санітарний лікар України              О.В.Лапушенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України з
                   питань виконання покарань
                   10.11.2003 N 212
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2004 р.
                   за N 19/8618
 
 
               НОРМА
     витрат мила на туалетні, санітарно-гігієнічні
     потреби і миття в лазні для осіб, які тримаються
    в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах
       та лікувально-трудових профілакторіях
 
{ У назві та тексті Норми слова "установах кримінально-виконавчої
 системи" замінено  словами "установах  виконання покарань,
 слідчих ізоляторах  та  лікувально-трудових профілакторіях"
 згідно з Наказом Державного департаменту України з питань
 виконання покарань N 30 ( z0203-07 ) від 26.02.2007 }
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦    Перелік осіб, які    ¦ Кількість грамів на одну  ¦
¦з/п¦   забезпечуються милом   ¦   особу на місяць    ¦
¦  ¦                ¦----------------------------¦
¦  ¦                ¦  на  ¦  на   ¦на миття¦
¦  ¦                ¦туалетні¦санітарно-¦у лазні ¦
¦  ¦                ¦потреби ¦гігієнічні¦    ¦
¦  ¦                ¦    ¦ потреби ¦    ¦
¦---+-------------------------------+--------+----------+--------¦
¦ 1 ¦Засуджені, які відбувають   ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦покарання в установах виконання¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦покарань, та особи, які    ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦тримаються в слідчих ізоляторах¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦і лікувально-трудових     ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦профілакторіях:        ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦чоловічої статі        ¦ 100  ¦  -   ¦ 100  ¦
¦  ¦жіночої статі         ¦ 200  ¦  -   ¦ 100  ¦
¦---+-------------------------------+--------+----------+--------¦
¦ 2 ¦Засуджені, які відбувають   ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦покарання у виховних колоніях, ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦та хворі, які перебувають на  ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦стаціонарному лікуванні:    ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦чоловічої статі        ¦ 150  ¦  -   ¦ 100  ¦
¦  ¦жіночої статі         ¦ 200  ¦  -   ¦ 100  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Додатково до норми                     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Особи, які тримаються в    ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦установах           ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦виконання покарань, слідчих  ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦ізоляторах та         ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦лікувально-трудових      ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦профілакторіях:        ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦                ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦кухарі, пекарі, різальники   ¦  -  ¦  100  ¦  -  ¦
¦  ¦хліба, підсобні робітники   ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦їдалень, перукарі, дезінфектори¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦                ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦зайняті господарським     ¦  -  ¦  100  ¦  -  ¦
¦  ¦обслуговуванням установ на   ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦роботах, що віднесені до    ¦    ¦     ¦    ¦
¦  ¦забруднених          ¦    ¦     ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
   1. Витрати мила на одне миття в лазні становлять 25 грамів на
одну особу.
 
   2. Мило, яке передбачено на санітарно-гігієнічні потреби
особам, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах  та  лікувально-трудових  профілакторіях  (кухарям,
пекарям,  різальникам  хліба,  підсобним  робітникам їдалень,
перукарям,  дезінфекторам,  а  також  зайнятим  господарським
обслуговуванням установ на роботах, що віднесені до забруднених),
видається для місць загального користування (до умивальника).
 
   3. На туалетні потреби та для миття в лазні видається мило
туалетне, на санітарно-гігієнічні потреби - мило господарче. У
разі відсутності мила туалетного дозволяється заміняти його милом
господарчим і навпаки.
 
   4. Для миття столово-кухонного посуду і столових приладів
норми витрат синтетичних мийних засобів становлять 120 грамів на
місяць на одну особу.
 
   5. Для миття кузовів  спеціалізованих  автомобілів,  які
використовуються  для  перевезення  продовольчих  товарів,
застосовується 1%-ний розчин кальцинованої соди (10 г на 1 л води)
або 0,15-0,2%-ний розчин каустичної соди (1,5-2 г на 1 л води).
Норми витрат розчинів кальцинованої та каустичної соди становлять
0,5 л на квадратний метр площі, що обробляється.
 
   6. На миття штатних службових тварин норми витрат мила
господарчого 65% становлять (грамів на місяць):
   на одного службового собаку - 250
   на одного коня - 600.
 
 Начальник управління
 матеріально-технічного забезпечення
 полковник внутрішньої служби            В.М.Романенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка