Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
            04.12.2004 N 224
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2004 р.
                   за N 1607/10206
 
 
    Про затвердження Iнструкції про порядок обчислення
     стажу служби для виплати відсоткової надбавки
    за вислугу років особам рядового і начальницького
     складу Державної кримінально-виконавчої служби
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     департаменту України з питань виконання покарань
     N 32 ( z0200-07 ) від 26.02.2007 }
 
   { У назві та тексті Наказу, назві та тексті Iнструкції,
    назві та тексті додатка до пункту 7  Iнструкції
    слова  "кримінально-виконавчої  системи"  замінено
    словами "Державної кримінально-виконавчої служби" у
    відповідних відмінках згідно з Наказом Державного
    департамент України з питань виконання  покарань 
    N 32 ( z0200-07 ) від 26.02.2007 }
 
 
 
   Відповідно до   пункту   5   Прикінцевих   положень
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) і статті 2
Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року N 926 ( 926/96 )
"Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького
складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ" та з
метою подальшого вдосконалення порядку обчислення стажу служби для
виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і
начальницького  складу Державної кримінально-виконавчої служби
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок обчислення стажу служби
для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового
і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби
(далі - Iнструкція), що додається.
 
   2. Управлінню кадрів Департаменту (Кревсун М.В.), начальникам
територіальних органів управління Департаменту, керівникам установ
і навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби
забезпечити виконання вимог цієї Iнструкції.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої
служби Вербенського М.Г. та заступника  Голови  Департаменту
генерал-лейтенанта внутрішньої служби Голікова Ю.I.
 
   4. Управлінню  економіки  та  оплати  праці Департаменту
(Федорченко О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   5. Наказ оголосити особам рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої служби.
 
 Голова 
 генерал-полковник
 внутрішньої служби                 В.А.Льовочкін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України
                   з питань виконання покарань
                   04.12.2004 N 224
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2004 р.
                   за N 1607/10206
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        про порядок обчислення стажу служби
    для виплати відсоткової надбавки за вислугу років
       особам рядового і начальницького складу
       Державної кримінально-виконавчої служби
 
 
   1. Ця Iнструкція визначає порядок обчислення стажу служби для
виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і
начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.
 
   2. Обчислення  періодів  служби  для виплати відсоткової
надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу
здійснюється  в  порядку,  передбаченому  законодавством,  у
календарному обчисленні.
 
   3.  Визначення  періодів служби для виплати відсоткової
надбавки  за вислугу років рядовому і начальницькому складу
здійснюється комісіями Департаменту, його територіальних органів
управління,  науково-дослідних установ та навчальних закладів
Державної кримінально-виконавчої служби.
 
   4. Комісії створюються у складі: начальника територіального
органу управління Департаменту, керівника навчального закладу,
науково-дослідної установи,  його  заступників,  представників
кадрового й фінансового апаратів та служби правового забезпечення.
   Головою відповідної комісії може бути призначено начальника
територіального  органу  управління  Департаменту,  керівника
навчального закладу або науково-дослідної установи.
 
   5. У Державному департаменті України з питань виконання
покарань створюється Центральна комісія. На неї покладається також
розгляд спірних питань про періоди служби, які не можуть бути
вирішені іншими комісіями.
 
   6. Персональний  склад  Центральної  комісії визначається
наказом Голови Департаменту.
 
   7. Рішення комісій оформляються висновком (додається) та
оголошуються наказами відповідних керівників.
 
   8. Висновок складається в одному примірнику і зберігається в
особовій справі рядового чи начальницького складу.
   На підставі  наказу,  що  оголошує  висновок комісії, у
послужному списку ставиться штамп або запис такого змісту:
   "Стаж служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу
років  за  станом  на  _____________  20___  року становить
________________________ років ___________________________ місяців
_____________________________ днів.
   Наказ від _________________ 20___ року N ____".
 
   9. Період служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу
років керівникам органів, установ та навчальних закладів Державної
кримінально-виконавчої служби, науково-дослідних та інших установ
визначається комісією вищого (керівного) органу або установи
Державної кримінально-виконавчої служби.
 
 Начальник управління економіки
 та оплати праці Державного
 департаменту України
 з питань виконання покарань            О.В.Федорченко
 
 
                   Додаток
                   до пункту 7 Iнструкції
                   про порядок обчислення стажу
                   служби для виплати
                   відсоткової надбавки
                   за вислугу років особам
                   рядового і начальницького
                   складу Державної 
                   кримінально-виконавчої 
                   служби
 
 
Стаж служби оголошено наказом
від _______________ 20__ року N ___
 
 
               ВИСНОВОК
Комісії___________________________________________________________
             (назва комісії)
про обчислення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за
вислугу  років
 
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Спеціальне (військове) звання _________________________________
 
3. Посада ________________________________________________________
 
4. Первинне звання _______________________________________________
           (указується військове або спеціальне звання
             рядового чи начальницького складу)
присвоєно наказом ________________________________________________
                  (чий наказ)
від ________________ 19___ року N ____
 
5. До кадрів Державного департаменту України з питань виконання
покарань зараховано    наказом    від ____________________
19____ року N _____
у званні _________________________________________________________
 
Перевіривши матеріали особової справи ____________________________
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
комісія  зараховує до стажу служби для виплати  відсоткової
надбавки  за вислугу  років такі  підтверджені  відповідними
наказами     строки     його     (її)     служби:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Разом за станом на __________________ 20___ року _____________
років ________ місяців ________ днів.
 
Голова комісії ___________________________________________________
 
Заступник голови комісії _________________________________________
 
Члени комісії: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Секретар комісії _________________________________________________
 
   Пункт  5  заповнюється  у випадках, коли період служби
визначається особам, які раніше проходили службу в Державній
кримінально-виконавчій  службі  (органах  внутрішніх справ) у
військових або спеціальних званнях рядового чи начальницького
складу.
 
 Начальник управління економіки
 та оплати праці Державного
 департаменту України з питань
 виконання покарань                 О.В.Федорченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка