Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 650/2007 ( 650/2007 ) від 20.07.2007 }
 
      Про приватизацію та оренду земельних ділянок
       несільськогосподарського призначення для
       здійснення підприємницької діяльності
 
 
 
   З метою прискорення ринкових реформ в Україні, стимулювання
ефективного землекористування  та  підприємницької  діяльності,
заохочення інвестицій в реалізацію програм соціально-економічного
розвитку та відповідно до частини другої статті 25 Закону України
"Про державну  владу і  місцеве  самоврядування  в Україні"
( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Громадяни та юридичні особи України, у статутному фонді
яких відсутня  будь-яка  частка  майна,  що  перебуває  у
загальнодержавній власності, мають право на приватизацію земельних
ділянок несільськогосподарського  призначення  для  здійснення
підприємницької діяльності.
   Приватизації не підлягають земельні ділянки, що перебувають у
загальнодержавній власності, зазначені в частині четвертій статті
4 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
   2. Приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського
призначення для заняття підприємницькою діяльністю  здійснюють
відповідні державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих Рад
шляхом їх продажу у приватну власність.
   Громадяни та юридичні особи України, які бажають придбати у
власність земельну ділянку для заняття підприємницькою діяльністю,
не пов'язаною з сільськогосподарським виробництвом, подають заяву
до відповідної державної  адміністрації,  виконавчого  комітету
місцевої Ради за місцем розташування земельної ділянки.
   3. Рішення державної адміністрації, виконавчого комітету Ради
разом з проектом відведення земельної ділянки є підставою для
укладення договору  купівлі-продажу,  що  посвідчується   в
нотаріальному порядку і після оплати вартості земельної ділянки
реєструється у відповідній Раді.
   Зареєстрований договір купівлі-продажу земельної ділянки, до
затвердження Верховною Радою України форми відповідного Державного
акта на  право  приватної  власності на земельну ділянку, є
документом, що посвідчує право приватної власності на придбану
земельну ділянку.
   4. Продаж  земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення у приватну власність проводиться виконавчим комітетом
Ради за ціною, розрахованою за методикою, визначеною Кабінетом
Міністрів України і затвердженою відповідною місцевою державною
адміністрацією, та з урахуванням експертної оцінки цієї земельної
ділянки. У разі проведення приватизації на конкурентних засадах
ціна ділянки визначається як стартова.
   Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, залишаються у
розпорядженні місцевих Рад і використовуються для  реалізації
програм соціально-економічного розвитку.
   5. Земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які
знаходяться під  об'єктами,  що  приватизуються відповідно до
законодавства України, можуть бути приватизовані разом з цими
об'єктами або надані в оренду.
   Право на приватизацію земельних ділянок, які знаходяться під
об'єктами, що приватизуються, мають фізичні та юридичні особи
України, які виступають покупцями відповідно до законодавства
України про приватизацію. У цих випадках приватизація земельних
ділянок здійснюється у той же  спосіб,  що  й  приватизація
розташованих на них об'єктів.
   Надходження від приватизації земельної ділянки  разом  з
об'єктом, що  приватизується,  розподіляються  залежно  від
співвідношення ціни земельної ділянки та ціни об'єкта, а у разі
проведення приватизації  на  конкурентних  засадах  -  від
співвідношення стартових цін.
   6. Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані вже
приватизовані підприємства,  здійснюється  за  ініціативою  їх
власників відповідно до статті 3 цього Указу.
   7. Власники   приватизованих    земельних    ділянок
несільськогосподарського призначення  мають  право  володіти,
користуватися і розпоряджатися ними шляхом продажу, дарування,
заповіту, обміну, застави, здачі в оренду або будь-яким іншим
законним способом. Власник земельної ділянки вправі передавати її
як внесок до статутних фондів товариств і підприємств.
   8. Земельні ділянки  несільськогосподарського  призначення
можуть бути передані в оренду, в тому числі довгострокову (до 50
років з переважним правом орендаря на продовження строку дії
договору на наступні 50 років). Право на оренду може бути придбано
на конкурентних засадах через проведення земельних аукціонів,
конкурсів тощо.  Порядок придбання права на оренду земельної
ділянки на конкурентних засадах визначається відповідними Радами.
   Право на оренду земельної ділянки несільськогосподарського
призначення може бути продано, подаровано, успадковано, обміняно,
заставлено або іншим законним способом відчужено чи передано
відповідно до договору оренди земельної ділянки. Право на оренду
може бути передано як внесок до статутних фондів товариств та
підприємств.
   9. Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк
Верховній Раді України проекти законів про внесення змін та
доповнень до відповідних актів законодавства України.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 12 липня 1995 року
     N 608/9
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка